Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Korisna pravila za sretan bračni život (1 dio)

Preveo: hfz. Fahrudin Haseljić

Hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Rekao je Uzvišeni Allah: “…i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost” (Er-Rum, 21), kao i: “On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je drúgu njegovu stvorio da se uz nju smiri” (El-A‘raf , 189). Povodeći se ovom Božanskom uputom, nastojimo jačati porodične veze utemeljene na uzajamnoj ljubavi i poštovanju supružnika, kako bismo imali zdravo sjeme u društvu koje će pozitivno utjecati na ponašanje mladih.

Pred vama je dvadesetak tekstova iz serijala ”U okrilju bračne ljubavi” koje ćemo, uz Allahovu pomoć, postepeno objavljivati, a koje je sastavio i priredio uvaženi šejh, Adnan Abdul-Kadir, koji živi i radi u Kuvajtu. Allaha molimo da se muslimani i muslimanke okoriste savjetima i uputama koji slijede, On svime upravlja i On je moćan! Neka je salavat i selam i bereket na našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i ashabe.

Ako ti je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzor, onda poslušaj, u suprotnom nemoj!


  • Nemoj je u prvim danima “šokirati”!

Lijep odnos na koji žena ima pravo kod svog muža podrazumijeva da odabereš odgovarajuće vrijeme i riječi kada joj se obraćaš, posebno u prvim danima braka. Zato se nemoj na početku šaliti riječima: “Oženit ću drugu”. Da li bi bio zadovoljan da ona tebi kaže: “Ako mi se ne svidiš, tražit ću sporazumni razvod braka i vratit ću ti vjenčani dar”?

Uzvišeni Allah je rekao: “S njima lijepo živite!” (En-Nisa, 19.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Prema ženama se lijepo odnosite!” (Buhari i Muslim)[1]

 

  • Ko “sije” blage riječi, mora biti voljen

Oštar nastup, koji se zasniva na naredbi i zabrani, polučit će samo prividnu pokornost  koja u sebi skriva mržnju i negodovanje.[2] Šta ti smeta da u svoj govor uneseš riječi poput: “ako dozvoljavaš”, “kad bi bilo ovako”, “bilo bi bolje” itd.

Uzvišeni Allah je rekao: “S njima lijepo živite!” (En-Nisa, 19.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj porodici.” (Tirmizi, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)[3]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao se šaliti sa svojim ukućanima. Tako Aiša, radijallahu anha, kaže: “Trkala sam se sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam ga pretekla. To je bilo prije nego sam se udebljala. Nakon toga opet smo se trkali, pa me je pretekao i rekao: ‘Ovo ti je za ono kad si me pretekla!’” (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)[4]

 

  • Uljepšaj se svojoj supruzi kao što voliš da se ona tebi uljepša!

Da li je obaveza ženi da te dočeka namirisana privlačnim mirisom dok ti u isto vrijeme smrdiš na znoj[5] ili cigarete? Zaista muška nemarnost prema vlastitom izgledu i ličnoj higijeni može kod supruge dovesti do odbojnosti, a nekad i do pogubnih posljedica.

Uzvišeni Allah je rekao: “One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti” (El-Bekare, 228.)

Ibn Kesir kaže: “One kod muževa imaju isto toliko prava koliko muževi kod njih.”

Rekao je Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Ja se volim uljepšati svojoj supruzi kao što volim da se ona meni uljepša.”

A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu je Allah lijep i voli ljepotu.” (Muslim)[6]

 

  • Ne slušaj društvo kad je brak u pitanju, izuzev ako se radi o mudrom čovjeku!

Ne obaziri se na upute koje ti “serviraju” tvoji prijatelji u vezi supruge, posebno ako se radi o mladićima. Izuzetak su stariji ljudi čije iskustvo i savjet mogu biti korisni u određenim momentima, shodno tvojoj procjeni. Tako je Omer b. El-Hattab govorio Vjerovjesniku,  sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, pokrij svoje žene!”, ali ga Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije poslušao dok Uzvišeni Allah nije objavio ajete o hidžabu: “A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora” (El-Ahzab 53), i tada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio svojim suprugama da se pokriju. (Buhari)[7]

Iako je Omer, radijallahu anhu, bio mudar čovjek, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije prihvatio njegov prijedlog sve dok nije došlo pravo vrijeme za njegovu primjenu.

