Sira

Koristi i pouke iz događaja u periodu od propisivanja borbe do prve velike bitke-Bedra

98pregledi
Priredio: Jasmin Nedimović.  

Rekao je učenjak El-Gazali: ‘’Islamski ummet ni u kom slučaju nije samo skupina ljudi čiji je cilj samo da žive na ovaj ili onaj način, prepuštajući se vremenu i neizvjesnoj budućnosti i zadovoljavajući se pukim preživljavanjem ili kratkoročnom užitku. Nikako! Jer muslimani su zajednica čvrste i jasne akide koja im određuje vezu sa Bogom, i daje jasnu sliku pogleda na život i svega onoga što ga čini.
Velika je razlika između čovjeka koji  kaže: ‘Moj cilj na dunjaluku je da proživim!’, i drugog koji kaže: ‘Ukoliko u svom životu ne očuvam ljudskost i ne ispoštujem tuđa prava, te ne zadovoljim svoga Stvoritelja i ne budem volio i mrzio radi Njega, u tom slučaju neću osjetiti smiraj i zadovoljstvo.’
Muhadžiri koji su izbjegli u Medinu nisu to učinili iz želje za koristi ili zaposjedanja tuđe zemlje. Također i ensarije koji su ih dočekali u Medini, stali uz njih i time na sebe navukli neprijateljstvo Kurejšija i izložili svoje vratove inim neprijateljima, nisu to učinili zbog samog slijeda događaja. Naprotiv, sve to su radili pod svjetlom Objave, želeći Allahovo zadovoljstvo i želeći praktično prikazati mudrost radi koje su ljudi i stvoreni te radi koje se uopće život odvija. A šta je čovjek kada poriče svoga Gospodara i slijedi svoju strast osim kao hajvan nerazumni ili šejtan prokleti!
Otuda je Poslanik, s.a.v.s., po svom dolasku u Medinu pristupio postavljanju neophodnih temelja za uspjeh njegove poslaničke misije definiranih u sljedećim tačkama:
– vezivanje zajednice za Allaha, dž.š.,
– vezivanje zajednice međusobno jednih sa drugima,
– veza zajednice sa onima izvan nje (nemuslimanima).

Također je El-Gazali rekao: ‘’Vjernicima koje je Allah počastio da budu uz poslanike, omogućeno je, za razliku od drugih, mnogo dobro koje su poslanici nosili sa sobom, od izvornih ljudskih vrijednosti i stepena plemenitosti. Tako se oko poslanika Muhammeda, s.a.v.s., okupila skupina dobrih i pobožnih ljudi koji su mu bili iskreni učenici, pa im je to donijelo duhovnu profinjenost i unutrašnju čistotu i nadahnuće za najljepše ljudske vrijednosti’’.
Allahovi poslanici usađuju u ljudske duše najljepši odgoj, stoga im bivaju  najsličniji oni ljudi koji se povedu za njihovim riječima i praksom. Svakako da ovaj stepen pripada prvenstveno onima koji su živjeli uz poslanika i s njime dijelili iskušenja pozivanja u vjeru i borbe na tome putu. To su ashabi Muhammeda, s.a.v.s., koji su najbolji pojedinci ovoga ummeta. Vlasnici čistih i pobožnih srca ispunjenih znanjem i razumijevanjem. Odabrao ih je Uzvišeni Allah da budu drugovi Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., na putu uspostavljanja Njegove vjere, pa ih volite i poštujte, i slijedite njihov primjer i djelo jer su oni bili na pravoj uputi.

