Islam i žena

Kako da budem lijepa?

426pregledi
Priredio: Sadik Turković
Stajala sam pored akvarija i gledala prelijepe ribice obojene u najljepše boje koje postoje, gledala sam ih i divila se njihovom stvaranju. Priđe mi muž i reče: ”Vidiš li ove prelijepe ribice, one žive u morskim dubinama i skrivenim mjestima, i pored toga su veoma lijepe! Da li znaš zbog čega?” Odgovorih: ”Ne!” ”To je zato što je Allah lijep i voli ljepotu!” Sestro u islamu, treba da znaš da je ljepota i ukrašavanje urođena osobina žene muslimanke. To je osobina kojoj islam pridaje veliku pažnju. Islam dozvoljava ženi da se ukrašava ukrasima koji su zabranjeni muškarcu (zlato i svila) zbog ženstvenosti koju joj je Allah podario. Kaže Allah: ”Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?” (Ez-Zuhruf, 18.)

Ukrašavanje i šerijatski propisi
Ukrašavanje žene muslimanke dijeli se u tri kategorije:
– Dozvoljeno ukrašavanje u koje spada sve ono što je šerijatom dozvoljeno ženi muslimanki (svila, zlato, srebro, mirisi i ostalo), pod uslovom da to ukrašavanje ne vodi ka haramu.
– Pohvalno ukrašavanje u koje spada sve ono na što šerijat podstiče (upotreba misvaka (četkice), uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, odstranjivanje noktiju i ostalo).
– Zabranjeno ukrašavanje u šta spada sve ono što je šerijatom zabranjeno, a žene ga smatraju ukrašavanjem:
– skraćivanje kose na način kako to rade nevjernice,  
– ukrašavanje na način da žena oponaša muškarca,
– nastavljanje kose i njeno umjetno produžavanje; Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ”Allah je prokleo ženu koja produžava kosu kao i onu kojoj se produžava.” Buharija;
– čupanje obrva,
– razdvajanje prednjih zuba i tetoviranje; Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ”Allah je prokleo ženu koja se tetovira i onu koja druge tetovira, prokleo je onu koja čupa obrve i onu koja drugim čupa obrve, kao i onu koja pravi razmak među zubima, mijenjajući tako Allahova stvorenja.” Buharija.
Ko radi haram stvari, bit će za njih kažnjen, a onaj ko ostavi haram, bit će nagrađen  zbog toga što se pokorio Allahovoj naredbi.

Vrste ljepote
-Fizička ljepota koju je Allah podario svakom čovjeku. Kaže Allah: ”Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem” (At-Tin, 4.). Posveti pažnju svom fizičkom izgledu, jer je Allah lijep i voli ljepotu, ali ne zaboravi ljepotu morala, vjere i ponašanja. Pjesnik kaže: ”Nije ljepota u odjeći koja nas krasi, nego je ljepota, ljepota znanja i ponašanja.”
-Intelektualna ljepota koja se ogleda u zdravom razmišljanju i poimanju stvari, te njihovo stavljanje na mjesto koje im odgovara. Intelektualna ljepota je dar koji Allah daje Svojim robovima. Kaže Allah: ”On daruje znanje i mudrost onome kome hoće, a onaj kome je znanje darovano – darovan je blagom neizmjernim.” (El-Bekare, 269.)
-Duševna ljepota i privlačnost koja se ogleda u lijepom ponašanju i vedrini lica. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ”Najpotpunijeg imana su oni vjernici koji su najboljeg ponašanja.” Tirmizi.
-Vjerska ljepota koja je ujedno i najvrednije blago svake vjernice. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ”Ženu udaju četiri stvari: imetak, porijeklo, ljepota i vjera, ti odaberi vjernicu imat ćeš pune ruke.” Buharija i Muslim.
Došli smo do odgovora kako muslimanka može biti lijepa:
-Pridavanjem velike pažnje ukrašavanju i uljepšavanju, korištenjem surme, (maskara) koja je ukras i lijek za oči, i upotrebom kane.
-Upotrebom nakita u granicama dozvoljenog, bez pretjerivanja i rasipanja. Žena treba paziti da ono čime je ukrašena sakrije od pogleda stranaca. Kaže Allah: ”…neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (En-Nur, 31.)
-Njega i ukrašavanje kose bez velikog pretjerivanja, jer je ljepota žene u njenoj kosi. Od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Onaj ko ima kosu, neka je pazi i njeguje.” Ebu Davud.

Muslimanki je dozvoljeno da koristi šminku pod određenim uvjetima:
-da je ne koristi s ciljem oponašanja nevjernica;
-da korištenje iste ne šteti tijelu;
-da upotreba šminke ne mijenja prirodni izgled (upotreba umjetnih perika, trepavica i itd.);
-da ne sprečava dolazak vode do kože prilikom abdesta ili kupanja (lakovi);
-da ne uzrokuje gubljenje vremena i zapostavljanje obaveza (namaz) i uskraćivanje prava.

Ljepota ne smije biti uzrokom oholosti. Allahov Poslanik, alejhis-selam, pojasnio je razliku između oholosti i lijepog izgleda. Od Abdullaha b. Mesu’da prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam rekao: ”U Džennet neće ući onaj ko u svome srcu bude imao oholosti koliko zrno gorušice”, a jedan od ashaba reče: ”Čovjek voli da njegova odjeća i obuća lijepo izgleda.” Na to Poslanik reče: ”Zaista je Allah lijep i voli ljepotu, a oholost je da čovjek negira i odbija istinu te da potcjenjuje ostale ljude.” Muslim.

Najljepši ukras muslimanke je njen hidžab koji bi trebao ispunjavati sljedeće uvjete:

-da pokriva cijelo tijelo,
-da nije sam po sebi ukrašen,
-da se na njemu ne nalazi miris niti parfem,
-da nije tijesan i da ne oslikava dijelove tijela,
-da ne nalikuje muškoj odjeći, kao ni odjeći nevjernica,
-da nije odjeća prepoznatljivosti.

 
A Allah najbolje zna
X