Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Knjiga: Osnove vjere kod imama Ebu Hanife

PREDGOVOR

 Najveća blagodat koju je Allah dao ovom ummetu jeste da im je objavio najbolju knjigu, poslao im najbolje stvorenje i učinio ih najboljim ummetom koji se ikada pojavio. Uzvišeni Allah je sačuvao ovom ummetu objavljenu Knjigu i sunnet Njegovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem. Ovo dvoje čine osnovu ove vjere i njen čisti izvor, tako da im nikada neće naškoditi ruke pokvarenjakâ.

Nakon toga je učinio (prisutnima) ashabe, tabi’ine i njihove sljedbenike u istini, one koji će slijediti istinu i uputu, a koji su daleko od strasti i propasti. Primarni zadatak im je shvatanje tekstova Kur’ana i sunneta, pri čemu su oni prihvatali i slijedili ono što je došlo u njima.

Nakon njih je, u svakom vremenu, učinio da ima učenjaka koji će pozivati Kur’anu i sunnetu, kako bi s njima raspršili nanose idolopoklonstva te tamu novotarija i izmišljenih stvari u vjeri. Od tih učenjaka su i četverica imama: Ebu-Hanife, Malik, Šafija i Ahmed.  Oni su bili složni u tome da je obaveza pridržavati se propisa Kur’ana i sunneta, kao i ostavljanje svakog drugog govora koji je u suprotnosti njima.

Imam Ebu-Hanife kaže: “Ako je hadis ispravan, to je moj mezheb”.

 I kaže: “Nije dozvoljeno nikome da daje fetve po onome što je u mojim knjigama, sve dok ne bude znao na osnovu čega sam ja to rekao”.

Imam Malik kaže: “Ja sam samo čovjek: griješim, a pogodim i istinu. Zato pogledajte šta se od toga slaže sa Kur’anom i sunnetom pa to uzmite; a ono što se s njima ne slaže ostavite…”

Šafija veli: “Ako u nekom od mojih djela nađete nešto što je u suprotnosti sa sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, govorite po onome što je u njemu došlo, a moj govor ostavite”.

A u jednoj drugoj predaji se prenosi da je rekao: “Slijedite to, i ne obazirite se na nečiji drugi govor…”

Ahmed kaže: “Ko odbije hadis koji se prenosi od Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, taj je na ivici propasti…”

I kaže: “Ne slijedi slijepo mene ni Malika, ni Šafiju, ni Evzaija, a ni Sevrija nego uzmi odakle su oni uzeli…”

To je govor imama, neka je Allah s njima zadovoljan, kada je riječ o pitanju pridržavanja za sunnet i zabrani koja se odnosi na suprotstavljanje njemu. Međutim, i pored toga, neki ljudi su se fanatično počeli pridržavati ličnih stavova imamâ, posebno imama Ebu-Hanife. Time su ga gotovo uzdigli do stepena poslanikâ i vjerovjesnikâ. Neki od njih smatraju da je vijest o njemu došla u Tevratu, i da ga je Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem, spomenuo imenom, rekavši za njega da je svjetiljka njegovog  ummeta, opisujući ga svojstvima i odlikama koja su iznad njegovih stvarnih vrijednosti.

Neki su opet otišli u drugu krajnost optužujući ga za zastranjivanje i unošenje nereda u vjeru, govoreći da on postepeno ukida islamske vrijednosti i da se nije rodio u islamu neko ko je zlokobniji od njega.

Da bi se napravila razlika između onih koji ga kude ili previše hvale, predao sam se studiji o vjerovanju imama Ebu-Hanife. Pri tome sam usporedio njegovo imansko ubjeđenje sa osnovom vjerovanja njegovih sljedbenika, kako bi vidjeli koliko su se oni pridržavali njegovih stavova u  akidetu, kao što je slučaj sa slijeđenjem njegovog mezheba u fikhu.

 

VAŽNOST TEME I RAZLOZI IZBORA

 

Važnost ove teme se temelji na više razloga:

          Prvo: Mjesto Ebu-Hanife kao učenjaka (alima) u islamskom svijetu, njegova reputacija i djela koja se dotiču akidetskih pitanja.

