Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Kako veličati Uzvišenog Allaha

Piše: Ismir Karaga
Svakom Allahovom stvorenju stavljeno je u obavezu da veliča svoga Gospodara, jer nas je On stvorio, dao nam život, zdravlje, opskrbu… i podario nam ostale nebrojene blagodati. Kada čitamo i razmišljamo o Allahovim plemenitim svojstvima kojima je Sebe opisao u Kur’anu i sunnetu Poslanika, alejhis-selam, ne možemo da ostanemo ravnodušni a da se ne pobojimo i ne zatražimo utočište kod Njega. Otuda, kada znamo da su Njegova imena Uzvišeni, Silni, zar možemo a da Ga ne veličamo i da Mu se ne pokorimo.U vezi s tim Allah Uzvišeni postavlja pitanje ljudima:
“Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite.”  (Nuh, 13)

Ako hoćeš da spoznaš Njegovu veličinu, poslušaj Njegove riječi: “Oni nisu veličali Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava će Zemlja na Sudnjem danu u šaci Njegovoj biti, a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim.”
(Ez-Zumer, 68)

Buharija bilježi od Ebu Hurejre da je rekao: ‘’Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Allah, dželle šanuhu, držat će u šaci Zemlju i smotati nebesa na Sudnjem danu Svojom desnicom, a zatim će reći: Ja sam Vladar, gdje su zemaljski kraljevi?”’ Također imam Ahmed bilježi od Ibn Omera koji kaže: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio je jednom prilikom na minberu ovaj ajet: ‘Oni nisu veličali Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava će Zemlja na Sudnjem danu u šaci Njegovoj biti, a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim”, a zatim je,
pomjerajući svoju ruku, rekao: ’Gospodar veliča Sebe i za Sebe govori: Ja sam Svemoćan, Ja sam Gord, Ja sam Vladar, Ja sam Silni,  Ja sam Plemeniti!’, nakon čega se zatresao minber s Poslanikom, salllallahu alejhi ve sellem, pa smo pomislili da će se srušiti. Prenose ga imam  Muslim, Nesai, Ibn Madže od Abdulaziza i Ibn Ebu Hazim.
Stoga, kada spoznaš da je Allah Uzvišen, saznat ćeš da si ti slabašan i da ne možeš saburati i trpjeti Njegovu kaznu kojom će kazniti grješnike.

Ako se neko nađe u nedoumici i zapita kako će veličati Allaha, odgovor je vrlo jednostavan – tako što će veličati Njegove svetinje, koje je On naredio da se veličaju, i smatrati velikim ono što je On naredio, namaz, post, hadždž, zekat i sve ono što je kod Njega sveto, kao što je Allahova kuća Kaba, Bejtullah, Poslanikov, alejhis-selam, mesdžid, Mesdžidul-Aksa  itd.

Svako ko istinski veliča Allaha, u njegovom srcu Allahove naredbe i zabrane bit će velike.
Veličanje i posvećivanje pažnje Allahovim svetinjama prouzrokovat će u tvom srcu bogobojaznost, kao što kaže Uzvišeni Allah:
“Tako je to! Pa ko poštiva Allahove propise, znak je bogobojaznosti srca.” (Hadždž, 32.)

Upravo su ovakvi bili ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svakom trenutku, a to potvrđuje i situacija u kojoj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, po Allahovoj naredbi tj. kur’anskim ajetom, zabranio pijenje alkohola: “…da li ćete se vi kloniti”, pa su ashabi odgovorili: ”Prestali smo”, tako da su prosuli sve bačve i flaše alkohola, pa se navodi da je Medinom tekao potok tog prosutog alkohola.

Također, veličanje Allaha ogleda se i u prakticiranju propisa,  poštivanju i učenju Njegove Knjige. U veličanje Allahovog govora ubraja se i veličanje vremena u kojem je objavljen Kur’an, a on je objavljen u ramazanu, u Noći kadra koja je bolja od hiljadu mjeseci. Veličanje i poštovanje Kur’ana postiže se učenjem i postupanjem u skladu sa propisima koji su objavljeni u njemu, jer je on jedini put ka Allahu, kao što kaže Allah Uzvišeni:
“Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu”.

