Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Kamata – rat protiv Allaha

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 01. rebiu-l-ahira 1430.h., što dogovara 27. martu 2009. godine, hutbu sam naslovio sa „Kamata – rat protiv Allaha“. Pomenuta tema se uklapa u vrijeme našeg življenja, obzirom da je na sceni pravi kolaps svjetskog ekonomskog poretka, koji je u cjelosti baziran na kamati, kao jednom od teških grijeha.

Jedan od glavnih ciljeva Šerijata je postizanje općeg blagostanja na Zemlji. Kur’an i hadis kao dva osnovna izvora Šerijata naređuju sve vrste dobra i u isto vrijeme zabranjuju sve ono što je štetno za pojedinca i društvo. Jedna od glavnih Kur’anskih zabrana odnosi se na nezakonito prisvajanje tuđeg imetka, a u prioritetu tih zabrana je kamata.
Po definiciji kamata označava “cijenu koju posuđivač plaća onome koji mu pozajmljuje novac” ili “povećanje kapitala na štetu drugih ljudi”, što je oblik legalizirane pljačke.
Kaže Allah, s.w.t., u 278. i 279. ajetu Sure El- Bekare:
 
“O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici!“(278) „Ako to ne učinite, eto vam onda, neka znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice vaših imetaka; nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti!(279) (Suretu El-Bekare, 278 – 279)
Allah, s.w.t., u citiranim ajetima naređuje bogobojaznost i odustajanje od ostatka kamate. Protiv onih koji to ne učine, On, s.w.t., objavljuje rat, a ko to od nas braćo i sestre smije povesti rat protiv svoga Stvoritelja? Onaj ko povede takav rat, zasigurno je gubitnik na obadva svijeta.

Oblici kamate su: 1. kreditne kamatne transakcije, 2. podizanje cijene zbog odgode plaćanja, 3. gomilanje zaliha, u iščekivanju povećanja cijene, 4. prodaja i kupovina kamatnih dugova i 5. špekulativne tansakcije.  
Islam zabranjuje pohlepu za imetkom i škrtost, koje se ubrajaju u bolesti ljudskih srca. Čovjek ne smije biti rob dunjalučkih dobara i zbog toga se strogo zabranjuje iskorištavanje drugih ljudi sa ciljem njihova stavljanja u potpunu ovisnost. Kamata uništava ljudsko dostojanstvo, a kada čovjek izgubi dostojanstvo, njegov život nema nikakva smisla.

Kamata je rezultat ljudske pohlepe i želje da se na brz način dođe do novca, što za sobom povlači iskorištavanje drugih. Kamata dovodi do još većeg raslojavanja među ljudima, tako da oni slabi i siromašni postaju još siromašniji i slabiji. Kamata, razara ekonomski poredak u društvu i ona je slična neizliječivom karcinomu. Ona kamatare privikava na lagodan život, bez truda i stvaranja radnih navika.
I površna, a kamoli temeljita analiza ekonomskih prilika u svijetu, može da nas uvjeri da je kamata glavni razlog potpunog kraha svjetske ekonomije, a kako i ne bi kada su oni koji koriste kamatu objavili rat Allahu, s.w.t., i Njegovu Poslaniku, s.a.v.s..
Kamata je ugrozila ekonomski poredak, jer se ogroman novac našao u rukama malog broja pojedinaca, organizacija i država, koji manipulišu slabima i sve ih više guraju u provaliju beznađa.

Allah, s.w.t., u 280. i 281. ajetu Sure El-Bekare savjetuje da pričekamo dužnike, koji su u nevolji ili da im oprostimo dug, što je bolje za nas. Na kraju nas podsjeća na Dan u kojem ćemo Mu se svi vratiti i kada će nam prema našim djelima biti presuđeno:
“A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao, a još vam je bolje, neka znate da dug poklonite!“(280) „I bojete se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti i nikome krivo neće učinjeno biti!“(281) (Suretu El-Bekare, 280 – 281)

Ovo braćo i sestre ne znači da imamo pravo od nekoga pozajmiti novac i potom mu to ne vratiti, pa se čak i ne izvinuti zbog nemogućnosti blagovremenog vraćanja duga. Mnogo je onih koji u ovom našem vremenu zloupotrebljavaju dobrotu pojedine braće i sestara, koji u ime Allaha, dž.š., pozajmljuju novac i druga materijalna dobra, a onda zajmoprimci zaborave na islamsku obavezu vraćana pozajmljenog. To slabi naše bratske veze i stvara međusobno nepovjerenje i podozrenje, tako da je sve više onih koji kažu da zbog lošeg iskustva po tom pitanju mogu pozajmiti samo onoliko koliko mogu halaliti.
Dva su velika grijeha, zinaluk i kamata, braćo i sestre uzrokom Allahove, s.w.t., kazne ljudima, a ta dva grijeha su u našem vremenu i našem okruženju uzela toliko maha, da su uistinu prava prijetnja. O tome Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi imam Hakim, kaže:

Prenosi Ibn Abbas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada se u jednom mjestu pojave zinaluk (blud) i kamata, oni su sebi dozvolili Allahovu kaznu!“ (Hakim)
Svako ko bude u lancu kamate je proklet, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Ahmed:
Prenosi Džabir ibn Abdullah, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah je prokleo: onoga ko je jede, ko njome hrani druge, svjedoke i onoga ko je bilježi!“ (Ahmed)
Po citiranom hadisu, bilo kakav doticaj sa kamatom je haram, bez obzira da li se radi o kamati između dva pojedinca ili između fizičkog i pravnog lica i slično.
Poslanik, s.a.v.s., u drugoj predaji podučava ummet da je kamata uistinu veliki grijeh, pa kaže:
Prenosi Abdullah ibn Mes’ud, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kamata ima sedamdeset troja vrata (oblika). Najlakši oblik je da čovjek oženi svoju majku, a zaista je najveći grijeh napad na čast muslimana.“ (Hakim)
Kamata je mnogo teža od zinaluka, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Ahmed:
Prenosi Abdullah ibn Hanzala, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Dirhem kamate koji čovjek pojede, znajući da je kamata, teži je kod Allaha od 36 činjenja bluda.” (Ahmed)
Kamata neminovno čovjeka vodi u propast, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Ibn Madždže:
 
Prenosi Abdullah ibn Mes’ud, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Kamata čak i kada se uvećava, njen svršetak je nestanak.“ (Ibn Madždže)
Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi imam Nesaija nagovještava vrijeme u kojem će se biti veoma teško sačuvati kamate:
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Doći će vrijeme kada neći biti niko ko nije okusio kamatu; ako je ne probaju, onda će ih zahvatiti njena prašina!” (Nesaija)

Ono o čemu nas je Poslanik, s.a.v.s., obavijestio, već se ostvarilo u vremenu našeg življenja, jer onaj ko se ne bavi kamatom, biva pogođen njenim posljedicama.
Braćo i sestre! Čuvajmo se kamate i imetke stičimo samo na halal način, te ih čistimo zekatom i sadakom!

Molim Allaha, dž.š., da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da nas sačuva kamate i sticanja imetaka na nedozvoljen način, da uputi našu djecu i potomke, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
Sarajevo: 01. rebiu-l-evvel 1430.h., 27. mart 2009.god.                             
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
Nezim Halilović Muderris       

Prvi put objavljeno: petak, 27 Ožujak 2009 06:23
X