Prava supružnika

Mora li žena ostati u braku s čovjekom koji je musliman samo po imenu?

280pregledi


Pitanje: Da li je žena koja je pokorna Allahu, dž.š., nosi hidžab, obavlja namaz itd., dužna da ostane u braku s čovjekom koji je musliman samo po imenu, a ne izvršava nijednu od Allahovih naredbi, već pritom omalovažava postulate vjere i ne vjeruje u gajb, tj. postojanje Dženneta, Džehennema, čak i postojanje Allaha, dž.š.? Allah vas nagradio!
 
Odgovor: Potrebno je na samom početku reći da je musliman osoba koja vjeruje u Allaha, dž.š., i vjeruje u ono što je došlo u Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., jednom riječju kazano – islam prihvata kao istinu i način življenja. Osoba koja ne vjeruje u temelje islamskog vjerovanja, omalovažava vjeru i čini stvari koje ste spomenuli u vašem pitanju, ne može se smatrati muslimanom, koliko god njegovo ime bilo muslimansko. Kaže šejh Ihsan Ilahi Zahir, bivši muftija hanefijskog mezheba u Medini, gradu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., govoreći o nevjernicima sa kojima nije dozvoljeno stupiti u brak, a koji se pripisuju islamu: ‘’Nevjernicima se smatraju i kadijanije, oni koji poriču općepoznate svetinje vjere, ateisti, komunisti, šiije koje smatraju da je Kur’an iskrivljen…’’ (Teshil daruri, 290)
Kada je u pitanju brak izmeðu muslimanke i osobe koja je nevjernik, po konsenzusu islamskih pravnika takav brak je neispravan, tj. on se smatra nevalidnim brakom sa aspekta šerijatskog prava.
Ukoliko se desi da se muslimanka udala za osobu koja je nevjernik, takav se brak u svojoj osnovi smatra neispravnim. Ona je obavezna da se odvoji od njega, a mogu nastaviti živjeti zajedno samo ukoliko on prihvati islam i islamsko učenje, a potom se vjenčaju na šerijatski način.
Meðutim, ukoliko se desilo da je i žena bila nevjernik, a potom prihvatila islam, u tom slučaju propis se razlikuje.
-Onog trenutka kada je ona primila islam, ona više ne smije da ostane sa svojim mužem koji je nemusliman. Meðutim, tada se njemu nudi da prihvati islam, ukoliko on prihvati islam, oni ostaju u bračnoj vezi i nije obaveza obnavljanja akta vjenčanja, meðutim, ukoliko odbije, dolazi do razilaženja meðu njima. U islamskom pravu, žena poslije svakog razilaženja sa mužem, pa i ovoga, ima nešto što se zove iddet – priček, koji traje tri mjesečna pranja. Žena u tom periodu ne smije da se uda, kao ni da se zaručuje.
Dakle, na osnovu navedenog možemo kazati, vezano za pitanje, da spomenutoj ženi nije dozvoljeno da ostane sa takvim mužem u braku, nego je obavezna da ga napusti shodno onome kako smo pojasnili, a Allah najbolje zna!
(Porodično i nasljedno pravo muslimana, str. 36, Multakal ebhur, 254, Fikhul-islami, 7/152, Hašijetul-Adevi, 2/70, El-Mugni, 9/407)
 
Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ
X