Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Istina o Homeiniju (1 dio)

Preveo: Abdulvaris Ribo

altHomeini je otvoren i jasan čovjek. Jasan je u svojoj mržnji, u svome neprijateljstvu i u svome uvjerenju (dogmi). On svoga čitaoca ne ostavlja u nedoumici, kada ovaj stvara sliku o njemu, o njegovom vjerovanju (dogmi) i stavovima, jer sva njegova mišljenja i uvjerenja potpuno otvoreno i jasno su sadržana u njegovim knjigama i hutbama (govorima). Stoga pročitajmo ove stranice kako bismo saznali pravu istinu o Homeiniju i predstavili ga u stvarnoj slici. Njegovi sljedbenici stalno pokušavaju da pred svijetom prikriju pravu istinu o njemu, suprotnu onoj koju on sam želi i stalno ga zasipaju pohvalama i opisuju veličanstvenim i uzvišenim svojstvima, tako da su ga učinili jedinstvenim ključem za spoznaju islamskog vjerovanja. Stoga smo mislili da je najbolje obratiti se samom Homeiniju, kako bismo, daleko od svih glasina koje su o njemu izrečene, upoznali pravu istinu, a nema sumnje da su njegova pisana djela prepuna činjenica koje nam otkrivaju njegov stvarni lik. Zato smo odlučili pustiti njegove knjige da govore, i kao rezultat toga, nastale su ove stranice.

1. Homeini kaže: “Mi ne obožavamo boga koji podiže visoko zdanje sazdano od pobožnosti, pravde i religioznosti, a zatim ga svojom rukom ruši…”

“Mi obožavamo boga za kojeg znamo da su sva njegova djela racionalna, koji ne čini ništa što je suprotno  razumu. Mi ne obožavamo boga koji podiže visoko zdanje (islamsku vlast – hilafet) sazdano od pobožnosti, pravičnosti i religioznosti, a zatim ga svojom rukom ruši i vlast daje Jezidu, Muaviji, Osmanu i njima sličnim među muhadžirima, ne odredivši ljudima šta se od njih traži nakon Poslanika, za sva vremena i zauvijek, kako ne bi pomagao podizanje zdanja nepravde i nasilja.” (Kešful-esrar, 116-117.)

2. Homeini priznaje postojanje izmjena (tahrif) u Kur’anu

“Onaj koji jedini može da preuzme i primi ovaj Kur’an jeste časno biće, Allahov apsolutni evlija (štićenik), Alija ibn Ebu Talib. Niko drugi nije u stanju da preuzme i ponese ovu Istinu, osim da se iz skrivenog svijeta (gajba) spusti u pojavni svijet, da prođe kroz  faze i da se okiti ovosvjetskim izrazima i znakovima (harfovima). I ovo je jedno od značenja iskrivljenosti i izmjena koje su se desile u svim Božijim knjigama, pa čak i u časnom Kur’anu, i to u svim časnim ajetima.  Ova istina učinjena je dostupnom i ljudima, ali nakon što je pretrpjela brojne izmjene (tahrif), shodno stupnjevima i etapama kroz koje je prošla, od blizine uzvišenosti pa do pojavnog svijeta i posljednje stanice. Broj stupnjeva iskrivljenosti potpuno je isti sa brojem poglavlja Kur’ana, kao što su dvije nanule potpuno iste jedna sa drugom.” (El-Kur’an babu ma‘rifetillah, str. 50.)

(Komentar: Homeini na jedan filozofski način govori o iskrivljenosti Kur’ana, ali u čiju korist i za čije interese? Ako je time želio postići dvosmislenost, nije uspio, jer potpuno je jasno i vidljivo da on Kur’an smatra iskrivljenim i izmijenjenim.)

3. Homeini pogrešno interpretira Allahove ajete i, komentarišući ajet: “…da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati” (Er-Ra‘d, 2), kaže: “Vašeg Gospodara, znači, imama (vođe, misleći na Aliju).”

