Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Ko je naš Bog kojeg obožavamo, kojem robujemo?

Piše: Sanel Ramić
Ko razmisli o stanju ljudi u današnjem vremenu, shvatit će da većina njih živi bezbrižno i nemarno spram Allahovih naredbi i zabrana. Uvidjet će da su mnogi od njih daleko od Pravog puta i svrhe njihovog postojanja na dunjaluku, kao što Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: ”Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to” (prijevod značenja El-Enbija, 1). Takvi kao da ne znaju da su stvoreni da bi Allaha obožavali, da bi samo Njemu ibadet činili i Njemu se pokoravali, već smatraju da su stvoreni isključivo radi igre i zabave u ovosvjetskom životu. Takvi iskazuju ljubav i mržnju isključivo radi dunjaluka, radi njega se parniče i druže. Allah, dželle šanuhu, o takvima kaže: ”Oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovom svijetu, a prema onom svijetu su ravnodušni.” (Prijevod značenja Er-Rum, 7) Kada pametan čovjek pogleda u stanje takvih, zaključuje da oni ili ne vjeruju u postojanje Džehennema, razbuktale Vatre, njegovih strahota, patnje i ognja, ili smatraju da je ta Vatra stvorena za nekog drugog, a ne za njih. Takvi zaboravljaju da će sutra stati pred Uzvišenog Gospodara, pred kojim će odgovarati i za malu i za veliku stvar koju su činili na ovome svijetu. Uzvišeni Allah rekao je: ”A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.” (Prijevod značenja El-Hidžr, 72) Prepustili su se ovosvjetskim užicima, zaboravljajući vječne užitke, koji očekuju iskrene Allahove robove, koji su živjeli u pokornosti Njemu Uzvišenom. Sve to nameće jedno veoma važno i bitno pitanje: Ko je taj naš Bog koji naređuje i zabranjuje? Ko je taj Gospodar kojem se mi odazivamo, izvršavamo Njegove naredbe, a Njegovih se zabrana klonimo? Ko je naš Gospodar kojeg obožavamo, kojeg volimo, cijenimo, poštujemo? Ko je naš Stvoritelj kojeg obožavamo prije ramazana, u toku ramazana i poslije ramazana? Ovo su pitanja na koja trebamo naći odgovor, o kojim trebamo razmisliti, promisliti, prije nego što budemo pitani onoga časa kada nećemo moći razmisliti niti promisliti, a niti bilo šta drugo učiniti, onoga momenta kada nas naši najmiliji ostave u onoj tamnoj i mračnoj kaburskoj rupi. Stvoritelj nebesa i Zemlje je kazao: ”Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti.” (Prijevod značenja El-Ankebut, 57) Onaj ko ne bude imao ispravan odgovor sada, u ovome trenutku, neće ga imati ni tamo u kaburu. Zato se potrudimo da ispravno odgovorimo, jer popravnog ispita tamo nema. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da će čovjeku u kaburu biti postavljena sljedeća pitanja: ”Ko ti je Gospodar?“, a čovjek će odgovoriti: “Moj Gospodar je Allah.” “Koja je tvoja vjera?”, oni će ponovo upitati, a on će reći: “Moja vjera je islam.”  “A ko je onaj čovjek koji je vama poslan?”, upitat će meleki, a on će reći: “On je Allahov Poslanik. ” Ovako će odgovoriti onaj koji je spoznao svoga Gospodara i živio u skladu sa Njegovim, subhanehu ve te’ala, propisima. Allah, dželle šanuhu, kaže: “A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.” (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56)