          Drugo: Mnoštvo naučnih institucija u islamskom svijetu i pojedinaca iz reda muslimana koji u fikhu slijede njegov mezheb.

          Treće: Vezanje pojedinih sekti za njega: sekti koje tvrde da su na njegovom akidetu, kao što su maturidije, jedan određeni broj mu’tezila i sufija, i drugih a to, ustvari, nije tako.

          Četvrto: Iznošenje ispravne slike o akidetu imama Ebu-Hanife, Allah mu se smilovao. Naime, njemu se pripisuju riječi koje on nije rekao i ono što nije od njegovog mezheba. Naprotiv, to su riječi koje se vjerodostojnim putem ne prenose od njega, uz poređenje njegovog akideta i akideta njegovih sljedbenika, kao što je već napomenuto.

          Peto: Nije mi poznato da je neko ovu temu uzeo za predmet proučavanja i detaljniju studiju.

Podrška učenih ljudi mi je također dala podstreka za rad na ovoj temi; to je podrška mojih profesora i drugih, nakon čega sam se oslonio na Allaha i od Njega zatražio pomoć, slijedeći pri tome plan koji sam pripremio za to djelo. Nakon toga su članovi “Odjela za akidet i mezhebe” odobrili datu temu.

 

PLAN NA OSNOVU KOJE JE TEKAO RAD NA OVOJ TEMI

 

Ovo djelo, Osnove vjere kod imama Ebu-Hanife, se sastoji od: predgovora, uvoda, pet poglavlja i završne riječi (zaključka).

Predgovor se sastoji od sljedećih dijelova:

a)                  važnost teme i razlog njenog izbora;

b)                  plan kojim je tema izlagana;

c)                  moj metod izlaganja ove studije.

Uvod se odnosi na objašnjenje da je akidet sve četverice imama jednak i zajednički, kada je riječ o pitanjima osnovâ vjere (usulud-din), izuzev pitanja o definiciji imana (vjerovanja).

– Prvo poglavlje sadrži govor o životu Ebu-Hanife i objašnjenje njegovog načina kojim je pristupao temi o osnovama vjere, tako da je svaka od ove dvije teme odrađena u posebnim dijelovima.

Prvi dio govori o biografiji imama Ebu-Hanife, uz kratak osvrt na njegova djela o osnovama vjere.

Drugi dio pojašnjava njegov pravac i način prilikom objašnjavanja osnovâ vjerovanja.

– Drugo poglavlje sadrži objašnjenje njegovog akideta koji je u vezi sa ispoljavanjem tevhida, a sve to je obrađeno u tri dijela:

Prvi: tevhidu er-rububijje;

Drugi: tevhidu el-uluhijje;

Treći: tevhidu el-esmai ves-sifat.

Treće poglavlje sadrži govor o njegovom akidetu koji je u vezi sa definiranjem pojma imana, što je obrađeno u pet dijelova:

Prvi: definicija imana, i pitanje o tome da li su djela sastavni dio imana?;

Drugi: povećavanje i smanjivanje imana;

Treći: izuzimanje u imanu (istisna’);

Četvrti: veza između imana i islama;

Peti: propisi vezani za počinioca velikih grijeha.

Četvrto poglavlje govori o akidetu imama Ebu-Hanife koji je u vezi sa ostalim pitanjima vjere, a sastoji se od pet dijelova:

Prvi: vjerovanje u poslanike;

Drugi: vjerovanje u Sudnji dan;

Treći: vjerovanje u određenje (kader);

Četvrti: stavovi i mišljenja koji su vezani za ashabe;

Peti: stvari vezane za imamet (vođstvo).

Peto poglavlje obrađuje usporedbu akideta imama Ebu-Hanife i njegovih sljedbenika, a sastoji se od dva dijela:

Prvi: usporedba između akideta imama Ebu-Hanife i akideta Ebu-Mensura el-Maturidija i njegovih sljedbenika.

Drugi: objašnjenje obima pridržavanja sljedbenikâ hanefijskog mezheba (hanefijâ) za akidet imama Ebu-Hanife u stvarima vezanim za tevhid.

Na kraju sam spomenuo rezime sa rezultatima do kojih sam došao.

 

 
X