Evropa nije ono što je nekad bila

Ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoglu izjavio je da se historija Evrope neće pisati bez Turske.

Davutoglu je održao govor na sastanku pod naslovom ” Promjenjiva politika i njen uticaj na poslovni svijet,” održanom u uredu Asocijacije nezavisnih indutrijalista i polodavaca u Kayseriju.

Ministar je rekao da raskoš, bogatstvo i uticaj nekadašnje Evrope više ne postoje i da je to stvar koja pripada prošlosti.

Ministar vanjskih poslova je kazao da, uprkos svemu, historija Evrope u budućnosti ne smije isključiti Tusku. Svaki pokret, svaka kriza, svaka strateška namjera stvari su koje se tiču Turske takođe.

Nadalje je rekao da će Evropu uništiti njena vlastita arogancija i da bi Evropljani što prije trabali shvatiti da više ne žive u 19. ili 20. stoljeću. Period u kome živimo nije onaj u kome Evropljani diktiraju tokove historije i onaj u kome se bogatstvo iz cijelog svijeta slijeva u Evropu.

Davutoglu je takođe rekao da će Turska učiniti sve što bude potrebno kada je riječ o zemljama koje prolaze kroz promjene na Bliskom Istoku i na sjeveru Afrike. Vlada očekuje od turskih poduzetnika da odlaze i ulažu u te zemlje, te da tamo i posluju. Na kraju je rekao da će vlada učiniti što bude potrebno da im olakša ulaganje.
(TRT)
Print Friendly  Evropa nije ono što je nekad bila pf button bothX