Gospodine Šabar, da li je Osman, r.a., bio lopov i tlačitelj?

Priredio: Adnan M.

U najnovijem video uratku šiitskog misionarstva u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Odgovor na izazov”,  već poznati šiitski aktivista Abdulah Šabar, nakon osporavanja kredibiliteta šest najistaknutijih hadiskih zbirki poznatih pod nazivom, El-Kutubus-sitte, među kojima su i Sahihi Buharija i Muslima, koristi priliku i za promociju šiitske literature bez koje, kako nam želi prenijeti, naš islam ne može biti potpun. Na spisku literature nalazi se i knjiga Životopisi imama ehli-bejta, iranskog autora Mehdija Pišvaja, koju je na bosanskom jeziku 2012. godine izdala Fondacija “Život”, Ilijaš. Također, gospodin Šabar je ujedno i urednik bh. izdanja. Budući da smo upoznati sa sadržajem ove knjige, smatramo neophodnim da se bošnjačka javnost upozori na gnusne laži, falsificiranje historije islama i vrijeđanje trećeg pravednog halife Osmana, radijallahu anhu. Na 44. strani, u poglavlju “Prvi Imam – Ali ibn ebi Talib”, na djelu je direktno vrijeđanje ugleda i časti Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, dvostrukog zeta, bliskog ashaba i trećeg pravednog halife muslimana:

 “Treći halifa Osman je, zbog novčanih pronevjera, nedopuštenog i bez ikakve sumnje nezakonitog zahvatanja u bejtul-mal, promicanja u povlašteni položaj nedostojnih pripadnika Emevija i njihovog postavljanja na odgovorne položaje u vlasti, te naposlijetku zbog udaljavanja od sebe dostojnih ljudi među muhadžirima i ensarijama i prepuštanja sudbine islamskog ummeta u ruke Emevija, navukao na sebe silnu srdžbu naroda. Naposlijetku, budući da nije odgovorio na opravdana i zakonita protivljenja muslimana usljed promjene namjesnika i zapovjednika, došlo je do ustanka protiv vlasti koji je za posljedicu imao njegovo smaknuće.”

Na istoj stranici autor nastavlja: “Od tog trenutka, Alijeva vladavina, koja započinje Osmanovim smaknućem, predstavljala je revolucionarnu vlast, potaknutu ustankom i nezadovoljstvom naroda usljed smutnje i tlačenja koji su do tada provođeni.” 

Zadnja rečenica u istom pasusu, naprosto ostavlja bez daha. Neupućeni čitalac će steći dojam da je ubistvo Osmana, radijallahu anhu, nešto što su muslimani jedva dočekali: ”Konačno, muslimani u izlivu bijesa provališe u Osmanovu kuću i ubiše ga.”

Na 45. strani, Osmanov, radijallahu anhu, hilafet optužuje se za odstupanje od izvornog islama i naziva iskvarenim i zabludjelim: 

“Procijenivši prilike i svjestan promjena koje su se desile u Osmanovo doba te udaljavanja muslimana od izvornog islama, Ali je dobro znao da će vladavina nakon razdoblja iskvarene i zabludjele Osmanove vlasti biti izuzetno teška, te da ljudi, naročito plemenske vođe, neće lahko prihvatiti promjene koje je imao na umu kao i uspostavu pravedne vlasti.”

Od dolaska islama na naše prostore, Bošnjaci muslimani slijede izvorno islamsko vjerovanje, odnosno Kur’an i životnu praksu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon dolaska šiizma u Bosnu i Hercegovinu, na djelu su ozbiljne sektaške tendencije koje ta duboko ukorijenjena ubjeđenja bosanskih muslimana žele osporiti, uzdrmati i na koncu zamijeniti onim šiitskim, koja će ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podijeliti na one koji, prema njihovom vjerovanju, zaslužuju da budu poštovani (kojih ima veoma mali broj) i one koji to ne zaslužuju, pa čak i na one koje treba proklinjati. Da su neki Bošnjaci već uveliko prihvatili šiitsku interpretaciju islama, nije nikakva nepoznanica. Oni to ne kriju! Naprotiv, po društvenim mrežama javno obznanjuju svoje želje i nastojanja da Bošnjake muslimane odvoje od njihovih stoljetnih ehli-sunnetskih korijena i pretvore u šiitske konvertite. Štampanje literature u kojoj slika islama poprima jedan potpuno novi kontekst samo je jedan od ciljanih projekata koji se sprovode u tu svrhu. Primjerak knjige Životopis imama ehli-bejta dobili smo od osobe čiju su ljubav prema islamu šiitski aktivisti nastojali podlo iskoristiti za indoktrinaciju šiizma. Postavlja se pitanje, koliko se odgovorni u Islamskoj zajednici zaista zanimaju za ovaj problem, budući da mnoge šiitske i prošiitske nevladine organizacije nesmetano rade i djeluju u Bosni i Hercegovini?! Ako je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pravosnažno i jedina institucija za tumačenje islamske vjerske doktrine u našoj zemlji, zašto uglavnom pasivno gleda na aktivno širenje šiizma, koji su kroz historiju svi hanefijski autoriteti smatrali zabludjelom sektom?!

 

Gospodine Šabar, da li je Osman, r.a., bio lopov i tlačitelj? 52

 

Gospodine Šabar, da li je Osman, r.a., bio lopov i tlačitelj? 53

 

Gospodine Šabar, da li je Osman, r.a., bio lopov i tlačitelj? 54

 

 

Print Friendly  Gospodine Šabar, da li je Osman, r.a., bio lopov i tlačitelj? pf button bothX