Rekao je doktor Mustafa Sibai’: ‘’Među prvim djelima koja je po dolasku u Medinu poduzeo Allahov Poslanik, s.a.v.s., bila je gradnja mesdžida, što je jasna poruka o vrijednosti i bitnosti mesdžida u islamu. Svi ibadeti u islamu su radi čišćenja duše, održavanja morala, očuvanja jedinstva i međusobnog potpomaganja na dobru i bogobojaznosti. A nema sumnje da je mesdžid mjesto koje objedinjuje sve ove vrijednosti, pa se u njemu učvršćuje muslimansko jedinstvo, pročišćuju i u životu ostaju srca i duše, rješavaju problemi i pokazuje snaga i jedinstvo muslimana.
Upravo je islamska historija najbolji pokazatelj bitnosti mesdžida u islamu, jer su upravo iz njega slate vojske i skupine da obasjaju zemlju svjetlom dini-islama i Allahove upute, i iz njega je ponikla klica islamske kulture i tradicije. Upravo su Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Halid, Sa’d, Ebu Ubejde i drugi velikani islamske historije bili učenici Poslanikove škole čije je sjedište bio mesdžid’’.
Rekao je Muhammed Seid Ramadan: ‘’Od temeljnih vrijednosti islama je i uspostavljanje istinskog bratstva i međusobne ljubavi među muslimanima, ali je sigurno da se uspostavljanje ovih vrijednosti ne može ostvariti osim putem  mesdžida. Ako se muslimani ne budu svakodnevno u kontinuitetu susretali u Allahovim kućama, neopterećeni ovodunjalučkim razlikama, porijekla, bogatstva i sl., nemoguće je uspostaviti ljubav i muslimansko bratstvo. Od bitnijih principa muslimanskog društva je i produbljivanje osjećaja međusobnog potpomaganja i pravednosti u svim životnim aspektima. Ali sve ovo je neostvarivo ukoliko se muslimani svakodnevno ne nalaze u jedinstvenom saffu stojeći pred Allahom i izvršavajući im zajedničku dužnost obožavanja jednog Gospodara. Stoga je Poslanik, s.a.v.s., da bi ostvario i usadio sve ove vrijednosti u novonastalu zajednicu muslimana, požurio sa izgradnjom mesdžida’’.

Takođe doktor Mustafa Sibai’ rekao je: ”U Poslanikovom bratimljenju između muhadžira i ensarija je najveći primjer islamskog načina potpomaganja, ljudskosti i pravednosti. U to vrijeme muhadžiri su bili narod koji su u ime Allaha ostavili svoja imanja i došli u Medinu bez igdje išta. Ensarije su bili bogat narod, trgovci i poljoprivrednici. Preporuka je glasila: Neka snabdije brat brata i podijeli s njim sve ljepote i tegobe ovodunjalučkog života, neka ga nastani u svojoj kući ukoliko za to ima mogućnosti i neka s njim podijeli što je moguće od imanja! Pa koje društvo na zemaljskoj kugli se može mjeriti sa ovakvom zajednicom!?
 Dolaskom Poslanika, s.a.v.s., u Medinu, došao je i veliki bereket za njene stanovnike. U to vrijeme Medinu je zahvatila bolest i kuga, od koje oboliše  i neki muhadžiri. Kada je Poslanik, s.a.v.s., čuo za to, uputio je dovu Allahu, dž.š., da muhadžirima učini Medinu dragom i da kugu iz nje preseli u Džuhfu.
Od blagodati Medine je i život i boravak u njoj sve do smrti. Jer rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ”Ko mogne da živi i umre u Medini, neka to učini jer ću mu biti svjedok ili zagovarač na Sudnjem danu.”
Takođe je rekao, s.a.v.s.: ”U Medinu neće moći ući Dedžal, ona će toga dana imati sedam vrata, na svakim vratima po dva meleka.”
Dovoljno je Medini časti i blagodati da je postala grad Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i da je u njoj njegov mesdžid, njegov kabur iz kojeg će biti proživljen.
A što se tiče stanovnika Medine, ensarija, dovoljan dokaz njihova dobra je brz odaziv vjerovanju i pomaganju Resula, s.a.v.s., i  vjernika te dijeljenje sa njima i dobra i zla. A Uzvišeni Allah ih je pohvalio riječima: ‘’…i onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije učinili; oni voli one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno…’’ (El-Hašr, 9)
I Poslanik, s.a.v.s., potvrdio je njihovu počast u mnogim hadisima od kojih su i riječi: ”Znak imana je voljeti ensarije, a znak licemjerstva je mrziti ensarije.”

Prvi put objavljeno: srijeda, 04 Ožujak 2009 05:18

X