Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Muškost u islamu

Piše: Mr. Osman Smajlović

Rudžule – muškost jedna je od Allahovih mnogobrojnih blagodati na koju se ukazuje u ajetu u kojem jedan vjernik vodi dijalog sa nevjernikom i u kojem ga podsjeća na Allahove blagodati. Kao prvo, podsjeća ga da Allahu ne čini nevjerstvo, jer ga je On učinio “redžulan sevijjan”, tj. potpunim muškarcem: “Zar ne vjeruješ u Onoga koji te od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad te potpunim čovjekom (muškarcem) učinio?” (El-Kehf, 37)
Uzvišeni Allah poslao je Svoje poslanike kao milost svim svjetovima. Emanet dostavljanja vjere čovječanstvu iziskivao je da svi poslanici i vjerovjesnici budu muškarci, a ne žene: “A Mi smo i prije tebe samo ljude (muškarce) slali, kojima smo objave objavljivali.” (Jusuf, 109) Plemeniti Kur’an i časni sunnet definirali su muškost (rudžule) i pojasnili njene temeljne karakteristike.

Istinski čuvari menhedža – ispravnog pravca

Istinski muškarci (ridžal) ljubomorno čuvaju svoju vjeru i menhedž – ispravni pravac. Čuvaju zavjet dat Allahu. Žive između dvije činjenice: šehadeta i smrti na putu istine ili postojanosti na istini sve do smrti, bez mijenjanja pravca: “Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili.” (El-Ahzab, 23)

Pomaganje Allahovih poslanika

Uzvišeni Allah rekao je: “I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek (muškarac) i reče: ‘O narode moj, slijedite one koji su poslani, slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu! Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti? Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti, a ja bih tada bio u pravoj zabludi; ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!’ I reći će se: ‘Uđi u Džennet!’ – a on će reći: ‘Kamo sreće da narod moj zna zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!’” (Ja-sin, 23–27)
Zašto je žurno sa kraja grada došao spomenuti muškarac? Da li zbog postizanja nekog dunjalučkog dobra? Ne, došao je zbog plemenite i uzvišene stvari: da pomogne Allahovog poslanika i istinu sa kojom je poslat i zbog tog njegovog dobrog djela rečeno mu je da uđe u Džennet i u njemu je bio počašćen.
Istinski muškarci odlučni su da pomognu Allahove poslanike i istinu sa kojom su došli, čak i po cijenu da dovedu svoj život u opasnost. Potpomoći Allahovog poslanika u vrijeme kada je na vlasti osoba koja za sebe tvrdi da je božanstvo, velik je i hrabar postupak. Trebalo biti muško i reći istinu u vrijeme faraona: “I jedan čovjek (muškarac) s kraja grada dotrča: ‘O Musa’, reče, ‘glavešine se dogovaraju da te ubiju; zato bježi, ja sam ti zbilja iskren savjetnik.’” (Kasas, 20)

Njihovi domovi su džamije i mesdžidi

Pravi muškarci istinske su džematlije džamija i mesdžida. Njihova su srca čvrsto vezana za njih. Dunjaluk i njegovi ukrasi ne mogu ih udaljiti od džamija i ne mogu ih zaukupiti: “Ti u njoj (džamija koju su sagradili munafici) nemoj nikada molitvu obaviti! Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi (muškarci) koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste” (Et-Tevba, 108), “U džamijama, koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i navečer, ljudi (muškarci) koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kojem će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa.” (En-Nur, 36–38)

Muškost u vrijeme kriza

U vrijeme kriza vrlo je važna muškost. Važno je ko će ohrabriti, usmjeriti i voditi ljude. Velika je potreba za osobama koje će reći istinu u vrijeme krize. Čak možemo reći i da se u vremenu krize otkriva ko su pravi muškarci: “Dva čovjeka (muškarca), koja su se Allaha bojala i kojima je On darovao milost Svoju – rekoše: ‘Navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, bit ćete, sigurno, pobjednici; a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!’” (El-Maida, 23) Muškarci iz Musaovog naroda savjetuju svoju braću da navale na kapiju grada i govori im da će, sa Allahovom dozvolom, oni biti pobjednici. Ogromna je razlika između njih i onih koji su govorili: “O Musa”, rekoše oni, “dok god su oni u njoj mi nećemo u nju ulaziti! Hajde idite ti i Gospodar tvoj pa se borite, mi ćemo ovdje ostati!” (El-Maida, 24)

Muškarci se brinu o svojim porodicama

Muškarci se brinu o svojim kućama, suprugama, djeci, na način kojim je Allah zadovoljan: brinu se o njihovim dunjalučkim i ahiretskim interesima, o njihovom odgoju, namazu, postu: “Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje.” (En-Nisa, 34)

Primjeri ashaba

Jednom prilikom Omer je sjedio u društvu ashaba, pa im je rekao: “Neka svako od vas zaželi određenu stvar.” Svako od njih zaželio je određeno dobro djelo i spomenuo ga je, na što im je Omer rekao: “Svi ste zaželjeli određenu stvar, a ja bih volio pun ovaj prostor ljudi (muškaraca) kao što je Ebu Ubejda.” Ovo je Omer rekao ciljajući na sposobnosti, herojstva i druge vrline Ebu Ubejde.
Abdullah b. Mesud odgajan je u poslaničkoj medresi. Iako je bio slabe tjelesne građe, kao muškarac imao je veliku vrijednost. Ashabi su se znali nasmijati njegovim tankim i mršavim potkoljenicama, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio bi: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša! Njih dvije (potkoljenice) teže su na vagi od brda Uhuda.” (Ahmed, hadis je vjerodostojan)
Kada je Halid b. Velid, radijallahu anhu, stavio grad Hira (grad u današnjem Iraku) pod opsadu, zatražio je pomoć od Ebu Bekra, halife muslimana, koji mu je u pomoć poslao jednog muškarca Ka‘ka‘a b. Amra et-Temimija, obrazloživši svoj postupak riječima da vojska u kojoj je Ka‘ka‘ ne može biti poražena. Njegov glas u vojsci bolji je od hiljadu ratnika.
Amr b. As, radijallahu anhu, prilikom osvajanja Egipta zatražio je pomoć od Omera, radijallahu anhu, halife muslimana, koji mu je u pomoć poslao četiri hiljade mudžahida: Zubejra b. Avvama, Mikdada b. Amra, Ubadu b. Samita i Meslemu b. Mahleda, radijalalhu anhum. Dakle, poslao mu je četvericu ashaba koji su vrijedili kao hiljadu mudžahida.
Muškost se iskazuje na način koji je definiran u Kur’anu i sunnetu, a ne na osnovu različitih vidova grubosti i sile, jer: “Nije jak onaj ko u hrvanju nadvlada druge, već je jak onaj ko nadvlada sebe.”
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Na Sudnji dan doći će ogroman i gojazan čovjek, koji kod Allaha neće težiti koliko krilo komarca. Čitajte ako hoćete: ‘oni na Sudnjem danu neće imati nikakvu težinu’ (El-Kehf, 105).” (Buhari)

(El-Asr)
X