Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Kako postati multimilioner za samo sat rada dnevno?

Piše: Elvedin Pezić

Islam je vjera koja potpuno odgovara ljudskoj prirodi i, kao takva, ona balansira čovjekov život, između obožavanja Allaha, pripreme za ahiret, polaganja računa na Sudnjem danu i između uživanja u ovosvjetskim užicima. Muslimani, uz sve to, vjeruju da je istinski uspjeh – uspjeh na Sudnjem danu. Kazao je Uzvišeni Allah: “Da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko loših postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh!” (El-Feth, 5)

Isto tako, muslimani vjeruju da su istinska propast i bankrot, propast i bankrot na Sudnjem danu. Rekao je Uzvišeni Allah: “Reci: ‘Gubitnici su, uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje!’” (Ez-Zumer, 15)

Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je svoje ashabe: “Znate li ko je bankrotirao?” Ashabi odgovoriše: “Bankrotirao je onaj ko nema ni dirhema ni robe.” Poslanik reče: “Bankrotirao je od moga ummeta onaj ko dođe na Sudnji dan sa namazom, postom i zekatom, a vrijeđao je ovoga, onoga potvorio, nepravedno jeo imetak onoga, prolio krv onoga, udario onoga. Tada će se njima dati od njegovih dobrih djela, pa ako ih nestane prije nego što ispuni ono čime se duži, uzet će se njihova loša djela i njemu prebaciti, a zatim će biti bačen u Vatru.” (Muslim)

Poznato je da muslimani vjeruju da su dobra djela razlog postizanja Allahove milosti na Sudnjem danu i razlog čovjekovog ulaska u Džennet.

Stoga, vjernik bi trebao da se maksimalno potrudi da tokom ovog kratkog života učini što više dobrih djela kako bi na taj način zaslužio Allahovu milost, a potom i Njegovu vječnu nagradu – Džennet, kako bi postigao spomenuti istinski uspjeh i sačuvao se stvarnog bankrota.

Doista je mnogo načina na koje vjernik svakodnevno može povećati “konto” svojih dobrih djela. U ovom kratkom tekstu preporučit ćemo jedan veoma lagan i jednostavan način na koji se mogu postići mnoge dunjalučko-ahiretske koristi.

Svi znamo da je Allahov Poslanik u vjerodostojnom hadisu obećao nagradu – jedno dobro djelo, za svako proučeno slovo – harf iz Kur’ana.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko prouči jedan harf (slovo) iz Allahove Knjige imat će jedno dobro djelo, a dobro se djelo deseterostruko uvećava. Ne kažem da je elif-lām-mīm jedan harf, već je elif harf, i lām je harf, a i mīm je harf.” (Tirmizi, br. 210, od Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Naime, poznato je da se Kur’an sastoji od trideset džuzova i da svaki džuz sadrži otprilike dvadesetak stranica.

Kada bi vjernik napravio sebi dnevni raspored, u kojem će svakog dana učiti jedan džuz Kur’ana, to bi značilo da će svakog mjeseca činiti hatmu, tj. jednom pročitati cijeli Kur’an, odnosno svake godine proučit će dvanaest hatmi.

Pošto znamo da veliki broj ljudi u ranim jutarnjim satima, a i pred spavanje, nema nekih radnih obaveza, predlažem sljedeće: ako bi čovjek sebi stavio u obavezu da svaki dan nakon sabah-namaza prouči deset stranica Kur’ana, a za što mu je potrebno pola sata otpilike, i pred spavanje isto toliko, na taj način bi realizirao spomenuti program, koji od nas ne iziskuje više od jednog sata dnevno, a to je onoliko koliko traje neka politička emisija, dnevnik ili samo jedno poluvrijeme fudbalske utakmice, što u osnovi veliki broj nas svakodnevno provede u nečemu beskorisnome.

Da pogledamo šta bismo sve dobili realizacijom ovog jednostavnog i laganog programa:

Ako znamo da u Kur’anu ima, kako je to naveo Ibn Kesir prenoseći od Mudžahida, tri stotine i dvadeset hiljada slova – harfova, i ako to pomnožimo sa dvanaest hatmi godišnje, to bi značilo da će čovjek samo za jednu godinu ovog jednostavnog programa postići skoro četiri miliona, odnosno 3.840.000, dobrih djela. A ako bismo pretpostavili da to čovjek počne činiti u dvadesetoj godini svoga života i ustraje u tome do svoje pedesete godine života, to bi značilo da živi u skladu s tim programom trideset godina (3.840.000 X 30), odnosno nešto više od stotinu i petnaest miliona dobrih djela, koja je postigao tako što je dnevno odvajao sat vremena učeči Kur’an. Fascinantno, zar ne?!

