Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Hutbe iz tri odabrane džamije

Mekka: Čovjek je na vjeri svoga druga; Hvala Allahu koji čini da zrnje i košpice prokliju, koji iz neživa izvodi živo, iz živa neživo. Svjedočim da je samo Allah istinski Bog, koji nema sudruga, Stvoretilj Zemlje i uzvišenog nebeskog svoda, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, Njegov rob i odabrani Poslanik. Bojte se Uzvišenog Allaha i ”bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, – nikome krivo neće učinjeno biti.” (El-Bekare, 281.). Uzmemo li u obzir činjenicu da je uticaj i dojam kojeg prijatelji, sabesjednici i bliske i drage osobe ostavljaju na čovjeka jači i dublji nego bilo koji drugi uticaj i dojam, bit će nam u potpunosti jasno zbog čega islam insistira na opreznosti u odabiru prijatelja, i ukazivanju povjerenja osobama koje ne poznajemo dovoljno, u čije se prijateljstvo i iskrenost nismo imali priliku uvjeriti na konkretnim djelima, i o čijoj vjeri i moralu znamo veoma malo. Da se radi o krajnje ozbiljnoj stvari, koja ne može biti predmetom kalkulacija, neodlučnosti i nečijeg prosuđivanja, potvrđuju riječi Poslanika, sallallahu ‘aljehi ve sellem, koje je izrekao u kontekstu upozorenja i poduke: ”Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato pazite koga uzimate za prijatelja i skim se družite.” (Ahmed, Ebu-Davud, Tirmizi od Ebu-Hurejre, sa dobrim lancem prenosilaca). Jedna narav krade potjano od druge, i čovjek veoma brzo i lahko krene putem kojeg je zacrtao njegov prijatelj. Upravo je to poruka jednog drugog hadisa u kojem Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, dobrog prijatelja poredi sa prodavačem mirisa, od kojeg iako ne kupiš i ne dobiješ na poklon miris, u njegovom društvu češ se osjećati ugodno i prijatno, dok lošeg prijatelja poredi sa kovačem, u čijem društvu možeš samo osjećati neugodnost, zbog neugodnih mirisa koji se tokom taljenja i kovanja proizvode, a veoma je izvjesno da će te zakačiti i koja žeravica i progoriti ti odjeću. (Buharija, Muslim od Ebu-Musa el-Eš’arija). Dobar prijatelj od čijeg prijateljstva samo možeš imati koristi na ovom i budućem svijetu je onaj koji popunjava prazninu, prašta grešku, pokriva sramotu, upućuje na dobro i pomaže u njemu, lijepim predstavlja dobra dijela a od ružnih odvraća, otkrivajući njihovu suštinu, te ukazujući na njihovu ovosvjetsku i onosvjetsku pogubnost i štetu.  S druge strane, loš prijatelj, zbog čijeg će se prijateljstva čovjek kajati na oba svijeta, je onaj koji od zla pravi dobro, i od dobra pravi zlo, koji uljepšava vulgarne i proste riječi i postupke, poziva na krivi put i zabludu. Prihvatajući ovakvu osobu za prijatelja, čovjek se svjesno svrstava na stranu stranputice i nepokornosti, koja će završiti žestokim kajanjem na budućem svijetu, kada kajanje neće koristiti. Uzvišeni o tome kaže: ” Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće da sam se uz Poslanika pravog puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!” – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu –”. (Prijevod značenja, El-Furkan, 27. – 29.).