Kaže Homeini: “Uzvišeni je Allah rekao: ‘On upravlja svime i potanko izlaže dokaze (ajete), da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati’ (Er-Ra‘d, 2). Riječi ‘vašeg Gospodara’ znače: vašeg imama (vođu). Pogledaj kako je Allahov govor detaljan i pun tačnosti i kako je savršeno i precizno Allahovo stvaranje!” (Misbahul-hidaje ilel-hilafeti vel-vilaje, str. 145.)

(Komentar: Pogledajmo kako Homeini pogrešno i heretički interpretira Allahov govor i otvoreno mijenja njegovo pravo značenje i pogledajmo kako u svome govoru tačno, precizno i detaljno iznosi riječi koje znače pretjerivanje i širk!)

4. Homeini kaže da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije uspio u svojoj misiji (da‘vi)

“Pitanje odsutnosti imama (gajbetul-imam) veoma je važno pitanje, koje nam objašnjava mnoge stvari. Između ostalog, otkriva nam da za ostvarivanje i realizaciju velikog zadatka i misije kao što je ova – a to je sprovedba istinske pravde u cijelom svijetu – od svih ljudi, niko za to nije bio sposoban, osim očekivanog Mehdije – neka je Allahov spas na njega – kojeg je Uzvišeni Allah sačuvao i ostavio za čovječanstvo. Svaki vjerovjesnik došao je da uspostavi pravdu i njegov cilj bio je da je praktično u svijetu i sprovede, međutim, nijedan od njih u tome nije uspio, pa čak ni Pečat svih vjerovjesnika, koji je, također, poslan radi reforme i popravljanja čovječanstva, moralnog odgoja ljudi i praktičnog uspostavljanja pravde. Međutim, i on u tome nije uspio. Onaj ko će uspjeti u pravom smislu te riječi i praktično uspostaviti pravdu u svim dijelovima svijeta jeste Mehdi.” (Muhtarat min ehadisi ve hitabat el-imam El-Homeini, 2/43.)

(Komentar: Da li ima većeg ponižavanja i omalovažavanja Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, od ovog ponižavanja i da li u riječima dušmana islama ima bestidnijih i odvratnijih riječi od ovih?)

5. Homeini optužuje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako, iz bojazni da se u Kur’anu ne desi iskrivljavanje (tahrif), nije prenio ono što mu je Allah naredio (po pitanju imameta – vodstva)

“Iz svih ovih dokaza i prenesenih hadisa jasno je da se Vjerovjesnik (sallallahu alejhi ve sellem) bojao prenijeti i obznaniti istinu o imametu (vodstvu). Svako onaj ko se obrati na historiju i historijske predaje, saznat će da je Vjerovjesnikova (sallallahu alejhi ve sellem) bojazan bila potpuno opravdana, iako mu je Allah naredio da dostavi istinu o tome i obećao mu da će ga zaštititi.” (Kešful-esrar, 150.)

“Na početku ovoga govora utvrdili smo da je Vjerovjesnik (sallallahu alejhi ve sellem) odustao od otvaranja pitanja imameta (vodstva) u Kur’anu, iz bojazni da se nakon njega u Kur’anu ne dese izmjene (tahrif).” (Kešful-esrar, 149.)

(Komentar: Ovdje je Homeini dostigao vrhunac drskosti i bestidnosti. Nije mu bilo dovoljno to što je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, opisao kao bojažljivog i strašljivog, nego mu je izmislio i opravdanje koje ne bi na pamet palo ni muslimanu, a kamoli licemjeru. Ako bismo i prihvatili da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zaista i pobojao – a on je daleko od toga da se boji pokorno izvršiti Allahovu naredbu – pitamo se, pa zar razlog njegove bojazni može biti strah da se u budućnosti ne dese izmjene u Kur’anu? Zar je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaboravio – a on je daleko od toga – da je Uzvišeni Allah obećao i zagarantovao da će Kur’an ostati sačuvan od izmjena, ili je možda Poslanik u to posumnjao – što je također nemoguće i neprihvatljivo. Homeini je, radi interesa svoga mišljenja, spreman napadati i vrijeđati i Uzvišenog Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bez da ikoga poštuje i respektuje.)

