Minber.ba

Posjetite naš Facebook kanal Posjetite naš Youtube kanalPosjetite naš Vimeo kanal

Hutbe

Sretna porodica

Preveo: Salih ef. Haušić

Hvala Allahu koji nas je uputio u vjeru islam i učinio nas njenim pripadnicima, jer uistinu bez Njegove upute nikada ne bismo pravi put pronašli. Iskreno Mu zahvaljujemo na blagodatima koje nam daruje i molimo Ga da nam i više iz Svog izobilja podari. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jedinog, On nema sudruga, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i poslanik, koga je poslao sa Uputom i jedinom istinskom vjerom, da radosne vijesti donese, opominje i svakom dobru pozove, neka je salavat na njega, njegovu časnu porodicu, ashabe, i sve koji njega slijede u dobru do Kijametskog dana. 

Braćo muslimani, bojte se Allaha, iskreno Mu se klanjajte, poštujte propise svoga Gospodara, ljubomorno čuvajte svoju vjeru i povjerene vam emanete i ispunjavajte preuzete obaveze. Bojte se Allaha za sebe i svoje porodice, i izmirite se s onima s kojima niste u dobrim odnosima. Mnogi ljudi tragaju za srećom, smirajem i lijepim životom i izbjegavaju ono što bi ih moglo učiniti nesretnim i tužnim, posebno unutar porodice i kuće.

Ništa od toga ne može se postići osim s vjerom u Allaha, oslanjanjem samo na Njega i predavanju svih svojih stvari Njemu, uz pridržavanje zakonitosti koje je On odredio i uzroka koje je dao.

Ostvarenju tog cilja u životu pojedinca, pa i društva, ponajviše doprinosi izgradnja porodice i istrajavanje porodice na istini. Uzvišeni Allah je iz Svoje mudrosti učinio da porodica bude luka smiraja pripremljena za ljude, muškarce i žene. U tom okruženju može se pronaći smiraj i radost. Uzvišeni Allah kaže:

''...i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.'' [1]

Ovdje se kaže ''da se uz njih smirite'', a ne ''da se sa njima smirite'', što ukazuje na stvarni smiraj i rahatluk u duši, koji daruju najveličanstveniji osjećaj smirenosti i sreće.

Uz bračnog druga može se naći istinski smiraj u trenucima uznemirenosti i radost u vrijeme tjeskobe.

Temelj bračne veze je udruživanje radi međusobne ljubavi, osjećaja međusobne naklonosti i prijatnosti, a takva veza ima čvrste, postojane i snažne korijene koji ponajviše nalikuju na odnos čovjeka prema samome sebi. Ovu bliskost najbolje objašnjava naš Stvoritelj i Gospodar riječima:

''...one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća...''[2]

Takva sredina je idealna za odgoj sinova i kćeri, i podizanje novih generacija, a to se ne može valjano uraditi osim uz osjećajnu i samilosnu majku i oca koji se nesebično brine za djecu, i ne postoji bolja sredina za nove naraštaje od ove.

Braćo! Postoje brojni faktori na kojima se temelji muslimanska porodica, učvršćuju bračne veze i udaljava od oluja koje uništavaju brak i rasplamsavaju mržnju među supružnicima.

Prvi i najvažniji faktor stabilnosti braka jeste čvrsto držanje za Allahovo uže, a to Allahovo uže je vjera u Njega i Sudnji dan, strah od objelodanjivanja onoga što kriju srca, bogobojaznost i osjećaj stalne Allahove kontrole nad njima, kao i ostavljanje nasilja, nepravde i pretjerivanja u traženju svojih prava. Uzvišeni Allah kaže:

''...To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.'' [3]

Dakle, iman jača volju za činjenjem ibadeta i pokoravanjem Allahu, a to je snažna spona koja veže supružnike. Razmislite samo o riječima Poslanika, s.a.v.s., koje prenosi Ebu Hurejre, r.a.:''Allah se smilovao čovjeku koji uvečer ustane i klanja (nafilu), a potom probudi suprugu i ona klanja, pa ako odbije, zapljusne je vodom u lice! I Allah se smilovao ženi koja ustane u noći i klanja, pa potom probudi svoga muža, pa i on klanja, a ako odbije, u lice mu saspe vodu!'' [4]

Ono što međusobno povezuje bračne drugove u islamskom braku nije materijalno-dunjalučka veza, niti mizerna životinjska strast, nego je to snažna i plemenita duhovna veza. Bračni drugovi koje povezuje tako snažna i trajna veza ostaju vezani i nakon smrti i njihova veza se proteže i na ahiretski život, kao što kaže Uzvišeni Allah:

''...edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti ...'' [5];

''Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu... '' [6]

Braćo, bračne veze jača i čuva lijepo međusobno ophođenje, a to je nemoguće ako supružnici ne poznaju svoja prava i svoje dužnosti. Idealan brak ne postoji i nemoguće je postići sve željene osobine kod čovjeka.

Dokaz da je neko razuman i da ispravno razmišlja jeste njegovo mirno prihvatanje nekih poteškoća i progledavanje pojedinih nedostataka. Muškarac je glava porodice i treba biti strpljiviji od svoje supruge, i mora biti svjestan da je ona fizički i mentalno slabija, i ako od nje bude tražio da za sve račun položi, onda neće ni za šta račun položiti. Žena je stvorena od krivog rebra, koje ne trpi pritiske i teške sitacije, i sa njom se mora polahko i osjećajno postupati, vodeći računa o njenoj emotivnoj prirodi i slabosti. Ako se bude pretjerano ispravljala iskrivljenost, žena će postati beskorisna, jer će je to slomiti, tj. dovesti do razvoda braka. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ''Oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi, budući da je žena stvorena od krivog rebra čiji je vrh najiskrivljeniji (odnosno da je osjetljive, emotivne naravi). Ako ga pokušaš ispraviti – slomit ćeš ga, a ako ga ne budeš ispravljao – ostat će savijeno. Stoga, budite pažljivi prema ženama!'' [7]

Iskrivljenost kod žene je u njenoj prirodi i stoga muškarac mora prihvatiti ovu činjenicu i pokazati strpljivost u bračnom životu. Kada osjeti da mu supruga otežava, on s njom mora blago postupati, ne smije reagirati na svaki njen nedostatak, niti smije osporavati njene dobre osobine, jer samo tako će kod nje naći mnogo dobra. U tom smislu Poslanik, r, kaže: ''Mu’min ne može mrziti mu’minku, jer ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, zadovoljan je drugom osobinom.'' [8] Ako uoči nedostatke i manjkavosti kod žene, neka ne zaboravlja i neka ima u vidu da ona ima i mnogo skrivenih dobrih osobina, jer on ne zna u čemu se krije dobro. Uzvišeni Allah kaže:

''S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.'' [9]

Kako pronaći smiraj, samilost i ljubav ako je domaćin kuće teške i loše naravi, ako je bezvoljan i kratkovidan, a njegovo ponašanje ružno? Kako biti sretan u kući u kojoj on postupa glupo i ishitreno, ako mu se ne može nikako udovoljiti, ako se prebrzo srdi i po ulasku u kuću prigovara, a po izlasku sumnjiči i loše misli o drugima? Lijepog ponašanja nema bez blagosti, daleko od sumnjičenja i neosnovanih pretpostavki.