 

  • Ustegni se od supruginog imetka!

Ne ispuštaj jedan od dva temelja skrbništva, a to je opskrba! U suprotnom,  koja je onda tvoja uloga u kući? Zaista se slobodan i plemenit muškarac u formiranju i gradnji porodice oslanja na svoj sopstveni imetak ne zavlačeći ruku u ženin džep. Otkad se to dromedar pretvorio u devu?[8] Uzvišeni Allah je rekao: “Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje.” (En-Nisa, 34.) Ako muž koristi imetak svoje supruge, onda to skrbništvo i upraviteljstvo  mogu oslabiti.

 

  • Što posiješ, to ćeš i požnjeti!

Ako se budeš lijepo odnosio prema svojoj supruzi, Allah će učiniti da se i ljudi lijepo prema tebi odnose. Uzvišeni Allah je rekao: “Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!” (Er-Rahman, 60) i također je rekao: “Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim – učinit ćemo da put do dobra lagahan je” (El-Lejl, 5-7).

A ako se prema svojoj supruzi budeš loše odnosio, Uzvišeni Allah će ti nadrediti nekog ko se prema tebi neće lijepo odnositi, bilo da se radi o pretpostavljenim na poslu, ili prijateljima, ili u svakodnevnim komunikacijama. Uzvišeni je rekao: “Kakva god vas nedaća zadesi, to je zbog grijeha koje ste zaradili.” (Eš-Šura, 30.) Također: “…a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim – učinit ćemo da njemu put do tegobe lagahan je.” (El-Lejl, 8-10.)

Kako se ti odnosiš prema drugima, tako će se i drugi odnositi prema tebi, pa onaj ko nađe dobro, neka zahvali Allahu, a onaj ko nađe nešto drugo, neka ne krivi nikog do samog sebe.


  • Čuvaj se nepravde prema supruzi!

Uzvišeni Allah je rekao: “Kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! Allah je, zaista, uzvišen i velik!” (En-Nisa, 34.)

El-Buka’i je rekao: “Allahova moć nad vama veća je od vaše moći nad njima, zato se pazite Njegove kazne jer je On uzvišen i velik!”

Ibn Kesir kaže: “Allah, Uzvišeni  i Veliki, uistinu je zaštitnik žena i On se osveti onome ko im nepravdu čini i tlači ih.”

Kaže pjesnik:

Ne čini zuluma iako si u stanju

Jer zulum te na kraju vodi kajanju

Tvoje su oči zaspale, ali mazlum nema sna

Protiv tebe dovi, a Allahovo oko ne spava.


  • Obaveza pokornosti supruge svome mužu

Supruga je obavezna pokoravati se svome mužu iz sljedećih razloga:

Prvo, Allah je muža nazvao starješinom, poglavarom (sejjid). Rekao je Uzvišeni Allah o ženi upravnikovoj: “…i njenog sejjida (poglavara, tj. muža) kraj vrata zatekoše” (Jusuf, 25), a pokornost poglavaru je obavezna.

Drugo, muškarac se skrbi o ženi, kao što je rekao Uzvišeni Allah: “Muškarci vode brigu o ženama” (En-Nisa, 34).

Rekao je Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Tj. muškarci su naredbodavci i žena treba da ga posluša kada joj nešto naredi.”

Treće, riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bi čovjek naredio svojoj supruzi da prenosi pijesak (kamenje) sa crvenog brda na crno, i sa crnog brda na crveno, trebala bi to činiti.” (Ahmed)[9]

Pravni propis: Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, rekao je: “Žena je obavezna služiti svoga muža u kući, jer je muž njen starješina po Allahovoj Knjizi, i jer je to uobičajena praksa i lijep odnos prema njemu.

