Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Ko bude požurivao sa rezultatima svoga rada, ostat će uskraćen za te rezultate

Piše: hfz. Imad el-Misri

Pogrešno je ljude vezivati za određenu personu, umjesto da ih se veže za islamske principe
Ljudi će biti i nestati, a islam i njegovi principi i pravila su trajni. Upravo zbog nerazumijevanja ovog važnog aksioma, vidimo da nakon smrti nekih istaknutih islamskih ličnosti (daija),  njihovi sljedbenici napuštaju ono u šta su ih oni pozivali,  napuštaju njihovu d’avu  i njihov  put. Kur’an je ovakvu praksu osudio, uputivši žestok ukor onima koji su, nakon Poslanikove smrti, napustili islam. Naime, u 144-om ajetu sure Ali ‘Imran,  se kaže: ”Muhamed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar bi ste se što pama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi”.  Daija poziva ljude u slijeđenje Allahove upute i Vjerozakona, primjenu islamskih principa, a neveže ih slijepo za učenjake,  jer oni su oni ti koji samo prenose i dostavljaju islamsku poslanicu.

Žurba
Islamski učenjaci kažu: ”Ko bude požirivao sa rezultataima svoga rada, ostat će uskarćen za te rezulatte.” Žurba, na koju ovdje mislimo, može poprimiti više oblika:
a) Da bi brže došao do šerijatski legitimnog cilja, daija se koristi sredstvima i metodama koje islam zabranjuje. Naravno, to ga neće odvesti do cilja.  
b) Da bi dao što veći i što brži doprinos islamu, daija nastoji okupiti oko sebe što  veći broj pristalica, bez obzira na njihovo shvatanja ili razumjevanja islama, pa čak i one čija se shvatanja ne mogu niukom slučaju pomiriti sa islamskim učenjem, a nerjetko su takve osobe i nemuslimani. Ovako ustrojenu skupinu prije bi mogli nazvati političkom organizacijom ili partijom, nego ozbiljnom islamskom organizacijom. Ako se vratimo na praksu Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je platforma sa koje je nastupao bila ispravno razumijevanje islama, i prihvatanjem te platforme ljudi su postajali pravi muslimani i njegovi iskreni sljedbenici. Naš cilj je kvalitet, prije kvantiteta. Kvantitet nije sporan, ali on ne smije biti na uštrb kvaliteta.
c) Požurivanje  sa  prevođenjem  islamske literature od strane nekompetentnih i nestručnih lica, čije poznavanje arapskog jezika i stručnih izraza je nedovoljno da bi se prihvatili ovog ozbiljnog zadataka. Njihovi prevodi obiluju katastrofalnim greškama,  a nije rijedak slučaj da prevedno štivo u potpunosti odstupa od smisla i slova orginalnog teksta. Time se samo plaća danak požurivanju s prijevodom. Prevođenje je vid emeneta (povjerene stavri ili posla) kojeg čovjek preuzima na svoja pleća, i samo ako je sposoban i stručan, bit će u stanju izvršiti ga u skladu sa načelima profesije. U suprotnom, ne bi se, ni po koju cijenu, smio prihvatiti ovog posla. Glavni cilj prevođenja trebao bi biti olakšavanje puta ljudima da dođu do najpotrebnijih informacija o svojoj vjeri, a ne isključivo zarada i profit. Kao što smo spomenuli i u prethodnom pasusu, nije sporna zarada, ali ona nikako ne smije biti nauštrb potrebnog kvaliteta.
d) Postavljanje  na odgovorna mjesta osoba sa skromnim ili nedovoljnim znanjem i iskustvom.  

S njima na čelu nikada nećemo ostvariti uspjeh, a što sugeriraju poslanikove riječi: ”Allah neće odjednom podići znanje  između ljudi, nego će  ga podići postepeno, usmrćivanjem učenjaka. Ljudi će tada za svoje vođe uzimati neuke osobe, koje će im o svemu govoriti bez znanja, i njih i sebe odvoditi u zabludu.” Svjedoci smo da današnje ”vođe”,  koje prije svega karakteriše skromno znanje i iskustvo,   upućuju svoje sljedbenike na čitanje i proučavanje teških i kompleksnih pitanja, koja oni u osnovi ne razumiju, i koja islamski učenjaci svrstavaju u red pitanja kojima se početnici u vjeri nikako ne bi smjeli baviti, a pogotovo ne sami, neovisno o tumačenju i razumijevanju islamskih učenjaka.  Njihovo pogrešno razumijevanje nužno vodi do pretjerivanja u vjeri, zatim tekfira (osuđivanja drugih za nevjerstvo) a na kraju i do bespravnog proljevanja krvi i sijanja nereda i smutnje na zamlji, i konačno do usporavanja cjelokupnog procesa uspostave islamske vlasti.  
e) Brkanje prioriteta

