Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Islamski brak – šta nužno mora znati svaki musliman

Priredio: Muhamed Ikanović

Sve je više primjetno da sami spomen braka kod mladih ljudi budi jednu vrstu negativne percepcije, jer brak smatraju bespotrebnom obavezom. To je rezultat jedne globalne politike rušenja porodice i tzv. seksualne revolucije koja podstiče mlade na nemoralan način života. Društva se već suočavaju sa negativnim posljedicama tih trendova u vidu “bijele kuge”, spolnih bolesti, homoseksualizma itd.

Vanbračni odnosi

Islam preferira moralan i čist način života, očuvanje ljudskog porijekla i časti, pa zbog toga i kanališe sve ljudske prohtjeve kako bi jedinke, a i društvena zajednica bili podizani na zdravim odnosima. Seksualni nagon je prirodna potreba čovjeka koja je put produžetka ljudske vrste. Islam nije u potpunosti sputao tu potrebu niti je dozvolio potpunu slobodu u njenom upražnjavanju, što nije svojstveno čak ni životinjama.

  “Ne približavajte se bludu, jer je to užasan grijeh i loš put!” (El-Isra, 32)  

S obzirom na to da vanbračni odnosi narušavaju normalan tok života i uzrokuju mnogobrojne probleme, islam je u potpunost zabranio takve odnose. Ali, s druge strane propisao je brak kao najbolju alternativu za zadovoljenje seksualnog nagona i očuvanje intime muškarca i žene.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nijedan čovjek ne čini zinaluk a da u momentu njegovog činjenja ne prestaje biti vjernik…“ (Buharija)

Propis braka

Brak je u osnovi sunnet – dobrovoljan, ali njegov konačni propis razlikuje se od osobe do osobe.

 “..brak je moj sunnet pa ko ostavi moj sunnet, nije od mene.” (Muttefekun alejhi)

Islamski pravnici propis braka temelje na potrebama svake osobe, pa tako osoba koja nije u stanju da se suzdrži od bluda, a sposobna je da izdržava porodicu, obavezna je stupiti u brak. Osobi koja je u stanju da kontrolira svoje strasti i nagone, brak je sunnet. Onome koji je seksualno nesposoban, kao naprimjer frigidna žena, nije dozvoljeno da stupa u brak. Brak je pokuđen siromašnoj osobi, koja nema ni najminimalnije uvjete za život, a može da kontrolira seksualne nagone.

Kada treba stupiti u brak

Islam savjetuje da se stupanje u brak ne odgađa i da to treba učiniti čim se za to stvore uvjeti.

“O, skupino mladića, ko od vas može materijalno podnijeti, neka se oženi.” (Buhari i Muslim)

Ponekad se ovaj hadis pogrešno razumije i tumači, pa nije rijetkost da se smatra da su uvjeti za brak stalni posao i dobra plata, stan ili kuća u vlasništvu, dobro auto itd. Naravno da je pogrešno ovakvo tumačenje uvjeta za brak jer bi to značilo da velika većina mladih ljudi ne bi trebala da stupa u brak. Islam nije precizirao starosnu dob stupanja u brak, ali je preporučio da to bude čim se omoguće minimalni uvjeti za to, jer je to način očuvanja čednosti.

Bespotrebno odgađanje braka

Mnogi ljudi brak odgađaju iz materijalnih razloga postavljajući sebi ispunjenje svih životnih potreba prije braka. Uzvišeni Allah obećao je da će pomoći one koji odluče da stupe u brak:

“…ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati.” (En-Nur, 32)

Mnogobrojni su primjeri mladih koji su rođeni i odrasli u siromašnijim porodicama, ali su nakon stupanja u brak i formiranja svoje porodice uspjeli da obezbijede dobre životne uvjete. I ako bismo rekli da je bogatstvo uvjet za brak, onda bi on bio privilegija samo bogatih, što je netačno. Ima i onih koji brak odgađaju zbog školovanja. Nema sumnje da je obrazovanje jedna od važnijih stvari koja zaslužuje svaku pažnju i trud, ali ono ne treba biti prepreka za brak jer je moguće i nakon formiranja porodice nastaviti svoje obrazovanje, a živih primjera za to postoji mnogo. Ovo naročito može biti problem kod djevojaka koje iz navedenog razloga kasno stupaju u brak te im se javljaju mnogi problemi vezani za trudnoću i porođaj. Neke čak i ne budu u stanju da rađaju ili mogu da rode samo jedno dijete te zbog toga proživljavaju psihičke trume proklinjući svaki dan koji su potrošile gradeći karijeru nauštrb porodice.

