Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Karakteristike vremena fitne (smutnji i nereda)

Priredio: Sadik Turković.

Prvi dio: Omalovažavanje učenih ljudi i njihovog znanja, a veličanje i uzdizanje neznalica! Kao što je poznato, vrijeme nereda je veoma opasno vrijeme. To je vrijeme u kojem se mnogo koriste riječi čula-kazala. To je vrijeme kada se govor razumije na pogrešan način, dok raspravama nema kraja, velika energija se troši na prenošenje tuđih riječi i izjava.
U takvom vremenu svakom muslimanu, onom kojeg je Allah obdario zdravim razumom, obaveza je da se drži Allahovih naredbi veoma odlučno i precizno i da ih ne prelazi, jer je u tome svaki spas, a postupanje suprotno njima predstavlja svaku propast. Musliman je obavezan da dobro provjeri svaku vijest i svaki govor, on ne smije žuriti sa osudom tih vijesti i izjava, dok se u potpunosti ne uvjeri u njihovu ispravnost, a nakon toga će postupiti onako kako Allah naređuje.
Za vrijeme velikih fitni (nereda) musliman je obavezan da se vrati na učene ljude ovoga ummeta i da ih pita o onome što se događa, slijedeći njihove stavove koji se ne suprotstavljaju Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, alejhis-selam, a da se udalji od onih stavova koji su suprotni Allahovoj Knjizi i Poslanikovoj, alejhis-selam, praksi, iako oni dolaze od onih koji govore da imaju znanja, osnova je Allahov govor i praksa Allahovog Poslanika, alejhis-selam, a ne govor nekih ljudi i njihovo razumijevanje vjere. Zaista se šejtan poigrao sa određenom skupinom ljudi koji umišljaju da imaju znanja, jer takvi sebe podižu na stepen koji im ne pripada, zavodeći tako muslimanske mase, a posebno omladinu.
Oni pred omladinom hvale učenjake, kada se radi o njihovom pamćenju i sposobnosti da iznose dokaze o nekim šerijatskim pitanjima vezanim za čistoću, namaz, zekat, brak, talak i slično tome, međutim kada se radi o vođenju ovoga ummeta i njegovom vraćanju učenim ljudima – kao što to Allah naređuje – za vrijeme velikih nereda, oni često zavaravaju omladinu ili im jasno govore da učenjaci ne razumiju suštinu tih nereda, i da oni imaju skrivenu nepoznanicu do koje učenjaci nisu dospjeli, nego su oni ti koji su dokučili njihovu bit, jer oni budno prate sve događaje putem radija i časopisa, a što se tiče učenih, dovoljno je to što poznaju one šerijatske stvari – kako to oni umišljaju – tako oni opčinjeni varaju omladinu našeg ummeta, odvode ih u zabludu nakon što su i sami zalutali. Njihovim postojanjem neredi se povećavaju i ukorjenjuju. Kada god se pojavi jedan od takvih ”daija”, belaji ummeta se samo povećaju. Nisu se pojavili ni u jednoj državi niti mjestu a da ga nisu uništili, praveći zavadu između učenjaka i omladine, te učenjaka i vladara, a ummet  neće uspjeti bez jedinstva omladine i običnih ljudi zajedno sa učenjacima koje će predvoditi njihove vođe.
Hafiz El-Asbehani rekao je: ”Onaj ko pogleda okom pravde, spoznat će da nema niko gori pravac od onoga ko ostavlja Allahov govor, govor Allahovog Poslanika, alejhis-selam, govor ashaba, radijallahu anhum, i govor učenjaka i fakiha poslije njih koji svoj pravac grade na Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, alejhis-selam, a slijedi onoga ko ne poznaje Allahovu Knjigu i sunnet Allahovog Poslanika, alejhis-selam, kako takav može biti siguran da ne slijedi šejtana, da nas Allah sačuva da slijedimo šejtana.” (El-Hudžetu fi bejani-l-Mehadžeti, 1/311)
Tako nalazimo da se povećanjem broja onih zavedenih, povećavaju samo belaji, nekada je možda fitna mala, ali je oni – svojim neznanjem – uvećaju, stvarajući tako našem ummetu nevolje.
Šejh Muhamed b. Abdulatif (nekadašnji muftija saudijske države) i šejh Abdullah El-Ankari, Allah im se smilovao, u svojim pismima, između ostalog, napisali su: ”Šejtan je zaveo neke od onih koji se pridržavaju vjere, oni potvaraju učenjake da su licemjeri i da se dodvoravaju vladarima, oni gaje loše predrasude prema njima i ne uzimaju od njih znanje, što je jedan od razloga nestanka korisnog znanja; učenjaci su nasljednici vjerovjesnika u svakom vremenu i svakom mjestu, znanje se ne uzima osim od njih, onaj ko odbaci da uzima znanje od njih i ne prihvata ono što govore, on odbacuje nasljedstvo najboljeg Poslanika, alejhis-selam…”
Učenjaci su štićenici Allahove vjere, svaka punoljetna osoba obavezna je uzimati znanje od učenjaka, kao što su govorili naši ispravni prethodnici: ”Znanje je vjera, pa zato dobro pazite od koga uzimate vašu vjeru.” (Muslim)
