Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Islamski pogled na individualnu različitost u ponašanju

Piše: Dr. Emir Demir

Pojam individualne različitosti i način njenog tretiranja

Uzvišeni Allah je stvorio sve ljude i dao im sve vrste izobilja, ali svaki čovjek ima svoje posebnosti koje ga odlikuju u odnosu na sve ostale. Uzvišeni je potvrdio ovu različitost rekavši: „On je jedne od vas u odnosu na druge za stepene podigao.“ Ova preferencija biva na osnovu fizičkih ili intelektualnih vrijednosti i odlika. Uzvišeni, govoreći o Talutu, kaže: „I njima reče njihov vjerovjesnik: Allah vam je poslao Taluta kao kralja. Oni rekoše: ‘Kako on može nama biti kralj, a mi smo preči od njega da vladamo, a niti mu je dato obilno znanje?’ Reče: ‘Allah ga je, uistinu, odlikovao nad vama i povećao mu snagu znanja i tijela.’ Allah daje svoju vlast kome On hoće. Allah sve obuhvata i sve zna.“ (El-Bekare, 247).

Zato nas islam podstiče da se ljudima obraćamo shodno njihovim intelektualnim sposobnostima, onako kako realno shvataju i poimaju. Navodi se u Sahihu Muslimu od Ibn Mes’uda, r.a., da je rekao: „Ako se budeš ljudima obraćao nivoom koji njihovi intelekti ne mogu dosegnuti, to će za neke sigurno biti iskušenje.“ Od Alije, r.a., prenosi se da je rekao. „Obraćajte se ljudima onako kako mogu shvatiti, zar bi voljeli (da zbog vaše nejasnosti) Allah i Poslanik budu u laž utjerivani.“ Ovo znači da je islam potvrdio postojanje individualne različitosti između pojedinaca, ili, drugačije rečeno, islam potvrđuje princip različitog pristupa i pažnje. ‘Ono za što ja imam afinitet, ne mora značiti da ga i ti imaš… Ono za šta moje dijete ima afinitet, ne znači da druga djeca imaju, itd.’

U nastavnom procesu se može uočiti da djeca iz jednog razreda, vršnjaci, nose međusobne različitosti u mnogim osobinama, a prije svega fizičkim, poput visine, težine i držanja. Ove različitosti su sasvim očite, što nastavnika potiče da ima različite pristupe, pa naprimjer: nastavnik će, shodno ovoj različitosti, napraviti raspored sjedenja učenika u učionici tako što će djeca manje visine i slabijeg vida sjesti u prve klupe, dok će u zadnjim klupama sjediti djeca sa većom visinom kako svojim tijelima ne bi zaklanjala vidokrug i tablu drugoj djeci.

Djeca vršnjaci, usprkos prividnoj sličnosti, razlikuju se po mnogim esencijalnim osobinama. Ove različitosti su sasvim prirodne, te se manifestiraju kod svih živih bića, jer je općepoznato da ne postoji stopostotna podudarnost između dva bića, makar se radilo o blizancima.

Stoga, individualna različitost, koja obuhvata sve živuće jedinke, Allahova je zakonitost  data ljudima. Jedinke jedne vrste nose različitosti, to životu i egzistenciji daje poseban smisao i značaj. Individualna različitost diktira buduća zanimanja pojedinaca, a što znači da kada bio svi ljudi bile istog stepena inteligencije, onda sama inteligencija ne bi bila faktor različitosti, i svi bi ljudi, naposljetku, imali afinitet samo prema jednoj vrsti zanimanja.

Individualna različitost smatra se osnovnim temeljem za definiranje intelektualnih stepena, te trenutnih i budućih nivoa efikasnosti. Zato su testovi inteligencije postali veoma važno sredstvo koje ima za cilj predodrediti potencijalni intelektualni uspjeh ili neuspjeh u nekom budućem vremenskom razdoblju.

