Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Kur’an je izvor našeg prosperiteta

Preveo: Smail L. Handžić
Allahova knjiga je izvor vijesti o prijašnjim narodima, i o onome što će se odvijati nakon nas. U njoj su Allahovi propisi, i ona je, zaista, istinsko rješenje, a ne nešto što trebamo zanemariti! Ko je ostavi zbog svoje oholosti, Allah će ga upropastiti, a ko bude tražio uputu mimo nje, Allah će ga u zabludu odvesti! Ona je čvrsto Allahovo uže, jasno svijetlo, mudra opomena i pravi put! Ljudske strasti joj, a niti njihovi jezici, ne mogu uopće nauditi. Zbog nje ne može doći do podjeljenih mišljenja. Učenjaci se ne mogu zasititi beskrajnih koristi koje nudi, niti ona može dosaditi bogobojaznima. Čuda na koja ukazuju se ne mogu ograničiti…

Zbog svega navedenog, ali i onih stvari koje ovdje nismo naveli, mi, zaista, imamo veliku obavezu da se družimo sa njenim ajetima, razmišljajući i istinski se vezujući za njih! Osim toga, u ovom vremenu imamo posebno velike poticaje za svim spomenutim! U ovom članku ću se zadržati na jednom među najvećim poticajima, a on je važnost tumačenja ljudske svakodnevnice sa Kur’anom.

U današnje vrijeme mi živimo takvim tempom koji diktira svakom pametnom čovjeku – daiji, islamskom učenjaku, odgajatelju, neophodnost vezivanja ljudi za Kur’an i Sunnet, obzirom da ta dva izvora imaju veliki uticaj na život, kako na pojedinca tako i na čitav narod! Ummet se danas nalazi u nezavidnom stanju jer ga je obuzela slabost (vehn) i nemoć koja mu se, u ovim razmjerima, nikad još nije dogodila u čitavoj njegovoj historiji. Svi tragamo za lijekom koji će nas izvući iz tog stanja, a lijek je u Kur’anu, jer Uzvišeni kaže: „Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu…“ (El-Isra’, 9) Također, svi želimo da budemo spašeni, odnosno, da se izbavimo iz zabluđujućih ponora nereda i kušnji koje se svakodnevno ponavljaju, a spas je jedino sa Kur’anom, jer je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, rekao: „Ostavio sam vam nešto, što, ako se toga budete pridržavali, nikada, nakon mene, nećete zalutati: Allahovu knjigu i moj sunnet!“

Prosperitetan život je opisan Kur’anom, a i liječenje životnih problema sa kojima se susreću pojedinci i narodi, porodice i zajednice, je osvjetljeno kur’anskim svijetlom, jer je Kur’an naveo najvažnije razloge izbavljenja iz istog! Čak šta više, naveo je najveće razloge koji će ovaj ummet dovesti do uzdignuća, i koji će ga vratiti u nekadašnje stanje, u vrijeme kada su živjeli naši ispravni prethodnici! Međutim, to se neće dogoditi sve dok ne razmislimo o Knjizi našega Gospodara, i o Njegovom govoru kojeg je objavio kako bi popravio baš naše stanje!

Zaista naš ummet u ovom vremenu preživljava velike teškoće, i nalazi se u odlučujućem periodu svoje cjelokupne historije, naročito nakon ratnih pohoda od strane Zapada na islamski ummet i povratka vjetrova kolonizacije. Onda kada je ummet bio malaksao uticajem kolonizatorskog pritiska, tada se okrenuo proučavanju šerijatskih znanosti koje su bile prisutne u narodu, pa je obruč kolonizacije počeo da slabi, jer je se rodilo islamsko buđenje i na Istoku i na Zapadu. Tada neprijatelji nisu vidjeli za shodno da ponove napad i ispriječe se između ummeta i njegovog uspona i renesanse!

