Ostala pitanja

Koliko je dozvoljeno žaliti za umrlim, tj. kakav je stav islama po tom pitanju?

180pregledi
 
Pitanje: Koliko je dozvoljeno žaliti za umrlim, tj. kakav je stav vjere po tom pitanju? Naime, neke žene, koje inače nisu pokrivene, prakticiraju da se poslije smrti bližnjeg pokriju 40 dana, prekriju TV… i još mnogo toga!

Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Islam u svome savršenstvu i u svojoj potpunosti nije ostavio ni jedno pitanje a da ga nije precizno definisao, pa tako postoje i propisi koji se odnose na postupanje u slučaju smrti bližnjeg. Allahov Poslanik je kazao: “Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika da nosi obilježje žalosti za umrlim duže od tri dana, osim za mužem, kada obilježje žalosti može nositi četiri mjeseca i deset dana.” (Buharija i Muslim)

Na osnovu ovog hadisa i mnogih drugih islamski učenjaci spomenuli su da je ženi dozvoljeno da nosi obilježje žalosti za umrlim tri dana osim ako je u pitanju suprug kada je obavezna da to čini četiri mjeseca i deset dana, sve dok traje njen priček.

Obilježje žalosti manifestuje se kroz ostavljanje svega što će na nju privlačiti pažnju i činiti je poželjnom. Tako će supruga preminulog u tom periodu, obavezno, ostaviti bilo koji vid uljepšavanja i ukrašavanja. Ne postoji posebna odjeća koju supruga ožalošćenog treba da nosi u tom periodu, već je bitno da to nije izazovna odjeća koja čini tu ženu privlačnom. Normalno, sve to nije razlog da žena ostavi osnove higijene, kao što je odsijecanje noktiju, uklanjanje dlaka oko stidnih mjesta, kupanje. U vjerodostojnim hadisima Poslanik je zabranio supruzi preminulog da koristi miris i nakit, što svakako obuhvata današnja kozmetička sredstva uljepšavanja i ukrašavanja. Takoðer je zabranio nošenje odjeće koja će činiti tu osobu privlačnom i poželjnom za brak, već će nositi klasičnu, normalnu odjeću bez ukrasa. (Pogledaj: Mufesal fi ahkamil-Mereti, 9 tom, str. 220 do 235)

Allah najbolje zna!
Odgovorio: Pezić Elvedin

X