Neke ljude ljubomora navodi na sumnjičenje i neosnovano tumačenje tuđih riječi, te sumnjaju u ispravnost postupaka supruge, što život, bezrazložno, čini teškim i tumornim, a Uzvišeni Allah kaže:

''...i ne činite im teškoće zato da biste ih stijesnili.''[10]

Kako je moguće da musliman svojoj supruzi pričinjava poteškoće, a Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam među vama najbolji prema svojim ženama.'' [11]

Supruga muslimanka treba da zna da sreće, ljubavi i samilosti nema ako žena nije čedna i pobožna i ako ne poznaje svoja prava, te više od toga za sebe ne traži i te granice ne prelazi. Žena je poslušna svome mužu, jer on je stariji u kući, on ženu štiti, čuva i izdržava, i zato ga ona treba slušati, pokoravati mu se, čuvati sebe i njihov imetak, čestito obavljati svoje poslove, voditi računa o sebi i svojoj kući, priznavati prava svoga muža i ne poricati njegovo lijepo ponašanje prema njoj. Vjerovjesnik, s.a.v.s., upozorava na opasnost takvog poricanja, riječima: ''Vidio sam da su većina stanovnika Vatre žene.'' Ashabi upitaše: ''A zbog čega?'', a on odgovori: ''Zbog njihovog kufra (a kufr u arapskom znači nezahvalnosti i nevjerovanje).'' ''Da li zbog nezahvalnosti Allahu?'', upitaše oni. Poslanik, r , odgovori: ''Ne, nego zbog njihove nezahvalnosti mužu i njegovoj dobroti. Da nekoj od njih činiš dobro čitav život, pa vidi od tebe nešto loše, reći će: 'Nikakva dobra od tebe nisam ni vidjela.''' [12]

Žena treba da prašta male pogreške svome mužu i da prelazi preko njegovih sitnih nedostataka. Kada muž dođe kući, ona ne smije prema njemu loše postupati niti ga iznevjeriti kada je odsutan.

Ako budu slijedili ove upute, lijep suživot je moguć i među supružnicima će biti sloge, ljubavi i samilosti. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s njom, ući će u Džennet.'' [13]

Braćo muslimani, u složnom braku moguća je sreća i u njemu se stvara čestito okruženje za ispravan odgoj novih naraštaja. U plemenitoj porodici, punoj ljubavi, samilosti i međusobnog razumijevanja, između majčinske blagosti i očinske ljubavi, daleko od međusobnih razmirica, neslaganja i oholjenja jednog nad drugim, moguća je sreća. Uzvišeni Allah kaže:

''...i oni koji govore: 'Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!''' [14]

Allaha molimo da se okoristimo uputom iz Njegove Knjige i sunnetom Njegovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Od Allaha oprosta tražim za sebe i za vas i za sve druge muslimane od svih grijeha, a tražite oprosta i vi, jer On grijehe oprašta i milostiv je.

 

Drugi dio hutbe

Hvala Allahu, Milostivom i Darovatelju Plemenitom, zahvaljujemo Mu i slavimo Ga. Uzvišeni je stvorio ljude od jedne osobe, i samo je On stvarni Bog. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Njega i On nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, kojeg je Allah poslao kao milost vjernicima i dokaz protiv silnika, neka je salavat i selam na njega, njegovu časnu porodicu, odabrane ashabe, tabiine, i sve one koji njega slijede do Sudnjeg dana.

Uzvišeni Allah dopustio je udruživanje muškarca i žene u bračnu zajednicu (osnovnu ćeliju društva) i propisao međusobno potpomaganje radi osnivanja porodice u kojoj je sreća djece moguća. Uzvišeni Allah kaže:

''Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke...''[15]

Blagoslovljena bračna zajednica je Allahov dar ljudima. Svaki supružnik u njoj mora poštovati prava svoga partnera i sa njim živjeti u potpunom skladu, iskrenosti i povjerenju. Nijedan od supružnika ne smije činiti ono što će drugome pričinjavati poteškoće, potaknuti ga na napuštanje te bračne zajednice ili ono što bi moglo uzrokovati udaljavanje supružnika.

Kur'anske i poslaničke smjernice najbolji su garant očuvanja i uspjeha bračne zajednice. U zajednici utemeljenoj na tim smjernicama, korist je zagarantirana. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hutbi na Oprosnom hadždžu, udario je temelje pravednosti u mnogim segmentima: ''O ljudi, vi imate prava i dužnosti prema vašim ženama, a one imaju prava i dužnosti prema vama. One ne smiju dopustiti nikome osim vas da stupi u vašu postelju, niti smiju dopustiti da bez vašeg pristanka u vašu kuću ulaze oni koje vi ne volite i one ne smiju počiniti sramno djelo... Nalažem vam da dobro postupate sa ženama jer one se kod vas nalaze kao emanet od Allaha. Dopušteno vam je da uživate njihova tijela, po Allahovim riječima. Bojte se Allaha u onome što se tiče vaših supruga, a ja vam nalažem da lijepo postupate prema njima. Pazite! Jeste li čuli? O Gospodaru, budi mi svjedok!'' [16]

Mnogo je vjerovjesničkih smjernica koje bračne drugove potiču na lijepo ponašanje i ispunjavanje supružničkih obaveza, i one su najbolji garant međusobnog poštivanja, uvažavanja, jačanja i trajanja njihove veze. Takva zajednica će sigurno uspjeti i profitirati, bez ikakvog gubitka i kajanja.

A ima li veće koristi od sreće u kući i mogućnosti korištenja užitaka i ukrasa u životu na ovom svijetu, za koje Uzvišeni Allah kaže:

''Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu...'' [17]

Zar postoji veća dobit od toga da djeca, ti divni cvjetovi, odrastaju u atmosferi punoj ljubavi, međusobnog razumijevanja i lijepog suživota, u okrilju majčinske ljubavi i očinske brige, gdje se podiže zdrava generacija koja će roditeljima činiti dobročinstvo i od kojih će čitava zajednica imati korist. To je neprocjenjiva dobit, dobit čiju korisnost ne možemo ni sagledati. Kolika je to dobit, najbolje može osjetiti onaj kome je uskraćena čast da živi u skladnoj bračnoj zajednici i onaj ko nije uspio u braku, te je izgubio životni mir i topli dom, što je rezultiralo neuspjehom u lijepom odgoju djece, jer su odrastala u kući ispunjenoj svađom i razmiricama roditelja pri čemu je svako od njih dvoje nastojalo da nametne svoj stav, pobijedi i nadjača. Tako je u mladim dječijim dušama poniklo sjeme zla jer su ''prisustvovali časovima'' na kojima se praktično demonstrirao atak na druge i učili su kako treba napadati i bližnje i daljnje, i oni sutra u širu zajednicu ulaze sa svim zlom koje u sebi nose i sa kojim su odrasli, čineći mnoge zločine i postajući teškim teretom društvu.

Zato je islam precizno, do u detalje, za svaku situaciju odredio pravila za to životno udruživanje u bračnoj zajednici. Plemenita pravila u zdravim okolnostima uspostavljena su za oba supružnika radi uređenja njihovih međusobnih odnosa i sprečavanja razdora. Uzvišeni Allah obraća se muškarcima i kaže:

''...S njima lijepo živite!'' [18], tj. lijepo se ženama obraćajte, lijepo sa njima postupajte i uljepšajte se za njih onako kako želite da se one uljepšaju za vas. Allahov Poslanik, r , podstičući na poštivanje prava žene, rekao je: ''Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici!''

Isto tako je, podstičući na poštivanje prava muža, rekao: ''Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s njom, ući će u Džennet. Da je ispravno da se ljudima čini sedžda, naredio bih da žena učini sedždu svome mužu, zbog veličine njegovog prava kod nje.''

A kada se pojave problemi i dođe do neslaganja i udaljavanja supružnika, tada naš Gospodar od nas traži strpljenje i podnošenje tereta, ne bi li se stanje popravilo, pa kaže:

''...A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.'' [19]

Ako se strpite i zadržite svoju suprugu iako je prezirete, u tome može biti mnogo dobra i na ovom i na drugom svijetu, kao što kaže Poslanik, s.a.v.s. :''Vjernik ne može mrziti vjernicu. Ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, zadovoljan je drugom osobinom.''[20] U udruživanju radi dobiti neko je spreman više uložiti od drugih i po tome je prepoznatljiv, i njemu pripada veća dobit, ali je i njegov rizik veći ako ulog propadne. Tako je i sa mužem: njemu je Allah povjerio brigu o ženi i data su mu dodatna prava koja ona od njega ne može nikako preuzeti, i ako njegovo predvođenje porodice bude mudro, i suprugu će učiniti sretnom i na ovom i na drugom svijetu, a ako bude suprotno, on će izgubiti u onoj mjeri u kojoj je zanemario svoje obaveze, jer je on zadužen za čuvanje porodice, kao što to kaže Poslanik, r: ''Svi ste vi odgovorni za svoje stado...'' [21]

Bojte se Allaha, robovi Allahovi, i dobro čuvajte bračnu zajednicu, jer to je veza od životne važnosti i od njenog očuvanja ovise sreća, mir, spokoj u toj maloj zajednici koju nazivamo porodicom, i ispravno odgajanje djece u sretnom okruženju i toplom roditeljskom krilu, a što je najveća dobit ovog udruživanja.

