Čistoća

Kvari li poljubac abdest?

153pregledi
        
Pitanje: Svaki put kada izlazi iz kuće, moj muž me ljubi, pa čak i kada poðe u džamiju na namaz. Ponekad osjetim da me poljubi strastveno, pa bih željela znati kakav je šerijatski tretman njegovog abdesta?
Odgovor: Prenosi se od Aiše, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., poljubio neku od svojih žena, a zatim otišao na namaz (u džamiju), a nije obnovio abdest. Ovim hadisom se pojašnjava tretman dodirivanja i ljubljenja žene, tj. da li se time kvari ili ne kvari abdest. Učenjaci, Allah im se smilovao, razišli su se u vezi s tim. Neki kažu da dodirivanje žene u svakom slučaju kvari abdest. Neki opet kažu da samo strastveno dodirivanje kvari abdest, dok neki smatraju da spomenuti slučajevi ne kvare abdest ni u kom slučaju. Ovo mišljenje i preovladava, što znači da niti čovjek a niti žena ne gube abdest ako čovjek dodirne ruku svoje žene ili je prigrli, a ne ejakulira ili ne izgubi abdest na neki drugi način. Ovaj stav temelji se na tome što je punovažno (osnova), a to je da abdest ostaje i ne kvari se, sve dok se ne ukaže argument da je abdest pokvaren. U Allahovoj Knjizi, kao i u sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ne navodi se nikakav dokaz da dodirivanje žene kvari abdest. Stoga, dodirivanje žene, pa makar i kroz odjeću i strastveno, te prigrljivanje i ljubljenje ne kvari abdest, a Allah najbolje zna.  
 
Šejh Ibn-Usejmin
X