Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Kur’anska metoda vođenja spoljne i unutrašnje politike

Preveo: Sead ef. Jasavić

Kur’anska metoda za vođenje unutrašnje i spoljne politike je najnaprednija moguća metoda i najbrža i najefikasnija kada je u pitanju ostvarenje svih životnih dobara i interesa kao i anulacija svih mogućih šteta i zala. Da se u plemenitom Kur’anu, ovim povodom, ne spominje ništa drugo osim ajeta: „Konsultuj ih u svim životnim pitanjima (el-emr)!“ (Alu Imran, 159.) – uz obavijest o vjernicima u suri el-Šura, 38. ajet: „…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…“ (bilo bi dovoljno)što bi značilo da sva životna pitanja vjernika – ostvarivanje svih mogućih interesa i koristi uz anulaciju svih mogućih šteta i zla – je uslovljeno ostvarenjem principa Šure – međusobnog savjetovanja i dogovaranja, uz međusobno potpomaganje radi rješavanja svih aktuelnih problema u kojima se ljudi nalaze, uz pružanje ruke pomoći vlastima i udaljavanje od svake vrste strančarenja i razilaženja koje zna oslabiti snagu i razbiti redove.

Ljudi od škole i razuma su se složili na tome da je princip Šure – međusobnog savjetovanja i dogovaranja, jedini put i način za ostvarenje prosperiteta dina i dunjaluka.

Allah dž.š., je uputio muslimane pravom načinu ostvarenja njihovih interesa i koristi koristeći se u praksi udruženim idejama i dogovorima; ako primjete interes (dina i dunjaluka), na nekom putu odmah se njime zapute, a ako primjete štetu (dina i dunjaluka), na nekome putu, odmah sa njega skrenu i zapute se drugim putem, a ako im se na put ispriječe i korist i šteta zastanu i sagledaju koje je od njih teže i jače, preče ili korisnije i ljepše, pa ako procijene da im je nešto interes i korist, gledaće kako će najlakše ostvariti navedeno na način koji neće biti koban i štetan.

Ako procjene da se njihovi interesi baziraju na savremenim naučnim dostignućima i tehnološkim izumima – radiće na putu ostvarenja toga svim raspoloživim sredstvima, i neće na tom putu očajavati, neće posustajati i neće se u tim stvarima oslanjati na druge što ih može propasti odvesti. Ako spoznaju – a već jesu, da je jedinstvo političkog stava i riječi, i da je jedinstvo muslimana (ummeta), najbolja metoda kojom se održava snaga njihova duha – maksimalno će se založiti radi ostvarenja toga, svim raspoloživim sredstvima. Ako procjene da im je interes davanje otpora ili napad, ili sklapanje mirovnih sporazuma i odbrana – shodno svojim mogućnostima – angažovaće se na planu ostvarenja onoga što su zajednički procijenili da im je u tome interes – ako je odluka za naprijed – naprijed, a ako je odluka za nazad – nazad.

Sve u svemu, neće ostaviti ni jednu korist niti interes, vanjski ili nutarnji, krupni ili sitni – a da se po tom pitanju neće međusobno dogovarati, i o načinu njihova ostvarenja i unapređenja, uz otklanjanje svih mogućih smetnji koji anuliraju ili ometaju ostvarenje istog. Ovaj sistem djelovanja, kojem nas je uputio Kur’an-i-Kerim, je taj koji odgovara svakom prostoru i vremenu, kao i svakom narodu.

Allah dž.š., kaže: „I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj…“ (el-Enfal, 60.) Ovaj ajet je izričit i jasan u tome da je ljudima obaveza da protivu svojih neprijatelja pripremaju svaku moguću snagu bilo intelektualnu, bilo moralnu ili materijalnu, što nije moguće sve posebice nabrajati, i u svakom vremenu pripremati ono što je odgovarajuće i aktuelno za to vrijeme: „O vjernici, budite oprezni!“ (el-Nisa’, 71.) – uz sve ostale ajete u kojima Allah dž.š., upozorava ljude na to da se maksimalno čuvaju i paze od svojih neprijatelja. Svaki način i metoda koja je neophodna radi čuvanja od neprijatelja spada u značenje navedenih ajeta – a svako vrijeme ima i svoju odjeću.