 

Bože moj, blagoslovi Muhammeda, s.a.v.s., i rod Muhammedov, s.a.v.s., kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i rod Ibrahimov, a.s., zaista si Ti hvaljen i slavljen. Bože moj, obaspi blagodatima Muhammeda, s.a.v.s., i rod Muhammedov, s.a.v.s., kao što si blagodatima obasuo Ibrahima, a.s.,   i rod Ibrahimov, a.s., zaista si ti hvaljen i slavljen!

Bože, pokrij mahane muslimana i daj da oni budu sigurni. Bože, pomozi islam i muslimane u svim krajevima svijeta. Bože, Svoju pomoć im pruži! Allahu naš, mi drugog boga osim Tebe nemamo, spusti nam plodonosnu kišu i nemoj nam je uskratiti. Bože, pomozi ljude i ostale robove Svoje! Bože, nemoj nam, na ovom mjestu, ostaviti nijednog grijeha neoproštenog, niti brige a da je ne otkloniš, niti duga a da ga ne vratimo, niti teškoće a da je ne olakšaš. Bože, učini naša prsa prostranim, olakšaj nam, uputi nas da činimo dobra djela, jer tome niko osim Tebe ne može uputiti. Naša posljednja dova su riječi: ''Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!''

 

 

[1]   Er-Rum, 21.

[2] El-Bekare, 187.

[3] Et-Talak, 2-3.

[4] Hadis bilježe Tirmizi i Nesai, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.

[5] Er-Ra'd, 23.

[6] Et-Tur, 21.

[7] Hadis bilježe Buharija i Muslim.

[8] Muslim.

[9] En-Nisa, 19.

[10] Et-Talak, 6.

[11] Hadis bilježi Ibn Madže, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.

[12]   Hadis bilježi Buharija.

[13]   Hadis bilježe Ibn Madže i Tirmizi, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.

[14]   El-Furkan, 74.

[15]   En-Nahl, 72.

[16] Muslim.

[17] El-Kehf, 46.

[18] En-Nisa, 19.

[19]   En-Nisa, 19.

[20]   Muslim.

[21] Buharija i Muslim.

Klikova: 479

Vrste i pogubnost kamate za ummet

Preveo: Salih ef. Haušić

Hvala Allahu Uzvišenom kao što dolikuje plemenitosti lica Njegova i veličini Njegove vlasti. Njemu pripada najljepša zahvala na plemenitosti i dobru koje nam čini. Svjedočimo da nema istinskog boga osim Allaha, Jednog Jedinog, koji nema sudruga, i priznajemo Njegova prava koja ima kod nas i zahvalni smo Mu na blagodatima.

Svjedočim da je Muhammed Njegov poslanik, Njegov odani sluga, jedno od Njegovih najboljih stvorenja i pečat poslanika. Na Oprosnom hadždžu, Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ''Kamate iz doba džahilijjeta se ukidaju, a prva dokinuta kamata je kamata moga amidže Abbasa ibn Abdul-Muttalliba.'' Salavat i selam neka je na njega, njegovu porodicu, ashabe, tabiine i sve koji njih slijede dok postoje nebesa i Zemlja.

A zatim:

Bogobojaznost preporučujem i sebi i vama, jer to je ono što Uzvišeni Allah naređuje i onim prvim i ovim posljednjim od Svojih stvorenja:

''Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali – pa, uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Allah nije ni o kome ovisan i On je hvale dostojan!'' [1]

U bogobojaznosti je spas i uspjeh, sreća i smirenost, ona je najbolja zamjena za sve, upućivač svakom dobru i zaštita od svakog zla.

''A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.'' [2]

Islam je pravedna vjera koja za život nudi ispravan program u kome se traži da se čovjek hrani lijepim jelima, daleko od sumnjivih i zabranjenih namirnica. Mnogi ljudi u današnje vrijeme ne vode o tome računa, nego trče i natječu se za prolaznim ovosvjetskim dobrima, ne gledajući da li je to halal ili haram, baš onako kako je to navijestio Vjerovjesnik, s.a.v.s : ''Doći će vrijeme kada ljudi neće mariti da li je ono što uzimaju (zarađuju) haram ili halal.''[3]

Najveća nesreća je to što mnogi ljudi posluju sa kamatom, uzimaju je, daju, i kupoprodaju zasnivaju na kamatnom poslovanju. Kamata je veliki grijeh, koji poništava bereket, upropaštava imovinu i briše čovjekova dobra djela. Kamata je jedan od najvećih i upropaštavajućih grijeha koji čovjeka sprečava da postupa ispravno i slijedi istinu. Zabranjena je mnogim kur'anskim tekstovima, riječima Allahovog Poslanika, s.a.v.s , ashaba, tabiina i uleme iz prvog doba islama, kao i iz svih drugih perioda. Svi oni ukazuju na pogubnost kamate i opasnosti koje sa njom dolaze. Uzvišeni Allah obraća se vjernicima i traži od njih da se klone kamate:

''O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici.''[4]

''O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići šta želite.''[5]

Njegov Poslanik, r , svrstava kamatu među sedam upropaštavajućih grijeha. Od Ebu Hurejre, r , preneseno je u dva Sahiha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Klonite se sedam grijeha koji će vas uništiti.'' Prisutni su upitali: ''Koji su to grijesi, Allahov Poslaniče?'' Rekao je: ''Širk, sihir, ubistvo osim kada pravda zahtijeva, kamata, trošenje siročetovog imetka, bježanje s bojnog polja i potvora čestitih i nevinih vjernica.'' [6]

I ne samo to, nego je prokleo onoga ko posluje s kamatom: ''Allah je prokleo onoga koji uzima kamatu, onoga ko je daje, njenog zapisničara i svjedoke koji budu pristuni njenom davanju, svi su oni u ovom slučaju isti, tj. imaju isti grijeh.'' [7]

Koliko je poslovanje s kamatom odvratan grijeh, vidi se iz poređenja koje je naveo Vjerovjesnik, s.a.v.s , Naime, Poslanik je rekao da je najmanja kamata ravna spolnom odnosu s majkom koja ga je nosila, rodila i dojila, i umjesto da se prema njoj ophodi s puno dobročinstva, on sa njom bludniči.

Hakim, a i drugi, bilježe od Ibn Mes'uda, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: ''Kamata ima sedamdeset i tri ogranka od kojih je najbezazleniji kao da čovjek bludniči sa svojom majkom; najgora kamata je oštetiti muslimana u njegovom imetku i njegovoj časti.''[8]

Da li poslije ovog postoji veći grijeh, Allahovi robovi!?

Blud je strogo zabranjen po islamskom učenju, a Allahov Poslanik, s.a.v.s, kamatu poredi s bludom pa kaže: ''Dirhem (srebrenjak) od kamate, kod Allaha je gori od trideset i šest učinjenih zinaluka.'' [9]

Koliki je kamata grijeh vidi se iz toga što Uzvišeni Allah kamatu poredi s dva najveća grijeha: pripisivanjem Allahu saučesnika (širkom) i nepravednim ubistvom onoga koga Allah zabranjuje da se ubije. Uzvišeni Allah kaže:  

''...i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji ne ubijaju one koje je Allah zabranio, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče – a ko to radi, iskusit će kaznu.'' [10]

Od Abdullaha ibn Mes'uda , r.a., prenosi se da je rekao: ''Allahov Poslaniče, koji je najveći grijeh?'' Odgovorio je: ''Da Allahu pripišeš druga, a On te je stvorio.'' Rekoh: ''Koji onda?'' ''Da ubiješ svoje dijete iz bojazni da ga nećeš moći hraniti.'' Upitah: ''A onda?'' ''Da počiniš blud sa komšijinom ženom.'' [11]

Braćo, jedna bludna radnja je tako veliki grijeh, a koliki je onda grijeh počiniti blud trideset i šest puta! To što je kamata raširena i što je mnogi prakticiraju, ne znači da neće biti sankcionirana. Iako se čini da se kamtom stiće mnogo novca , zapravo na kraju ostaje malo novca.