Kakav je tvoj odgovor, dragi brate i cijenjena sestro, kada čuješ Allahov poziv u Kur’anu na dosta mjesta: ’’O vi koji vjerujete…”?
Da li je isto kada te pozove roditelj, dijete, direktor na radnom mjestu…?
Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, rekao je: ‘’Kada čuješ Allahove riječi: ‘Ovi koji vjerujete’,  dobro izoštri svoj sluh, jer poslije toga slijedi naredba ili zabrana”.
Stoga, Kur’anu moramo stalno pridavati pažnju, svakodnevno ga učiti i razmišljati o njegovim uputstvima.
Kaže Allah Uzvišeni: ”Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o ajetima njezinim razmišljali.”
(Sad, 29.)
Ibrahim el-Havvas rekao je: ”Pet stvari liječi srca: učenje Kur’ana sa razmišljanjem, prazan stomak, noćni ibadet, ponizno obraćanje Allahu u zoru i druženje sa pobožnim ljudima.”
Najbolji poznavalac Kur’ana, Muhammed, alejhis-selam, znao je čitavu noć provesti u razmišljanju o Kur’anu.
Nesai i Ibn Madže prenose od Ebu Zerra da je rekao: “Vjerovjesnik, alejhis-selam, jedne je noći sve do zore ponavljao samo jedan ajet:
‘Ako ih kazniš – pa oni su robovi Tvoji!’”(El-Maide, 11).

Veličanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatra se veličanjem Allaha, jer Poslanik nas je uputio na put našeg Gospodara i mnogo je ispaštao radi nas kako bi nam dostavio poslanicu. Stoga je svakom muslimanu obaveza da voli Allahovog Poslanika, slijedi ga i pokorava se njegovim naredbama.
Kaže Allah Uzvišeni: “Reci: ‘Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah prašta i milostiv je!?” (Ali Imran, 31.)

U veličanje Allaha spada i ljubav prema učenjacima, kojima je Allah dao znanje, jer poštovanjem njih iskazujemo poštovanje onome koji im je darovao znanje.
Ebu Musa el-Eš’ari prenosi od Allahovog Poslanika, alejhis-selam, rekao: “Znak veličanja Allaha je poštivanje: starca muslimana, učača Kur’ana koji ne pretjeruje i Kur’an ne zanemaruje, i poštivanje pravednog vladara.” (Ebu Davud, hadis hasen)
Ebu Hurejre kazuje da je Vjerovjesnik, alejhis-selam, govorio: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Objavljujem rat onome ko uvrijedi Moga prijatelja!”’ (El-Buhari)
Ebu Hanife i Šafija, Allah im se smilovao, govorili su: “Ako učenjaci nisu Allahovi miljenici (evlije), onda Allah i nema miljenika!”
Divan li je primjer ashaba u međusobnom poštivanju i uvažavanju.

Bilježi Ibn Asakir da je Ibn Abbas jedne prilike uzeo za povodac deve na kojoj je jahao plemeniti ashab Muaz ibn Džebel (najbolji poznavalac halala i harama među ashabima), pa mu je Muaz, r.a., rekao: “Ostavi povodac, amidžiću Allahovog Poslanika!”, a on mu je odgovorio: “Ovako nam je naređeno da postupamo sa našim učenima.” Nakon toga Muaz je poljubio ruku Ibn Abbasa i rekao: ”Ovako nam je Poslanik, alejhis-selam, naredio da postupamo sa ehlul-bejtom – porodicom Poslanika, alejhis-selam.

Jedan od načina veličanja Allaha jeste i iskazivanje srdžbe u slučaju kršenja Allahovih zabrana.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada se nije svetio lično zbog sebe, tako kada ga je jedne prilike jedan beduin  povukao za  njegov ogrtač, ostao je trag na njegovoj koži, a on se samo okrenuo i osmjehnuo. Koliko je samo propatio od nevjernika Mekke, ali kada je ušao u Mekku kao osvajač, oprostio im je i rekao: ”Idite, svi ste slobodni’’. Međutim, kada bi se prekršile Allahove zabrane, njegovo bi lice pocrvenjelo i ne bi se smirio sve dok se ne bi lično u ime Allaha osvetio, kako to bilježi imam Et-Tirmizi u svom poznatom djelu ‘’Eš-Šemail’’.

“Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite”  (Nuh, 13) – šta vam je pa Allahove zabrane i naredbe ne smatrate velikim, zbog čega Mu griješite!
Davno je rečeno: “Nemoj gledati koliko je mali grijeh, nego pogledaj u veličinu i uzvišenost Onoga prema kome si zgriješio.”

Ako si izgubio prvi dio svoga života, potrudi se da  iskoristiš preostali, jer početak tvoga života ne računa se od dana kada si se rodio, nego od dana kada si spoznao Allaha. Stoga, čuvaj se da ne umreš prije nego što počneš da živiš!
X