Minber.ba

Posjetite naš Facebook kanal Posjetite naš Youtube kanalPosjetite naš Vimeo kanal

Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Hadž i kurban Hits:4515

Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Pitanje: Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak? Odgovor: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se petak izdvaja i obilježava postom. Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao je jednoj od svojih supruga i zatekao je kako posti, pa ju je upitao: “Da li si jučer postila?” Ona je odgovorila: “Nisam.” “A da li si mislila sutra postiti?”, ponovo je upitao ...

Greške prilikom obavljanja hadža

Hadž i kurban Hits:548

Greške prilikom obavljanja hadža

Priredio: Sead KumroObožavanje Allaha Uzvišenog smisao je našeg postojanja i uzrok naše sreće i na dunjaluku i na ahiretu. Nijedan musliman neće uložiti trud i napor u ispravnom obožavanju Allaha a da se svakim dijelom tog napora neće dodatno približiti Uzvišenom Allahu. Kada želi da uradi neku od obaveza koje mu je propisao Gospodara, svaki je musliman obavezan da nauči osnovne propise koje podra...

Kaba i Crni kamen

Hadž i kurban Hits:1979

Kaba i Crni kamen

Piše: Dr. Safet Kuduzović Kaba je prvi hram podignut za ljude, kao što kaže Uzvišeni Allah: “Prvi hram podignut za ljude jeste onaj u Beki, blagoslovljen i putokaz svjetovima” (Ali Imran, 96), i Kaba je kibla svih muslimana, a ova činjenica potvrđena je kur’anskim ajetima i hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te konsenzusom učenjaka iz svih generacija (vidjeti: Et-Temhid, 17/54; Bida...

Poslanikov hadž

Hadž i kurban Hits:609

Poslanikov hadž

Piše: mr. Rusmir Čoković Svaki vjernik koji se iskreno, radi Allaha, uputi na hadž, želi da ovaj obred obavi propisno. Slično namazu, osim općih smjernica, u Kur’anu nije podrobno opisan način obavljanja hadža. No, budući da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, taj koji je u djelo pretočio kur’anske smjernice, onda, kao i u namazu, gledamo na koji je način on obavio hadž kako bismo,...

Način podjele kurbanskog mesa

Hadž i kurban Hits:4171

Način podjele kurbanskog mesa

Preveo: Fahret KadrićUzvišeni Allah kaže: ''Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.'' (El-Hadždž, 34) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Jedite, skladištite i podijelite.'' (Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: ''Jedite, nahranite (druge) i uskladištite.'' Hadis bilježi B...

Odlike dana Arefata

Hadž i kurban Hits:9593

Odlike dana Arefata

Piše: Mr. Safet KuduzovićUzvišeni Allah odlikovao je jedna mjesta nad drugim mjestima kao i jedna vremena nad drugim vremenima. Stoga se nagrada za činjenje dobrih djela razlikuje shodno vremenu u kome su počinjena dotična djela. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema vremenskog perioda u kome su dobra djela draža Allahu od ovih deset dana" (tj. prvih deset dan...

Pravni propisi o kurbanu

Hadž i kurban Hits:6455

Pravni propisi o kurbanu

Priredio: Elvedin PezićKada čovjek musliman spozna zašto je neki ibadet propisan, to ga motiviše da ustraje u činjenju tog ibadeta. Stoga su učenjaci pokušali da spomenu mudrosti propisivanja klanja kurbana.U tome je oživljavanje sunneta Ibrahima, a.s., a nareðeno nam je da slijedimo vjeru Ibrahima, a.s. Kazao je Uzvišeni: ''Poslije smo tebi objavili: 'Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on nij...

Jednostavan način obavljanja hadždža

Hadž i kurban Hits:1982

Jednostavan način obavljanja hadždža

  Priredio: Nermin Avdić Obavljanje hadždža zahtijeva ispunjavanje svih uvjeta i posebno je važno skrenuti pažnju na ispravan nijjet (namjeru), odnosno da čovjek obavljanjem hadždža želi da iskaže pokornost Uzvišenom Allahu. Ako bi čovjek usput stekao nešto od dunjalučkih dobara, to neće štetiti hadždžu, s tim da mu to ne bude osnovna namjera. Postoje tri vrste hadždža: et–temettu', el-ifrad i e...

Hadždž - uspomena vrijedna sjećanja

Hadž i kurban Hits:702

Hadždž - uspomena vrijedna sjećanja

Piše: Enesa Hotić Vrijednost primljenog hadždža je nemjerljiva sa bilo kojom drugom blagodati.  Nagrada za njega je džennet i oprost grijeha. Biti ponovo mlad ali sa ovom pameću; je poslovica koja se rodila na jeziku naših nena. Zato oni koji su obavili hadždž imaju priliku pametnije iskoristiti ostatak života. Jer šta je drugo  hadždž do li ponovno rođenje? Mnoge će Uzvišeni ove godine počastit...

Tevhid – Allahova jednoća i svetinje u obredima hadždža

Hadž i kurban Hits:584

Tevhid – Allahova jednoća i svetinje u obredima hadždža

Piše: Mr. Osman Smajlović Hadždž, peti islamski rukn, pridaje veliku pažnju tevhidu – Allahovoj jednoći i poštivanju Njegovih svetinja. Islam naređuje svojim sljedbenicima da iskreno, samo radi Allaha, obavljaju hadždž, što je ujedno srž tevhida i njegova najvažnija vrsta – tevhidul-uluhijje: ”Hadždž i 'umru radi Allaha izvršavajte!” (Prijevod značenja El-Bekare, 196 ) Znak hadždža je telbija ko...

Najčitanije iz rubrike Hadž i kurban

Aktuelno

Pitanja i odgovori...

Ko je na portalu: 213 gostiju i nema prijavljenih članova

Copyright C 2006-2013 MINBER.BA Sva prava pridržana. Designed by bihinternet@gmail.com