Uzvišeni Allah kaže:

''Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa (sadaku). Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika'' [12];

''O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, nek znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostat će vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.'' [13]

Uzvišeni Allah nikome nije objavio rat osim onima koji posluju sa kamatom. Ibn Abbas, r.a. , kaže: ''Onima koji su poslovali s kamatom, na Sudnjem danu bit će rečeno: 'Uzmi svoje oružje i pripremi se za rat protiv Allaha.' A protiv Allaha niko ne može pobijediti.''

Uzvišeni Allah najgore je opisao one koji jedu kamatu, poredeći ih sa ludom osobom koju je šejtan svojim dodirom izbezumio:

''Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: 'Kamata je isto što i trgovina.' A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.'' [14]

Imam Buharija, a i drugi, bilježe predaju od Ebu Hurejre, r.a., u kojoj se kaže da je Poslanik, s.a.v.s , rekao: ''U noći Isra i Miradža vidio sam skupinu ljudi sa ogromnim stomacima, i kad neki od njih pokuša da ustane, strovali se na putu faraonove porodice kada se oni, jutrom i večerom, izlažu vatri džehennemskoj, i ta ih grupa ljudi pregazi. To im je kazna u kaburu sve do Sudnjeg dana. Pitao sam Džibrila: 'Ko su oni?', a on mi odgovori: 'Ovo su oni koji su jeli kamatu...''' To im je kazna u kaburu.

''A patnja na onom svijetu bit će, uistinu, bolnija i vječna.'' [15]

Allah na ovom svijetu ima mnoge vojske da kazni one koji posluju s kamatom. Nekada na njih pošalje katastrofu kojom ih uništi, ili pak, iz njihovih imetaka podigne bereket, i imeci, iako su veliki, postanu beskorisni. Imetka ima, plata je velika, ali bereketa nema, plodova je sve manje i vlasnik imetka ne može nikakvo dobro da tim imetkom učini, tako da mu imetak postaje suvišan teret zbog koga se mnogo muči na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ga teška kazna. Kamo sreće da je on toga svjestan!

Tri su glavna uzroka ovakvog stanja: ne udjeljuju od svog imetka u hajr, ne izdvajaju zekat i posluju sa kamatom.

Uzvišeni Allah poredi kamatu i sadaku, pa kaže:

''A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za milostinju koju udijelite da biste se Allahu umilili – takvi će dobra djela svoja umnogostručiti.'' [16]

Bereket uništavaju i njihovi postupci: rasipništvo, stjecanje i postupanje sa imetkom, koji je Allahovo vlasništvo, na pogrešan način. Tako to obično biva sa imetkom s kojim se pomiješa kamata. Zelenaš ne zna cijeniti imetak zato što je na lahak način do njega došao, a da se namučio dok ga je stjecao, znao bi ga bolje cijeniti i čuvati.

Braćo muslimani!

Arapska riječ ribā – kamata – znači povećanje. Poslušajte opise kojima Allah opisuje jevreje, a zbog kojih su zaslužili da budu prokleti do Sudnjeg dana:

''I zbog teškog nasilja jevreja, Mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge od Allahova puta odvraćali i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli. A za nevjernike među njima Mi smo kaznu bolnu pripremili.'' [17]

Uzvišeni Allah zabranio je kamatu zato što se putem kamate nepravedno uzurpiraju imeci drugih. Lihvar od imetaka drugih uzima bespravno višak koji mu ne pripada, a da oni koji sa njim rade nemaju nikakve koristi. Time se najviše nanosi šteta siromašnima i slabima, jer se njihovi dugovi umogostručuju i tada postanu nesposobni da ih vraćaju. Na taj način prestaje se činiti dobro drugima i davati beskamatni krediti, a sve više se izdaju kamatni krediti koji dodatno opterećuju slaba pleća siromašnih. Kamatni sistem smanjuje sposobnost stjecanja, trgovanja i poslovanja, a bez toga je život težak, zato što je lihvar do imetka došao putem kamate, bez truda i rada, i on ne vidi drugog načina za dodatno bogaćenje. Duša čovjekova ne voli napor, a ljenčarenje i stjecanje na lahak način draži su joj od rada i umaranja.

Braćo! Postoje dvije vrste kamate:

  • Ribā nesieh – kamata odgađanja duga

Kamata odgađanja duga je produženje roka isplate duga pod uvjetom povećanja duga. Ova vrsta kamate bila je rasprostranjena u predislamsko doba, a sa ništa manjim intenzitetom prisutna je i danas. Ova kamata naziva se dodatnim zaduživanjem dužnika, a to se dešava na sljedeći način. Naime, čovjek pozajmi drugom čovjeku dio imetka do određenog roka, a kada dođe vrijeme vraćanja duga, a dužnik ga ne može vratiti, vlasnik imetka mu kaže: ''Ili mi vrati novac ili ćemo povećati tvoje dugovanje pa ću ti produžiti rok vraćanja duga.'' Tada mu odgađa vraćanje do dogovorenog vremena uz određeno povećanje duga. Tako se dugovi siromaha umnožavaju i uvećavaju i dodatno ga opterećuju. Ova vrsta kamate zabranjena je po konsenzusu sve islamske uleme i svih muslimana, i sušta je suprotnost općim načelima islama koji podstiču na tolerantnost i pomaganje onih koji su u teškom materijalnom položaju, kao što kaže Uzvišeni Allah:

''A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, nek znate, da dug poklonite.''[18]

  • Ribā fadl – kamata s viškom

Kupoprodajna kamata (kamata s viškom) prisutna je u trgovanju i obrtanju kamatnom robom. Ova vrsta kamate dešava se pri prodaji koja je ustvari razmjena jedne robe za istu vrstu robe, tako da razmjena bude iz ruke u ruku uz razliku u količini robe, kao npr. da se kilogram datula proda za dva kilograma...

Kupoprodajna kamata spomenuta je u hadisu[19] Ubade ibn Samita i Ebu Seida el-Hudrija, r.a.: ''Onaj ko bude prodavao zlato za zlato, srebro za srebro, pšenicu za pšenicu, ječam za ječam, datule za datule i so za so, neka strogo pazi da budu jednake količine i da se prodaja vrši iz ruke u ruku. A ako se radi o različitim vrstama (robe)[20], neka prodaje kako želi, iz ruke u ruku.'' [21]

Iz teksta ovog hadisa islamska ulema pronašla je illeh – zajednički razlog zabrane prodaje spomenutih robnih vrsta i zaključili su da ta vrsta kamate postoji samo u tim vrstama robe, zbog zajedničkog razloga zabrane prisutne u njima. Islam je pravedan pa isti propis dodjeljuje vrstama u kojima se nalazi isti illeh. Zajednički razlozi zabrane (illeh) su:

  • hrana koja se može mjeriti i vagati, kao što su datule, pšenica, meso i sl.;
  • platežna sredstva, poput zlata i srebra, čiju je ulogu danas zamijenio novac, kojim se danas plaća, kao što su rijal, džunejh, dolar i sl.

U robama u kojima se nalazi jedan od dva spomenuta razloga zabrane može se pojaviti i kamata ako se pri razmjeni iste vrste robe pojavi višak, kao npr. kada se datulama kupuju datule, ili pak, zlatom zlato, pa jedna količina datula bude veća ili jedna težina zlata bude veća.

U ovakvoj prodaji može se pojaviti i nova vrsta kamate – ribā nesieh, a to je kamata uz odgodu. Kada se roba koju kupujemo plaća istom takvom robom, kao što je kupovina pšenice drugom pšenicom, zlata drugim zlatom, ili se pak, plaća drugom vrstom, kao kada bi neko plaćao srebro zlatom, pri čemu je jedna roba prisutna i kupac je prihvata po sklopljenom kupoprodajnom ugovoru, a druga će biti naknadno predata. Zbog te odgode onaj ko naknadno plaća daje više, a taj višak je zabranjena kamata – ribā nesieh.

