Hutbe

Isra i Mi’radž Poslanika s.a.v.s. (2 dio)

95pregledi
Hatib:  Nezim Halilović Muderris  
Braćo i sestre u islamu. Danas 02. ša’bana 1430.h, što odgovara 24. julu 2009. godine, u drugoj hutbi zaredom uz Allahovu, dželle še’nuhu, pomoć govorim na temu “Isra i Mi’radž Poslanika, sallallahu alejhi we sellem», sa osvrtom na ono šta je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, tom prilikom vidio, o čemu govore mnogi hadisi.  
Hefta iza nas je u znaku dženaze šehidu Magdiju Dizdareviću, dok njegove ubice uživaju blagodati dunjalučke slobode, u znaku dženaze šehidima Prijedora, prvostepenoj presudi Haškog suda Milanu i Sredoju Lukiću, monstrumima iz Višegrada na doživotnu i 30 godina zatvorsku kaznu, formiranju UG „Srpski čenički pokret Republike Srpske“, sa sjedištem u Trebinju koje ima za cilj „njegovanje i baštinjenje četništva kao najznačajnije i najsvetlije srpske tradicije i promocija četništva kao ideologije budućnosti“, a desetogodišnji plan predviđa „godišnje edukovanje i obrazovanje po 10.000 mladih četnika“, u nastavnim centrima u Trebinju, Banja Luci i Istočnom Sarajevu (Četnici se više neće postrojavati i obučavati na granicama dvije ili tri države, već samo deset kilometara od Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u Istočnom Sarajevu. Šta mislite da je neko bošnjačko udruženje najavilo da će regrutovati i obučiti isti broj Bošnjaka, pa čak da će organizovati mekteb za pomenuti broj, kako bi tek tada bili etiketirani kao teroristi i kako bi nam tek tada bilo zabranjeno bez viza ući u Evropu, a četnici sa dvojnim državljanstvom imaju slobodu kretanja po Evropskoj uniji?!), u znaku izjave Dragana Čavića da su ravnogorski četnici „zaostali folklor četništva“, dok njihov vojvoda Siniša Vučinić izjavljuje kako je ubio na „stotine Muslimana i Hrvata“ i kako je zločinac Slobodan Milošević „najveći heroj srpskog naroda“, u znaku smjene Tarika Sadovića, ministra bezbjednosti BiH i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara, zbog neposlušnosti, a ne nestručnosti i nesposobnosti…

Bilježe Et-Taberani i El-Bezzar da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Prošao sam pored skupine ljudi koja je sijala i u istom danu žela. Kako bi požela, plodovi bi se vraćali u stanje u kakvom su i bili, pa sam rekao Džibrilu, alejhis-selam: “Šta je ovo?” Rekao je: “To su mudžahidi (borci) na Allahovu putu. Njima se dobro djelo umnožava i do sedam stotina puta. Što su god od dobra učinili On će im nadoknaditi i On daje najbolju opskrbu.”

Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada sam bio na Mi’radžu, prošao sam pored skupine koja je imala nokte od bakra, kojim su parali svoja lica i grudi, pa sam rekao: “Ko su ovi o Džibrilu?” Rekao je: “To su oni koji jedu ljudsko meso i kaljaju čast ljudi.”

“I prošao sam pored skupine čije glave su razbijane kamenjem, pa kada bi njihove glave bile potpuno smrskane, one bi se vraćale potpuno u isti oblik u kojem su i bile, pa sam rekao: “Ko su ovi o Džibrilu?” Rekao je: “To su oni čije glave oklijevaju u obavljanju propisanih namaza.”

“Zatim sam prošao pored skupine koja je  ispred sebe i iza sebe imala teške rane i rikali su kao što riče stoka, jedući žabokrečinu, zekkum (džehennemsko trnje) i usijano kamenje, pa sam rekao: “Ko su ovi?” Odgovorio je: “To su oni koji ne čiste svoj imetak izdvajajući zekat, a tvoj Gospodar njima ne čini nasilje i tvoj Gospodar nije nasilan prema svojim robovima.”