Zadivljujuće je i to na koji način Kur’an upozorava vjernike riječima: „Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili?“ (Alu Imran, 144.) – upućujući ih na to da moraju biti mudri i stabilni na svome putu tako da ih ne može skrenuti sa njega ni smrt njihovog imama i vođe pa makar im bila i teška! To neće moći ostvariti osim ako ne budu, u svakoj sferi dina i dunjaluka, imali po nekoliko spremnih i jakih ljudi, pa ako nekog od njih izgube da odmah na njegovo mjesto stupi drugi, tako da ummet uvjek bude jedinstven u svojim željama i namjerama i ciljevima i svim životnim pitanjima. Cilj svih njih jeste taj da Allahova dž.š., riječ bude gornja, i da sve funkcioniše u skladu sa njihovim mogućnostima.

Allah dž.š., kaže: „Allaha se boj’te onoliko koliko ste u mogućnosti!“ (el-Tegabun, 16.) tj. čuvajte se srdžbe Allaha dž.š., i Njegove kazne sprovodeći u praksu ono što je On naredio od dobra i koristi za sve vas, kako pojedince tako i skupine. Svako dobro čije ostvarenje je Allah dž.š., naredio, a ovisi o nečemu – to nešto nam je obaveza ostvariti u skladu sa svojim mogućnostima. Allah dž.š., ne obavezuje ljude na nešto što oni nisu u stanju ostvariti, a po istom sistemu ide i anulacija šteta i zla – obaveza nam je ostvariti sve ono što je neophodno radi anulacije određene štete i zla, što će također spadati u oblast takvaluka i bogobojaznosti, sve shodno svojim sebebima; obaveza je sve ono bez čega se neka obaveza ne može ostvariti (lazimul-hakki hakk), dok sredstva uvijek dobijaju status cilja! Allah dž.š., je omogućio ljudima da se mogu sačuvati od svega onoga što im je On zabranio, i dao im je halala koji im je u životu dovoljan.

Jedni od sveobuhvatnih ajeta, kada je riječ o vođenju politike, jesu i ajeti: „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite – da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.“ – kao i ajet koji slijedi za njim: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (el-Nisa’, 58-59.)

U emanete – povjereništva, spadaju brojne stvari, od kojih su najodabranija velike, srednje i male funkcije i položaji, kako dinski-vjerski, tako i dunjalučki. Allah dž.š., je naredio da se povjereništva i službe samo stručnim i odgovornim licima predaju – ljudima koji likom i prilikom odgovaraju tim pozicijama; svaka djelatnost i funkcija također traži i posebne i stručne ljude. Ovakav način, kojeg nam Allah dž.š., naređuje, kada su Vilajeti i državne funkcije i službe u pitanju – je najbolja metoda uspjeha i prosperiteta u svim životnim pitanjima.

Život cvjeta i napreduje onda kada pretpostavljeni, nadležni, šefovi i predsjednici, budu dobri, onda kada planeri životnih aktivnosti budu dobri, kao i svi oni koji rade na sprovedbi i izvršenju svega toga. Standardna obaveza svakog muslimana jeste da na odgovorne funkcije postavlja boljeg od boljeg: „…najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana.” (el-Kasas, 26.) Dakle, stručnost, dobrota i ispravnost nadležnih ljudi u vilajetima i državnim organima, kako visokim tako i onim nižim – u tome je ključ uspjeha i prosperiteta jednog naroda, u suprotnom će im se desiti suprotno!

