Dedždžal, životinja, Je'džudž i Me'džudž PDF Ispis E-mail


Pitanje
 Možete li nam ukratko nešto kazati o Dedždžalu, životinji, Je’džudžu i Me’džudžu?

Odgovor
 Hvala Allahu. U narednim redovima sažeto ćemo iznijeti ajete i hadise Poslanika, s.a.v.s., koji govore o ova tri velika predznaka Sudnjeg dana koji će se dogoditi neposredno pred nastup Sudnjeg dana.
Dedždžal: To je čovjek - Allahovo stvorenje, koji će se pojaviti iz stijene. Po zemlji će sijati nered i ljude će pozivati da ga obožavaju, tvrdeći da je bog. Ljudi će biti iskušavani nekim njegovim natprirodnim moćima, kao što su: spuštanje kiše, činjenjem da bilje izrasta iz mrtve zemlje i pronalaženjem riznica po njoj. To je crveni mladić, malen, kovrave kose, ćorav u desno oko, dok će na drugom biti veliki komad mesa. Između njegovih očiju biće napisano kafir – nevjernik. Najviše će ga slijediti Židovi. Kopljem će ga ubiti Isa sin Merjemin, u mjestu Ludd u Palestini.
Je’džudž i Me’džudž: To su dva nevjernička plemena iz Ademovog potomstva. Širokog su lica i malenih očiju. Po zemlji su činili nered, pa je Allah dao da njima zagospodari Zul-Karnejn koji je izgradio branu i tako ih zarobio. Oni je neprestano pokušavaju probiti, sve dok Allah pred Sudnji dan ne dozvoli da izađu i to nakon što Isa ubije Dedždžala. Pojaviće se u ogromnom broju i popiće jezero Taberije. Po zemlji će činiti nered i niko im se neće moći suprotstaviti. Isa i vjernici će se popeti na brdo Tur, sve dok Allah ne uništi Je’džudž i Me’džudž i to preko crva koji će im pojesti vratove. Nakon toga će Allah poslati ptice koje će im tijela pobacati u more i kišu koja će saprati zemlju od njihovog (neugodnog mirisa) smrada.
Dabbe (životinja): To je veliko stvorenje koje će Allah izvesti kad se ljudi uveliko pokvare. Ona će ljudima govoriti i savjetovati ih. Dakle, imaće moć razuma i govora. Ljude će na nosu obilježiti znakom koji će razdvajati vjernike od nevjernika. (Više informacija i dokaza u knjizi Ešratus-sa’a (Predznaci Sudnjeg dana) od Jusufa el-Vabila, ili El-kijametul-kubra (Veliki Sudnji dan) od Omera Eškara.
 Obaveza muslimana je da vjeruje u ono što dolazi od Allaha i Njegovog Poslanika. Koliko je samo Allah stvorio i koliko stvara čuda na ovom svijetu, koja upućuju na Njegovu snagu i moć!

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid  - 80 str.

 
« Prethodna   Sljedeća »

Vjerovanje: