Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Ispravno poimanje poligamije

Piše: Elvedin Pezić

Jedna od veoma aktuelnih tema današnjeg doba svakako je i tema poligamije. Nažalost, u današnjem vremenu mnogi govore o poligamiji, daju svoja ‘stručna’ mišljenja, kritiziraju vjere i religije, a da o tome neznaju skoro ništa. S druge strane, žalosno je što mnogi, pa čak i o oni koji za sebe tvrde da su muslimani, imaju velike predrasude o poligamiji, koje su opet nastale kao plod slijepog slijeđenja zapadnjačkih ‘boraca’ za ljudska prava. Drugi, se pak veoma liberalno odnose prema tom pitanju, tako da veoma lahko ‘uplove’ u te vode ne poznavajući prava i obaveze koje poligamija nosi sa sobom. Za ovu tematiku vezuju se mnoga pitanja koja, ako budu kvalitetno elaborirana, mogu biti razlog da ljudi ispravno shvate ovo pitanje. Mi ćemo govoriti o ovoj temi ne zato što ne postoji ništa prioritetnije, već zato što ljudi negirajući poligamiju, koju odobrava islam, žele da u najružnijem svjetlu cijelome svijetu prikažu vjeru islam, koja eto, po njihovom razumijevanju u svojoj ‘nazadnosti’ dopušta poligamiju, a zabranjuje bludničenje i privremene veze, a koje oni opet smatraju normalnim. A i oni, koji se veoma lahko upuštaju u poligamiju, a ne ispunjavaju uvjete koje su učenjaci islama postavili za poligamiju, veoma često svojim nepromišljenim postupcima onima koji ih okružuju, islam predstavljaju u veoma lošem svijetlu, što je svakako dodatni razlog da se piše o ovoj tematici. Prije nego počnemo govoriti o ovom pitanju, a najviše o tome kako islam gleda na ovo pitanje, neophodno je čitaoce pozvati na objektivnost, jer je to jedini način da se spozna istina. Nema smisla da čovjek čita određenu stvar i kada, zbog jačine argumenata o onome što čita, bude doveden u ćorsokak, jednostavno odbije da prihvati istinu, samo zato što se to ne podudara sa njegovim prethodnim ubjeđenjima. Kao u slučaju kada ‘borci’ za ljudska prava, a naročito prava žene, ne vide nikakve smetnje u tome da oženjen muškarac ima ljubavnicu, koju može ostaviti kada hoće ili zamijeniti drugom, i koja nema ama baš nikakvih zakonskih prava u toj vezi, a smatraju najvećim grijehom i nazadnošću da neko ima dvije zakonite supruge, koje imaju apsolutno podjednaka prava, bez obzira koja od njih bila prva ili druga.

Da li je islam prva religija koja odobrava poligamiju

Nerijetko se dešava da oni koji govore o poligamiji, i na taj način kritiziraju islam koji dopušta poligamiju, zaboravljaju da islam nije došao sa nečim novim u povjesti čovječanstva, već je odobrio stvar koja je bila poznata kroz cijelu historiju čovječanstva, ograničavajući poligamiju odrednicama koje je čine korisnom za društvu u kojem se praktikuje. Primjera radi, ako pogledamo u historiju faraona koji su naseljavali današnji Egipat, vidjet ćemo da su mnogi od njih imali više žena. Daleko najpoznatiji faraon Ramirez Drugi imao je osam žena, imena njegovih žena i potomaka i danas se mogu vidjeti uklesana na kamenim pločama u njihovim bogomoljama. Historija nam govori da su mnogi poslanici kroz historiju imali više od jedne zakonite žene, Ibrahim, Davud, Jakub, Sulejman i drugi poslanici, alejhim selam,  imali su u istom vremenu više od jedne zakonite žene. Kao što je poligamija bila poznata na Arapskom poluotoku prije dolaska Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa posljednjom objavom. Historija nam govori da su i mnogi narodi sa naših prostora doskora stvarno i javno prakticirali poligamiju, baš kao što to i danas rade mnogi, samo na nedopušten način Sloveni, Germani, i drugi narodi naših podneblja doskora su normalnom pojavom smatrali poligamiju. I nije to pojava poznata samo ljudima naših podneblja, već je to stvar poznata i Hindusima, Kinezima, Japancima i mnogim drugim narodima Azije.  Sama crkva sve do sedamnaestog stoljeća priznavala je poligamiju kao legalan čin.

Što znači, oni koji kritikuju poligamiju treba da znaju da je poligamija bila poznata stvar većinskom dijelu ljudi tokom cijele ljudske historije. Oni koji se u svemu tome pozivaju na vjeru, mi od njih tražimo da nam donesu samo jedan citat iz Biblije u kojem se jasno zabranjuje poligamija, a da ne govorimo o tome što ćemo tamo naći citate koji potvrđuju da je Ibrahim, alejhi selam, imao dvije supruge u isto vrijeme.

Islam i poligamija

Islam u osnovi jeste dopustio poligamiju, ali je u isto vrijeme postavio uvjete onima kojima žele da je praktikuju, što nedvosmisleno ukazuje na savršenstvo ove vjere. Mnogi prigovaraju vjeri islamu na tome što je islamom dopuštena poligamija, ne znajući da islam nije naredio poligamiju već je taj čin dopustio onima koji imaju mogućnosti za to.

Prvo: islam je brojem ograničio poligamiju. Islam je dopustio da čovjek koji posjeduje uvjete za poligamiju u isto vrijeme može imati četiri žene maksimalno. Na taj način zauzimajući središnji stav, između onih koji su dopustili da čovjek ima neograničen broj žena u isto vrijeme i onih koji smatraju da je poligamija najveći grijeh kojeg insan može počiniti u ovosvjetskom životu. Kazao je Uzvišeni Allah: “Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili – eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.” (Prijevod značenja En-Nisa, 3) Mnogo je onih koji su pogrešno shvatili ovaj ajet. Jedni su kazali da ovaj ajet odobrava ženidbu u isto vrijeme sa devet  žena makismalno, sabirajući brojeve spomenute u citiranom ajetu došli su do tog rezultata. Drugi su opet shvatili da je to osamnaest žena u isto vrijeme. A treći su opet shvatili iz ovog ajeta da broj žena koje čovjek može istovremeno oženiti nije ograničen. Sva ova mišljenja, bez izuzetka, veoma su daleko od ispravnog razumijevanja ovog ajeta. Islamski učenjaci zauzeli su jednoglasan stav, a to je zabilježilo mnogo učenjaka, da muslimanu nije dopušteno da u isto vrijeme ima više od četiri žene. Kazao je Eš-Širazi, poznati učenjak šafijske pravne škole: ‘Zabranjeno je (haram) slobodnom (suprotno od roba) insanu da oženi u isto vrijeme više od četiri žene, na osnovu riječi Uzvišenog Allaha: ‘Onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri.” (El-Muhezzeb, 2/45 str ) Ovakvo shvatanja ajeta potvrđuju događaji  iz vremena Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Gajlan ibn Selime es-Sekafi primio islam, a imao je deset žena koje je oženio u džahilijetu-predislamskom periodu, a i one su sa njim primile islam, pa mu je Allahov Poslanik rekao: ‘Odaberi četiri između njih deset a ostale razvedi.’ (Ibn Hibban, br. 4157, njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Šuajb Arnaut) Kao i predaja u kojoj stoji da je Kajs ibn Haris kazao: primio sam islam, a bio sam oženjen sa osam žena, pa sam to spomenuo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je rekao: ‘Odaberi četiri između njih.’ (Ibn Madže, br. 1952, njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.) Poznati učenjak hanefijske pravne škole, imam Alaudin El-Kasani, nakon što je spomenuo prethodno citirani hadis, kazao je: ‘Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je naredio da razvede ostale supruge, a da je bilo dopušteno da čovjek objedini više od  četiri žene Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu to ne bi naredio, pa je to pokazatelj da je četiri najveći dopušteni broj žena koje čovjek može oženiti istovremeno.’ (Bedai’us-sana’ia, 2/266 str.)

Nastavit će se, inša’ Allah.

 
X