Minber.ba

Posjetite naš Facebook kanal Posjetite naš Youtube kanalPosjetite naš Vimeo kanal

Odlike dana Arefata

Hadž i kurban Hits:15273

Odlike dana Arefata

Piše: Mr. Safet KuduzovićUzvišeni Allah odlikovao je jedna mjesta nad drugim mjestima kao i jedna vremena nad drugim vremenima. Stoga se nagrada za činjenje dobrih djela razlikuje shodno vremenu u kome su počinjena dotična djela. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema vremenskog perioda u kome su dobra djela draža Allahu od ovih deset dana" (tj. prvih deset dan...

Ciljevi hadža 2

Hadž i kurban Hits:364

Ciljevi hadža 2

Priredio: Nermin Avdić 1. Ostvarenje tevhida – Allahove jednoće “Džine i ljude stvorio sam samo da Me obožavaju”, kaže Uzvišeni Allah. Ove Allahove riječi ukazuju na to da, bez obzira čime se čovjek bavio u životu, treba znati da to nije svrha njegovog života, to je samo put kojim ide i sredstva koja koristi, nego je svrha upravo robovanje Uzvišenom Allahu, da se ostvari značenje tevhida  – jedn...

Pravni propisi o kurbanu

Hadž i kurban Hits:14663

Pravni propisi o kurbanu

Priredio: Elvedin PezićKada čovjek musliman spozna zašto je neki ibadet propisan, to ga motiviše da ustraje u činjenju tog ibadeta. Stoga su učenjaci pokušali da spomenu mudrosti propisivanja klanja kurbana. U tome je oživljavanje sunneta Ibrahima, a.s., a nareðeno nam je da slijedimo vjeru Ibrahima, a.s. Kazao je Uzvišeni: ''Poslije smo tebi objavili: 'Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on ni...

Kaba i Crni kamen

Hadž i kurban Hits:6218

Kaba i Crni kamen

Piše: Dr. Safet Kuduzović Kaba je prvi hram podignut za ljude, kao što kaže Uzvišeni Allah: “Prvi hram podignut za ljude jeste onaj u Beki, blagoslovljen i putokaz svjetovima” (Ali Imran, 96), i Kaba je kibla svih muslimana, a ova činjenica potvrđena je kur’anskim ajetima i hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te konsenzusom učenjaka iz svih generacija (vidjeti: Et-Temhid, 17/54; Bida...

Ciljevi hadža (1. dio)

Hadž i kurban Hits:549

Ciljevi hadža (1. dio)

Priredio: Nermin Avdić Za obavljanje svakog ibadeta propisana je forma obavljanja čijim ispunjavanjem vjernik postiže cilj zbog kojeg je ibadet i propisan, osjeća veličanstvenost tog čina, što u konačnici ostavlja velike i upečatljive tragove u njegovom životu. Jedan od propisanih ibadeta jeste hadž, koji predstavlja jedan od stubova islama i za koje se vežu brojni fikhski propisi, ali i čije ob...

Životinje koje nije dopušteno zaklati kao kurban

Hadž i kurban Hits:1303

Životinje koje nije dopušteno zaklati kao kurban

El-Bera b. Azib, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kurban, žrtvena životinja, ne može biti potpuno hrom, ni sasvim ćorav, ni jako bolestan, ni isuviše mršav.”[1] Alija, radijallahu anhu, govorio je: “Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam kao žrtvu obavezno prinesemo ovcu koja vidi i čuje, tj. da ne zakoljemo ovcu koja je ćorava, niti...

Žrtva kurbana – iz druge perspektive

Hadž i kurban Hits:1287

Žrtva kurbana – iz druge perspektive

Piše: Abida Ganić Dan pred bajram doterali smo četiri ovna. Jedan je bio mali, a ostali su bili zreliji i veći. Ogradili smo ih ispred kuće, gde su proveli noć. Halima je jedva čekala jutro da opet vidi njene „jage“. Kad se probudila izašla je i pružala hranu kroz ogradu. Mali ovan je jeo iz njenih ručica... ogradili su ih da ne vide sudbinu svojih drugova. Ipak, najmanji ovan je video... do zadn...

Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Hadž i kurban Hits:9561

Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Pitanje: Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak? Odgovor: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se petak izdvaja i obilježava postom. Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao je jednoj od svojih supruga i zatekao je kako posti, pa ju je upitao: “Da li si jučer postila?” Ona je odgovorila: “Nisam.” “A da li si mislila sutra postiti?”, ponovo je upitao ...

Greške prilikom obavljanja hadža

Hadž i kurban Hits:1471

Greške prilikom obavljanja hadža

Priredio: Sead KumroObožavanje Allaha Uzvišenog smisao je našeg postojanja i uzrok naše sreće i na dunjaluku i na ahiretu. Nijedan musliman neće uložiti trud i napor u ispravnom obožavanju Allaha a da se svakim dijelom tog napora neće dodatno približiti Uzvišenom Allahu. Kada želi da uradi neku od obaveza koje mu je propisao Gospodara, svaki je musliman obavezan da nauči osnovne propise koje podra...

Poslanikov hadž

Hadž i kurban Hits:1753

Poslanikov hadž

Piše: mr. Rusmir Čoković Svaki vjernik koji se iskreno, radi Allaha, uputi na hadž, želi da ovaj obred obavi propisno. Slično namazu, osim općih smjernica, u Kur’anu nije podrobno opisan način obavljanja hadža. No, budući da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, taj koji je u djelo pretočio kur’anske smjernice, onda, kao i u namazu, gledamo na koji je način on obavio hadž kako bismo,...

Najčitanije iz rubrike Hadž i kurban

Aktuelno

Pitanja i odgovori...

Ko je na portalu: 224 gostiju i nema prijavljenih članova

Copyright C 2006-2015 MINBER.BA Sva prava pridržana. Designed by bihinternet@gmail.com