Prava supružnika

Može li žena zahtijevati od muža da ne oženi drugu ženu?

137pregledi


Pitanje: Da li mi je dozvoljeno prije stupanja u brak pitati mladića o njegovom nijjetu za višeženstvo, pa nakon što mi odgovori, da na osnovu toga pristanem na brak s njim ili ne? Da li žena može zahtijevati od muža da joj obeća da neće oženiti drugu ženu dok je s njom u braku? Da vas Allah Uzvišeni nagradi!
 
Odgovor: U pogledu vašeg pitanja islamski učenjaci zauzeli su oprečne stavove, jedan dio učenjaka dozvolio je da supruga uvjetuje mužu da se ne ženi po drugi put dok je sa njom u braku. Ovog stava bili su učenjaci hanefijske i hanbelijske pravne škole, dok su učenjaci malikijske pravne škole taj uvjet smatrali ispravnim ali pokuðenim.
Drugi su, pak, kazali da je uvjetovanje toga neispravno i vjerom nelegitimno. Ovog stava bili su učenjaci šafijske pravne škole.
Smatram, a Allah najbolje zna, da je ispravno mišljenje da je dozvoljeno ženi da uvjetuje mužu da se ne ženi po drugi put dok je sa njom u braku.
Ako bi muž obećao da se neće ženiti po drugi put, a zatim prekršio obećanje, žena ima pravo da zbog toga traži razvod braka, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Zaista su najpreči uvjeti da ih ispunite oni uvjeti zbog kojih su vam vaše žene postale dozvoljene.” (Buharija i Muslim)
Ovog stava bio je Omer, r.a., a nije poznato da je neko od ashaba zauzeo drugačiji stav.
(Pogledaj: Fikhul-islami ve edilletuhu od Ez-Zuhejlija, 7 tom, str. 54;  El-Mufesal fi ahkamil-mereti, od Abdul-Kerima Zejdana, 6 tom, str. 292; Mulehas El-Fikhij od Saliha Ibn Fevzana, 2 tom str. 273; Hašijetu revdil-murdia od Abdur-Rahmana ibn Kasima, 6 tom, str. 314)
A Allah najbolje zna!
 
Odgovorio: Pezić Elvedin
X