U zabranjene vrste kamate spada i prodaja ineh – fiktivna kupoprodaja koja sadrži kamatu. To je vrsta prodaje robe za određenu vrijednost na odgodu, zatim kupovanje te iste robe za manju vrijednost u gotovini. Nazvana je ''ineh'' zato što čovjek vraća (kupuje) svoju robu istom tom robom. Osnovni dokaz zabranjenosti viška do koga se pri tome dođe jeste hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ''Kada se budete uhvatili za repove krava, trgovali s kamatom zvanom ineh, i napustite džihad[22] – Allah će na vas spustiti poniženje koje se sa vas neće podići sve dok se ne vratite svojoj vjeri.'' [23]

Što se tiče kupovine novca, ako se vrši razmjena u istoj valuti, dozvoljeno je kupiti dolar za dolar, pod uvjetom da se preuzme iz ruke u ruku i da bude u istoj vrijednosti, kao npr. rijal za rijal.

Danas je rašireno i zabranjeno kamatno poslovanje kamatnim kreditima – kard. Čovjek uzima kredit od kamatne banke ili druge osobe pod uvjetom da vrati veći iznos novca.

Zabranjena kamata, također, postoji i u čuvanju novca uz naknadu onoga ko taj novac čuva – ''idaa''. To je čuvanje novca do dogovorenog vremena uz naknadu. Banka sa tim novcem radi do određenog roka, a potom vlasniku novca daje dogovoreni postotak uz glavnicu, kao npr. 5 % ili 10 % mjesečno ili godišnje.

Allaha molim da se okoristimo časnim Kur'anom, njegovim ajetima i mudrostima. Allaha molim za oprost, pa i vi Ga molite za oprost, jer On voli opraštati i milostiv je.

Drugi dio hutbe

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, na način kako samo Njemu dolikuje, Njegovoj veličini i moći. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Sveznajućeg i Najmudrijeg. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pečata svih vjerovjesnika, koji je kao milost poslan svim ljudima.

A zatim:

O ljudi, bojte se Allaha i znajte da kamata spada u najopasnije i najpogubnije grijehe. Lihvar kamatom na sebe navlači Allahovu srdžbu, prokletstvo i propast, i zbog nje izostaje Allahova podrška i pomoć. Allah Uzvišeni prijeti vječnim ostankom u džehennemskoj vatri onima koji, nakon što saznaju da je kamata haram, ponovo nastave poslovati s kamatom:

''Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: 'Kamata je isto što i trgovina.' A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učine – bit će stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati.''[24]

Danas mnogi smatraju dozvoljenim – halalom jedenje kamate, i za to iznalaze razna opravdanja, kako bi prevarili ljude i Allaha, ali Allah te njihove varke razotkriva. Slično su radili jevreji koji su činili harame koje su pravdali na razne načine, međutim, njihove isprike ne umanjuju grijeh, nego ga još i povećavaju.

Braćo muslimani, u naše doba raširila se jedna vrsta poslovanja – trgovanja zvana beju’ et-teverruk[25], pod kojom se podrazumijeva da čovjek kupi neki proizvod čiju isplatu uvjetuje do određenog roka. Nakon toga on je prodao taj isti proizvod nekom drugom i za to dobija gotov novac, a još uvijek nije isplatio proizvod onome od koga ga je kupio zbog potrebe koju on osjeća za zarađenim novcem. U ovoj vrsti trgovine nema kamate jer čovjek koji je kupio dotični proizvod prodaje isti sasvim drugom čovjeku, a ne onom od koga je kupio i pored toga što je njemu ostao dužan. Ili pak, neko u salonu za prodaju automobila ili u banci sklapa ugovor o kupovini auta i pri tome uvjetuje da ga isplati kasnije, a potom ga prodaje kako bi došao do novca. Jedna skupina islamskih učenjaka to smatra zabranjenim, međutim, pretežnije je mišljenje da je to dozvoljeno uz sljedeće preduvjete:

  • da ta osoba ne može doći do novca na drugi način,
  • da tu robu proda drugoj osobi, a ne onoj od koje je i kupila, kako to ne bi bila kamata zvana bejul-ineh, o kojoj smo već govorili,
  • da je toj osobi potreban taj novac.

Braćo, ako je islam zabranio poslovanje s kamatom i naredio da muslimani budu što dalje od nje, dopustio im je i propisao mnoge druge alternativne načine da dođu do imetka i zarade na halal način i da tako ostvare svoje potrebe daleko od zabranjenih načina. Od dozvoljenih načina je i selem – pozajmica do određenog roka.

''O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenog roka...'' [26]

Kod ovakvog načina trgovanja korist ima onaj koji prodaje robu tako što unaprijed dobiva novac koji mu je potreban, ali i kupac zato što dobiva robu po manjoj cijeni od stvarne.

Islam poznaje način poslovanja poznat kao mudareba, a ogleda se u tome da neko investira svoj novac u partnerstvu sa određenom osobom, institucijom ili firmom, koja će poslovati s tim imetkom u različitim oblicima obrta, a profit i gubitak će se međusobno dijeliti shodno dogovoru obje strane.

Među muslimanima se prakticira i lijep zajam, na koji podstiče Uzvišeni Allah:

''Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti.''[27]

En-Nesai i Ibn Madže bilježe hadis Ibn Mes'uda, y , koji šejh Albani svrstava u hasen hadise, a u kome se od Vjerovjesnika, r, prenosi: ''Neće musliman dati pozajmicu drugom muslimanu dva puta a da mu se to neće smatrati kao da je dao sadaku.''

Postoje mnogi načini poslovanja koje islam dozvoljava, tako da musliman nema potrebe za haramom. Braćo, bojte se Allaha, upoznajte propise Njegove vjere, budite oprezni ako želite da se spasite, ne ulazite u trgovačke poslove sve dok ne budete sigurni da su halal i čisti od bilo kakvog vida kamate, a ako vam nešto nije jasno, pitajte učene, jer samo tako ćete sačuvati sebe i svoje imetke od harama.

Mnogo i često donosite salavat na Poslanika, s.a.v.s., milost darovanu ljudskom rodu i Allahovu blagodat oličenu u liku Muhammeda ibn Abdullaha.

Bože, blagoslovi Muhammeda, s.a.v.s., i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima ,a.s., i njegovu porodicu! Bože, obaspi Svojim blagodatima Muhammeda s.a.v.s., i njegovu porodicu kao što si blagodatima obasuo Ibrahima ,a.s. , i njegovu porodicu! Ti si, uistinu, hvale i slave dostojan!

Allahu, budi zadovoljan i sa suprugama Svoga Poslanika, s.a.v.s., majkama svih muslimana, i sa ashabima, tabiinima i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjega dana. Allahu naš, budi zadovoljan i sa pravednim vladarima: Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom!

Bože, uputi na pravi put ovaj ummet, tako da u njemu bude ugledan onaj ko je Tebi pokoran, a ponižen onaj ko Tebi prkosi i griješi, i pomozi muslimanima da naređuju dobro, a sprečavaju zlo. Bože, oprosti grijehe vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama. Bože, pomozi islam i muslimane! Bože, otkloni nesreće koje su zadesile ummet Muhammeda, s.a.v.s.! Bože, smiluj se ummetu Muhammeda, s.a.v.s.! Bože, smiluj im se! Bože, izliječi tužna srca vjernika, vrati muslimanima one koji su nasilno zatvoreni ili protjerani, izliječi njihove bolesnike i ranjenike, pomozi one koji su u teškom položaju i otkloni od njih dugove koji ih opterećuju. Bože, budi milostiv prema nama koji smo tako slabi, sakrij naše nedostatke, oprosti nam grijehe i sačuvaj nas od nesreća. Bože, smiluj nam se i onoga dana kada pred Tebe stanemo radi polaganja računa. Bože, tog dana učini naša srca svijetlim i ukaži nam počast uvođenjem u Svoj Džennet i Svoje zadovoljstvo. Bože, vrati muslimansku omladinu u Svoju vjeru na lijep način! Bože, sačuvaj naše žene, sestre i kćeri od podavanja strastima i smutnjama! Bože, omrazi im uljepšavanje radi onih pred kojima im je uljepšavanje zabranjeno! Uslišaj ove naše dove, Gospodaru svjetova, Ti si naš zaštitnik i samo se na Tebe oslanjamo i u Tebe uzdamo. Bože, budi uz nas, a nemoj biti protiv nas. Bože, daj da život završimo na lijep način, čineći dobra djela s kojima si Ti zadovoljan. Uslišaj nam dove, naš Gospodaru, Ti to možeš. Ti sve možeš, Gospodaru svjetova!

