Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Kur’anske zanimljivosti (6. dio) Koji je to PRAVI USPJEH?

Priredio: Nermin Avdić

1.  Koji je to pravi uspjeh? – Pravi uspjeh čovjeka spomenut je u 185. ajetu sure Alu Imran, u kojem Uzvišeni Allah kaže: “Svaka duša smrt će okusiti, a samo ćete na Sudnjem danu u potpunosti dobiti plaće vaše! Pa ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden, uspio je! A život na ovom svijetu samo je varljivo naslađivanje”, tj. takav čovjek će dobiti veličanstvenu pobjedu i uspjeh jer se sačuvao teške i ogromne patnje, a ušao u džennetske blagodati u kojima se nalazi ono što oko nije vidjelo i ono što uho nije čulo niti je čovjeku moglo pasti na um.

Iz spomenutog ajeta razumije se da ko se ne bude udaljio od Vatre i ne bude ušao u Džennet – takav nije uspio nego je od onih vječnih nesretnika.[1]

 

2. U kojoj suri je spomenuta priča o Ashabul–uhdud (Vlasnicima rovova) i o čemu ona govori?

– Priča je spomenuta u suri El-Burudž.

To je kazivanje o jednom nevjerničkom narodu koji su pohvatali svoje sunarodnjake koji su vjerovali u Allaha Uzvišenog, zlostavljali ih i mučili da bi se vratili u njihovu (ne)vjeru. Kada su to odbili učiniti, nevjernici su u zemlji iskopali jamu, napunili je vatrom i gorivom i zaprijetili im da će ih baciti u tu plamenu buktinju. Kada nisu ni tada prihvatili da to učine, bacili su ih u vatru. Zato Allah Uzvišeni kaže: “…prokleti bili vlasnici rovova, i vatre s gorivom, kada su oko nje sjedili i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili”, tj. svojim su očima gledali šta su tim vjernicima radili.[2]

 

3. Koliko Džehennem ima vrata, kako se ona zovu i koji ajet upućuje na to?

Džehennem ima sedam vrata, kao što kaže Uzvišeni: “Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti, on će sedam vrata imati i kroz svaka će određen broj njih proći.” (El-Hidžr, 43-44)

Prenosi se od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime: “Sedam vrata (kapija) su: prva je Džehennem (Pakao), druga Lezza (Rasplamsala vatra), treća El-Hutama (Žestoka vatra), četvrta Sekar, peta Seir (Paklena vatra), šesta El-Džehim (Velika vatra) i sedma El-Havije (Pakleni ponor).”[3]

Imam Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, spominje predaju, također u svom Tefsiru da su ta džehennemska vrata određena za sljedeće kategorije ljudi: “Vrata za židove, vrata za kršćane, vrata za Sabejce[4], vrata za vatropoklonike, vrata za one koji su bili mnogobošci, a to su nevjernici od Arapa, vrata za licemjere i vrata za pripadnike tevhida (Allahove jednoće) za koje postoji nada (da uđu u Džennet) dok za ostale ne postoji nikako.”

Naravno, pod kategorijom pripadnici tevhida misli se na skupinu muslimana koji su radili velike grijehe, te se nisu pokajali i očistili od njih na ovom svijetu, a Allah im nije oprostio na Sudnjem danu iz Svoje pravednosti, pa će boraviti u Džehennemu koliko Uzvišeni Allah bude htio, a zatim će iz njega izaći i ući u Džennet.[5]

Allahu naš, uvedi nas u Džennet, a sačuvaj nas Džehennema!

 

4. Šta znače riječi Allaha Uzvišenog: “… i supruge čiste…”

(Alu Imran, 15)?

Nakon što je Uzvišeni spomenuo Svojim robovima užitke na ovom svijetu, te ono što zaokuplja njihovu pažnju, poput strasti prema ženama, sinovima, gomilama zlata i srebra i slično, obavijestio ih je šta je bolje od toga: “Oni koji budu bogobojazni, kod Gospodara svoga će imati džennetske bašče ispod kojih rijeke teku, u kojima će vječno boraviti, i supruge čiste i zadovoljstvo od Allaha!…”

“…i supruge čiste…”, tj. hurije (džennetske ljepotice) čiste od prljavštine, menstruacije i pranja poslije porođaja, te čiste od svih vrsta neposlušnosti prema svom mužu.

 

5. Koja je vrijednost tedžvida, odakle se preuzima i koji je njegov cilj?

To je jedna od najčasnijih i najboljih nauka jer je povezana sa najčasnijom i najboljom knjigom, tj. Kur’anom, Allahovim govorom. Tedžvid se preuzima iz Kur’ana i sunneta, a njegov cilj je otklanjanje grešaka u izgovaranju Allahovog govora i težnja da se izgovara ispravno.[6]

 [1] Abdurrahman ibn Nasir es-Sa‘di, Tejsirul-Kerimir-Rahmani fi tefsiri kelamil-menan, str. 170.

[2] Komentatori Kur’ana se ne slažu o kome se u ovom kazivanju govori i ko su oni. Spominje se da se desilo narodu koji je opisan u hadisu koji bilježe imam Muslim, En-Nesai i Et-Tirmizi. Kompletno kazivanje može se pročitati u Tefsiru Ibn Kesira (na bosanskom jeziku) na str. 1487 i 1488.

[3] Slično se prenosi i od Džurejdža i El-E‘ameša.

[4] Sabejaca ima dvije vrste: 1. čisti, monoteisti koji su spomenuti u 62. ajetu sure El-Bekare koje Allah Uzvišeni hvali, te 2. Sabejci mnogobošci čiji je veliki hram bio na mjestu džamije u Damasku, okrenut prema Sjevernom polu. Postoje i druga tumačenja o tome ko su oni.

[5] Ibn Kesir, Tefsirul-Kur’anil-Azim, IV tom, str. 1583.

[6] Muhammed Es-Sadik Kamhavi, El-Burhan, str. 8.
X