Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Morska voda je čista i halal je ono što ugine u njoj

Piše: Mr. Semir Imamović
Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je neki čovjek1  došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, često putujemo morem, i sa sobom ponesemo malo vode. Ako bi tu vodu koristili za abdest, ne bi imali šta piti kada ožednimo. Da li nam je, u tom slučaju, dozvoljeno da se abdestimo morskom vodom?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: “Morska voda je čista (ar. tahur), i halal  je (dozvoljeno je jesti) ono što ugine u njoj.”2

Ocjena hadisa
Sahih. Hadis su vjerodostojnim ocijenili Buharija, Hakim, Ibn Hibban, Ibn el-Munzir, Tahavija, El-Begavi, Hattabi, Ibn Huzejme i mnogi drugi.3

Opća pravna pitanja

Osim što predstavlja odgovor na konkretnu životnu dilemu, ovaj hadis nudi nekoliko važnih općih smjernica, koje bi muftija (učenjak, pravnik) morao imati u vidu prilikom pojašnjavanja i tumačenja vjerskih propisa. Naime, radi se o sljedećim smjernicama: 1. Razumijevanje šireg konteksta u kojem se dati problem, u vezi s kojim postoji nedoumica, desio, kao i okolnosti koje su dovele do njega, te stanje i potrebu direktnog učesnika u tom problemu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svom odgovoru, nije se ograničio samo na propis uzimanja abdesta morskom vodom, nego je, uzimajući u obzir navedenu činjenicu, dao opći sud o morskoj vodi, tj. o njenoj čistoći, što ima znatno šire implikacije od jednostavnog odgovora “da, dozvoljeno je”. Njegove riječi: “Morska voda je čista (ar. tahur), i halal  je (dozvoljeno je jesti) ono što ugine u njoj”, pored dozvole uzimanja abdesta morskom vodom, sugeriraju, također, dozvolu gusula, dozvolu konzumiranja onoga što ugine u moru, čistoću površine na koju dospije morska voda (tijela, odjeće, zemlje i slično). 2. Dozvoljeno je u odgovoru, uz traženi propis, navesti i druge njemu slične propise, ukoliko muftija procijeni da za to postoji potreba i da stanje onoga koji traži fetvu to iziskuje. U spomenutom slučaju, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je procijenio da koliko god je ovim ljudima potrebno da znaju  propis uzimanja abdesta morskom vodom, isto tako, ako ne i više, im je potrebno da znaju propis konzumiranja mesa uginulih morskih životinja. Ovo je upravo metodologija kojoj nas uči Kur’an, što možemo vidjeti na sljedećem kur’anskom primjeru. Kada su ashabi, radijallahu anhum, upitali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome šta je dozvoljeno udijeliti kao sadaku, Allah, dželle šanuhu, je, kao odgovor na ovo njihovo pitanje, objavio: Pitaju te kome će udjeljivati: Reci: “Imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima; a za dobro koje učinite Allah sigurno zna.”4  Pitanje se, dakle, ticalo vrste imetka koju je dozvoljeno udijeliti kao sadaku, a odgovor je, mimo toga, proširen i na kategorije kojima je dozvoljeno (preporučeno) dati sadaku, jer je poznavanje drugog jednako važno kao i poznavanje prvog, ustvari, ove dvije vrste poznavanja propisa zajedno čine jednu smislenu cjelinu.

Propisi

1. Opća čistoća morske vode, osim kada se, usljed kontakta sa nečistoćom (u čvrstom ili tekućem stanju), promijeni jedno od njenih svojstava (boja, okus, miris). U vezi s ovim postoji jedinstven stav pravnih škola.5  Abdulhakk el-Išbili zabilježio je od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko smatra da ga morska voda ne može očistiti, Allah ga nikada ne očistio.”6  Šta u praktično-pravnom smislu znači čistoća morske vode, kao personifikacije velike količine vode? U šerijatsko-pravnom smislu čistoća morske vode znači da je ovu vrstu vode dozvoljeno koristiti u pravnom (abdestu i gusulu) i stvarnom čišćenju (otklanjanju fizičke nečistoće sa tijela i odjeće), a znači i čistoću površine koju je zahvatila morska voda.7

2. Opća dozvola konzumiranja morskih plodova: riba, školjki, rakova i sl., suprotno mišljenju po kojem se iz opće dozvole izuzimaju morska zmija,  žaba i krokodil. Ovu dozvolu razumijemo iz Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “halal  je (dozvoljeno je jesti) ono što ugine u njoj.’’ (Dozvoljeno je jesti njegovu, tj. morsku strvinu). Imenica mejtetun (lešina, strv) i prisvojna zamjenica hu (njegova) zajedno čine genitivnu sintagmu mejtetuhu, a genitivna sintagma (el-idafe) se, u teoriji šerijatskog prava, ubraja u skupinu izraza poznatih kao elfazu-l-’umum ili izraza koji sugerišu općenitost propisa u čijem kontekstu je spomenuta.8  Tako genitivna sintagma “morska strvina” sugerira opću dozvolu svih vrsta morske strvine, kao što sintagma “kopnena životinja” (sajdu-l-berri) u kontekstu zabrane lova u vrijeme hadžskih obreda, sugerira zabranu lova svih kopnenih životinja.

3. Ovim hadisom specificira se (uposebnjava) opći kur’anski iskaz “hurrimet alejkumul-mejtetu” (Zabranjuje vam se strv)9, i iz opće zabrane strvi izdvaja strv morskih životinja, mada dozvolu ove vrste strvi nalazimo i u Kur’anu,  u riječima Uzvišenog, u prijevodu značenja: Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite.10  Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: i da ulov jedete, tj. dozvoljeno vam je da jedete meso uginulih morskih životinja.11

4. Morsku vodu neće onečistiti uginuće ribe ili neke druge morske životnje u njoj, makar to dovelo do promjene jednog od njenih svojstava, jer se u ovom slučaju radi o promjeni koju je uzrokovala (izazvala) čista materija.12

Bilješke:
1. Čovjek se zvao Abdullah el-Mudlidži.
2. Ebu-Davud, br. 83., Tirmizi, br. 69., Nesai, br. 59., Ibn Madže, br. 386, Ibn Ebi Šejbe, 1/131., Ibn Huzejme, 1/59., br. 111, Malik, br. 12., Ahmed, 2/237., 393.
3. Irvau-l-galil, 1/42., 43.
4. El-Bekare, 215.
5. El-Idžma’, Ibnul-Munzir, 3.
6. Kitabu-l-ahkami-š-šer’ijjetil-kubra, Poglavlje o morskoj vodi.
7. Fethu zi-l-dželali ve-l-ikram bi šerhi bulugi-l-merami, 1/51.
8. Revdatu-n-nazir, 2/123, 124. Menzumetu usuli-l-fikhi ve kava’idihi, 330.
9. El-Maide, 3.
10. El-Maide, 96.
11. Taberi, 11/59.
12. Fethu zi-l-dželali ve-l-ikram bi šerhi bulugi-l-merami, 1/54.

Saff br. 282
X