6. Homeini optužuje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da nije uspio dostaviti poslanicu (risalu)

“Jedno je jasno. Da je Vjerovjesnik (sallallahu alejhi ve sellem) dostavio istinu o pitanju imameta (vodstva), onako kako mu je Allah naredio, i na tom polju uložio maksimalan trud, ne bi se u islamskim zemljama desila sva ova razilaženja, neprijateljstva i borbe, i ne bi se pojavila različita mišljenja u temeljnim i u sporednim pitanjima vjere.” (Kešful-esrar, str. 155.)

“Svi vjerovjesnici su došli da postave temelje pravde u svijetu, ali u tome nisu uspjeli. Čak i vjerovjesnik Muhammed (sallallahu alejhi ve sellem), pečat svih vjerovjesnika, došao je da izvrši reformu čovječanstva i da sprovede pravdu, međutim, i on u tome nije uspio.” (Dio hutbe koju je održao povodom rođenja skrivenog Mehdija, 1400. h.g. Vidjeti knjigu “Nehdž” od Homeinija, str. 46.)

(Komentar: Kako je moguće da jedan alim (učenjak), a da ne govorimo o šerijatskom autoritetu koji tvrdi da je musliman, Vjerovjesnika islama, sallallahu alejhi ve sellem, optužuje da nije dostavio istinu onako kako je to od njega želio Uzvišeni Allah? Pitamo se: Ako dostavljanje istine nije bilo u skladu sa Allahovom voljom, s čijom je to voljom onda bilo? Homeini nije dao odgovor na ovo pitanje. Prvobitno je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, optužio za strah, a sada, nakon što se usudio i obznanio svoje mišljenje, optužuje ga, također, i za neuspjeh.  Kakve vjere je ovaj čovjek i o kakvom imanu se radi?! Zbog ovoga su islamski učenjaci kazali: “Ove njegove riječi su riječi heretika, a nikako riječi muslimanskog učenjaka”.

7. Homeini kaže: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio u mogućnosti da ostvari vlast koju je želio”

“Žalim zbog dvije stvari. Zbog jedne žalim više nego zbog druge. Prva stvar je da od samog početka islama i poslanstva i neposredno nakon tog vremena, muslimani nisu bili ostavljeni na miru, kako bi uspostavili vlast onakvu kakvu islam želi. U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao rezultat svih tih problema, ratova i pobuna, nije uspostavljen oblik vlasti koji je želio sam Poslanik.” (Muhtarat min ehadisi ve hitabat el-imam El-Homejni, 2/520.)

8. Homeini potvrđuje postojanje drugog poslanika kojemu je dolazila objava, a od te objave je i predaja o Homeinijevoj revoluciji

“Fatima ez-Zehra, nakon očeve smrti (tj. Poslanikove), sedamdeset pet dana provela je tužna i potištena, a Džibrli – Emin dolazio joj je kako bi je utješio i izrazio joj saučešće, i obavještavao je o stvarima koje će se desiti u budućnosti. Jasno je iz predaje da je Džibril u toku ovih sedamdeset pet dana često kod nje navraćao. Ne vjerujem da se ovo što se prenosi u predaji desilo ikome od vjerovjesnika, osim vjerovjesnicima velikanima. Imam Alija je zapisivao sve ono što joj je Džibril prenosio, pa je moguće da su i ‘Iranska pitanja’ (Iranska revolucija) od onih pitanja koja su joj prenesena.” (Iz Homeinijevog govora povodom Dana žene u Iranu, 2. 3. 1986. godine. Govor je prenio i Radio Teheran, kao i arapske novinske agencije.)

