Iskrice mudrosti

Jedna halalna supruga ti je dovoljna

156pregledi
 
Rekao je Ali Tantavi:
”Da ti je podaren imetak Karuna (kome je Allah dao toliko blaga da mu je ključeve od njegovih riznica teško mogla nositi skupina snažnih ljudi! Sura Kasas, ajet 76) i tijelo Herkulesa, i da prijateljuješ sa deset hiljada najljepših žena, različite ljepote, porijekla i boje kože, zar misliš da će ti biti dosta!? Nikako, glasno to kažem i podebljano to svojim perom pišem! Međutim, jedna koja je halal bit će ti dovoljna. Ne tražite od mene dokaz, jer gdje se god oko sebe u životu okrenuli, dokaz ćete vidjeti: jasan, vidljiv i očit…”
 
(Fetve od Alija Tantavija, str. 146.)
 
Priredio: Amir Durmić
X