Svrha i smisao braka

Svrha i smisao braka ogleda se u sljedećem:

–          izvršavanje Allahove naredbe i imperativa o braku,

–          slijeđenje puta Allahovih vjerovjesnika,

–          osiguranje zakonitog, na vjeri utemeljenog i moralno neupitnog poroda, da se precizno zna čija su djeca i kome pripadaju,

–          osiguranje zakonskih nasljednika,

–          obezbjeđenje uvećanja i produžetka ljudske vrste,

–          zadovoljavanje seksualnog nagona,

–          pomoću braka iskorijeniti i uništiti prostitucija i blud,

–          podučavanje potomstva vjeri i moralni odgoj,

–          u potpunosti osigurati moralni život svakog čovjeka i žene kroz usavršavanje ahlaka muža i žene,

–          obezbijediti izdržavanje (opskrbu) žene i djece.

Uvjeti islamskog braka

Da bi brak bio ispravan, po islamskim normama, potrebno je da se ispune sljedeći uvjeti:

–          Da su mladenci duševno i umno zdravi, bračno punoljetni, da dobrovoljno stupaju u brak, da nema prepreke za brak (krvno i srodstvo po mlijeku ili tazbinstvu), da je odgovarajuće vjeroispovijesti. Muslimanki nije dozvoljeno da se udaje za nemuslimana, dok je muslimanu dozvoljeno da se oženi kršćankom i jevrejkom, mada je bolje da se oženi muslimankom.

“Pa ako se uvjerite da su vjernice, onda ih ne vraćajte nevjernicima: one njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni.” (El-Mumtehina, 10)

Pri sklapanju braka obaveza je ispuniti sljedeće uvjete:

–          jasno iskazati ponudu i prihvatanje, tj. da jedna strana nudi brak, a da druga prihvati ponudu, što znači da praksa koja je prisutna kod nas: da li pristaješ da stupiš u brak sa…, nije potpuna;

–          da tom činu sklapanja braka prisustvuju najmanje dva svjedoka, muškarci muslimani;

–          mehr, tj. vjenčani dar supruge koji je pohvalno odrediti prije ili u toku samog čina sklapanja braka;

–          da činu sklapanja braka prisustvuje velijj – staratelj mlade i iskaže pred svjedocima svoju saglasnost na brak.

  Nekoliko savjeta

–          Prije stupanja u brak nije dozvoljen bilo kakav fizički kontakt, osamljivanje ili strastveni pogled,

“Allah je odredio čovjeku udio u bludu koji on mora uraditi, htio ili ne htio: oko čini blud, a njegov blud je pogled, jezik čini blud, a njegov blud je razvratan govor, noga čini blud, a njen je blud korak ka zinaluku, ruka čini blud, a njen blud je dodir, srce žudi i čezne, a spolni organ to sve potvrdi ili negira.” (Buhari, Muslim)

 

‘’Gdje se dvoje osame, šejtan je treći.’’ (Ahmed, Tirmizi i Hakim)

 

–          Obaveza je prije braka naučiti osnovne propise kako bismo znali koje su to naše obaveze u braku te da ne bismo kršili Allahove granice. Naučiti adabe odnosa među supružnicima da bismo bili što bolji suprug, odnosna supruga. Obaveza je i naučiti propise vezane za intimne odnose kako bismo znali da pravilno postupamo i da ne bismo počinili grijeh.

–          Putem stručne literature upoznati se sa prirodom muškarca, odnosno žene, kako bismo na taj način saznali koje su osobine suprotnog spola.

–          Putem literature upoznati se i o stvarima vezanim za intimni odnos kako ne bismo povrijedili svog supružnika, izazvali neku nelagodu ili traumu, te sam taj čini učinili što ljepšim. Preporučeno je i da se o svemu navedenom savjetujemo i sa stručnjacima iz ovih oblasti kao i sa starijima od sebe koji nam mogu pružiti savjete za uspješniji brak, koje su naučili u “školi života”.

 

 

 
X