Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Način obavljanja namaza

Način obavljanja namaza

Kad neko hoće da klanja, ustat će i okrenuti se prema kibli (Meki). Kibla je u našoj zemlji Bosni i Hercegovini na jugoistočnoj strani. Zatim će naumiti (u mislima) koji namaz hoće da klanja i, ako je muško, okrenuvši dlanove prema kibli dignut će ruke naspram ušiju, a ako je žensko, naspram ramena i izgovorit će “Allahu ekber”, odnosno početni tekbir, i od tog trenutka čovjek se nalazi u namazu i nije mu dozvoljeno ni da se okreće ni da izgovara riječi koje nisu sastavni dio namaza.

Nakon izgovaranja početnog tekbira, desnom šakom obuhvatit će zglob lijeve ruke i muškarci će ruke vezati ruke ispod pupka, a žene na prsa. Lijepo je da gledaju u mjesto gdje će licem biti na sedždi da bi bolje razmišljali o onome što će izgovarati pred Allahom u namazu. Nakon toga proučit će: “Subhanekallahumme ve bihamdike, ve tebarekesmuke, ve teala džedduke ve la ilahe gajruke!”, što u prijevodu znači: “Uzvisujem Te, Bože, nad svim onim što Ti ne dolikuje i zahvaljujem Ti, Tvoje je ime blagoslovljeno, Tvoje je veličanstvo uzvišeno, i nema drugog boga osim Tebe!” Svaki će klanjač zatim proučiti: “Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim! –  Utječem se Allahu od prokletog šejtana!” a onda: “Bismillahir-Rahmanir-Rahim! – U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!” Nakon toga, proučit će Fatihu.

 Fatiha glasi: “El-hamdu lillahi rabbil-alemīn. Er-Rāhmanir-Rahīm. Māliki jevmid-dīn. Ijjāke n’abudu ve ijjāke nesteīn. Ihdines-sirātal-mustekīm, sirātallezine en’amte alejhim, gajril-magdūbi alejhim ve led-dāllīn! – Hvala Jedinom Bogu, Gospodaru svih svjetova, Sveopćem Dobročinitelju, Milostivom. Gospodaru Sudnjeg dana. Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo. Ti nas napućuj na pravi put, na put onih koje si Ti obasuo Svojim blagodatima, a ne na put onih na koje je pala Tvoja srdžba niti onih koji su zalutali!” Nakon Fatihe, u sebi će izgovoriti: “Amin!”, što znači: “Uslišaj (Bože)!” Zatim će proučiti jednu kratku suru ili nekoliko ajeta iz bilo koje duže sure. Nakon toga, izgovarajući “Allahu ekber”, odlazi na rukū. Na rukūu će izravnati glavu i leđa, rastavljenih prstiju šakama obuhvatiti koljena i ispraviti noge, i tri puta će izgovoriti: “Subhane Rabbijel-azim! – Neka je slava mome Veličanstvenom Gospodaru!” Zatim će se podići sa rukūa izgovarajući: Semiallāhu limen hamideh! – Allah se odaziva onome ko Ga hvali!” Kad se uspravi u stojeći položaj, reći će: “Rabbenā lekel-hamd! – Gospodaru naš, Tebi hvala!” Zatim će otići na sedždu, položivši na tlo najprije koljena, pa ruke (ako za to ne bude kakve smetnje), zatim lice, tako da mu čelo i nos dotiču tlo i da budu među šakama. Na sedždi će tri puta izgovoriti: “Subhāne Rabbijel-A‘lā! – Neka je slava mome Uzvišenom Gospodaru!”

Na sedždi će muškarac rastaviti trbuh od stegana i ruke od bočne strane tijela odignuvši laktove od zemlje, ako nema za to smetnje, dok žene to neće činiti. Prste ruke i noge okrenut će prema kibli.

Nakon toga, izgovarajući “Allahu ekber” podići će se i sjesti tako da mu lijevo stopalo bude položeno, a desno uspravljeno sa prstima savijenim prema kibli. Stavit će šake na stegna, malo sjesti i uz tekbir će otići na drugu sedždu, koju će obaviti kao i prvu. Zatim će, ne odupirući se rukama na zemlju (osim u nuždi),  izgovarajući “Allahu ekber” ustati na drugi rekat.

Drugi rekat klanjat će kao i prvi, samo što na njemu neće učiti “Subhaneke” ni euzu. Pošto se obavi i druga sedžda na drugom rekatu, sjedne se na način kako je prethodno opisano i prouči se tešehud, a mi ga često zovemo “Ettehijjatu”. Tešehud glasi: “Ettehijjatu lillahi ves-salevātu vet-tajjibātu. Es-selāmu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekātuhu! Es-selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin. Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu! – Pozdravi, molitve i sva dobra pripadaju Allahu! Neka su na tebe, Vjerovjesniče, selam i Allahova milost i Njegovo dobro. Neka je selam na nas i na dobre Allahove robove. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i svjedočim da je Muhamed Njegov rob i Njegov poslanik!” Kada bude izgovarao: “Ešhedu en la ilahe illallah”, tada će podići kažiprst desne ruke i nakon toga ga spustiti.

Ako klanja sabah, onda će poslije tešehuda proučiti “salavat”, koji glasi:

Allāhumme salli alā Muhammedin, ve alā āli Muhammedin, kemā sallejte alā Ibrāhīme ve alā āli Ibrāhīme, inneke hamīdun medžīd! – Allahu moj, obaspi Svojom milošću Muhammeda i njegov rod, kao što si obasuo Ibrahimov rod, Ti si uistinu hvaljen i slavljen!”

Poslije toga može proučiti dovu, kao što su, naprimjer, dove: “Rabbena ātinā fid-dun’jā haseneten ve fil-āhireti haseneten, ve kinā azāben-nār! – Allahu moj, podari nam dobro na ovom i na budućem svijetu, i sačuvaj nas patnje u Vatri!”

“Allahummagfir lī ve li vālidejje ve lil-mu’minīne jevme jekūmul-hisāb! – Allahu, oprosti grijehe meni, mojim roditeljima i vjernicima onoga dana kad se bude polagao račun!”

“Rabbena lā tuzig kulūbena ba‘de iz hedejtenā ve heb lenā min ledunke rahmeh, Inneke entel-vehhāb! – Gospodaru naš, ne dopusti našim srcima da skrenu pošto si ih Ti već uputio pravim putem, i podari nam Svoju milost. Ti si zaista vrlo darežljiv!”

Poslije proučene dove, okrenut će lice na desnu stranu i predati selam riječima: “Es-selamu alejkum ve rahmetullah! – Neka su spas i Božija milost na vas!”, a zatim će lice okrenuti na lijevu stranu i izgovoriti isto.

Predajom selama završen je namaz.

Ako klanja neki drugi namaz: podne, ikindiju, akšam ili jaciju, odmah nakon proučenog tešehuda i prije salavata, ustat će na treći rekat. Treći i četvrti rekat klanjanju se kao i drugi rekat, samo što se poslije Fatihe neće učiti sura, nego će se odmah ići na rukū. Ako klanja akšam, selam će predati poslije trećeg rekata, a ukoliko klanja podne, ikindiju ili jaciju, selam će predati poslije četvrtog rekata. Na posljednjem sjedenju nakon posljednjeg rekata i prije predaje selama proučit će tešehud, salavate i dove.

X