Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Gospodaru, sačuvaj nas džehennemske vatre

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre, u islamu! Danas, 01. safera 1434.H., 14. decembra 2012.g., hutbu sam naslovio sa Gospodaru, sačuvaj nas džehennemske vatre! Allah, dželle še’nuhu, je stvorio džehennem kao vječno boravište onih koji su Ga nijekali (činili kufr) i koji su bili dvolični i samim time poricali istinu koju je On, subhanehu ve te’ala, objavljivao preko Svojih poslanika. On ga je napunio Svojom srdžbom i gnjevom i različitim vrstama nepodnošljivih kazni i upozorio je sve ljude na strahote džehennema i objasnio im način i put kako će se spasiti od vatre, da nakon toga ne bi imali opravdanje za svoju nepokornost. Ipak i pored svih upozorenja, neki ljudi kratke pameti i uskih vidika su se stavili u borbu protiv Istine i oni su svojom nepokornošću i griješenjem sebi pripremili mjesto u vatri.

Kaže Allah, dželle še’nuhu, u 131. ajetu Sure Alu Imran:

I čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene!

Ovo je braćo i sestre upozorenje našeg Stvoritelja, a Njegova, subhanehu ve te’ala, upozorenja su ozbilja, kao što je i Njegova, dželle še’nuhu, kazna nesnosta, teška i neprekidna. Zato se čuvajmo džehennemske vatre i ne činimo djela zbog kojih ne dao Allah možemo u nju naglavačke biti bačeni, a strašno li je ona boravište!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava na džehennemske strahote u mnogim hadisima. Tako u hadisu koji bilježi imam Nesaija stoji:

Prenosi Adijj ibn Hatim: „Spomenuo je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vatru, pa je okrenuo glavu i zamolio Allaha da ga sačuva nje, pa je rekao: „Čuvajte se džehennemske vatre makar sa pola hurme, a onaj ko nema ni to, onda makar sa lijepom riječju!“ (Nesaija)

Braćo i sestre, po citiranom hadisu se čuvajmo džehennemske vatra makar sa udjeljivanjem sadake sa pola hurme ili onaj ko nije u mogućnosti da udijeli ni pola hurme, onda da bar lijepo progovorimo sa našom braćom i sestrama i na taj način sebi pravimo štit od džehennema! Kako je lijepa i lahka naša vjera, kako su korisni savjeti našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kako za po nama mala djela možemo dobiti veliku nagradu?!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija, na upečtaljiv način opisuje svoju brigu za ljude i strah da im džehennem ne bude vječno prebivalište:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru, a onda su na njen plamen navalili leptirovi i insekti koji upadaju u nju. Pa on pokušava da ih spasi, ali ne uspijeva i one mu izmiču. Ja vas hvatam za vrhove vaše odjeće da ne upadnete u vatru, ali mi vi izmičete.“ (Buharija)

Zaista je briga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za svoj ummet bila velika, pa je zbog toga za nas puno upućivao dove Allahu, subhanehu ve te’ala, u koje spada i dova koju je on često učio i mi je kao poslaničku dovu učimo na tešehudu u našim namazima. To potvrđuje i predaja koju bilježi imam Buharija:

Prenosi Enes, radijallahu amu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, često učio ovu dovu: ‘’Gospodaru naš, daj nam na ovom svijetu dobro i na onom svijetu dobro i sačuvaj nas džehennemske vatre!’’ (Buharija)

Zbog svega toga, iskreni vjernici traže utočište kod Allaha, dželle še’nuhu, od džehennemske vatre i često se sjećaju vatre, jer ona podsjeća, kako stoji u 73. ajetu Sure El-Vakia:

Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače.

Ibn Redžeb El-Hanbeli bilježi da je Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, govorio: ‘’Često se sjećajte džehennemske vatre, jer je njeno grotlo duboko, vrućina nesnosna, a njeni maljevi su od željeza!’’

Zabilježeno je da je Herm ibn Hajjan izlazio noću iz svoje kuće i povišenim glasom govorio: „Čudim se onima koji žude za džennetom i bježe od džehennema, kako mogu spavati!“

Svaki iskreni mu’min i mu’minka svoje uzore u dosljednom slijeđenju islama i ustrajnosti na tom putu traže u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prvim i najboljim generacijama ummeta, pa i kada je riječ o strahu od džehennemske vatre. Ti primjeri treba da nas podstaknu na razmišljanje o džehennemu i povećaju naš strah od kazne u njemu.

Prenosi se od Jezida ibn Havšeba da je rekao: „Nisam vidio da neko više strahuje od džehennema kao Hasan El-Basri i Omer ibn Abdul-Aziz. Toliko su se bojali džehennemske vatre, isto kao da je samo zbog njih dvojice stvorena.

U predaji od Abdurrahmana ibn Mes’uda spominje se da je jedan musliman stajao na obali Eufrata kada je čuo glas drugog muslimana koji je učio ajete iz sure Ez-Zuhruf: A veliki griješnici će u patnji džehennemskoj vječno ostati.(74) Ona mu se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati’’(75), nakon čega je pao u rijeku i umro.“

Ebu Nuajm spominje da je Alija ibn Fudajl klanjao namaz za imamom koji je učio suru Er-Rahman, pa mu je nakon namaza rečeno: „Jesi li obratio pažnju na ajet: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ U njima će biti ljepotica naravi divnih. (Suretu Er-Rahman: 70.) Odgovorio je: „Bio sam zauzet razmišljanjem o ajetu ove Sure: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ Na vas će se ognjeni plamen i rastopljeni mjed prolivati i vi se nećete moći odbraniti (Suretu Er-Rahman: 35.), pa nisam obratio pažnju na ajet o hurijama.“

Prenosi se da je u kući Alije ibn Husejna (Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, praunuka) izbio požar dok je on bio na sedždi, pa su ljudi povikali: „Bježi, izgorjet ćeš!“ Međutim, on se nije pomjerio sa sedžde. Nakon što je požar ugašen pitali su ga: „Šta te je spriječilo da ne pobjegneš od vatre?“ Odgovorio je: „Razmišljanje o ahiretskoj vatri.“

A Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, bi stavljao ruku što bliže vatri i govorio: „Sine Hattabov, kušaj možeš li trpiti vatru!“

Braćo i sestre, čuvajmo se velikih i malih grijeha, izvršavajmo sve Allahove, subhanehu ve te’ala, naredbe, a posebno obratimo pažnju na redovno obavljanje namaza, jer ćemo „na Sudnjem danu prvo biti pitani za namaz“ (hadis), slijedimo sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i natječimo se u dobru, pa ćemo inša-Allah biti sigurni od džehennemske vatre!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno našu braću u Siriji i Palestini spasi zuluma zulumćara i da im skoru pobjedu, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije naše sramote, ukabuli dobra djela, sačuva džehennemske vatre i da nas u obećanim džennetima obraduje društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

 
X