Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Hutbe iz tri odabrane džamije

Preveo i sažeo: Mr. Semir Imamović
Odlike majke pravovjernih, Aiše, radijallahu anha: Ustezanje od uvreda i udaljavanje od svakog oblika nanošenja zla drugima je uzvišena i plemenita vrlina kojom se nastoji okititi svaki razuman čovjek, koji čvrsto vjeruje i zna da je krajnja posljedica uznemiravanja čestitih i poštenih ljudi ustvari jasna kleveta i grijeh i teško breme kojeg će na svojim plećima ponijeti na Dan kada se, pred Uzvišenim Gospodarom, budu polagali računi za ovosvjetska djela. Uzvišeni o tome kaže: A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. (prijevod značenja, El-Ahzab, 58.). Najgori i, po vjeru, najpogubniji oblik uznemiravanja vjernika je vrijeđanje onih koje je Allah, dželle šanuhu, odabrao za pomagače Njegove Uzvišene vjere, Poslanikove prijatelje, čuvare i zaštitnike Njegove časne Knjige, dostavljanje Njegovog pravednog zakona ljudima, prije svih, Poslanikove časne porodice, a zatim i ostalih ashaba, te njegovih supruga, majki pravovjernih, neka je Allah, dželle šanuhu, sa svima njima zadovoljan. Ovaj vid uznemiravanja vjernika, sa nesmanjenim intenzitetom traje od vremena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, do današnjih dana, i pojavljuje se, u različitim formama, skoro u svim historijskim etapama kroz koje je prošao islamski ummet, a njegovu kulminaciju smo imali priliku slušati i gledati zadnjih dana u vidu otvorenih izljeva mržnje prema majci pravovjernih i poslanikovoj miljenici, Aiši, radijallahu anha, kćerci najboljeg čovjeka poslije Poslanika, sallallhu alejhi ve sellem. Oni koji to čine kao da su zaboravili, ili se prave da ne znaju, da je upravo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čijom se ljubavlju navodno kite, u korijenu sasijecao svaki pokušaj direktnog ili indirektnog omalovažavanja Aiše, radijallahu anha, pa čak i onda kada uopće nije postojala namjera za takvim nečim, kao što se dogodilo u slučaju Ummu Seleme, radijallahu anha, kada je rekla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Vidimo da ti ljudi donose poklone samo kada je Aišina reda. Zašto to isto ne bi učinili kada boraviš i kod ostalih žena.’’ Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, reakcija na ovu njenu sugestiju bila je krajnje jasna i kategorična. Rekao joj je: “Ne uznemiravajte me, spominjanjem Aiše, radijallahu anha, u negativnom kontekstu, jer tako mi Allaha, u postelji nijedne od vas mi nije spuštena Objava, osim u njenoj postelji.’’ Vrijeđanjem i omalovažavanjem Aiše, radijallahu anha, oni ustvari vrijeđaju i omalovažavaju samog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer kako drugačije razumjeti njihovu mržnju prema osobi koju je on najviše volio. U hadisu kojeg su zabilježili Buharija i Muslim navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pošto je upitan za njemu najdražu osobu, rekao da je to Aiša, radijallahu anha. Da o njenoj dobroti nije izrečen niti jedan drugi hadis, osim ovoga, bilo bi dovoljno.

Mekka: Usama b. Abdullah el-Hajjat

Medina: Dr. Ali el-Huzejfi
Istikama – ustrajnost na Pravom putu
PREVEO I SAŽEO: AMIR DURMIĆ

Ovjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću jer je bogobojaznost opskrba koja je čovjeku potrebna u prevazilaženju dunjalučkih i ahiretskih nevolja i iskušenja. S njom se postiže Allahovo zadovoljstvo i pomoću nje se Allahovom milošću otklanja Njegova kazna. Istinskim sretnikom se može smatrati onaj čovjek koji se svim silama trudi da očuva svoju fitru – urođenu prirodnost s kojom ga je Uzvišeni Allah i stvorio, i onaj koji sebi ne dopušta da mu se  fitra, posredstvom strasti i griješenja, izvitoperi i izmijeni. Insan mora biti čvrst i postojan te ne smije sebi dopustiti da ga šejtani u obliku ljudi ili džina odvedu s Pravoga puta, i da ga navedu na put propasti, grijeha i poniženja. On se mora osloniti na svoga Stvoritelja, a njegova vjera će mu biti čvrsti oslonac na ovom prolaznom i varljivom dunjaluku. A znate li kakva nagrada očekuje one koji se na svoga Gospodara oslanjaju i one koji čvrsto i nepokolebljivo ustrajavaju na putu Istine i spasa? O njihovoj nagradi nas je u Svojoj knjizi obavijestio Uzvišeni Stvoritelj koji u prijevodu značenja kaže: Oni koji govore: “Naš Gospodar je Allah!” – i istraju na pravom putu, neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju! Oni će stanovnici dženneta biti i u njemu će, kao nagradu za ono što su radili, vječno boraviti. (El-Ahkaf, 13.-14). A šta je to istikamet – ustrajnost na Pravome putu? To je čvrsto i dosljedno pridržavanje onoga što se nalazi u Allahovoj Knjizi i sunnetu Njegovog Poslanika, s.a.v.s., a tome smo braćo, u ovim vremenima smutnji, iskušenja i nereda, više nego ikada do sada potrebni. Onaj kome je Allah iz Svoje milosti podario snage i volje da ustraje na Njegovom putu, takav je obasut neizmjernom blagodati. To je vrhunac sreće koja se može postići na ovom svijetu. Jedne prilike je jedan plemeniti ashab po imenu Sufjan b. Abdullah, r.a., Poslanika, s.a.v.s., zamolio da ga pouči nečem o islamu o čemu nikada više nikoga neće pitati, a on reče: “Reci: ‘Vjerujem u Allaha’, a zatim na tome ustraj.’’ (Muslim). Hasan el-Basri je imao običaj reći: “Allahu moj, Ti si naš Gospodar pa nas opskrbi ustrajnošću.” Ustrajnost je između ostalog i to da vjernik uvijek daje prednost onome u čemu je ahiretska korist, da se ne pokorava svojom strastima, da naređuje da se čini dobro i da odvraća od zlih i nevaljalih djela, odnosno da bude onaj koji s znanjem i jasnim dokazima poziva u Allahovu vjeru, što je daleko najčasnije ovosvjetsko zanimanje. Na kraju, trebamo biti svjesni da je ustrajnost na Pravome putu isključivo Allahova blagodat pa Ga zato stalno trebamo moliti da nas učvrsti na putu Istine. Najljepši primjer za to imamo u Poslaniku, s.a.v.s., koji je često u svojim dovama govorio: “Allahu moj, Ti si Onaj koji okrećeš srca pa zato moje srce učvrsti u Tvojoj vjeri, i Ti si Onaj koji usmjeravaš srca pa stoga moje srce usmjeri ka Tvojoj pokornosti.’’

Kuds: Muhammed Selim
TRI VRSTE LJUDI
PREVEO I SAŽEO:ESAD MAHOVAC

Allahu Uzvišenom hvala koji nas je počastio islamom i regrutovao nas u Svoju vojsku. To je velika čast, pogotovo kada znamo da na ovome svijetu postoje tri vrste ljudi. Prva vrsta jesu oni najgori, silnici i oholnici koji nered i zlo siju po Zemlji. To su oni koji naređuju zlo, pa im se pokorava, koji donose zakone mimo Allahova zakona pa se po njima postupa. To su oni koji bespravno napadaju na čast i imetke ljudi. To su, između ostalih, oni koji su prije nekoliko dana napali na ovaj mesdžid, te nekoliko muslimana ranili, a jednog ubili. Allaha molimo da ga primi kao šehida. Takvim poručujemo da poslušaju Allahove riječi: Njegovoj kazni nećete umaći ni na Zemlji ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni zaštitinika ni pomagača. (El-’Ankebut, 22.)
Odmah iza njih slijede slabići i potlačeni koji su se odrekli svog razuma, volje i ljudskosti, a vođstvo nad sobom prepustili prvoj skupini, te im oni naređuju ovo, a zabranjuju ono. Njihov završetak je identičan: I kada se u vatri budu prepirali, a oni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim: “Mi smo se za vama povodili, možete li nas makar malo vatre osloboditi?”, onda će glavešine reći: “Evo nas, svi smo u njoj jer Allah je presudio robovima Svojim.” (El-Mu’min, 47.-48.)
Treća skupina jeste skupina muslimana koje Allaha s vremena na vrijeme iskušava. To su oni koji dižu ruke Allahu moleći Ga za pomoć i govore: Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći! (En-Nisa, 75.)
Danas ste to vi, jer vaše stanje o tome najbolje govori. Iako stanje možda izgleda beznadežno, takvima Allah obećava lijep zavšetak: Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti. (En-Nur, 55.) Također, obećanja Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za ovu skupinu nisu ništa manje radosna od ovih riječi. Allah nam u Svojoj Knjizi govori o stanju prve dvije skupine u Vatri i njihovom međusobnom prepiranju, te odbijanju i najmanjeg zahtjeva za ublaženjem kazne.
X