Hutbe

Isra i Mi’radž Poslanika s.a.v.s. (1 dio)

67pregledi
Hatib: Nezim Halilović Muderris
Braćo i sestre u islamu! Danas 24. redžeba 1430.h., što odgovara 17. julu 2009. godine, uz Allahovu, dželle še’nuhu, pomoć govorim na temu «Isra i mi’radž Poslanika, sallallahu alejhi we sellem». Za pomenutu temu sam se opredijelio iz razloga što smo mi braćo i sestre u posljednjoj trećini mjeseca redžeba, u kojoj se ummet sjeća ovog važnog događaja, koji se desio u «Amu-l-Huzn» (Godini žalosti), u kojoj su umrli Hatidža, r.a., vjerna supruga Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i Ebu Talib, amidža Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Noć Isra’a i Mi’radža po Takvimu IZ-e u BiH ove godine inša-Allah pada u nedjelju naveče. Isra i Mi’radž donose radosne vijesti za ummet, ali sa sobom nose i nove obaveze.  
Allah, dželle še’nuhu, u prvom ajetu Sure Al-Isra’, govoreći o Israu, kaže:
“Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžidu-l-Harama u Mesdžidu-l-Aksa, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (Suretu Al-Isra’,1)
Ovaj važni događaj, je kao što vidimo pomenut u Kur’anu i spada u jednu od mu’džiza, a Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, o ovom događaju detaljno govori u mnogim hadisima.  
Isra označava putovanje od Mesdžidu-l-Harama iz Meke, do Mesdžidu-l-Aksaa u Kudsu, koje iznosi udaljenost četrdeset dana i noći hoda, dok Mi’radž označava putovanje od Mesdžidu-l-Aksaa do najvišeg neba, odnosno “Sidretu-l-Muntehaa” (Konačne perde). Riječ “Lejlen” koja se spominje u prvom ajetu Sure Al-Isra označava dio noći, a ne cijelu noć što je još veća mu’džiza.

Mesdžidu-l-Aksa je opisan kao mjesto čija okolina je blagoslovljena, a taj blagoslov može da bude: vjerski i dunjalučki. Vjerski u smislu slanja poslanika, kao što su: Ibrahim, Ishak, Ja’kub, Davud, Sulejman, Zekerija, Jahja i Isa, alejhimus-selam. Dunjalučki u vidu: mnogobrojnih rijeka, drveća, plodova i drugih kultura.

Mesdžidu-l-Aksa je prva kibla muslimana i ujedno je mjesto gdje je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, klanjao kao imam ostalim Allahovim poslanicima, dok je Burak bio vezan za halku vrata Mesdžidu-l-Aksaa. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, izašao iz Mesdžidu-l-Aksaa, Džibril mu je ponudio čašu vina i čašu mlijeka, pa je on odabrao mlijeko, a onda je Džibril rekao:
“Odabrao si “fitru” (ono što je prirodno), a da si odabrao vino, tvoj ummet bi zalutao.” (Buharija)
Govoreći o ovom događaju, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija, kaže: Prenosi Enes, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada sam bio na prijelazu između jave i sna, došao mi je onaj koji je došao i rasporio mi grudi, izvadio mi je srce, oprao ga i ponovo vratio, potom je došla jahalica koja je bila manja od mazge a veća od magarca, koja je bila bijela i koju zovemo Burak, pa sam uzjahao na nju…» (Buharija)

Kroz historiju su svi veliki ljudi bili izloženi mnogobrojnim teškim iskušenjima, a pogotovo Allahovi, subhanehu we teala, poslanici. Kada je u pitanju posljednji Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, i on je prošao kroz teška iskušenja, kao što su: tri godine tajnog pozivanja u islam, javno pozivanje (prvo rodbine i bližnjih, a potom i ostalih), progon muslimana u Abesiniju, tri godine potpune blokade, kada su muslimani umjesto vode pili jutarnju rosu, nakon toga dolazi “Amu-l-huzn” (“Godina žalosti”) u kojoj su mu preselila dva glavna ljudska oslonca: vjerna i časna  supruga Hatidža, r.a., i amidža Ebu Talib, događa se napad stanovnika Taifa, Ebu Leheb amidža Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, mu je sa svojom ženom lično činio razne spletke bacajući trnje i otpad na put kojim je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, išao, mušrici su ga imali namjeru ubiti nekoliko puta, na njegov vrat su bacali unutrinu zaklane ovce i sl.. Nakon dva sastanka na Akabi događa se Isra’ i Mi’radž,  čitavim bićem: duhovno, tjelesno, misaono i voljno. Isra’ i Mi’radž se dešavaju, nekako na sredini perioda poslanstva, da bi po mišljenju neke uleme, ublažio svu bol, napore i teškoće koje su se dogodile u proteklom periodu, kao i dao novu snagu, kako Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, tako i njegovim ashabima i ummetu.

