Post

Može li se nadoknaditi post Jevmul-ašure?

103pregledi
               
Pitanje: Da li može nadoknaditi post Jevmul-ašure žena koja je tog dana imala hajz?
 
Odgovor:  Nafile se dijele na dva dijela: one koje imaju povod i druge bez povoda. Primjer prve vrste je tehijjetul-mesdžid, onaj ko uðe u mesdžid i sjedne pa oduži sjedenje, ne može klanjati tehijjetul-mesdžid jer je prošao povod njegova klanjanja, a to je ulazak u mesdžid. Isto pravilo važi i za post dana Arefata i Ašure, pa onaj ko namjerno odgodi post ovog dana, ne može ga nadoknaditi. A ako post tih dana osoba propusti iz opravdanih razloga, mislim da se isto tako ne može nadoknaditi jer je taj post vezan za odreðeni dan, ako on proðe, prošao je i povod posta.

Odgovorio: šejh Salih el-Usejmin (Fetvu preveo: Muhamed Ikanović, prof.)

X