Hatib:dr. Usama el-Hajjat

Preveo i sažeo: Semir Imamović

Medina: Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje i da se dobro čini
Draga braćo! Nema ništa ljepše od druženja sa Kur’anom i razmišljanja o  njegovim veličanstvenim porukama i poukuma.  Kur’anski ajet koji je ujedno i moto naše hutbe, a koji je, rekli bismo, u sebi sublimirao cjelokupni islamski ahlak, zaslužuje da bude tematski obrađen u ovoj hutbi, kako bismo uzeli pouke iz njega i kako bi nam ova Božanska poruka bila svjetiljka koja će nam osvjetljavati životni put, i ideja vodilja na temelju koje ćemo urediti cjelokupni naš život i naše ponašanje.  To je devedeseti ajet iz sure En-Nahl, a koji glasi: ‘’Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da bližnjim udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primate, On vas savjetuje.’’
Komentirajući ovaj ajet, Hasan Basri je rekao: ‘’To je ajet koji nije izostavio ni jedno dobro djelo, a da ga nije naredio, niti i jedno zlo, a da ga nije zabranio.’’ A Katade je kazao: ‘’Nema ni jedne osobine lijepog ahlaka niti pohvalnog svojstva, a da ovim ajetom nije naređeno, niti ima ijednog lošeg djela i pokuđenog svojstva, a da njegova zabrana nije sadržana u ovom kratkom ajetu.’’
Citirani kur’anski ajet, prije svega sadrži načelo pravednosti i Allahovu naredbu njegove primjene u svim segmentima života i svim životnim situacijama. A pravednost u islamu podrazumijeva objektivnost i primjenu jednakih aršina prema svima, a izbjegavanje svakog oblika nepravde i pristrasnosti. Na pravednost ne smije utjecati strast, simpatija ili antipatija, niti se može mjenjati i prilagođavati s obzirom na rodbinske ili neke druge veze, niti s obzirom na bogatsvo i siromaštva, moć i slabost i sl. Na to aludira sljedeći ajet: ‘’O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete!Pravedni budite, to je najbliže čestitosti.’’ (El-Maide, 8.) A o nagradi za pravednost,  Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘’Pravedni će na Sudnjem danu biti na minberima od svjetla.’’ (Muslim)
Drugo načelo koje je spomenuto u ajetu jeste dobročinstvo koje ovdje ima opće značenje i podrazumijeva ponajprije lijep odnos prema Allahu, kroz iskrenost u vjerovanju, ibadetu i potpunoj pokornosti Njegovim naredbama, ali također i lijep odnos i dobročinstvo prema ljudima. Dobročinstvo obuhvata i riječi i djela podjednako i sve osobine lijepog ahlaka, kao što je uzvraćanje na dobro, još ljepšim i boljim postupkom i djelom, kao i uzvraćanje na zlo, oprostom koji će osvojiti i najtvrdokornija srca i od neprijatelja učiniti prisnog prijatelja, kao što stoji u sljedećem ajetu: ‘’Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.’’ (Fussilet, 34.)
Posebno je važno dobročinstvo prema rodbini i održavanje rodbinskih veza. U tom smislu je i hadis Allahovog, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘’Ko želi da mu se poveća opskrba i produži život, neka čuva rudbinske veze.’’ (Mutefekun alejhi)
Nakon naredbe pravednosti i dobročinstva, u ajetu slijedi zabrana svih zala i grijeha, kao što je razvrat, u šta spada blud i sve vrste bludnih radnji, zatim griješenje i sve vrste grijeha, velikih i malih, koji znače suprostavljanje Allahovim naredbama i naredbama Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zatim se u ajetu zabranjuje nasilje u svim njegovim oblicima.
Kur’an na mnogo mjesta upozorava na sustezanje od činjenja grijeha i nasilja drugim ljudima, a posebno prijeti onima koji proliju nedužnu ljudsku krv tj. onima koji napadaju na ono što je islam učinio svetim i nepovredivim., život čast i imetak. U tom smislu je i hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Nema grijeha zbog kojeg čovjeka prije stiže kazna, još na dunjaluku, osim onoga što takve čeka na Ahiretu, kao što je nasilje i kidanje rodbinskih veza.’’ (Hakim)

Hatib:Husejn ibn Abdul-Aziz Alu Šejh

Preveo i sažeo: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Kuds: Omladina je naša nada
Hvala Allahu koji nam je darovao vjeru islam i učinio nas čuvarima njegovih granica i podario nam vrijednost namaza u svetom mesdžidu. O mladići, ashabi i tabi’ini su željeli uspjeh, pa im je Allah darovao uspjeh. Željeli su ponos i dobili su ga. Njihova okupljanja nisu bila na stranicama Facebook-a nego na Kur’anu i Sunnetu.
Kada su križari namjeravali saznati pogodan trenutak za napad na Andelus analizirali su stanje omladine. Mirovali su dok je omladina boravila u mesdžidima družeći se sa Kur’anom i hadisom, a kada su ovo stanje zamjenili ovosvjetskim uživanjima, uslijedio je napad kojem se nisu mogli oduprijeti.
Zbog čega naša omladina danas trči za strastima i raznim zabludama koje im se plasiraju od strane njihovih neprijatelja?! Zbog čega se odriču svog islamskog indetiteta kako bi se dodvorili nevjernicima i licemjerima?! Zar nije došlo vrijeme da među našom omladinom poniknu omladinci poput Mus’aba b. ‘Umejra koji je uživanje i raskoš zamjenio žrtvovanjem za islam?! Ili omladinci poput Sejjida b. Hudajra kojem su silazili meleki dok je učio Kur’an ili poput Abdullaha b. Ez-Zubejra – mladića postača i onoga koji je noćima u namazu bdio.
O omladino, zar ne vidite da ste vi stub ove vjere i njena nada. Nekada je to bio Salahuddin el-Ejjubi i Kutuz koji je porazio Tatare, a danas je došao red na vas. Zar ne volite da budete poput Jusufa, alejhi selam, koji, iako je bio tuđinac, nije želio sramotu i poniženje, već je izabrao zatvor. Šta reći za današnju omladinu koja na javnim mjestima dobacuje muslimanskim djevojkama ili ih pokušavaju zavesti putem interneta, a Musa, alejhi selam, je svojim primjerom sa kćerima Šu’ajba, alehi selam, iznio veliki dokaz protiv svih njih. Ili zašto ne razmisle o čednoj Merjemi koju je Allah počastio i uzdigao nad drugim ženama. Allahu moj, sačuvaj našu omladinu od razvrata i nereda.
O muslimani, čuvajte svoju djecu, buduću nadu islama, od razvrata i raznih zabluda koje im se plasiraju putem satelitskih kanala i interneta. Budite njihovi prijatelji i pomagači kako ne bi morali tražiti sebi prijatelje u onima koji to zapravo nisu.

Hatib: Muhammed Selim

Prevo i sažeo: Esad Mahovac
X