Nakon ovoga, Allah dž.š., naređuje da se ljudima vlada i sudi pravedno, jer na principu pravde počivaju čitavi sistemi nebesa i Zemlje. Pravda je srž i duša svega dobrog, i sve se u životu kvari i šteti gubitkom pravde, i bez pravde je svaka vaga pokvarena!

Da bi čovjek bio pravedan prema drugim ljudima, sami on mora imati znanja i mora dobro poznavati pravdu u svakom životnom pitanju. Kada jedan narod shvati suštinu bitnosti pravde, i sazna za njene granice, i svaku stvar postavi na svoje mjesto, i kada predpostavljeni i ljudi na položajima budu najbolji odabranici svoga mjesta i vremena, kao i najstručniji ljudi u svojim poslovima – i svoje odluke i postupke budu bazirali na pravdi i srednjem putu, kloneći se svakog zuluma i nepravde – taj narod će prosperirati i stanje će mu se popraviti, a vrhunac svega toga leži u pokoravanju (dobrim) predpostavljenim i nadležnima: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim…“ (el-Nisa’, 59.) Da li ima mudrijeg i korisnijeg načina vođenja politike od ovog, čije su posljedice jedne od najljepše mogućih posljedica!?

Ajeti koji su u uskoj sprezi sa islamskom politikom jesu i ajeti koji govore o načinima sankcioniranja kriminalaca, ajeti koji govore o kaznama za one koji uskraćuju tuđa prava, prava ljudi – Allahovih robova, a koji predstavljaju sami vrhunac pravde, savršenstva i ljepote, i koji na najbolji mogući način liječe društvene anomalije, i suzbijaju strah kojeg šire kriminalci i štetočine. Jedino se na taj način neko društvo čisti od fesada i zla, i od kriminala čuvaju ljudska čast, život i imetak.

Ajeti u kojima se govori o naređivanju dobra i odvraćanju od zla, i u kojima se preporučuje isticanje istine ne bitno na koga se odnosila, kao i ajeti koji zabranjuju nanošenje zuluma i nepravde – u svemu tome su upute ljudima ka načinima ostvarenja lične slobode koja će im omogućiti da govore istinu i da ljude pozivaju svemu dobrom i stvarima koje nisu štetne.

Putem kazni i kažnjavanja i zabrane štetnog govora i postupanja se suzbija lažna i štetna sloboda koju sebi dozvoljavaju lude i glupe osobe, slijepe i gluhe, koje se ne mogu poučiti na štetnim primjerima Zapada koje je lažna i pokvarenjačka sloboda uvukla u probleme u kojima grcaju i dan danas. Jedino ispravno mjerilo korisne slobode jeste ono čemu nas je uputio Kur’an, i Allahov Poslanik s.a.w.s. (koji je bio živi i praktični primjer onoga što Kur’an hoće od jednog čovjeka, op.prev.). Davanje za pravo ljudima na neznalačko i nepravedno ponašanje, kao i štetan i pokvaren govor, koji rastakaju svaku moralnu vrijednost – to je jedan od glavnih razloga produkcije i širenja zla i nemorala, koji vodi čistoj anarhiji, perverzijama i uništenju ahlaka i morala o kojem ovisi postojanje svakog naroda.

Dakle, plodovi ispravne slobode su najljepši i najukusniji plodovi, dok su plodovi neispravne slobode najgorčiji plodovi. Zakonodavac (el-Šari’u), je otvorio vrata prvim slobodama, a zatvorio vrata drugim „slobodama“, radi ostvarenja svih koristi i dobara po ljudstvo, i anulacije svih šteta i zla, a Allah dž.š., najbolje zna!“

(Pogledaj: el-Kava’id el-Hisan fi Tefsiril-Kur’an, 1/88-93, autor šejh Abdurrahman b. Nasir el-Sa’adi rhm.)

Prijevod sa arapskog jezika: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam „Sultanija“ džamije, Plav, Sandžak, Crna Gora
X