islamic3

Kako se odnositi prema ljudima koji psuju Svevišnjeg Allaha?

Pitanje: Kako se odnositi prema ljudima koji psuju Svevišnjeg Allaha?

Odgovor: Psovanje Uzvišenog Allaha je nevjerstvo, zapravo to je najgori oblik nevjerstva i ispoljavanja mržnje prema Uzvišenom Stvoritelju. Onaj ko opsuje Allaha, dželle šanuhu, ili Ga na bilo koji način uvrijedi – pod uvjetom da nije prisiljen, da nije učinio lapsus, odnosno da razumije značenje tih riječi, izašao je iz islama i postao odmetnik, makar te riječi rekao u šali. Imam Ibn Abdulberr tvrdi: “Učenjaci su jednoglasni u mišljenju da je psovanje Allaha ili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nevjerstvo.”[1] Ibn Hazm je govorio: “Pod nebeskim svodom ne postoji musliman koji psovanje Allaha, dželle šanuhu, ne smatra nevjerstvom.”[2] Imam Merdavi rekao je: “Ko opsuje Allaha ili Poslanika, takav je čovjek nevjernik, po jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka.”[3] Ibn Tejmijje tvrdi: “Onoga ko opsuje Allaha treba pogubiti, po konsenzusu učenjaka, jer je, izgovarajući tu psovku, počinio otpadništvo i nevjerstvo gore od onoga koje ispoljavaju klasični nevjernici koji ipak priznaju postojanje Gospodara.”[4] Ibn Redžeb zapisao je: “Onoga ko uvrijedi Allaha ili Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, dopušteno je ubiti, makar izgovarao šehadet.”[5] Malikijski autoritet govorio je: “Onaj ko opsuje Allaha ili Poslanika ili ma kojeg meleka, ima se ubiti, po konsenzusu svih učenjaka.”[6] Budući da sada nema prave islamske vlasti koja bi sprovela kaznu, takvi se ljudi savjetuju i prvenstveno im se lijepim riječima treba ukazati na pogubnost takvih riječi, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

 

[1] Vidjeti: Et-Temhid, 4/226.

[2] Vidjeti: El-Muhalla, 11/411.

[3] Vidjeti: El-Insaf, 10/326.

[4] Vidjeti: Es-Sarimul-meslul, str. 521.

[5] Vidjeti: Džamiul-ulumi vel-hikem, str. 130.

[6] Vidjeti: El-Kavaninul-fikhijja, str. 240.

Print Friendly  Kako se odnositi prema ljudima koji psuju Svevišnjeg Allaha? pf button bothX