Kada je bila čvrsta veza između prijašnjih i naroda koji su dolazili nakon njih, a upravo zbog sličnosti prilika i stanja u kojem su bili, zatim, zbog iste prirodnosti tadašnjeg čovječanstva, bez obzira na različitosti vremenskih perioda, i za očekivat je tada bilo da će ajeti iz Veličanstvene Knjige – kojoj neistina ne može nauditi ni sa koje strane, jer je to Objava od Mudrog i Hvaljenog – biti proučavani identično sa stanjem onih kome su oni objavljeni. Isto tako se ti isti ajeti podudaraju sa stanjem muslimana u svakom vremenu i podneblju!

Doista je Kur’an objavljivan u vremenu kada je tadašnji ummet bio rascjepkan i u neprijateljstvu, pa je Allah spojio njihova srca i učinio ih da budu jedinstveni. Današnji ummet opstoji kao mnoštvo grupacija, razjedinjen i neprijateljski okrenut jedan prema drugom, a sve zbog netrpeljivosti, intolerancije, zagovaranja nacionalnosti, prisustva vještačkih granica, baš kao što je bilo sa prvom generacijom.

U vrijeme kada se pomolila svijetlost kur’anske zore i svitanja, tadašnji Arapi nisu imali jedinstvenu državu, niti snagu, a pogotovo nisu bili okupljeni oko jedinstvenog stava. Naprotiv, živjeli su u divljaštvu, kao obična rulja koja je svojim simpatijama bila naklonjena prema Rimljanima ili Bizantijcima. Kada ih je Kur’an oplemenio, postali su vlasnici i Kisrinog i Kajsarovog obilatog blaga. I današnji muslimani su naklonjeni zapadnom uticaju kao njegovi prvi zagovarači!

Kur’an je, zaista, objavljen narodu koji nije imao svoje zabilježeno stvaralaštvo, ili civilizaciju koja se mogla porediti sa civilizacijama tadašnjih naroda. Međutim, nakon samo nekoliko godina, islamska civilizacija je prosvijetlila Španiju i zemlje tadašnje zapadne Evrope. Nakon što ljudi ostaviše pravi put, ta ista civilizacija postade jedna obična i derogirana partikula…

Jeste!!! Pa, da li će se više ikada vratiti ponos naše prošlosti kojeg često dozivamo? Odgovor je: DA! Vratiti će se tek onda kada se mi vratimo izvoru koji je prosperitetnim učinio i prve generacije; ka Knjizi koja „vodi jedinom ispravnom putu“, i Sunnetu koji je odgojio najodabraniju zajednicu.

O ovome govore jasni i nedvosmisleni kur’anski ajeti i oko ovoga postoji koncenzus islamskih učenjaka i svih vjernika, ljudi i džina! Uzvišeni Allah prenosi njihove riječi kada rekoše: „Mi smo, doista, Kur’an, koji izaziva divljanje, slušali, koji na pravi put upućuje – i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati!“ (El-Džin, 1,2) I kaže: „Kada ti poslasmo nekoliko džinnova da Kur’an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: “Pst!” A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. “O narode naš,” – govorili su – “mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na pravi put upućuje.“ (El-Ahkaf, 29. 30) Knjiga našeg Gospodara obiluje velikim naukom o narodima koji su egzistirali prije nas! Ko njom bude govorio, takav govori suštu istinu. Ko iz nje argumente iznosi, takav je sretni pobjednik. Ko pomoću nje drugima sudi, takav pravednu presudu donosi. Ko po njoj postupa, biva obilato nagrađen, a ko njoj poziva, takav je upućen na pravi put!
Dakle, prvi korak kojeg trebamo učiniti ka prosperitetu ovoga ummeta, a kojeg posebno trebaju biti svjesni islamski misionari (daije) i odgajatelji, jeste poziv ljudi u čvrsto pridržavanje za smjernice Knjige njihova Gospodara, na povratak ka tome i povinovanje njenim uputama. Allaha molimo da nas učini istinskim sljedbenicima Kur’ana, koji će ga iščitavati i razmišljati o njegovim ajetima, postupajući po njegovim propisima i praktikujući njegove smjernice! Zahvaljujem Allahu i na početku i na kraju, i neka su salavati i selami na našeg poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe…
Piše: Nasir ibn Sulejman El-‘Umer
X