Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Jugoslavenska agrarna reforma – Politika siromašenja Bošnjaka

Seljaci Srbi postajali su vlasnici zemljišnih kompleksa koje su dotada obrađivali, smatra dr. Husnija Kamberović

Na današnji dan prije 67 godina Privremena Narodna skupština Demokratske Federativne Jugoslavije donijela je Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji kojim je oduzet “višak zemlje i poljoprivredne imovine od kulaka, crkve, manastira i nezemljoradnika”.

Nakon agrarne reforme iz vremena Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije kada je Bošnjacima u Bosni i Hercegovini oduzeto oko 1,85 miliona dunuma najbolje zemlje, bio je to nastavak politike siromašenja i ekonomskog slabljenja bošnjačkog naroda.

S tim ocjenama danas se slažu i ugledi bosanskohercegovački historičari.

Prema ocjenama akademika Muhameda Filipovića, socijalistička Jugoslavija je Bošnjacima u BiH uzela dodatnih 600.000 dunuma zemlje. On je, također, ranije iznio podatke prema kojima su u tom periodu Bošnjacima nacionalizacijom oduzimane i kuće, radnje, tvornice… Na taj način su ostajali bez ogromnih bogatstava, što se kasnije odražavalo na njihov ukupni položaj unutar BiH.

Direktor Instituta za historiju prof. dr. Husnija Kamberović u razgovoru za agenciju Anadolija (AA) objašnjava da je, nakon što je jugoslavenska Privremena narodna skupština jednoglasno 23. augusta 1945. donijela Zakon o agrarnoj regormi i kolonizaciji, sličan Zakon 5. januara 1946. donijela i Narodna skupština Bosne i Hercegovina.

U provedbi agrarne reforme u Bosni i Hercegovini, napominje profesor Kamberović,  stvoren je zemljišni fond površine 1.345.129 dunuma (134.513 ha), a od toga  1.063.769 dunuma (106.377 ha) obradivog i 281.360 dunuma (28.136 ha) šumskog zemljišta.

“Ovom reformom je dokrajčeno postojanje velikih zemljišnih posjeda. Bosanskohercegovački begovi i age, koji su, uglavnom, bili muslimani, najvećim dijelom su već osiromašeni reformama koje je provodila austrougarska uprava, a posebno nakon 1918. godine, kada su im, osim znatnog dijela begluka, oduzeta sva takozvana kmetska selišta, odnosno oni njihovi posjedi na kojima su obrađivači imali takozvano kmetsko pravo. Na taj su način poslije Prvog svjetskog rata većinom seljaci Srbi postajali vlasnici zemljišnih kompleksa koje su dotada obrađivali, iako su ti posjedi bili vlasništvo muslimanskih posjednika”, kaže Kmberović za AA.

Reforma poslije 1945. godine, dodaje Kamberović, imala je negativne ekonomske posljedice jer je poljoprivrednu proizvodnju vratila gotovo na naturalnu seljačku privredu.

“Na selu je, osim toga, od januara 1949. otpočela i ubrzana kolektivizacija, čija je ideološka osnova duboko ukorijenjeno shvatanje da se nezavisnim, individualnim poljoprivrednim gazdinstvima reproducira kapitalizam na selu. Mada je ovaj strah od kapitalizacije društva koja bi dolazila sa sela bio velika zabluda, budući da je u čitavoj modernoj povijesti ekonomski i društveni razvitak uvijek potjecao iz gradova i industrije, a ne sela i poljoprivrede, on je, ipak, odredio osnovne pravce privrednog razvoja Jugoslavije, pa i BiH, čija bi se ideološka osnova mogla svesti na najjednostavniju formulu: strah od kapitalizacije društva, koja bi prodirala sa sela i nastojanje ’’socijalizacije’’ društva kroz industriju”, tvrdi Kamberović.

Tako se, nastavlja on, forsirana industrijalizacija postavila naspram razvoja agrara. Uvjerenje da će razvijena industrija u kasnijoj fazi pomoći razvoj agrara nije bilo uvjerljivo za seljake. Zbog toga je dolazilo i do raznih seljačkih pobuna, pri čemu je Cazinska buna iz 1950. godine ostavila posebnoga traga.

Cazinsku bunu historičari smatraju direktnom posljedicom loše agrarne politike u socijalističkoj Jugoslaviji.

Naime, u noći između 5. i 6. maja 1950. godine, stanovnici oko 20 cazinskih i sela iz okolice Velike Kladuše i Slunja, pobunili su se protiv načina otkupa i oporezivanja poljoprivrednih proizvoda.

Približno 720 učesnika pobune smatrali su nepravednim metode koje je tadašnja vlast upražnjavala prilikom otkupa poljoprivrednih proizvoda. Sam odnos vlasti prema njima, smatrali su, bio je loš.

Cazinska buna je događaj koji je u historiji zabilježen kao jedina organizirana i u krivi ugušena pobuna protiv vlasti bivše Jugoslavije. U prvom valu gušenja pobune vlasti su ubile 14 seljaka, a 15 njih je kasnije osuđeno na smrt i strijeljano. No, i kasnije posljedice po lokalno, uglavnom bošnjačko stanovništvo, bile su užasne.

Jedan od rezultata gušenja Cazinske bune bilo je i kolektivno iseljavanje lokalnog stanovništva cazinske i velikokladuške općine u Srbac. Tako je iseljeno 114 porodica s oko 700 članova.

Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji od 23. avgusta 1945. godine propisan je agrarni maksimum od 35 hektara obradive zemlje po jednom zemljoradniku. Na osnovu tog Zakona dobiven je zemljišni fond od oko 1.600.000 hektara koji je podijeljen na oko 180.000 mjesnih interesenata, 70.000 bezemljaša i oko 66.000 kolonista. Jedan dio zemlje predan je poljoprivrednim dobrima i različitim ustanovama.

Sljedeći korak agrarne reforme predstavljao je Zakon o poljoprivrednom fondu opštenarodne imovine iz maja 1953. godine, koji je snizio agrarni maksimum na samo 10 hektara, a dobivenu zemlju dodijelio poljoprivrednim organizacijama, to jeste zadrugama i državnim dobrima, što je izazvalo dodatne posljedice po seljake u Jugoslaviji.

(Anadolija)
X