Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Gdje su duše u berzahu

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 11. redžeba 1433. H, 01. Juna 2012. godine, hutbu sam naslovio sa Gdje su duše u Berzahu. Na početku ove hutbe, podsjećam sebe i vas na hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi imam Ebu Davud, u kojem nas onaj koji je poslan kao milost svjetovima podučava da se Allahu, subhanehu ve te’ala, nakon posljednjeg tešehuda utječemo od četiri stvari:  Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada neko od vas završi tešehud (zadnje sjedenje u namazu) neka traži utočište kod Allaha od četvoro: džehennemske vatre, kaburskog azaba, iskušenja života i smrti i zla Mesiha Dedždžala.’’ (Ebu Davud)

Zapamtimo braćo i sestre ove riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pretočimo ih u praksu!

Ibn Redžeb spominje predaju od Hilala ibn Jesafa koji je rekao: “Sjedili smo s Ka’bom kada je došao Ibn Abas, pa je rekao Ka’bu: “Ja sam shvatio sve što je u Kur’anu osim četiri riječi, pa me obavijesti o njihovom značenju.” Zatim ga je upitao o značenju riječi sidždžin i illijjun, a Ka’b je odgovorio: “Illijjun je sedmo nebo na kojem su duše vjernika, a sidždžin je sedmi sloj zemlje i tu su duše nevjernika.”

Što se tiče Allahovih poslanika, alejhimus-selam, nema nikakve sumnje da su njihove duše kod Allaha, na najuzvišenijem mjestu, u Illijjunu. U vjerodostojnim predajama zabilježeno je da su posljednje riječi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na smrtnoj postelji bile: الرَّفِيقَ الْأَعْلَى U uzvišeno društvo! To je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio nekoliko puta prije nego je preselio na Ahiret.

Što se tiče duša šehida, one su u džennetu, o čemu svjedoče slijedeće dvije predaje: Mesruk pripovijeda: „Pitali smo Abdullaha ibn Mes’uda o značenju ajeta: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su ubijeni na Allahovu putu! Ne, oni su živi i opskrbljeni su kod Gospodara svoga! Pa je rekao: “Pitali smo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa je rekao: “Njihove duše su kao zelene ptice koje slobodno lete u kojem hoće džennetu, a potom se vraćaju u kandilje, koji su okačeni o Arš. Dok su u takvom stanju, tvoj Gospodar ih promatra i kaže: “Tražite šta poželite!” Kažu: “Šta još da tražimo kad imamo mogućnost da letimo po džennetima kuda želimo?” Kada vide da ih neće pustiti dok nešto ne zatraže, reći će: “Molimo te da nam vratiš duše u naša tijela, da budemo ubijeni na Tvome putu!”Kada vidi da neće tražiti ništa drugo, ostaviće ih!” (Ibn Madždže)

U drugoj predaji stoji: Prenosi Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu: “Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Kada su vaša braća pogođena (pali kao šehidi) na Uhudu, Allah im je duše nastanio u utrobe zelenih ptica, koje su došle na džennetske rijeke i jele od džennetskih plodova, pa su se vratile u kandilje od zlata, koji su okačeni u hladu Arša. Kada su našli najljepšu hranu i piće i najljepše društvo, rekli su: “Ko će našu braću obavijestiti das mo živi, u džennetu i da smo opskrbljeni, kako ne bi oklijevali u džihad i kako u ratu ne bi bili slabi?” Pa je Allah, subhanehu ve teala, rekao: Ja ću ih obavijestiti o vama!” Pa je Allah objavio: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su ubijeni na Allahovu putu! Ne, oni su živi i opskrbljeni su kod Gospodara svoga,”(169) “radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati;”(170) “radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.”(171) (Suretu Alu Imran: 169. – 171.) (Ebu Davud)

Što se tiče ostalih muslimana, oni se dijele u dvije kategorije: a) muslimani koji nisu zaduženi vjerskim obavezama (tj. djeca) i b) oni koji su zaduženi vjerskim obavezama (punoljetni). Kada je riječ o djeci, većina učenjaka smatra da su duše djece u džennetu, što potvrđuju mnogi hadisi.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija, govoreći o nagradi za roditelje koji budu iskušani smrću svoje maloljetne djece: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kome umre troje maloljetne djece, Allah će ga uvesti u džennet iz Svoje milosti prema njima!“ (Buharija)

Što se tiče punoljetnih muslimana, mnogi kur’anski ajeti potvrđuju da su i njihove duše nakon smrti u džennetu. Tako u 26. i 27. ajetu sure Ja-Sin, stoji:

I reći će se: “Uđi u džennet!” – a on će reći: “Kamo sreće da narod moj zna,(26) zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!(27)

Vjernik kojeg su nevjernici ubili, jer je prihvatio poziv poslanika koji se spominju u suri Ja-Sin, rekao je ovo neposredno nakon ubistva, što je jasan dokaz da je njegova duša nastanila džennet.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava da duše nevjernika bivaju kažnjavanje u kaburu, što potvrđuje predaja koju bilježi imam Nesaija: Prenosi Aiša, radijallahu anha: „Došle su mi dvije stare Jevrejke iz Medine, pa su mi rekle: „Stanovnici kabura se kažnjavaju u svojim kaburima!“ Ja sam to porekla i nisam željela da im povjerujem, pa su one otišle. Potom je kod mene došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu rekla: „Allahov Poslaniče, dvije stare Jevrejke iz Medine su rekle: „Stanovnici kabura se kažnjavaju u svojim kaburima!“ Reče: „Istinu su kazale! Uistinu se oni kažnjavaju kaznom koju čuju sve životinje!“ Pa nisam vidjela da je klanjao namaz, a da nije tražio zaštitu od kaburskog azaba!“ (Nesaija)

Braćo i sestre, pripremajmo se za smrt, Berzah, proživljenje, Sudnji dan i inša-Allah vječno uživanje u džennetima, koji su nam obećani! Ispunjavajmo sve islamske obaveze, a posebno obavezu namaza, jer bez namaza nema pravog mu’mina, ispunjavajmo sve na sebe preuzete obaveze, jer ćemo i za njih biti pitani na Sudnjem danu i natječimo se u dobru!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno našu braću u Siriji spasi zuluma zulumćara i da im skoru pobjedu, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam smrtni čas učini lahkim, da nam život u Berzahu učini ugodnim i punim užitaka, sve do Sudnjega dana, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije naše sramote i ukabuli dobra djela i da nas u obećanim džennetima obraduje društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

 
X