Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Činjenje djela širka – Dr. Sefer El-Havali

Pitanje:

Priznati temelj kod učenjaka ehli-sunneta – milsim na učenjake Nedžda – u današenje vrijeme je da su ”obožavaoci kaburova” nevjernici i mušrici, bez obzira na to da li su učeni ili neznalice, jer su na taj način poništili osnovu vjere i srušili je do temelja. Oni čine jasan i nedvosmislen postupak nevjerstva. Širk je prema jednoglasnom mišljenju djelo koje izvodi iz vjere. Pobornici čistog monoteizma (tevhida) složni su oko nevjerstva ovakve osobe, dok oni koji nemaju pameti i manjkave su vjere kažu za njih da su muslimani. Ono što želim pitati jeste: kakav je propis onih koji se ne usuđuju za ovakvu osobu kazati da je nevjernik pravdajući ga neznanjem, ili sličnim opravdanjima koja spominju sljedbenici ideologije irdžaa (odvajanja dijela od imana), štaviše smatra ih i naziva muslimanima i drži da su novotari oni koji ih kategorično proglašavaju nevjernicima? Sljedbenici istine su složni u tome da onaj ko ne smatra nevjernikom onoga ko to jeste da je i on sam nevjernik. Molim pojašnjenje?

 

Odgovor dr. Sefera el-Havalija:

Hvala Allahu Jedinom. U pitanju je iznešeno nekoliko neprihvatljivih konstatacija i sudova. Potrebno je to sve podrobno pojasniti i argumentovati. Najbitnije je ukazati na sljedeće:

1. Ehlu-sunnet kao i predvodnici da’ve (učenjaci Nedžda) nemaju jedinstven stav u vezi sa proglašavanjem spomenute osobe nevjernikom. Štaviše, govor šejha Muhammeda ibn Abdulvehhaba jasno upućuje na to da ta osoba, kao individua, nije nevjernik. Veliki broj onih koji su pisali o da’vi Muhammeda ibn-Abdulvehhaba i koji su ga branili od napada su to potvrdili, navodeći njegove eksplicitne izjave iz dostupnih izvora, a sam način njegovog ophođenja prema neistomišljenicima to potvrđuje.

2. Tvoja konstatacija ”obožavaoci kaburova” je uopćena i neodređena, a istina je da se ti ljudi razlikuju u postupku kojeg čine, neki čine jasno djelo širka, neki čine inovatosrki tevessul (posredništvo), a neki opet čine propisani zijaret (posjetu) mrtvima, stime da klanja u mesdžidu koji je izgrađen na kaburu.

3. Ko uradi neko djelo širka zaslužuje opis ”mušrik”, i to je ispravno kazati sa terminološkog i filološkog aspekta, međutim zasluga opisa, naziva i imena je jedno a postojanje zapreke za kažnjavanje na Sudnjem danu zbog spomenutog opisa je nešto drugo. Istina je da niko neće biti kaženjen dok do njega ne dospije poslanički dokaz, i to je nešto što je potvrđeno vjerodostojnim i eksplicitnim kur’ansko-sunnetskim tekstovima, kao što su riječi Allaha, dželle šenuhu, u prijevodu značenja: ”Onaj koji ide pravim putem, od toga وe samo on koristi imati, a onaj ko luta – na svoju štetu luta, i nijedan grešnik neće tuđe grijehe nositi. A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali! (El-Isra, 15.). ”O poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. – A Allah je silan i mudar. (En-Nisa, 165.) i sl. Šejhulislam Ibn-Tejmijje je ukazao na razliku između opisa i postojanja opravdanja u knjizi ”El-Dževabu-s-sahih”, 2/291. – 314., i savjetujem te da se obratiš na ovaj izvor. Srž ovog pitanja jeste u tome da Allah, dželle šenuhu, iako nikoga neće kazniti dok ga ne upozna sa svojom vjerom putem poslanika, On prezire i mrzi širk i naziva njegovog počinioca mušrikom. Od dokaza koji idu u prilog ovome jeste vjerodostojan hadis kojeg bilježi Muslim: ”Allah je pogledao u stanovnike Zemlje, i sve ih je prezreo, osim preostale sljedbenike Knjige.” Ovo je srednje mišljenje između onih koji kažu da je on musliman koji ima opravdanje za svoje dijelo i onih koji kažu da je mušrik bez opravdanja, i da će biti kženjen na Sudnjem danu. To je mišljenje ispravnije od mišljenja koje kaže da je dovoljno kazati za taj postupak da je širk bez kvalificiranja njegovog počinioca kao mušrika.

4. Ehlu-sunnet je jednoglasan u tome, što je ispravno, da se takve osobe trebaju pozivati sa mudrošću, lijepim savjetom i raspravom na najljepši način, kako bi bili spašeni od okova džehla, širka i novotarije.

5. Nije tačno da ustezanje od tekfira ovakvih osoba spada u svojstva murdžija, kao što to pitalac konstatuje, jer murdžije (oni koji odvajaju djelo od imana) uvjetuju srčanu dozvolu djela širka, i kažu da je izgovaranje šehadeta dovoljna zapreka da bi se za nekog kazalo da je mušrik, što je po akidi i vjerovanju ehlu-sunneta neispravno.

6. Ustezanje od pojedinaćnog tekfira u ovoj situaciji nije obuhvaćeno pravilom ”Ko  ne smatra nevjernikom onoga ko to jeste i on sam je nevjernik”, jer je pravilo izrešeno u kontekstu govora o jasnom nevjerstvu i nevjerniku, dok se ne može prenijeti na situaciju u kojoj postoji razilaženje. Ako se učenjaci razilaze u kvalificiranju nekog postupka nevjerstvom, kako neko ima pravo kazati ”Ko ne smatra nevjernikom onoga ko to jeste da je i on sam je nevjernik”. To važi sve dok onaj koji se usteđe od tekfira smatra da je dotični postupak nevjerstvo, ali smatra njegovog počinioca opravdanim i ne kvalificira ga kao mušrika. Slično ovome je konstatacija i priznavanje da je blud haram i da je za njega propisana sankcija, ali u konkretnom primjeru smatra da se ne radi o bludu i bludniku i da optužena osoba ne zaslužuje sankciju.

7. Na kraju savjetujem svoju islamsku braću da ulože poseban trud u pozivu u tevhid, da se protiv širka i novotarije bore argumentom, da se maksimalno čuvaju od kvalificiranja pojedinaca kao nevjernika i novotara, osim ako za to imaju čvrst i pouzdan dokaz i da izbjegavaju besplodne rasprave u vezi sa ovim pitanjima.

Allah je taj koji upućuje na pravi put!

Preveo: mr. Semir Imamović
X