 

 

 

 

 

[1] En-Nisa, 131.

[2] Et-Talak, 5.

[3] Buharija.

[4] El-Bekare, 278.

[5] Ali Imran, 130.

[6] Buharija i Muslim.

[7] Muslim.

[8] Hadis bilježi Hakim i kaže da je prenesen po šartima dva Sahiha.

[9] Hadis bilježe Ahmed i Taberani, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahihul-Džami'.

[10] El-Furkan, 68.

[11] Muttefekun alejhi.

[12] El-Bekare, 276.

[13] El-Bekare, 278-279.

[14] El-Bekare, 275.

[15] Taha, 127.

[16] Er-Rum, 39.

[17] En-Nisa, 160-161.

[18] El-Bekare, 280.

[19] Op. prev.: Radi pojašnjenja ovog hadisa navest ćemo sljedeći primjer: Čovjek koji posjeduje kilogram zlata od osamnaest karata ne smije prodati to zlato po cijeni od dva kilograma zlata od četrnaest karata. Znači, ako su u pitanju proizvodi iste prirode, onda je zabranjeno vrednovati ih zbog njihovih različitih karakteristika. Prenosi se da je jedan čovjek rekao Poslaniku, r, kako posjeduje nekvalitetne datule koje je želio zamijeniti za bolje, ali niko mu nije htio dati bez viška koji bi on dao kao naknadu za kvalitetnije datule koje će dobiti. Tada mu Poslanik, r , reče: "Prodaj svoje datule i zarađenim novcem kupi bolje."

[20] Npr. datule za pšenicu.

[21] Hadis bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima.

[22] Razlog njihovog poniženja je ostavljanje džihada u vremenu kada je obavezan fardu 'ajn na svakom pojedincu, a predanost dunjaluku i dunjalučkim poslovima.

[23] Hadis bilježi Ebu Davud, a po šejhu Albaniju hadis je sahih.

[24] El-Bekare, 275. (Ovdje se vjerovatno misli na dugotrajan ostanak u Vatri ili na vječni ostanak za onoga ko je ohalalio kamatu, jer, po islamskom vjerovanju, počinilac velikog grijeha neće vječno ostati u Vatri, nap. rec.)

[25] Bej'u teverruk je da čovjek kupuje određeni proizvod ne zbog svoje lične potrebe već da bi ga prodao po većoj cijeni kako bi se okoristio novčanom vrijednošću proizvoda, a ne samim proizvodom, onda se ta vrsta kupoprodaje naziva beju’ et-teverruk. Ulema se razišla po pitanju ove vrste trgovine, tako da neki smatraju da je ona zabranjena, neki smatraju da je ona samo pokuđena jer se tom vrstom trgovine želi kupiti novac s novcem, a plasirani proizvod predstavlja samo neku vrstu posrednika u tom poslu. Međutim, ima uleme koja smatra da je ovo dozvoljena vrsta trgovine jer ljudi kojima je potreban novac možda nisu u stanju pozajmiti potrebnu sumu a da im pozajmljivač ne uvjetuje kamatu i oni smatraju da je ova trgovina u sklopu riječi Uzvišenog: ''...i dozvoljava Allah trgovinu, a zabranjuje kamatu...'' (El-Bekare, 275); ''O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenog roka...'' (El-Bekare, 282).

[26] El-Bekare, 282.

[27] El-Bekare, 245.

Klikova: 777

Posljednja trećina ramazana, oslobađanje od vatre

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu, tema današnje hutbe je Posljednja trećina ramazana, oslobađanje od vatre. Mi smo braćo i sestre danas u 21. danu mubarek mjeseca ramazana, u posljednjoj njegovoj trećini, za koju naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "آخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النِّيرَانِ" "Njegova posljednja trećina je oslobađanje od vatre!"  

Nakon što smo postili prvu i drugu trećinu ramazana, koje su „rahmet - milost“ i „magfiret - oprost“ i nadati se postigli obje blagodati, nalazimo se u posljednjoj trećini ramazana, koja je posebna i kao nagradu za krunu naših ibadeta u njoj imamo konačnu nagradu, a to je „oslobađanje od vatre“.
Kada bi došla posljendja trećina ramazana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi pojačao ibadet, što potvrđuju riječi Aiše, radijallahu anha, majke mu'mina:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، أَيْ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (الصحيحين)

Prenosi Aiša, radijallahu anhu, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došla posljednja trećina ramazana, smotao svoju postelju, tj. ne bi se primicao ženama, noći bi provodio u ibadetu i budio bi svoje ukućane (radi činjenja ibadeta)! (Buharija i Muslim)

Pored teravije koja se klanja cijelog ramazana, u zadnjih deset dana Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi u zadnjoj trećini noći klanjao i Salatu-t-tehedždžud.  

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je kako stoji u Sahihu, po predaji Ebu Huzejfe, radijallahu anhu, jedne noći na kijamu toliko dugo učio da je na jednom rekatu proučio čitavu Suru El-Bekare, Suru Ali 'Imran i Suru En-Nisa' (105 stranica), a učeći ajete u kojima se spominje prijetnja, zastao bi moleći Allaha, subhanehu ve te'ala, da ga sačuva od nje. Kada su sklanjali dva rekata, došao je Bilal ibn Rebah, radijallahu anhu, da najavi skori dolazak sabaha!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije izostavljao Salatut-tehedždžud ni kada je bio bolestan ili prekomjerno umoran, pa bi u tim situacijama klanjao sjedeći.

U dva Sahiha stoji predaja da je Džibril dolazio kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svakog ramazana i po jednom ga preslušavao Kur'an, da bi posljednje godine to učinio dva puta.

U predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, budio Fatimu i Aliju, radijallahu anhuma, uveče govoreći im: "Zar nećete ustati i klanjati?" (Buharija i Muslim) i budio je (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) Aišu, radijallahu anha, kada bi završio tehedždžud, a prije nego što bi klanjao vitr.

U Muvettau stoji, da je Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, klanjao dobar dio noći, pa kada bi došla polovica noći, budio bi svoju porodicu govoreći im: „Namaz, namaz!” I proučio bi ajet: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا Naredi svojoj čeljadi da obavlja namaz i ustraj u tome!... ( Ta Ha, 132.)

Braćo i sestre, u jednoj od neparnih noći u posljednjoj trećini ramazana je i Noć Kadr koja je vrijednija od hiljadu mjeseci, što ovoj trećini ramazana daje posebnu vrijednost. To je Noć u kojoj je započelo objavljivanje Kur'ana, kao što stoji u Suri Kadr:
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ(1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ(2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ(3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ(4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ(5) (سورة القدر: 1-5)‏

Mi smo ga spustili (objavili) u Noći Kadr! (1) A šta ti misliš šta je to Noć Kadr?(2) Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. (3) Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake.(4) Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane!(5) (El-Kadr, 1-5)

Noć Kadr je vrednija od 83 godine i četiri mjeseca, pa ko od nas ne želi iskoristiti ovu mubarek noć?! Onaj ko provede Noć Kadr, u ibadetu, biće mu oprošteni prošli grijesi, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija:
مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (بخاري)

Ko provede Noć Kadr čvrsto vjerujući i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni prošli grijesi! (Buharija)
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nas podstiče da se u toj noći obraćamo dovom svome Gospodaru i od Njega tražimo oprost.
Rekla je Aiša, radijallahu anha, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Poslaniče, ako doživim Noć Kadr, šta ću u njoj govoriti?“ Rekao je: “Reci: أَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي  “Gospodaru, Ti si Taj Koji oprašta, voliš oprost, pa mi oprosti!”