“I prošao sam pored skupine koja je imala pred sobom svježe meso u jednoj posudi, dok je u drugoj bilo pokvareno meso. Oni su jeli pokavreno ostavljajući svježe, pa sam rekao: “Ko su ovi o Džibrilu?” Reče:”Ovo je čovjek od tvoga ummeta koji ima svoju halal dobru  ženu, pa ode kod razvratne žene i kod nje bude sve do zore i žena koja ima halal dobrog čovjeka, pa ode kod razvratnog čovjeka i bude kod njega sve dok ne svane.”

“I prošao sam pored čovjeka koji je sakupio veliko breme drva, koje ne može ponijeti, a on na to još dodaje, pa sam kazao: “Ko je ovo o Džibrilu?” Odgovori: “Ovo je pojedinac iz tvoga ummeta, koji na svojim plećima ima obaveze spram ljudi, koje ne može ispuniti, a on želi na to još dodati obaveza.”  
“I prošao sam pored skupine čiji jezici i usne su čupani sa kliještima od gvožđa, kada god bi bile iščupane, vraćale bi se u oblik u kojem su i bile, pa sam rekao: “Šta je ovo o Džibrilu?” Odgovori: “To su oni koji prizivaju fitnet (razvrat).”

“I prošao sam pored male pećine iz koje je izlazio veliki bik, koji je pokušavao da se vrati odakle je došao, a to nije mogao, pa sam kazao: “Šta je ovo o Džibrilu?” Rekao je: “Ovo je čovjek koji izgovori krupnu riječ za koju se pokaje, ali je ne može nikako vratiti.”

“I prošao sam pored doline iz koje je dopirao lijep i svjež vjetar i misk, i čuo sam glas, pa sam kazao: “Šta je ovo o Džibrilu?” Reče: “Ovo je glas dženneta, koji govori: “Moj Gospodaru, daj mi ono što si mi obećao, jer kod mene ima mnogo soba, brokata, svile, svilenih brokata, savršenih ljepota, bisera, merdžana, srebra, zlata, pehara, dubokih zdjela, ibrika, postelja, meda, vode, mlijeka, slatkih pića, pa mi daj ono što si Obećao!” Odgovara (On): “Tebi će pripasti svaki musliman i muslimanka, mu’min i mu’minka, onaj ko uzvjeruje u Mene i Moje poslanike, ko bude činio dobro i ne bude Mi činio širk i ne bude mi smatrao druge ravnim.”

“Zatim sam prošao pored doline iz koje sam čuo ružan glas i zaudarao je smrad, pa sam rekao: “Šta je ovo o Džibrilu?” Reče: “Ovo je glas džehennema, koji govori: “Gospodaru, daj mi ono što si mi obećao, jer kod mene ima mnogo lanaca, okova, rasplamsane vatre, žestoke vatre, žabokrečine, sukrvice, kazne, produbilo se moje dno i pojačala se moja vrelina, pa mi daj one koje si mi obećao!” Reče: “Za tebe je svaki mušrik i mušrikinja, kafir i kafirka i svaki  nasilnik koji ne vjeruje u Dan polaganja računa.”

Braćo i sestre! Iz događaja Isra’a i Mi’radža i onoga šta je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, tom prilikom vidio izvucimo pouke i čvrsto se prihvatimo Allahovog, dželle še’nuhu užeta! Budimo od onih koji prednjače u dobru, koji se međusobno vole, uvažavaju i pomažu i koji se nadaju Allahovoj, subhanehu we teala, milosti i džennetima čija prostranstva su kao nebesa i Zemlja!!!

Gospodaru, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji se samo Tebe boje i samo Tebi na sedždu padaju, učini nas u našim očima malim, a u očima ljudi i kod Tebe velikim, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
Sarajevo: 02. ša’ban 1430.h. / 24. juli 2009. godine                
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
Nezim Halilović Muderris

X