(Komentar: Ne smatramo da je uopće potrebno komentarisati ove njegove riječi, ali u svakom slučaju zahvaljujemo Allahu što nam je podario pamet i razum, i molimo Ga da nas sačuva od duboke starosti!)

9. Homeini tvrdi da pored Kur’ani-kerima postoji neki novi mushaf

“Nakon smrti Vjerovjesnika, Džibril, alejhis-selam, dolazio je Fatimi sa vijestima i stvarima iz ‘svijeta gajba’ (skrivenog svijeta), a vladar pravovejrnih, (Alija) sve je to bilježio, i tako je nastao Fatimin mushaf.” (Kešful-esrar, 134.)

10. Homeini tvrdi da Alija, radijallahu anhu, bdije nad djelima svih ljudi

“Njemu (Aliji), alejhis-selam, pripada apsolutna vlast (vilaja mutlaka)… On je na poziciji sveobuhvatne vlasti (vilaja kullijja), on bdije nad djelima svih ljudi i sva njihova djela su mu poznata. On je uz svaku stvar prisutan, stalnim, neprekidnim i božanskim prisustvom.” (Homeini, Misbahul-hidaje ilel-hilafeti vel-vilaje, str. 153.)

11. Homeini kaže: “Da se Alija pojavio prije Vjerovjesnika, sigurno bi došao sa šerijatom (vjerozakonom) i zasigurno bi bio poslan kao vjerovjesnik”

“Da se Alija, alejhis-selam, kojim slučajem pojavio prije Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi, sigruno bi došao sa šerijatom (vjerozakonom), kao što je došao i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve alihi, i zasigurno bi bio poslan kao vjerovjesnik. To je iz razloga što im je obojici zajednička duhovna svetost, i što su na istim duhovnim i materijalnim stupnjevima i pozicijama.” (Homeini, Misbahul-hidaje ilel-hilafeti vel-vilaje, str. 153.)

12. Homeini kaže: “Alija za nas predstavlja sve i zauzima prvu poziciju u svim ljudskim dimenzijama i vrijednostima i zato smo svi dužni slijediti ga”

“Obavezni ste da sve vaše duhovne dimenzije potčinite odgojnim vježbama i treninzima. Pogledajte Aliju, alejhis-selam! Gdje god da krenemo naći ćemo njegovo ime. Kod učenjaka (fakiha) čujemo o Alijinom znanju, kod pobožnjaka čujemo o Alijinoj pobožnosti i skromnosti, kod sufija čujemo o Alijinom misticizmu, kada odemo kod sportista čujemo ih kako ponavljaju Alijino ime i kako svoje treninge počinju s njegovim imenom. Ovaj Alija za nas predstavlja sve i zauzima prvu poziciju u svim ljudskim dimenzijama i vrijednostima i zato smo svi dužni slijediti ga. Njegov ibadet bio je iznad ibadeta svih pobožnjaka, u odricanju i isposništvu nadmašio je sve askete, u borbi i ratovanju nadmašio je sve ratnike, a u snazi je nadmašio sve snagatore. Bio je čudo koje je objedinjavalo  suprotnosti.” (Muhtarat min ehadisi ve hitabat el-imam El-Homeini, 1/294.)

(Komentar: Onaj ko je izrekao ove riječi, ne vjeruje da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik, bez obzira koliko to tvrdio. Razumom obdarene pitamo: Da li još zahtijevate provjeru istinitosti izjave “Emin je iznevjerio”[1], koju je Homeini svojim jezikom izrekao i svojim rukama zapisao?)

 

Slijedi još jedan članak na ovu temu[1] Pod sintagmom “Emin je iznevjerio” misli se na Homeinijevu izjavu u kojoj navodi da je Džibril-i-Emin dostavio Objavu Muhammedu, sallallahu alejhi ve sllem, umjesto Aliji, radijallahu anhu, čime je iznevjerio emanet. (nap. prev.)
X