Rekao je Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu: “Neki ashabi su u snu vidjeli da je Lejletu-l-Kadr u zadnjih sedam noći ramazana. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, im je rekao: “Pokazan mi je vaš san. Istina je da je ona (Lejletu-l-Kadr) sakrivena u zadnjih sedam noći, pa ko je bude tražio neka je traži u zadnjih sedam noći!“ (Buharija)

Ubade ibn Semh, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao jednom prilikom da obavijesti ashabe o Lejletu-l-Kadru, pa su se dva muslimana posvađala, na što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Izašao sam da vas obavijestim o Noći Kadr, pa kada su se dva muslimana posvađala i dignuto je od mene znanje o njoj. Možda je to dobro po vas, nadam se, ali tražite je u dvadeset i devetoj, dvadeset i sedmoj i dvadeset i petoj noći.” (Buharija)

Braćo i sestre! Provedimo ovih nekoliko preostalih dana i noći mjeseca ramazana u ibadetu i tragajmo za Noći Kadr, nadajući se Allahovoj, dželle še’nuhu, milosti, oprostu grijeha i džennetima koji su nam obećani! Izvršimo obavezu sadekatu-l-fitra, kako bi na taj način od posta odstranili eventualne nedostatke i kako bi post bio uzdignut Allahu, subhanehu ve te'ala! Budimo iskreni u našem vjerovanju i natječimo se u dobru tokom cijele godine!

Gospodaru, podari pobjedu svim ugroženim i obespravljenim muslimanima, daj nam snage da oslobodimo Palestinu i Kuds, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji se iskreno kaju za učinjene grijehe, primi od nas post, namaze i ostala dobra djela u mubarek-ramazanu, učini našu djecu i potomke radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!


Klikova: 494

Kako i kuda poslije ramazana

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Kako i kuda poslije ramazana!

Prije nego što pređem na zadatu temu dužan sam sve nas podsjetiti na teško stanje u Gazi, gdje Cionisti iz svih raspoloživih sredstava napadaju i ubijaju bespomoćne Palestince. Sve to je popraćeno samo sporadičnim mlakim osudama sa različitih strana svijeta, bez konkretnih poteza. I isto kao da se u Gazi ponavljaju Prijedor, Višegrad i Srebrenica, što nam daje za pravo da javno kažemo da međunarodne institucije ne štite prava muslimana!!!

Allah, dželle še'nuhu, u 64. ajetu Sure En-Nur ukazuje ljudima na Svoju, vlast, veličinu, sveznanje i konačan sud:

"أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i On će ih (ljude) obavijestiti o svemu što su radili, na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna! 

Braćo i sestre, sve što uradimo od dobra ili zla, naći ćemo kod svoga Gospodara i ništa od toga neće biti umanjeno i svi ćemo se mi susresti sa svojim djelima, kojih će se oni koji ne vjeruju i koji su dvolični stiditi i poželjeti da "tlo ispod njihovih nogu raspukne ili da budu od onih koje će prašina prekriti." Razmišljamo li mi o tom trenutku kada će sva naša djela biti izložena pred nama i kada će se sve tajne objelodaniti? Razmišljamo li o Danu, na kojem neće biti lažnih svjedoka i kada će dijelovi tjela svjedočiti protiv ljudi?!

Blago onima koji su protekli mjesec ramazan proveli: posteći, klanjajući farzove i nafile, učeći Kur'an, čisteći svoje imetke kroz zekat, dijeleći sadaku, hraneći postače, pomažući siromahe, čuvajući svoje jezike od ružna govora i čineći dobra djela! Oni su se očistili od grijeha, a velika je to blagodat.

Naši dobri preci su stalno bili u vezi sa ramazanom; pola godine su ga dočekivali, a drugu polovicu su ga ispraćali. Kakav je naš odnos braćo i sestre prema ramazanu? Jesmo li u ramazanu, a ramazan je posebna škola, naučili lekcije iz: strpljivosti, solidarnosti, ustrajnosti, hrabrosti, skrušenosti i samilosti i znamo li te lekcije primijeniti i poslije mjeseca ramazana?

Braćo i sestre! Gospodar ramazana je Gospodar i ostalih mjeseci. On od nas traži da budemo u pokornosti Njemu, tokom cijele godine. On od nas traži da izvršavamo sve naše obaveze i On nam zabranjuje ono što je štetno za nas.

Braćo i sestre! Uz ramazan smo se trudili da budemo redovni u našim džamijama, pa šta nas to spriječava da takvi ostanemo i nakon ramazana? Zato se odazivajmo na pozive muezina i čuvajmo džemat! Nemojmo prolaziti pored džamija, diveći se njihovoj ljepoti, već ih ukrašavajmo našim namazima u njima i održavajmo ih! Pozivi sa munara su pozivi upućeni svima nama. Oni nas zovu na spas na obadva svijeta "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ"«Požuri na namaz! Požuri na spas!» Te riječi su upućene svakom od nas i uistinu su oholi ili «pretjerano hrabri» oni koji se na njih ne odazovu.

Zato ne dozvolimo da naša srca nakon što su u ramazanu očišćena, budu ponovo zaprljana svakodnevnim grijesima, a srca su podložna promjenama, što potvrđuju riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

عَنْ اَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ." (أحمد)

Prenosi Ebu Musa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Srce je nazvano "kalb" zbog svoje prevrtljivosti. Primjer srca je primjer pera zakačenog za drvo, kojeg vjetar okreće na ovu i onu stranu!" (Ahmed)

I uistinu se srce okreće na ovu ili onu stranu, u ovisnosti od okolnosti u kojima se nalazi. Zar se i naša srca ne okreću tamo - ovamo u potrazi za varljivim dunjalučkim dobrima? Ili zar srca i glave mnogih od nas nisu postala kao prazna burad u kojima odzvanja sve sa čime dođu u dodir, a u praznu buretu sve zvoni?

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava da nakon ramazana postimo još šest dana u ševvalu, jer je to ravno postu čitave godine:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ." (مسلم)

Prenosi Ebu Ejjub, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Ko bude postio ramazan, a potom još šest dana ševvala, kao da je postio cijelu godinu!' (Muslim)

Zato, ne zaboravimo post šest dana ševvala, kako bi postigli nagradu posta cijele godine i time slijedili sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! Preporučujem vam da to učinimo odmah na početku mjeseca ševvala, kako nam ova blagodat ne bi promakla, a vrijeme brzlo prolazi.

Ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su najbolja generacija muslimana, ali i oni su kao ljudi bili u različiutim stanjima, o čemu govori slijedeća predaja:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ أَصْحَابُ النّبِيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَأَيْنَا فِي أَنْفُسِنَا مَا نُحِبُّ وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِينَا فَخَالَطْنَاهُمْ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا." فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الْخَلَاءِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُظِلُّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا عَيَانًا وَلَكِنْ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ" (بخاري)

Prenosi Enes, radijallahu anhu: Ashabi su kazali Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahov Poslaniče, kada smo kod tebe, u srcima osjećamo ono što volimo, a kada se vratimo porodicama i s' njima boravimo, onda sebe korimo." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Kada bi vi kao što ste kod mene bili na drugim mjestima, sa vama bi se rukovali meleki i oni bi vam svojim krilima pravili pravu hladovinu, ali vi ste čas ovako, čas onako." (Buharija)

Gdje smo mi braćo i sestre, a gdje su ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Neki od nas smo čas ovako, a mjesece onako...

Braćo i sestre, u posljednjih nekoliko godina vlasti Manjeg bh entiteta su donijele i još uvijek donose set imovinskih zakona, kojima se želi još više oslabiti pozicija Bošnjaka. Važno je da o tim aktivnostima budemo obaviješteni, te da preduzmemo određene korake, kako bi zaštitili našu imovinu na cjelom prostoru Bosne i Hercegovine i time sačuvali grunt. Ovo je zadatak i Bošnjaka u dijaspori, ali i nas u Bosni i Hercegovini. Na te činjenice kontinuirano upozorava Vakufska direkcija koja je u tom smislu preko Vjersko-prosvjetne službe Rijaseta danas imamima proslijedila koristan tekst o pomenutim zakonima, upozorivši na moguće teške posljedice ako to ne shvatimo ozbiljno.

