Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Kur’ansko upozorenje na širk

Priredio: mr. Osman Smajlović
Pitanje grijeha zauzima središnje mjesto u islamskom učenju. Kur’ansko-hadiski tekstovi detaljno su tretirali pitanje grijeha i ukazali na njegove pogubne posljedice kako u ovozemnom tako i u ahiretskom životu. U islamskom učenju grijesi se dijele na male i velike.  U velike grijehe spade bespravno ubistvo, blud, kamata itd., a najveći grijeh nedvojbeno je širk – pripisivanje Allahu sudruga. Bespravno ubistvo, blud, kamata i slično predstavljaju grijeh, nepravdu i zločin prema čovjeku, dok je širk grijeh i nepravda prema Uzvišenom Allahu.  Uzvišeni Allah stvorio je čovjeka, opskrbio ga, podario mu zdravlje, imetak i  potomstvo da bi čovjek sve ove blagodati porekao ostavljajući obožavanje Allaha i obavezno zahvaljivanje Njemu, a prihvatajući obožavanje nekoga drugog mimo Allaha i upućujući mu različite vidove ibadeta.

Na nesagledice posljedice širka ukazano je u mnogim kur’anskim ajetima u kojima se otvoreno upozorava na opasnost širka, pojašnjava njegova opasnost te se pojašnjava propis o mušriku – višebošcu i njegovom položaju na ahiretu.

Pojašnjavajući veličinu širka, Uzvišeni Allah j e rekao: ”Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: ‘O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.’” (Prijevod značenja Lukman, 13) U ovom ajetu širk je opisan kao veliki zulum – nepravda, jer se širkom uzurpiraju Allahova prava. Allahova prava se uzurpiraju na dva načina: ubjeđenjem i djelima. Mušrik je ubijeđen da postoji božanstvo mimo Allaha i svojim djelima upućuje ibadet nekome drugom mimo Allaha.

U plemenitom Kur’anu Uzvišeni Allah je ukazao na maloumnost i naivnost mnogobožaca koji su ostavili obožavanje Allaha i prihvatili obožavanje nekoga drugoga mimo Njega, nekoga ko nije u stanju da stvori bilo šta i koji ne može da im našteti niti priskrbi korist: ”Zar da Njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa stvoriti, a sami su stvoreni”(prijevod značenja E’araf, 191 ); “Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti”(prijevod značenja Junus, 18). Iako je očita nemoć izmišljenih mušričkih božanstava, oni ih i pored toga obožavaju i govore da ih obožavaju da bi se zauzeli za njih kod Allaha, a Uzvišeni Allah im je odgovorio na ove tvrdnje: ‘’…i govore: ‘Ovo su naši zagovornici kod Allaha.’ Reci: ‘Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji!’ Neka je slavljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!’’ (Prijevod značenja Junus, 19.)

Također, Uzvišeni Allah ukazao je na slabost mušričkog imana u njihova izmišljena božanstva kojima upućuju dovu u vrijeme blagostanja, dok ih ne mole u vrijeme poteškoće, što je jasan dokaz da je njihovo vjerovanje samo slijepo slijeđenje njihovih predaka: “On vam omogućava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: ‘Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni!’” (Prijevod značenja Junus, 22.)

Uzvišeni Allah u mnoštvu kur’anskih ajeta ukazao je na razliku između blagodati kojima On obasipa Svoje robove i onoga što izmišljena božanstva daju svojim robovima. Poređenje je izrečeno na taj način kako bi do izražaja došla Allahova dobrota i blagodat i apsolutna nemoć  lažnih božanstava, jer nema sumnje da razum traži da se obožava ono što koristi i da se ne obožava ono što ne koristi: ”Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s Njim izjednačuje; Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi; Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog. Kako nikako pouku vi da primite! Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti, i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Reci: ‘Dokažite, ako istinu govorite!'” (Prijevod značenja En-Neml, 60-61.)

Uzvišeni Allah također je pojasnio da širk ne obuhvata samo širk u ibadetu i ubjeđenju, nego obuhvata i širk u pokoravanju nekome drugome mimo Allah u dozvoljavanju onoga što je Allah zabranio i u zabranjivanju onoga što je Allah dozvolio: ”Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju – nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju.” (Prijevod značenja Et-Tevbe, 31)

Jednom prilikom Adi ibn Hatim, koji je prije primanja islama bio kršćanin, došao  je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i povodom objave ovog ajeta, rekao mu: ”Poslaniče Božiji, ali oni ih ne obožavaju?!” Poslanik, alejhis-selam, odgovorio je: ”Da, ali oni ljudima zabranjuju ono što je halal i dozvoljavaju ono što je haram, a ljudi ih slijede. Svakako da je to njihovo obožavanje.” (Tirmizi, hadis je hasen)

U mnogim kur’anskim ajetima Uzvišeni Allah je obećao ogromnu nagradu onome koji Mu dođe kao muvehhid – monoteista, sa dobrim djelima. Ova nagrada je susret sa Allahom i počast od Njega: ”Reci: ‘Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!”‘ (Prijevod značenja El-Kehf, 110)

Isto tako Uzvišeni je slikovito pojasnio psihološki pad mnogobošca koji se sa vrhunca tevhida sunovraćuje na dno širka idolopoklonstva: ”Budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga Njemu ravnim! A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio.”( Prijevod značenja El-Hadždž, 31.)

Ukoliko je ovo stanje mušrika na dunjaluku, pa zaista je njegova kazna na ahiretu još žešća i trajnija: “Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, čini, izmišljajući laž, grijeh veliki“ (prijevod značenja En-Nisa, 48 ); ”Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.’’ (prijevod značenja En-Nisa, 116 ).
X