Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Ispravno poimanje srednjeg puta

Autor: Muhammed Lafi

Preveo: Abdullah Nasup

Mnogo je terminoloških izraza koji u svojoj srži i suštini imaju mjesto u Allahovoj vjeri, ali ih neznalice među muslimanima i nemuslimani često koriste u pogrešnom značenju, pa se termin koji izvire iz srži islama koristi kao oružje za razbijanje temelja Allahove vjere.

Sintagma vesatijjetul-islamsredina, odmjerenost islama, jedan je od najfrekventnijih izraza putem kojeg neprijatelji islama žele da poruše jedan od najvažnijih specifikuma i atributa islama. Zloupotreba ovog termina otišla je toliko daleko da se može reći kako ga, u većini slučajeva, oni koji ga upotrebljavaju koriste kao “riječ istine kojom žele poduprijeti neistinu”.

Zapadni intelektualci pogrešnim tumačenjem ove sintagme nastoje unakaziti ovu lijepu karakteristiku kojom je Allah, dželle šanuhu, odlikovao ovaj ummet, ali oni nisu jedini koji zloupotrebljavaju ovaj termin. Čine to i mnogi muslimani, bilo da su neznalice ili obmanuti, koji krivo razumijevaju Allahovu vjeru i koji su udaljeni od istinskog islamskog vesatijjeta.

Vesatijjetul-islam predstavlja se kao fleksibilnost i nemar spram Allahovih naredbi i zabrana, šerijatski se propisi relativiziraju, pa se pod izrazom vesatijjetul-islam zagovara odbacivanje šerijatskih kazni i blagonaklon odnos prema različitim zabludama i pogrešnim vjerovanjima. Čak neki “pozivači u vesatijjet”, kako se vole nazivati, pozivaju u zanemarivanje nekih temelja islamske akide nastojeći da potpuno iskrive značenje ovog u islamu izuzetno važnog principa.

Otuda postoji velika potreba da se razbistri značenje ove sintagme i od nje otklone natruhe pogrešnih shvatanja i tumačenja.

Suština pojma vesatijjetul-islam

U arapskom jeziku el-vesat označava sredinu, srž, i kada se za nešto kaže da je vesat ili evsat nečega, hoće se reći da je to najbolje i najkvalitetnije. Tako se, naprimjer, za dragulj koji je privjesak ogrlice kaže da je vasitatul-kilade, dakle, najkvalitetniji komad na ogrlici. Također se za dobrog čovjeka kaže da je vesat, a i za svaku vrlinu koja je suprotna dvjema pokuđenim osobinama kaže se da je ta vrlina vesat. Tako je darežljivost vesat između škrtosti i rasipništva, a hrabrost je vesat između kukavičluka i suludog izlaganja riziku. (Vidjeti: Lisanul-areb i El-Mufredat fi garibil-Kur’an)

U Allahovoj Knjizi i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nalazimo ispravno značenje islamskog vesatijjeta, koje je sredina između prekomjernosti i nepotpunosti. Rekao je Uzvišeni Allah: “I tako smo vas učinili srednjim ummetom (ummeten vesatan) da biste bili svjedoci protiv ljudi i da bi Poslanik bio svjedok protiv vas.” (El-Bekara, 143)

Objašnjavajući ispravno značenje ovog kur’anskog izraza vesat, Taberi je kazao da to znači: “O vjernici, kao što vas je Allah uputio posredstvom Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i onoga s čime je poslan, isto tako vas je odlikovao time da slijedite kiblu Ibrahima, alejhis-selam, i njegov millet – vjeru i odlikovao vas je nad ostalim vjerama time što vas je učinio srednjim – najboljim ummetom (ummeten vesatan).” (Tefsirut-Taberi, 3/141)

Potom Taberi konstatira: “Smatram da ih je Allah opisao kao ummet koji je vesat zato što se drže sredine (najboljega puta) u vjeri. Nisu na putu prekomjernosti, kao što su kršćani pretjerali u pogledu isposništva i veličanja Isaa, alejhis-selam, niti su na putu nepotpunosti, kao što su židovi koji su iskrivili Božiju objavu, ubijali vjerovjesnike, lagali na Stvoritelja i otvoreno izražavali nevjerstvo u Njega, nego su na putu sredine i umjerenosti. Allah ih je opisao tom osobinom, jer On najviše voli stvari koje su evsat – sredina, odmjerenost.” (Tefsirut-Taberi, 3/142)

Šejh Abdurrahman es-Sa‘di potvrđuje ovo značenje vesatijjeta na koji ukazuje islam. Sa‘di kaže: “Ummeten vesatan znači pravedan i odabran. Nasuprot vesatu su krajnosti koje su opasne. Allah je dao da ovaj ummet u svim vjerskim pitanjima bude vesat: sredina u vjerovanju u vjerovjesnike, između kršćanskog pretjerivanja i židovske ignorancije; sredina u zakonima, između strogoće judaizma i popustljivosti kršćanstva. U pogledu tahareta i jela islam je, također, sredina između dvije krajnosti: nije poput judaizma u kojem je ibadet ispravan samo u njihovim bogomoljama, a voda nije dovoljna za postizanje obrednog pranja, niti je poput kršćanstva u kojem ništa nije nečisto i sve je dozvoljeno konzumirati. Ovaj ummet se, zaista, odlikuje najpotpunijom vjerom, najplemenitijim moralom i najvrednijim djelima.” (Tefsiru kelamil-Mennan, 1/157)

Dr. Muhammed Nasir el-Umer u svojoj vrijednoj studiji El-Vesatijjetu fil-Kur’anil-kerim iznio je važan zaključak da je neispravno upotrebljavati termin vesatijjet za bilo šta što u sebi ne sadrži dva atributa:

– hajrijjet – odabranost, ili osobine koje na nju ukazuju, poput najpravedniji i najvredniji;

– bejnijjet – međupoloženost, što znači da stoji između dvije stvari, svejedno da li se radi o osjetilnim ili apstraktnim stvarima.

Bez ova dva atributa ne možemo govoriti o vesatijjetu. On također kaže da se islamski vesatijjet odlikuje karakteristikama koje sljedbenicima strasti onemogućavaju proizvoljno tumačenje i iskrivljivanje njegovog pravog značenja. Neke od tih osobina jesu odabranost, postojanost na Pravom putu, otklanjanje poteškoća, pravednost i mudrost. (Vidjeti: El-Vesatijjetu fi duil-Kur’anil-kerim, str. 29–60)

 

Vesatijjet u akidi i šerijatu

Govoreći o vesatijjetu islama u vjerovanju i šerijatskim propisima, šejhul-islam Ibn Tejmijja je kazao: “Spašena grupa su ehli-sunnet jer su oni vesat – središnja zajednica među različitim sektama, kao što su muslimani vesat – središnja zajednica među pripadnicima drugih vjera. Tako muslimani imaju najprimjerenije vjerovanje o Allahovim vjerovjesnicima i poslanicima i Njegovim dobrim robovima, između kršćanskog pretjerivanja koje se ogleda u tome što su ‘svoje svećenike i monahe uzeli za božanstva mimo Allaha, i Mesiha, sina Merjeminog. A naređeno im je da samo jednog boga obožavaju – nema boga osim Njega, uzvišen neka je On iznad onoga što Mu pridružuju’ (Et-Tevba, 31), i ignorancije židova koji su nepravedno ubijali vjerovjesnike i one koji su naređivali pravednost među ljudima. Mu’mini vjeruju u Allahove poslanike, pomažu ih i podupiru, poštuju ih i vole, pokoravaju im se, ali ih ne obožavaju i ne smatraju ih božanstvima.

Isto tako, mu’mini su pripadnici središnje zajednice u zakonima koje im vjera propisuje. Mu’mini smatraju da Allah ima pravo da derogira Svoje propise i stavlja van snaga zakone koje On hoće i potvrđuje koje hoće. Mu’mini nisu poput židova koji smatraju da to nije dozvoljeno, kao što kaže Uzvišeni: ‘Neki ljudi koji nemaju pameti reći će: ‘Šta ih je odvratilo od kible njihove kojoj su se okretali?’” (El-Bekara, 142), a nisu ni poput kršćana koji svojim vjerskim autoritetima dozvoljavaju da mijenjaju vjerske propise naređujući i zabrajujući šta god hoće, kao što kaže Uzvišeni Allah: ‘Svoje svećenike i monahe uzeli su za božanstva mimo Allaha…’

Mumini kažu: ‘Allah stvara i propisuje’, i kao što niko mimo Njega ne stvara, tako niko mimo Njega nema pravo da propisuje. Slušajući Allahove propise, oni kažu ‘čujemo i pokoravamo se’, i pokoravaju se svemu što je Allah propisao.” (Medžmuul-fetava, 3/370–371)

Ibn Kajjim, potvrđujući navedeno značenje, kaže: “Allahova je vjera između onih koji pretjeruju i onih koji su nemarni. Najbolji ljudi jesu oni koji čine središnju zajednicu – evsat, koji su se uzdigli iznad nepotpunosti nemarnih i prekomjernosti onih koji pretjeruju. Uzvišeni Allah učinio je ovaj ummet vesetom, a to je odabranost i pravednost, jer su sredina između pokuđenih krajnosti. A pravda je sredina između tiranije i razuzdanosti. I najbolje stvari jesu one u sredini (evsat) jer su zaštićene, a oštećenja trpe rubovi.” (Igasetu lehefan min mesaidiš-šejtan, 1/182)

Iako postoji mnogo tekstova kojima možemo ukazati na ispravno poimanje islamskog vesatijjeta, bit će dovoljno da navedemo samo jedan ajet koji će poslužiti kao primjer. Rekao je Uzvišeni Allah: “I oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.” (El-Furkan, 67)

Tumačeći ovaj ajet, Ibn Kesir je kazao: “Tj. nisu ni rasipnici, a ni škrci, već se u tome drže sredine, kao što Uzvišeni kaže: ‘…ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu – da ne bi prijekor zaslužio’ (El-Isra, 29).”

Zaključak

Uzevši u obzir da su ekstremizam i pretjerivanje, s jedne strane, te ignorantnost i nemar u pogledu vjerskih propisa, s druge strane, postali društveni fenomeni savremenog doba, prijeko je potrebno među muslimanima širiti i popularizirati ispravno poimanje islamskog vesatijjeta.

 

(Izvor: almoslim.net)

 

El-Asr, br. 66.

 

 

 




X