Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

11 – ”VRLINE STJECATELJA ZNANJA” (Širenje znanja)

Priredio: Bilal Dervišić
Od obaveznih osobina onoga koji traži šerijatsko znanje je da ga širi među ljudima i da ga ne skriva od njih niti škrtari jer je Uzvišeni Allah upozorio od skrivanja znanja i velikom kaznom za to zaprijetio, kaže Uzvišeni: ”One koji budu tajili jasne dokaze, koje smo Mi objavili, i pravi put koji smo mi u Knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju.”
I rekao je Uzvišeni neređujući Svome Poslaniku sallallahu aleji ve sellem dostavljanje znanja koje mu se objavljuje: ”O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga – ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu – a Allah će te od ljudi štititi. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje.”

Obaveza je, prema tome, za onoga koji traga za šerijatskim znanjem da ga nastoji širiti među ljudima i da ih podsjeća o stvarima njihove vjere i da ih upozorava od nehajnosti i grijeha, i da ih podučava propisima halala i harama i da učenik bude onaj koji poziva Allahu Uzvišenom s istinom, posebno vodeći računa o svojoj porodici, familiji, rođacima, komšijama i općenito pozivajući sve muslimane oko sebe s mudrošću i lijepim savjetom i da se ničeg pored Allaha dželle dželaluhu ne boji na tom putu.
Nema sumnje da je najvažnije čime treba da se posveti učenik podučavanje ljudi i to učenje Kur’ani Kerima i njegovu razumjevanju, učenju napamet i primjenjivanju u praksi držeći se njegovih naredbi, odgajajući se njegovim odgojem s čime stiće veliki ponos i veliki ugled.

❀ Bilježi imam Buharija od Osmana ibn Affana radijallahu anhu da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ”Najbolji među vama je onaj koji Kur’an nauči, a zatim njemu druge podučava.”
Rekao je Ibn Hadžer: Svako je spajanje između učenja Kur’ana napamet i njegova podučavanja upotpunjavanje sebe i drugih, jer se tu spaja lično dobro i opće dobro, i zato je to svakako najbolje. (Fetul-bari, 9/76)

❀ Imam Buhari bilježi od Sehla ibn Sada da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Aliji: ”Tako mi Allaha, da Allah preko tebe uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva.” (Crvene deve su najvrijedniji imatak kod arapa)
❀ Bilježi imam Buharija da je Omer ibn Abdulaziz napisao Ebu Bekru ibn Hazmu: Pogledaj šta ima od Poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem hadisa pa ih napiši jer ja se plašim od nestanka znanja i nestanka učenjaka i ne prihvataj ništa osim Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem hadis, i širite znanje i sjedite dok ne nauči onaj koji ne zna jer znanje neće propasti dok ne bude tajno.
Ovako se realizuje blagoslov znanja, spoznaje njegova vrijednost i stiže do onih koji ga žele i od njega se ljudi okorištavaju jer je podučavanje znanju i njegovo širenje dio koji se ne odvaja od njegova učenja i izučavanja.

❀ Zato je rekao Dahak ibn Muhazim: Prvo poglavlje od nauke je šutnja, drugo njeno slušanje, treće rad po njoj i četvrto njeno širenje i njeno podučavanje. (El-džamiu li ahlakir-ravi, 1/94)

❀ Rekao je Abdullah ibn Mubarek: Ko škrtari sa svojim znanjem biće iskušan sa tri stvari: ili će umrijeti pa će tako otići njegovo znanje, ili će ga zaboraviti ili će slijediti vladara. (El-džamiu li ahlakir-ravi, 1/324)
Nije skriveno da je učenje znanja, njegovo širenje i pozivanje ljudi njegovoj uputi put kojim se ono učvršćuje, pamti i urezuje u čovjeka a da je savjetovanje ljudi, njihovo upućivanje i podučavanje stvarima vjere stvar koja zahtijeva povećanje traženja znanja i prisjećanje na ono od čega se plašiš zaborava, zato su prve generacije ovog umeta nastojale ponavljati svoje znanje i svoje predaje kako bi im se to učvrstilo što više u sjećanju.

❀ Prenosi se od Ebu Mes’uda da je rekao: Ponavljajte hadis jer on potiskuje jedan drugog. (Džamiu bejanil-ilmi ve fadlihi, 1/11)

❀ Od Abdullaha ibn Šedada se prenosi da ga je neki čovjek upitao za neki  hadis pa je rekao: Allah ti se smilovao, koliko sam samo hadisa oživio u sebi! (Džamiu bejanil-ilmi ve fadlihi, 1/11)
Čuvanje znanja od neznalica
Ovdje moramo napomenuti na časnost znanja i da ono nije bezvrijedna stvar i da učenik izabire svojom oštroumnošću i pronicljivošću ono što se nudi od znanja svakoj vrsti ljudi shodno njihovom stanju i intelektulnom nivou i sredini u kojoj živi jer ponekad naka naučna pitanja i njihove finese ne priliče običnom svijetu zato što će ih dovesti u sumnjive stvari i sumnju, a možda među njima ima i mentalno zaostalih kojima ne priliči učenje znanja i njegovo slušanje jer to ono loše prihvataju sa ismijavanjem i omalovažavanjem.

❀ Bilježi Buharija da je zbog svega toga Alija radijallahu anhu je rekao: Govorite ljudima o onome što razumiju, zar želite da zaniječu Uzvišenog Allaha i Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
❀ Bilježi Ibn Abdulberr od Kesira ibn Murreta da je rekao: Doista ti imaš obaveze prema svome znanju kao što imaš obaveze prema svome imetku. Ne govori znanje onima koji ga nisu dostojni pa da te proglase neznalicom, ne zabranjuj znanje onima koji su ga dostojni pa da budeš griješnik i ne govori mudrosti kod neznalica pa da te lažljivcem nazovu. (Džamiu bejanil-ilmi ve fadlihi, 1/110)

❀ Prenosi se od Abdulmelika ibn Umejra da je rekao: Od gubljenja znanja je i to da se ono govori onima koji ga nisu dostojni. (Džamiu bejanil-ilmi ve fadlihi, 1/110)

❀ Kaže Ebu Bekr Adžiri: Ovako su učenjak i učenik dužni da dostavljaju mudrost kod onih koji je zavrijeduju i da je zabranjuju onima koji je ne zaslužuju, njihov primjer je primjer ljekara koji daje lijek za koji zna da će koristiti. (Ahkamul-ulema, 38)

Iz serijala: Vrline stjecatelja znanja
X