Braćo i sestre, uskladimo naše živote sa propisima čiste vjere islama, čuvajmo se grijeha i sumnjivih stvari i natječimo se u dobru!

Molim Milostivog Gospodara da nas učvrsti na putu islama, da pomogne našoj ugroženoj braći u Palestini i podari im skoru pobjedu, da nas sačuva iskušenja koja ne možem podnijeti, da oprosti našim umrlim roditeljima i precima, da uputi našu djecu i potomke i učini prvacima ummeta, da nam oprosti grijehe i uvede nas u obećani Džennet, u društvu sa poslanicima, iskrenim, šehidima i dobrim ljudima!

وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ!

Klikova: 363

19 godina od genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Žepe i Goražda

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Devetnaest godina od genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Žepe i Goražda. Govoriti o Srebrenici, Žepi i Goraždu i genocidu nad Bošnjacima u njima, naša je obaveza i ujedno velika odgovornost, pogotovo što su to bile tri takozvane “zaštićene zone” na Drini, koje je izadala Međunarodna zajednica.

U Memorijalnom centru Potočari, će inša-Allah danas nakon džume namaza biti klanjana dženaza i biće ukopano 175 ekshumiranih i identifikovanih šehida Srebrenice.

Kaže Allah, dželle še’nuhu, u 32. ajetu Sure El-Maide:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga ili onoga koji na Zemlji nered ne čini - kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva - kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.

Braćo i sestre, prema citiranom ajetu u Srebrenici je jula 1995. godine ubijeno čovječanstvo, ne jednom već 8372 puta, taman toliko puta, koliko je ubijeno nedužnih ljudi rukama srpskih zlikovaca, na oči takozvanog civiliziranog svijeta, koji je imao obavezu zaštite stanovništva takozvane Zaštićene zone Srebrenica. Zato je odgovornost Međunarodne zajednice po pitanju zločina u Srebrenici neupitna.

Srebrenica je grad u kojem su se rađali ljudi, ali i neljudi, grad u kojem se živjelo sretno, grad u kojem je bilo suživota i tolerancije, pa i prenaglašenog bratstva i jedinstva, grad u kojem je čovjek bio sretan sve dok nisu došli srpski zločinci s' obje strane Drine koji su bili žedni bošnjačke krvi i osvete „Turcima – Dahijama“. Srebrenica je grad u kojem je jula 1995. godine bilo dopušteno da se razoružan i nemoćan čovjek protjera iz svoje kuće, da se nevin čovjek ubije samo zato što je musliman, da devetogodišnja srebrenička djevojčica bude silovana, da srebrenička ljepotica bude obeščašćena na oči roditelja, rođaka i komšija i da tek rođeno dijete bude zgaženo nogom divljaka!!!

Zašto su nakon genocida u Srebrenici u tajnosti puni mjesec dana čuvani satelitski snimci muškaraca, koji kleče u poljima blizu Srebrenice, čekajući strijeljanje, a isti su mogli biti spašeni, da je Međunarodna zajednica u skladu sa svojim mandatom zaštitila stanovništvo „zaštićenih zona“ koje je nakon donošenja rezolucija razoružala! Zašto Međunarodna zajednica nije reagirala onda kada je snimala razgovore četničkih komandanata, koji su govorili "da se 3500 paketa treba odmah riješiti"!? Nisu to bili lanč paketi, već Bošnjaci i Bošnjakinje koji su za zločince i ravnodušnu međunarodnu zajednicu bili samo brojka!!!

Srpski zločinci su 27. jula 1995. godine na oči Ukrajinskog bataljona zarobili žepski pregovarački tim u sastavu: Avdo Palić, komandant Žepske brigade, Mehmed ef. Hajrić, predsjednik Ratnog predsjedništva Žepa i Amir Imamović, komandir Civilne zaštite Žepa, a nakon toga su ih svirepo ubili. Postavlja se pitanje zašto međunarodna zajednica nije spriječila njihovo zarobljavanje i ubijanje?!

I zaboravili su zločinci i zaboravila je međunarodna zajednica da su za sve te zločine ostali živi svjedoci; na prvom mjestu šehidi koji proganjaju i koji će sve do Sudnjega dana proganjati zločince, pa i onda kada njihovi preživjeli članovi porodica to isto ne budu željeli ili zbog zaokupljenosti dunjalukom ne budu imali vremena, imaju preživjeli ljudi koji mogu i trebaju da svjedoče, imaju i preživjeli zločinci koji će svjedočiti, ako ne na zemaljskim sudovima, onda zasigurno na Sudnjem danu, ima kao svjedok ucvijeljena majka i nena i preplašena djeca i puštana krava sa lanca da je dušmani ne zapale i uplašeni mačak koji je od tuge za domaćinima livs'o do heftu iza šehadeta njegovih domaćina i bosanska zemlja i kamen i bosanska oteta krava i ovca i kokoš i horoz koji je od tuge za domaćinima prestao pjevati i bijeli zeko preplašenog dječaka u bazi UN-a u Potočarima i mrav i crv; sve su to svjedoci, a nad njima su meleki, vjerni pisari, a povrh svega Allah, dželle še'nuhu, Koji će pravedno presuditi i u vječnoj vatri kazniti sve zločince, njihove mentore i pomagače, a nagradiće vječno u džennetu bosanske šehide i njihove strpljive porodice. I siguran sam da će Allah, dželle še'nuhu, Svojom moći i voljom srušiti Entitet sazdan na zločinu i genocidu i da će zločince ostaviti bez poroda i pomena!

Brate i sestro! Zapamti tužnu priču Džemile Delalić iz sela Dobrak, kod Srebrenice: "Sjedim ja među onim narodom u Potočarima, kad vidim, mlada ženica, stisla se, znoj joj teče, grč na licu. Priđem, pitam je šta joj je! Kaže: "Rađam!" "De sine", velim ja njoj, "ufati se jednom rukom za me, a drugom za svoju svekrvu"… Tako i bi. Oduprije se žena na nas, muško dijete zaplaka. Zgrabih ja dijete, hoću da mu zavežem pupak, kad četnik predame: "Spusti to dijete dolje!", veli. Ja ga popustih na dimije, fino dijete, duge kosice, kao da je okupano…četnik priđe, nogom stade djetetu na vrat... Crijeva izletiše…"

Zapamtimo, tek rođeno dijete je u Potočarima, 11. jula 1995. godine ubijeno, na oči njegove majke, koja ga nije uspjela ni zadojiti, pa ni ime mu dati!!! Neka je prokletstvo na izvršioca ovog zločina, na sve one koji su na bilo koji način učestvovali u genocidu u zaštićenim zonama, a posebno Srebrenici i na one koji su trebali i mogli, a nisu spriječili zločin! Molim Allaha, dželle še’nuhu, da zločince i njihove porodice zabavi teškim i neizliječivim bolestima i neimaštinom i da ih učini ibretom (opomenom) za sve one koji ne vjeruju!!!

Haram bilo onima koji halale ili zaborave, da je za samo sedam dana jula 1995. godine u Srebrenici ubijeno 8372 Bošnjaka, iza kojih je ostalo 10000 jetima, koji su izgubili: očeve, majke, sestre, braću, dajidže, dajidžiće, amidže, amidžiće, tetkove i tetiće!!!   

Braćo i sestre! Budimo budni i oprezni, jer nam se historija već stoljećima iznova ispisuje krvlju nevinih Bošnjaka!!!  

Gospodaru, pomozi nam da sačuvamo svjetlo islama, upiši među šehide ubijene nedužne Bošnjake Srebrenice, Žepe i Goražda i ostale nevino ubijene Bošnjake, kazni zločince još na ovome svijetu i ostavi ih bez poroda i pomena, sačuvaj nas iskušenja koja ne možemo podnijeti, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu, društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ!

Klikova: 282

Aktuelno

Pitanja i odgovori...

Ko je na portalu: 252 gostiju i nema prijavljenih članova

Copyright C 2006-2013 MINBER.BA Sva prava pridržana. Designed by bihinternet@gmail.com