Međutim, čovjek koji nije spoznao, niti se trudio da spozna i obožava svog Gospodara, na pitanje: “Ko ti je Gospodar? ”, odgovorit će: “Ah, ah, ne znam!“ Meleki će pitati: “Koje si vjere?”, a on će reći: “Ah, ah, ne znam!”, a oni će ponovo pitati: “Šta kažeš za čovjeka koji vam je poslan?” “Ah, ah, ne znam!”, odgovorit će on, “ ali sam čuo ljude da su o tome govorili. ” Oni će tada reći: “Ne znaš i nisi htio da znaš.” Glas sa visine će povikati: “On laže, pripremite mu mjesto u Džehennemu, otvorite vrata njegova, neka do njega dopre vrućina džehennemska i smrad.” Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kostiju prolaziti. Ovako će odgovoriti svaki onaj koji se nije trudio da spozna i slijedi put Gospodara, Allaha, Uzvišenog, i stazu poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Naš Gospodar za Sebe u Kur’anu kaže: ”To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog istinskog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato  Njega obožavajte i Njemu robujte; jer On nad svim bdi!“ (Prijevod značenja El-En’am, 102) Zato, dragi brate i cijenjena sestro, zapitaj se koliko  si dobra stekao kod Allaha, koliko imaš dobrih djela, koliko imaš učenja Kur’ana, koliko si puta proučio Kur’an razmišljajući o njegovim ajetima? Također, sve što si stekao i uradio naći ćeš kod Svoga Plemenitog Gospodara, na Dan kada neće koristiti ni imetak, ni porijeklo, a ni porodica, osim dobro koje si činio. A ti, nemarni, koji si u gafletu, bezbrižan, tebi se sada obraćam. Dođi i pogledaj, o nemarni, dođi i pogledaj one koji se kaju i vraćaju svom Uzvišenom Stvoritelju. Mnogi drugi mimo tebe se vraćaju i kaju Svome Gospodaru, a ti i dalje čekaš, čak štaviše, uobražen si, oholo se ponašaš! Prema kome? Prema svome Stvoritelju koji te stvorio i tvoj lik skladnim učinio. Kamo sreće da si iskren prema sebi, da priznaš da će smrt doći, a da si ti od onih koji će je sigurno okusiti. Dunjaluk te okupirao svojim bogatstvom i  varljivim ljepotama, a isti taj dunjaluk stvorio je za tebe tvoj Moćni i Silni Gospodar, da bi se koristio njime.

Šta je s tvojim namazom, zašto ne klanjaš, zašto nisi zahvalan svome Stvoritelju? Kamo sreće da si od onih koji namaz obavljaju, jer takvi će uspjeti, i imaju se čemu nadati na onom drugom svijetu kada koristi neće biti od funkcije, poznanstva, imetka, prijateljstva… Na dan kada će od koristi biti čisto i ispravno vjerovanje popraćeno djelima. Tvoje srce prekrila je tama grijeha! Ako si iskren, pogledaj u njegovo crnilo, pogledaj u svoj život, razmisli i promisli o svojim postupcima. Misliš, a varaš se, da pripadaš skupini dobrih, iskrenih, a da je tvoj Gospodar nehajan i da ne poznaje tvoje stanje. Naravno da nije tako, tvoj Gospodar savršeno dobro poznaje tvoje stanje. Kamo sreće da čvrsto vjeruješ u riječi svoga Stvoritelja u Kur’anu. Griješiš prema Njemu, Njegove granice prelaziš, nisi mu odan, ne robuješ isključivo Njemu. Kako te nije strah?! Zar se ne bojiš kako ćeš okončati na ovom prolaznom svijetu?! Zar ne vjeruješ u postojanje Meleka smrti, koji duše uzima po naređenju Gospodara nebesa i Zemlje? Dovoljno je da samo pogledaš koliko kabura ima u mezarlucima i shvatit ćeš koliko je dunjaluk beznačajan i prolazan. Razmisli o stanovnicima tih kabura: jedni se kažnjavaju, dok drugi u njima uživaju! Ko će ti pomoći kada ti dođe Melek smrti dušu uzeti? Majka, otac, brat, sestra?! Tvoji prijatelji koji su te u zabludu odveli ili u njoj pomagali, a ti si ih samo u tome slijedio? Ili neko drugi?! Znaj da ne postoji niko ko će ti u tom trenutku pomoći ili smrt odgoditi.

Da samo znaš šta te očekuje u kaburu, o nemarni! Da znaš kakva je srdžba tvoga Gospodara, o ti koji Ga negiraš i ne priznaješ za svoga Gospodara! Negirao si Ga, pa Ga zato i ne obožavaš, niti Mu robuješ, niti bilo koji vid ibadeta ispovijedaš. Samo mi reci s kojim pravom to činiš, zašto se oholiš, uzdižeš iznad Stvoritelja nebesa i Zemlje. Da li je tvoje srce toliko okrutno, tvrdo, okorjelo, da nije svjesno svog Stvoritelja? Da li zna nad kim se oholi, uzdiže i razmeće?! Nad Gospodarom svjetova, Onim koji ga je od kapljice sjemena stvorio, pa da li si svjestan?! Tvoj Gospodar te obavještava u Svojoj plemenitoj Knjizi o Svojoj strašnoj kazni, koja čeka silnike, oholnike.  Obavještava te o Svojoj neizmjernoj dobroti i milosti prema tebi. Jedan vid milosti i dobrote prema tebi jeste i to što ti pruža i omogućava da si još živ, daje ti šansu da se pokaješ, popraviš, pa ima li pokajanja? Ali, ti i dalje nastavljaš da se siliš i zanemaruješ ovu činjenicu. Poslušaj riječi svoga Milostivog Gospodara, možda one budu razlog da se pokaješ i Njemu se, Uzvišenom, vratiš: “Da li ima onih koji žele da se pokaju da im oprostim?” Ili si i dalje od onih koji glavu okreću, prave se da ne čuju? Ako si od njih, teško tebi kada preseliš, kada ti se duša iščupa iz tijela, ko će ti pomoći? Teško tebi, ako ti Melek smrti dođe, a ti u tom trenutku nepokornost  svom Gospodaru činiš. Stidi se Milostivog Gospodara, On ti naređuje da Mu pokornost činiš, da se kloniš nepokornosti, a ti si i dalje nepokoran. Šta misliš, kakvo će biti tvoje stanje kada dođe trenutak susreta sa Stvoriteljem, a tvoje srce prekrila je tama griješenja? Zar se ne bojiš, zar te nije strah tog trenutka?