Onaj ko prihvati govor nekog od ljudi, a ne predoči ga učenim ljudima, nego ga prihvati shodno svom razumijevanju, pa kaže moj dokaz je govor tog i tog učenjaka, dok on ne poznaje stvarno značenje tog govora, to je očito neznanje i zabluda… kada se ovo zna, postaje jasno da veliku grešku pravi onaj ko ne uzima od učenjaka ovoga ummeta. Allahov Poslanik, alejhis-selam, spomenuo je da će znanje nestajati zajedno sa smrću učenjaka, pa kada nestane učenjaka i ljudi se uhvate za ogrtače neukih, pitajući ih i postupajući shodno njihovim fetvama, takvi su u zabludi i druge odvode u zabludu. (Dureru-s-Sunije, 9/133).
Pogledaj – Allah te sačuvao fitne – ovaj itekako precizan govor, koji pojašnjava opasnost omalovažavanja učenih ljudi i veličanje i uzdizanje neukih. Tako primjera radi, ako pogledamo Akaidsku knjigu koju je napisao selefijski pisac (sljedbenik ispravnih prethodnika), koja se zasniva na Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, alejhis-selam, ne dolikuje onome ko traga za znanjem da iz te knjige uzima zdravo za gotovo, nego treba da tu knjigu izučava pred učenim ljudima – pravim odgajateljima – a šta reći tek za onoga koji muslimansku omladinu poziva da uzimaju iz novotarskih knjiga, da se na njih oslanjaju i da ih uzimaju za osnovu u razumijevanju Allahove Knjige i sunneta Allahovog Poslanika, alejhis-selam. Oni naređuju svojim učenicima, sljedbenicima i simpatizerima da se prođu onoga što učeni govore, oni koji razotkrivaju sve njihove nedostatke, pokvarena uvjerenja i njihovo suprotstavljanje ehli-sunnetskom putu. Takvi zaista ne dolikuju da budu uzor našoj omladini.
Zato dragi brate, ti koji tragaš za znanjem, drži se znanja imama ovoga ummeta i dobro ga prostudiraj, to je zaista jedino jak i vrijedan govor i dobro se čuvaj onih koji te pozivaju da omalovažavaš učenjake ovoga ummeta, koji ti tobože govore o novotarima, oni su – Allaha mi Uzvišenog – u zabludi i oni su novotari kao i oni, iako misle da su ljubomorni kada je u pitanju Allahova vjera te da su učenjaci zakazali kada je riječ o naređivanju na dobro i odvraćanju od zla, to je – Allaha mi Uzvišenog – očita laž, ova potvora je stara koliko i pojava munafika u ummetu.
Kaže Allah: ”Ako ih upitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci.”’ (At-Tavba, 65-66.) Kaže Abdullah b. Omer u komentaru ovih ajeta: ”Jednog dana dok smo bili u bitki na Tebuku, jedan čovjek reče: ‘Nisam vidio ljude većih stomaka, lažljivijih jezika i većih kukavica u boju (bitki) od ovih naših karija (učača Kur’ana).’  Tada je jedan od prisutnih rekao: ‘Lažeš! Ti si zaista munafik! O ovome ću obavijestiti Allahovog Poslanika, alejhis-selam.’ Nakon što je Poslanik, alejhis-selam, obaviješten o ovom događaju, Allah je spustio ove ajete.” ( Tefsir od Taberija, 10/172)
Kaže šejh Sa’d b. Hamd b. Atik, Allah mu se smilovao: ”Najveći uzrok podjela i razilaženja te odstupanja od pravog puta predstavljaju oni ljudi koji donose fetve o Allahovoj vjeri bez znanja…”
Tako neki od onih koji su zastranili, kada ih posavjetuju oni koji imaju znanje, oni napuste dotično mjesto i odlaze u drugo mjesto kako bi bili zajedno sa onima koji su na istom stanovištu kao i oni i koji gaje iste ideje. Nema sumnje da je ovo jedan od uzroka nereda, nastajanja zla i razdora među Allahovim robovima, zato je neophodno uložiti sve napore da do toga ne dođe.
Kaže šejh Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao: ”Što se tiče novotarskih vođa čije se izjave suprotstavljaju Allahovoj Knjizi i sunnetu Allahovog Poslanika, alejhis-selam, ili čiji se ibadeti suprotstavljaju Kur’anu i sunnetu, upozoriti ljudi na takve spada u obavezu i na tome su složni svi muslimani.” Imamu Ahmedu b. Hanbelu rečeno je: ”Čovjek koji klanja, posti i boravi u itikafu u toku ramazana ili onaj ko priča protiv novotara – koji od njih dvojice ti je draži?” Ahmed je odgovorio: ”Onaj ko klanja i posti, to radi za sebe, dok onaj ko priča protiv novotara, to radi za dobrobit svih muslimana i on je bolji.”
Nakon svega navedenog, postaje nam jasno kolika opasnost leži u omalovažavanju učenih ljudi i odbacivanju njihovih fetvi – pogotovo u vrijeme fitni i nereda – i hvatanje za neznalice, koji nisu dostigli ono što su dostigli učenjaci od znanja i fikha u vjeri i dunjaluku, hvatanje za ovakve neznalice predstavlja najveći uzrok širenja novotarija i frakcija.
Zato neka se svaki musliman dobro pazi nadri-učenjaka i neka se čvrsto uhvati za jaki stub koji čine učenjaci ovoga ummeta i zajednica muslimana te njihove vođe.
O mladiću, čuvaj se novotarije i njenih sljedbenika, zaista je ona, Allaha mi Uzvišenog, smrtonosna bolest, kada god je zadesila omladinu – uništila ju je!!
Allaha molim da nas sačuva fitne, a da nas uputi na pravi put, On je naš zaštitnik i On je kadar da to učini!!

Slijedi još članaka na ovu temu.

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 06 Travanj 2009 04:13
X