Isto tako, kakav bi bio život onog čovjeka koji bi svoj novi dan počinjao sabah-namazom, a poslije namaza svaki dan učio deset sranica Kur’ana, a isto tako postupao i prije odlaska na spavanje, dakle, dan počinjao dobrim djelom i završavao ga na isti način?

Sigurno bi njegov život bio prepun blagoslova, sreće i elana!

Isto tako, čovjek bi na taj način bio od onih koji istinski slijede Allahovog Poslanika, koji nas je obavijestio da su našem Stvoritelju najdraža ona djela koja se kontinuirano čine, pa makar bila sićušna i malena, a i sam Allahov Poslanik, kada bi počeo činiti neko djelo, ustrajao bi u tome. (Buhari)

Koliko bi samo ajeta na taj način naučio?

Od Ukbe b. Amira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Jednog dana, dok smo se nalazili u suffi, mjestu u začelju mesdžida na kojem su se okupljali siromašni ashabi, došao nam je Allahov Poslanik, pa nas je upitao: ‘Ko bi od vas volio da svakog dana porani i ode do doline Batha ili Akika, pa da sebi od tamo dovede dvije velike, dobro ugojene, skupocjene deve, a da u tome ne počini bilo kakav grijeh niti da to bude uzrokom kidanja rodbinskih veza?’ ‘Svako bi to volio, Allahov Poslaniče!’, odgovorili smo. ‘Da neko do vas porani u džamiju, pa se poduči ili pročita dva ajeta iz Allahove Knjige, to mu je bolje od dvije deve, a tri ajeta su bolja od tri deve, a četiri ajeta od četiri deve, pa koliki god broj ajeta, bolji je od istog broja deva.’” (Muslim)

Ako se vratimo na hadis koji govori o nagradi za svaki proučeni harf, u kojem se navodi: “…a svako učinjeno dobro djelo nagrađuje se deseterostruko”, i pokušamo spomenuti nagradu: broj harfova koje čovjek prouči tokom trideset godina, pomnožimo sa deset, onda fascinantnost rezultata postaje veća: 1.152.000.000!

Ali, to nije sve!

Neizmjerna je Allahova milost prema robovima, pa ako na sve spomenuto dodamo činjenicu da učinjeno dobro djelo može, shodno namjeri počinitelja, biti nagrađeno i do sedam stotina puta, onda fascinantnost rezultata našeg prijedloga postaje veća: 80.640.000.000!

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Svako čovjekovo djelo višestruko se nagrađuje: svako dobro djelo nagrađuje se deseterostruko pa sve do sedam stotina puta. Uzvišeni Allah rekao je: ‘Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. (Moj rob) ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!’” (Muslim)

U tom kontekstu su i riječi Uzvišenog Allaha, koje govore o vrijednosti udjeljivanja na Allahovom putu: “Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (El-Bekara, 261)

Stoga, uvažena braćo i poštovane sestre, nemojte se kolebati da već od sutra počnete sa ovim jednostavnim programom, jer mnogi ljudi u spomenutim vremenima (nakon sabaha i pred spavanje) mogu da odvoje dio vremena kako bi implementirali ovaj multimilionski projekat.

Ako neko pomisli da bi vrijeme u kojem bi to činio mogao na bolji način iskoristiti, tj. steći više dunjaluka, neka se onda sjeti riječi Allahovog Poslanika: “Da li bi neko od vas volio da, kada se vrati svojoj kući i porodici, zatekne tri steone, dobro uhranjene deve?” “Da”, odgovorili su ashabi, a on je kazao: “Tri ajeta koja neko od vas prouči u namazu bolja su mu od tri steone, dobro uhranjene deve.” (Muslim)

Isto tako, ne trebamo škrtariti sa informacijama, već ovaj tekst i njemu slične trebamo što više širiti, jer svi oni koji pročitaju i čuju ovu informaciju, a zatim je prenesu drugima koji je sprovedu u praksu, imat će nagradu identičnu njihovoj, a da to od njihove nagrade neće ništa umanjiti, kao što je to potvrđeno u vjerodostojnim predajama Allahovog Poslanika.

Od Ebu Mesuda el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Došao je čovjek Allahovom Poslaniku i kazao: ‘Uginula je moja jahalica (na kojoj sam namjeravao ići u vojni pohod), možeš li mi ti, Allahov Poslaniče, obezbijediti drugu jahalicu?’ ‘Ne mogu’, odgovorio je Allahov Poslanik. Jedan čovjek koji je prisustvovao spomenutom razgovoru, rekao je: ‘Ja ću ga uputiti na osobu koja će mu obezbijediti jahalicu za pohod.’ Na to je Allahov Poslanik rekao: ‘Ko nekome ukaže na dobro djelo imat će identičnu nagradu kao i onaj koji učini to djelo.’” (Muslim)

 

A Allah najbolje zna!

 

 
X