Poslanikov, sallallahu alejhi we sellem, Mi’radž je najveći mi’radž svih vjerovjesnika. Niko od ljudi nije bio bliži Allahu, dželle še’nihu, od njega i niko nije vidio ono što je on vidio. Vidio je džennet i džehennem, nagradu, kaznu i meleke. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je vidio Džibrila u obliku u kojem je stvoren i to je bilo drugo njegovo gledanje u tom suretu (obliku).

Prenosi Enes, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada sam bio uzdignut (na Mi’radžu) i sa Džibrilom došao do najnižeg neba, Džibril reče čuvaru neba: “Otvori!” Upitao je: “Ko je to?” On odgovori: “Džibril.” Upita: “Ima li neko sa tobom?” Odogvorio je: “ Da, ima Muhammed, s.a.v.s.!”  Upita: “Zar je pozvan?” Odgovori: “Da!” Otvori se nebo i ugledah čovjeka koji sjedi, a sa njegovu desnu i lijevu stranu je bila po jedna skupina ljudi. Kada bi pogledao na desnu stranu, nasmijao bi se, a kada bi pogledao na lijevu, zaplakao bi. Taj čovjek reče: “Dobro došao dobri Poslanik i sin dobrog čovjeka!” Upitao sam Džibrila: “Ko je ovo?” Reče: “Ovo je Adem, a skupine sa desnu i lijevu stranu su njegovi potomci; na desnoj strani su džennetlije, a na lijevoj džehenemlije, pa kada pogleda na desnu stranu nasmije se, a kada pogleda na lijevu zaplače!” Potom smo došli do drugog neba, pa je rečeno čuvaru isto što je rečeno i na prvom nebu, pa je otvorio. Na njemu sam susreo Jahju, sina Zekerijaa i Isaa sina Merjemina, na trećem nebu sam susreo Jusufa, na četvrtom Idrisa, na petom Haruna sina Imranova, na šestom Musaa sina Imranova i na sedmom nebu Ibrahima, alejis-selam, koji je bio naslonjen na “Bejtu-l-Ma’mur” (“Sagrađenu kuću”), u koju je svaki dan ulazilo sedamdeset hiljada meleka i nije se ponovo vraćalo. Svi su mi oni (poslanici, koje sam vidio) nazvali selam i izrazili dobrodošlicu.” (Buharija)

Nakon ovog putovanja, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, se uzdigao do “Sidretu-l-Muntehaa” (“Konačne perde”), a potom se sasvim približio Allahu, dželle še’nuhu, (”Koliko dva luka ili bliže”).
Allah, subhanehu we teala, o ovom događaju govori i u Suri En-Nedžm:
«On ga je i drugi put vidio,» (13) «kod Sidretu-l-Muntehaa,» (14) «kod kojeg je džennetsko prebivalište,» (15) «kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –« (16) «pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,» (17) «vidio je velika znamenja svoga Gospodara.» (18) (Suretu En-Nedžm, 13-18)

Vidio je Muhammed, salllallahu alejhi we sellem, mnogo toga što se ne može opisati ljudskim jezikom, pa mu je Allah, dželle še’nuhu, propisao klanjanje namaza, prvo pedeset, a potom pet namaza, svaki namaz kao deset namaza, kao što stoji u hadisima Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Do ove olakšice je došlo na savjet Musa, alejhis-selam, koji je kazao Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, da njegov ummet neće biti u stanju da klanja pedeset namaza, te da traži olakšicu, što mu Allah, dželle še’nuhu, prihvata i strogo naređuje obavljanje pet namaza u danu i noći. Allahova, subhanehu we teala, volja je da namaz kao fard i jedan od stubova islama, bez kojeg nema muslimana (mu’mina), bude objavljen baš na nebu, prilikom Mi’radža (u toj odabranoj noći), što namazu daje još veću dimenziju i važnost. Namaz je pitanje koje odvaja vjerovanje od nevjrovanja i islam od kufra. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu kaže:
 ”Prvo za što će čovjek, musliman biti pitan na Sudnjem danu je propisani namaz…”
Zato, braćo i sestre čuvajmo namaz i uljepšavajmo ga skrušenošću i predanošću i neka svaki naš namaz bude preporod naših duša i poticaj da budemo bolji muslimani, a time ćemo biti bliži našem Gospodaru i sigurni na obadva svijeta!
Neka sjećanje na Isra i Mi’radž bude povodom naše odluke da se čvršće prihvatimo islamskih propisa i pripremamo za Dan polaganja računa!!!
Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, učini nas od onih koji izvršavaju obavezu namaza i sve druge islamske obaveze, uputi naše porodice i naše potomke i učini ih istinskim pripadnicima ummeta, sačuvaj nas iskušenja koja nećemo moći podnijeti, budi nam milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 24. redžeb 1430.h.    17. juli 2009. g.     
Hutba: Džamija “Kralj Fahd

X