Živi životom mu’mina, iskrenog čestitog vjernika, i tvoje će stanje biti poznato kod plemenitih meleka, koji će svjedočiti tvoju dobrotu onoga trenutka kada susretneš svoga Gospodara. Budi iskreni vjernik pun ponosa na svoju vjeru, koja ti garantira uspjeh na oba svijeta. I znaj, ni prijatelji ni bližnji neće ti koristiti ako budeš nepokoran svome Stvoritelju. Tvoj Veličanstveni, Plemeniti Gospodar prima pokajanje, ako ti želiš da se iskreno pokaješ, u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu, a odluka je na tebi. Savjetujem ti da se odmah sada, istog trenutka, pokaješ, jer ne znaš gdje je sada Melek smrti, da li je s tvoje desne ili lijeve strane ili iznad tebe. On čeka samo naredbu Gospodara, a tvoj Gospodar kada nešto odredi, samo kaže: ”Budi i to biva”. Zar nije došlo vrijeme da se pokaješ, da osjetiš strah od Gospodara svjetova? Uzvišeni Allah je rekao: ”Zar nije vrijeme onima koji vjeruju, da se srca njihova ponize spominjući Allaha i Istinu koju je objavio…” (Prijevod značenja El-Hadid, 16)

Gospodaru naš, smiluj nam se i oprosti naše grijehe, Ti si Onaj koji voli da oprašta, pa nam oprosti! Poslušaj šta Naš Gospodar kaže u Svojoj plemenitoj Knjizi: “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv“ (prijevod značenja Ez-Zumer, 53); ‘’A onima koji nevaljala djela čine, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, Gospodar tvoj će, poslije toga, sigurno oprostiti i samilostan biti” (prijevod značenja El-A’raf, 153). Ako se odazoveš ovim riječima, nadaj se i Njegovoj velikoj nagradi, koju je obećao Svojim iskrenim robovima, koji su vjerovali, Njegove naredbe sprovodili, a zabrana se klonili. Allah, dželle šanuhu, kaže: “Eto, to je Džennet, koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili.” (Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 72)

Ti koji si čitao ove redove, razmisli o onome što si pročitao, kakav je tvoj život na ovome svijetu i da li pripadaš bezbrižnim ili bogobojaznim robovima. Da li je tvoj put kojim hodiš put stanovnika Dženneta ili stanovnika Džehennema? Znaj, čitaoče, da je ovo  pitanje od velike važnosti, a pogrešan odgovor je velika opasnost po tebe. Ja ne sumnjam da je život najskupocjenije što posjeduješ, i zato ga čuvaj i trudi se da ga spasiš i sačuvaš od ognjene Vatre. Znaj, čitaoče, da je Allahova vjera jedna cjelina, da u njoj ne postoje dijelovi i parčanje, pa da prihvatiš šta ti se svidi, a da ostaviš šta ti ne odgovara. Onaj koji to čini, izigrava se sa Allahovom vjerom i njenim propisima. Za takve Uzvišeni kaže: “…kako to da u jedan dio Knjige vjerujete, a drugi odbacujete?! Onoga od vas koji čini tako, stići će na ovome svijetu poniženje, a na Sudnjem danu bit će stavljen na muke najteže. A Allah motri na ono što radite.” (Prijevod značenja El-Bekare, 75)
Istinski vjernik svoje vrijeme smatra dragocjenim, trudi se da se umili svome Stvoritelju sa što više dobrih djela.

Na kraju, dozvoli mi da ti postavim još jedno pitanje: Da li želiš Džennet, da li želiš da uživaš u njegovim blagodatima, da gledaš u Lice svoga Gospodara, Allaha, subhanehu ve te’ala, da sjediš u društvu vjerovjesnika, da se rukuješ sa Našim voljenim Poslanikom, alejhis-selam, da sjediš u društvu njegovih prijatelja (ashaba)? Ako to zaista želiš, onda razmisli o Allahovim riječima: ”Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!” (Prijevod značenja En-Nisa, 69)

Molimo dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nas sačuva džehennemske Vatre, a uvede u džennetska prostranstva! Naša zadnja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!
X