Neki psiholozi su u svojim naučnim obraćanjima dali definiciju ličnosti u okvirima individualne različitosti, pa su za ličnost rekli da je: „Integralna struktura, jedinstvena po svojim odlikama, koja diferencira jednu osobu od druge, tj, pojedinca od pojedinca.“

Parametri individualnosti prilikom analize individualne različitosti ključni su elementi za otkrivanje faktora koji definiraju uspjeh pojedinaca, jer uspjeh u svojim proširenim dimenzijama obuhvata sve elemente individualnosti, tj. njene posebnosti u odnosu na druge.

Fenomen individualne različitosti je jedan od najznačajnijih fakata ljudske egzistencije koju je Allah dao Svojim stvorenjima, koja se razlikuju po intelektualnim nivoima: neki su genijalci, neki jako inteligentni, neki prosječni, neki ispod prosjeka, a neki debili, imbecili, idioti, kreteni. Uz to pojedinci se razlikuju po svojim nadarenostima i ostalim psihofizičkim osobinama.

Neki naučnici definiraju individualnu različitost kao: ‘individualne devijacije/odstupanja od kolektivne prosječnosti po određenim osobinama.’ Vjerovatno su fizičke različitosti, poput visine, težine, boje glasa, držanja tijela i najpoznatije, dok su različitosti iz spoznajnog i emotivnog aspekta nešto manje izražene i uočljive.

Važnost otkrivanja individualne različitosti

Čovjek, bez obzira na obilje koje posjeduje, ne može bez drugog čovjeka. Ljudi se međusobno pomažu i nadopunjavaju pri izgradnji humanog i zdravog pojedinačnog i kolektivnog života. Ignoriranje različitosti između pojedinaca nosi sa sobom negativne posljedice na samog pojedinca i društvo/zajednicu u kojoj živi.

-Pravilno tretiranje individualne različitosti predstavlja temelj psihičkog zdravlja. Ispravan odgoj zasniva se na priznanju individualnosti, njenom otkrivanju i pravilnom usmjeravanju do krajnjih mogućih granica, kako bi život bio što uspješniji i potpuniji. Ispravan odgoj svakog pojedinca smatra i ciljem i sredstvom, a njegove nadarenosti i afiniteti koriste se za ostvarivanje principa solidarnosti i međusobnog pomaganja.

-Pravilno tretiranje individualne različitosti je veoma važno prilikom odabira životne profesije. Sam čovjek u sebi nosi potencijalnu spremnost za neke vrste poslova. Život nalaže da se bavi različitim zanimanjima i da ima različite kompetencije kojima dopunjava druge, kako bi sama zajednica bila solidarna i čvrsta. Sve ovo nalaže da se individualna različitost prepoznaje i otkriva, te da se pripremaju sve okolnosti i pomoćni faktori. Stečena i prirodno urođena različitost daje nam ogromne potencijale prilikom odabira i pripreme za buduću profesiju i usavršavanje u svim vrstama poslova i zanimanja, pa se, stoga, odgovarajuća osoba postavlja na mjesto koje joj odgovara.

-Moralno-etička komponenta tretiranja individualne različitosti ima, također, svoju punu važnost, jer prepoznavanje različitosti među pojedincima nas pomaže da druge razumijemo i da na njihove postupke gledamo kroz različite prizme. Čovjeku nije dozvoljeno da zahtijeva od svakog čovjeka da prema njemu postupa na isti način. Svaka jedinka ima svoj poseban stil ophođenja, ispoljavanja emocija i ponašanja.

-Prepoznavanje individualne različitosti pomaže pojedincu da shvati samog sebe, da iskoristi svoje nadarenosti, potencijale… Ako je čovjek, a posebno u doba sazrijevanja i zrelosti, prosvijećen, onda može shvatiti svoje potencijale i nastojati ih iskoristiti na pozitivan način kojim će se garantirati lični uspjeh.

Svi uzroci individualne različitosti  i njihove interakcije vraćaju se na dva osnovna uzroka:

 • Nasljedni faktor i prirodno urođena spremnost, a obuhvataju: tijelo, tjelesne organe, čula, živce, žlijezde. U općem smislu ove osobine se prenose sa prethodnika na potomke, po već poznatom zakonu genetike.
 • Faktor društvenog okruženja, a podrazumijeva: mjesto stanovanja, porodicu, školu, prijatelje, odgojno-obrazovne, društvene, informativne, strukovne i radne institucije. Ovo su faktori interakcije, tj. jedni na druge utječu. Tako npr. potencijalna pripremljenost na jezičku komunikaciju je prirodno urođena, ali da bi čovjek stvarno verbalno komunicirao neophodno je da živi u humanom okruženju. Kada bi dijete odraslo u okruženju životinja, ne bi moglo komunicirati kao ostali ljudi, već bi izgovaralo primitivne animalne glasove…

Važnost poznavanja individualne različitosti u domenu obrazovanja

Nastavnik predstavlja veoma važan faktor u strategiji tretiranja individualne različitosti. U stalnoj smo potrebi da imamo nastavnike koji imaju dovoljno znanja i sposobnosti da uoče i tretiraju ovaj fenomen na ispravan način. Oni trebaju imati afiniteta prema individualnim potrebama i biti spremni prilagoditi nastavni plan i program. Oni trebaju smatrati individualnu različitost sasvim normalnom pojavom. Problem se ogleda u činjenici da još nismo spremni suočiti se sa fenomenom individualnosti i individualne različitosti. Učenici u jednom razredu su nam često jednako tretirani pri samom odnosu, metodama pamćenja, shvatanja i usvajanja znanja. Ne pravimo razlike među njima iza aspekta fizičke i intelektualne individualnosti zato što pogrešno smatramo da se tako prema svima pravedno i podjednako postupa. Ali, ustvari, ophođenje na ovaj način nas vodi u grešku, te je neophodno u nastavni proces uključiti sve relevantne faktore individualne različitosti, i to primjenom metoda edukacije koji tretiraju ovaj fenomen i prilagođavaju se sa okruženjem škole i potencijalima učenika. Neke od poznatih metoda su: nasumična podjela na grupe, grupni i timski rad u općenitom smislu, itd.

U direktne metode koje pomažu tretiranju individualne različitosti ubrajaju se još: divresifikacija/raznovrsnost i unošenje promjena u načinima usvajanja znanja i vještina, divresifikacija navođenja primjera, divresifikacija emotivnih i efikasnih didaktičkih sredstava, upravljanje interakcijom, kratkotrajna šutnja, divresifikacija u načinima čulne percepcije, podrška, te općenito utvrđivanje planova i programa koji tretiraju individualne različitosti.

Definirani ishodi/rezultati tretiranja individulane različitosti su sljedeći:

 1. Pridavanje pažnje svim intelektualnim nivoima,
 2. Podizanje ishodâ obrazovnog procesa,
 3. Umanjivanje obrazovnog neuspjeha i kolapsa,
 4. Izvođenje svih učenika na nivoe željenih obrazovnih ciljeva,
 5. Tretiranje potreba što većeg broja učenika unutar jednog razreda.

______________________

Literatura:

 1. Psihološki parametri u odgojno-obrazovnom procesu, dr. Sa’d Dželal, Darul-fikril-arabi, Kairo, 2005.
 2. Razvojna psihologija, dr. Nass el-Alij i drugi, Ruvejj.
 3. Škola, odgoj i upravljanje razredima, Ali eš-Šuvejki, Dar mektebetil-hajati, Bejrut, 1977.
 4. Tvoje nadareno dijete, kako ga otkriti, paziti i upućivati, dr. Ali Sulejman.
 5. Inteligencija i njeno unapređivanje kod naše djece, dr. isma’il Abdulfettah el-Kafi, Ed-darularabijje, Kairo 1418 h.g.
 6. Odgoj djece sa invaliditetima, prof. Abdulmedžid Abdurrahim, Darul-Galajib, Kairo.X