Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Još jedno pero zaoštreno…

Piše: Jasir F. Dizdarević

Esnaf Imamović je još jedan Bošnjak promovisan u magistra islamskih znanosti na Islamskome sveučilištu u Medini. Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Jedinom. Donosim salavat i selam na Njegova odabranika i miljenika Muhammeda sina Abdullaha, te na njegovu časnu porodicu i vrle ashabe.

U nedjelju, 5. safera 1432. godine po poslaničkoj Hidžri (9. januara 2011. god.), odbranjen je magistarski rad od strane studenta postiplomskoga studija Fakulteta šerijata – odsjek metodologije islamskoga prava  (načela jurisprudencije, ar. usulul-fikh), na Islamskome univerzitetu u Medini, Esnafa M. Imamovića, kojim je stekao zvanje magistara. Naslov rada je: “Naučni studij i valorizacija djela »Et-takriru vet-tahbiru fi šerhi kitabit-tahrir« od početka do kraja prvog poglavlja”.

Knjiga »Et-takriru vet-tahbir« autora Ibnu-Emiril-haadža {umro: 879. god. po H.} je komentar na djelo »Et-Tahrir« od Ibnul-Hummama {umro: 861. god. po H.}, a urađena valorizacija odnosi se samo na jedan dio (prvo poglavlje) tog komentara. Knjiga Ibnul-Hummama je jedno od najvažnijih usulskih dijela uopće, a samim time i komentar njegovog učenika Ibnu-Emiril-haadža. Posebna vrijednost ogleda se u njihovom pristupu i načinu pisanja nauke usulul-fikha koji se smatraju sponom između hanefija i mutekellimuna.

U usulskoj znanosti poznata su tri pravca: hanefijski, mutekellimski i pravac onih koji spajaju ove dvije škole (ar. tarikatul-džem’i). Hanefijsko učenje usulul-fikha odlikuje se po tome što usulska pravila crpi iz fikhskih ogranaka (ar. furu’) prenesenih od Ebu-Hanife, rahimehullah, i njegovih učenika, te navođenjem fikhskih primjera, dok pravac mutekellimuna (ostala tri mezheba) pravila donosi shodno tradicionalnim i racionalnim dokazima, slagalo se to sa fikhskim ograncima tih mezheba ili ne, a te ogranke spominju samo radi pojašnjenja i to rijetko. Treći pravac u pisanju usulul-fikha  je spona između dvije predhodno pomenute škole i upravo djelo »Et-Tahrir« postavlja temelje jednom takvom pristupu.

Trosatnoj, javnoj raspravi i odbrani teze u amfiteatru Fakulteta da’ve i usulud-dina na Islamskome sveučilištu u Medini prisustvovao je nemali broj slušalaca raznih nacionalnosti, a među njima i jedan broj Bošnjaka. Osobno mi je bila čast da budem nazočan ovoj znanstvenoj diskusiji u kojoj su aktivno učestvovali:

– Doc. dr Ali ibn Husejn Ali {mentor i predsjednik komisije}
– Prof. dr Abdul-Fettah ibn Ahmed ed-Dahmisi {član komisije}
– Prof. dr Hamed ibn Hamdi es-Sa’idi {član komisije}

Teza koju je kandidat predao za sticanje magistarske titule sastoji se iz studijskog dijela i naučne valorizacije teksta samog komentara. Ovo vrijedno djelo upotpunjeno je i mnogobrojnim indeksima, kao što su indeksi: ajeta, hadisa, stihova, termina, sekti, mijesta, literature, ličnosti i znanstvenih cjelina.

Studijski dio sadržava biografiju Ibnul-Hummama i upoznavanje sa njegovim djelom »Et-Tahrir«, zatim žvotopis Ibnu-Emiril-haadža i osvrt na njegov komentar kroz literaturu na koju se vraćao, način pisanja, te naučnu vrijednost i kritike spram komentara njegovoga. Biografije oba učenjaka sadrže njihovo porijeklo, vrijeme u kojem su živjeli,  put sticanja znanja i naučne discipline koje su izučavali, njihove učitelje i učenike, njihovu apologetičku (ar. aqidah) i fikhsku opredjeljenost, te opus dijela koja su iza sebe ostavili.