Poslanik,  sallallahu ‘alejhi ve sellem, je  počeo svoju misiju objašnjenjem prave istine, šta znači biti istinski vjernik, a zatim je, kroz toletrantnu i konstruktivnu raspravu i dijalog, upoznao druge  sa islamskim načelima i svim onim što se suprostavlja tim načelima, šta je to vjera a šta nevjerstvo. Njegova sljedeća briga je bila kako učvrstiti iman kod svojih sljedbenika, jer ih je, nakon primanja islama, čekao težak i naporan posao, odlazak u izgnanstvo (hidžra), borba na Allahovom putu.  Žalosno je gledati pojednice kako svoju d’avu počinju potpuno obrnutim redoslijedom, sa onim što je u Poslanikovoj poslaničkoj misiji došlo tek na kraju, a to je borba za odbranu i uzdizanje uzvišenih islamskih ideala,  dok u isto vrijeme očekuju pomoć od ljudi koji ništa ne znaju o islamu i njegovim propisima, zbog čega često ostaju usamljeni i nemoćni da bilo šta urade.  Time se nanosi neprocjenjiva šteta islamu i muslimanima. Naravno izvor problema su oni sami, jer nisu počeli kako treba, i htjeli su prije vremena ubrati plodove svoga rada.

f) Ulazak u bespotrebnu konfrontaciju sa neprijateljima islama, bez adekvatnih i pravih mogućnosti, što  na kraju rezultira nepovoljnim rezultatom i još nepovoljnijim položajom islama i njegovih sljedbenika. Sve to se temelji na pogrešnoj procjeni naših i mogućnosti našeg neprijatelja. Da pojasnim: zalaganje i borba za istinu je obavezno, a za njihovu sprovedbu potrebno je znanje i osposobljenost na različitim poljima. Kada izostane samo jedan od tih faktora,  umjesto željenog cilja, i optimalne koristi za islam i muslimane, te nanošenja štete našim neprijateljima, koji se danonoćno bore protiv bilo kakvog napretka islama,  imamo potpuno suprotne rezultate, stagniranje muslimana i napredak njiovih neprijatelja. Znači, ako nismo ispunili potrebne preduvjete, ustvari ako ih nismo ni mogli ispuniti, sa nas spada obaveza spomenutog zalaganja i borbe,  ali naravno, na nama je da te nedostake što prije otklonimo i popravimo svoju poziciju među drugima. Kaže Allah, dželle šenuhu, u suri El-Enfal,  59 i 60 ajet: “I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti; oni doista neće moći umaći. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.”

Komentarišući navedeni ajet, poznati islamski učenjak, Ibn Tejmijje je rekao: “Ovi ajeti obavezuju svakog potlačenog vjernika,  koji nije u stanju pomoći Allahovu vjeru i Njegovog poslanika rukom ili jezikom, da pomogne u skladu sa svojim mogućnostima, pa makar to bilo i srcem. Ajeti u kojima se govori o poniženju neprijatelja islama, odnose se na vrijeme u kojem su vjernici jaki i sposobni da se bore za istinu i pravdu. U skladu sa ovim pravilima muslimani postupaju još od vremena Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, vremena provovjernih halifa, i tako će biti do Sudnjeg dana. U jednom hadisu se kaže: ”Do Sudnjeg dana će postojati skupina na istini, koja će pomagati Allahovu vjeru i put i pravac Njegovog poslanika.”

Tu su i oni koji, požurujući sukob s neprijateljem, žele ostvariti skoru pobjedu,  a pobjeda je emanet i zadaća muslimanske zajednice, a ne pojedinca. Naprotiv, pojedinac, je dužan, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći islam i za to će dobiti punu nagradu, makar i ne postigao svoj cilj.   Kaže  Allah, dželle šenuhu,  u suri En- nisa,  100. ajet: “A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Njegovog poslanika, pa ga potrefi smrt, nagrada od Allaha je njemu sigurna.”

Nastavi će se…

SAFF br. 293.
X