Žena treba služiti svoga muža shodno običaju koji prakticiraju žene njenog statusa prema muževima u čijem rangu je njen muž, a to se razlikuje zbog različitih okolnosti. Tako način služenja žene koja živi u naselju nije kao one koja živi nomadskim životom, niti one koja je slaba.”


  • Odazovi se svome mužu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada čovjek pozove svoju suprugu radi (bračne) potrebe koju ima, neka mu se odazove pa makar imala pecivo u pećnici.” (Nesai)[10]

I  rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada žena zanoći odbijajući svoga muža (u postelji), meleki je proklinju dok ne osvane.” (Muttefekun alejhi)[11]

Pravni propis: Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, rekao je: “Čovjek je obavezan imati spolni odnos sa suprugom shodno običaju i to je najveće pravo koje ona ima kod njega, veće i od opskrbe (hrane). Intimni odnos sa suprugom je obavezan shodno njenoj potrebi i njegovim mogućnostima.”

Pravni propis: Nije dozvoljeno prakticiranje spolnog odnosa na zabranjen način. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah ne gleda u čovjeka koji sa svojom suprugom opći u analni otvor.” (Nesai)[12]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: “Ko ima snošaj sa ženom dok je u hajzu ili u njen analni otvor, ili ode kod vračara pa povjeruje u ono što kaže, uznevjerovao je u ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ebu Davud)[13]

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao: “Spolni odnos sa ženom u njen analni otvor zabranjen je Kur’anom i sunnetom, i prema mišljenju većine učenjaka prvih i potonjih generacija, to se čak tretira kao mali homoseksualizam… Ako čovjek ima spolni odnos sa suprugom u njen analni otvor i ona mu se pokori, oboje se sankcioniraju, a ako ne prestanu s tim, njihov se brak razvrgava isto kao što se razdvajaju oni koji čine razvrat od onih sa kojima to čine.

Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je: “Grijesi imaju odvratne, ružne i štetne posljedice za srce i tijelo i na ovom i na budućem svijetu koje samo Allah poznaje.” A i ovo je jedan od tih grijeha!

 

Nastaviti će se…

 

Naslov originala: El-Kava‘idu el-mufide lil-hajati ez-zevdžijeti es-se‘ide

( القواعد المفيدة للحياة الزوجية السعيدة ) – Korisna pravila za sretan bračni život

Serijal: U okrilju bračne ljubavi

Knjiga br. 1

Autor: Adnan Abdul-Kadir

Preveo: hfz. Fahrudin Haseljić

Redaktura prijevoda: mr. Ahmed Purdić, Abdulvaris Ribo, prof.

Lektor i korektor: Sumeja Đurić, prof.

 [1] Buhari, Sahih, 5186, Muslim, Sahih, 3638. (op. prev.)

[2] Dr. Nedžah el-Zahar, Hemesat džeri‘eh fi uzuni Adem.

[3] Tirmizi, Sunen, 3895. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Albani, Es-Silsiletul-ehadis es-sahiha, 285. (op. prev.)

[4] Ahmed, Musned, 6/39, 364, Ebu Davud, Sunen, 2578. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Albani, Irvaul-galil, 5/327. (op. prev.)

[5] Dr. Nedžah el-Zahar, Hemesat džeri‘eh fi uzuni Adem.

[6] Muslim, Sahih, 91. (op. prev.)

[7] Buhari, Sahih, 6240. (op. prev.)

[8] Dr. Nedžah el-Zahar, Hemesat džeri‘eh fi uzuni Adem.

[9] Ahmed, Musned, 6/76. Albani ga je ocijenio slabim. Vidjeti: Albani, Irvaulgalil, 7/76. (op. prev.)

[10] Nesai, Sunen, 5/313. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Albani, Sahihul-džami‘a, 534. (op. prev.)

[11] Buhari, Sahih, 5194. , Muslim, Sahih, 1436. (op. prev.)

[12] Nesai, Sunen, 5/320. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Albani, Sahihul-džami‘a, 7802. (op. prev.)

[13] Ebu Davud, Sunen, 3904. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Albani, Irvaul-galil, 7/68. (op. prev.)
X