Naučna valorizacija je smještena u podnožne napomene i sadržava usporedbu četiri manuskripta sa naglaskom na razlike između istih, valorizaciju hadisa, dokumentiranje stavova i predaja od islamskih učenjaka, pojašnjenje stručnih termina i manje poznatih riječi, kraće biografije ličnosti pomenutih u komentaru Ibnu-Emiril-haadža, te znanstvene opaske u zavisnosti od potrebe.

Valorizirani tekst sadržava definisanje usulul-fikha kao nauke; tematiku kojom se bavi usulul-fikh; logičke teoreme (vrste definicija i analogija); znanosti na kojima se temelji usulul-fikh; jezička načela kao što su: definicija jezika, rasprava o utemeljitelju jezika, mogućnost postojanja povezanosti između riječi i njihovih značenja, prihvatljivost riječi kao produkta apstraktnoga značanja ili njegove spoljnje manifestacije, načini spoznaje jezika, postojanje analogije u jeziku, te na kraju podjela riječi po nekolicini principa.

Imamovićev magistarski rad proteže se na pet stotina osamdeset i četiri stranice; studijski dio zauzima devedeset stranica, indeksi osamdeset, a preostalih preko četiri stotine stranica je tekst od već pomenutoga komentara sa valorizacijom koja je sadržana u podnožnim napomenama. U tim fus-notama, a čiji broj doseže četiri tisuće, nalazi se i više od stotinu i trideset biografija raznih ličnosti koje se pominju u samome tekstu.

Nisam mogao sakriti svoje prijatno iznenađenje dok sam, prateći samu diskusiju i praveći zabilješke za ovaj informativni članak, čuo završnu ocjenu ovoga stručnoga rada. Naučna komisija, sa svoja tri već pomenuta člana, Esnafov magistarski rad ocijenila je sa najvišom mogućom akademskom ocjenom – odličan sa prvim stupnjem časti, poželivši autoru svijetlu budućnost u svijetu islamskog naukovanja i istraživanja.

Naš cijenjeni brat i kolega Ebu-Hammad Esnaf sin Mehmeda Imamović rođen je 7. juna 1979. god. u Tuzli, a živi u Lipovicama kod Kalesije. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli 1998. godine, nakon čega se zaposlio kao imam i ostao na toj dužnosti par godina do odlaska na studije u Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, grad – Medinu, i to na jedan od najprestižnijih islamskih sveučilišta u svijetu – Islamski univerzitet u Medini, gdje završava Koledž arapskoga jezika 2002. godine, a potom i Fakultet šerijata 2006. godine. U školskoj 2006/2007 godini upisuje postdiplomski studij na istom fakultetu iz oblasti usulul-fikha {metodologija islamskoga prava}. Član je Asocijacije studenata Bosne i Hercegovine u Medini – ASBiHUM. Oženjen je i otac troje djece.

Osobno ga znam više od jedne decenije, tj. od samog njegovog dolaska na studij u Medinu na Islamsko sveučilište, gdje smo zajedno studirali, družili se i učestvovali u mnogim davetskim projektima, te stoga mogu reći da ga poznajem kao strpljivog tragača za znanjem, vrijednog istraživača i dosljednog praktičara onoga što nauči. On je poznat, kako među bivšim, tako i među sadašnjim studentima u Medini, a i među bošnjačkim daijama i islamskim aktivistima, kao vrstan poznavalac hanefijske pravne škole i dosljedan praktikant iste, bez pokuđene pristrasnosti. Njegovi naučni članci, kojima se povremeno oglašavao u islamskim tiskanim i elektronskim medijima, a u kojima je iznosio autentične stavove hanefijske pravne škole po nekim gorućim pitanjima, djelovali su izrazito prosvjetiteljski u našim sredinama, u kojima, zbog nedostatka originalne i nepatvorene literature fikhske klasike na bosanskome jeziku, bilo ko može da nelegitimno i neutemeljeno pripisuje mezhebima ono što im ne pripada.

Allaha Uzvišenoga molim da našega brata Esnafa uvrsti među istinske učenjake ove plemenite vjere, vrijedne trudbenike i pozivače ka istoj, te praktičare nepatvorene tradicije Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Neka ga On, dželle še’nhu, učvrsti na stazi naših ispravnih predhodnika – es-selefus-salih i neka ga, na prostoru naše domovine Bosne i Hercegovine i svuda gdje žive Bošnjaci, učini perom zaoštrenim u službi ispravne akide i čistoga poslaničkoga sunneta. Amin!

U osvjetljenoj Medini, 11. januara 2011. god.
X