Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Emocionalna inteligencija – šta je to?

Piše: Nedim Botić
Šta uopće predstavlja pojam inteligencije? Riječ inteligencija potiče od latinske riječi inteligere i znači razumjeti, shvatiti. Inteligencija općenito predstavlja mentalnu karakteristiku koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz iskustva, prilagodbe na nove situacije, razumijevanja i korištenja apstraktnih pojmova, korištenja znanja za snalaženje u novoj okolini u kojima ne pomaže stereotipno nagonsko ponašanje, a niti učenjem stečene navike, vještine i znanja.
Psiholozi koriste inteligenciju kao crtu ličnosti (1) koja može barem djelomično protumačiti način na koji ljudi reaguju ili se ponašaju u različitim situacijama
Iako se definicije inteligencije razlikuju, teoretičari se slažu da je inteligencija potencijal, a ne potpuno razvijena sposobnost. Smatra se da je inteligencija kombinacija urođenih karakteristika živčanog sustava i razvojne inteligencije, oblikovane iskustvom i učenjem. Mnogi autori se razilaze čak i u razumijevanju suštine procesa inteligencije.
Prema jednom mišljenju, inteligencija je sposobnost rješavanja novih problema i snalaženja u novonastalim situacijama; prema Davidu Wechsleru (2), inteligencija je „sposobnost razumijevanja svijeta i domišljatost u sučeljavanju s njegovim izazovima“.
Koncept emocionalne inteligencije Emocionalna inteligencija (EI) ima korijene u konceptu “socijalne inteligencije” (3), koju je po prvi put identifikovao E.L. Thorndike (4), 1920. godine. Utjecaj ovog koncepta na širu kulturu i akademsku zajednicu je od tada bio brz i širok.
Teorijsko utemeljenje pojave koncepta emocionalne inteligencije pronalazimo u dvjema teorijama:
• Gardnerovoj (1983.) teoriji višestrukih inteligencija, tačnije u podjeli socijalne inteligencije na interpersonalnu i intrapersonalnu;
• Te Sternbergovoj (1985.) triarhičkoj (trosložnoj) teoriji inteligencije.
U sklopu svoje teorije, Sternberg (5) zaključuje da snalaženje u svakodnevnim situacijama zahtijeva drugačije sposobnosti od onih koje mjere klasični testovi inteligencije. Sternberg tako, uz analitičku i kreativnu, u svoju teoriju uvrštava i praktičnu inteligenciju.
Nama je najzanimljiviji Gardnerov pogled na spomenutu problematiku. Naime, Gardner (1993.) je u svoj model višestrukih inteligencija, među sedam (6) osnovnih, uvrstio i dva oblika ličnih inteligencija: interpersonalnu, koja označava sposobnost prikladnog reagovanja u odnosima s drugim ljudima i intrapersonalnu koja označava suštinu samospoznaje i sposobnosti upravljanja osjećanjima.  Njegovo poimanje ovih dvaju oblika dosta je blisko današnjem pojmovnom određenju EI.
 
Pojam „emocionalne inteligencije“ prvi put se u akademskom kontekstu pojavio 1985. godine, u naslovu doktorske disertacije W. L. Paynea. Međutim, čak nekoliko godina nakon toga niko se nije osvrnuo na navedeni izraz. Smatra se da su naučnici Peter Salovey sa Univerziteta u Yaleu i John D. Mayer sa Univerziteta New Hempshire prvi pokušali da preciznije definišu navedeni pojam, te njihova definicija glasi: „ Mi definiramo emocionalnu inteligenciju kao podvrstu socijalne inteligencije povezanu sa sposobnošću ličnosti da kontrolira vlastite emocije i osjećaje, i emocije drugih, a povezana je i sa sposobnošću  ličnosti da uviđa razliku između njih i mogućnošću korištenja ovih informacija u usmjeravanju vlastitih misli i osjećaja.“
Esther Orioli i Robert Cooper su izjavili sljedeće u pokušaju da objasne EI: „EI je mnogo više od „ lijepog” ponašanja prema drugima. To je sposobnost da osjetimo, razumijemo i uspješno primijenimo moć i mogućnost emocija kao izvora energije, informacija, kreativnosti, povjerenja i bliskosti”.
Ukratko definirana, emocionalna inteligencija je sposobnost da se opaze emocije, da im se priđe i da se izazovu, kako bi pomogle procesu mišljenja.
Svoju popularnost koncept emocionalne inteligencije bilježi pojavom knjige psihologa Danijela Golemana (7). On je pojam emocionalne inteligencije suprotstavio pojmu akademske inteligencije, naglasivši superiornost emocionalne inteligencije u prognozi različitih oblika uspješnosti u svakodnevnom životu pojedinca.

Opći prikaz dimenzija i modela emocionalne inteligencije

 
Dimenzije EI
Emocionalna inteligencija je usko povezana s psihološkim osobinama koje se nalaze u karakteru pojedinca, odnosno ovisi o psihološkim faktorima, kao što su ekstrovertiranost/introvertiranost  ili emotivnost  / indiferentnost. (8)
Razina naše emocionalne inteligencije nije određena genetski niti se razvija u našem ranom djetinjstvu. Za razliku od kvocijenta inteligencije, koji se neznatno mijenja nakon desete godine života, emocionalna inteligencija je uvelike naučena i nastavlja se razvijati kako živimo i učimo iz iskustava – ta se naša vještina može i dalje usavršavati.

Zapravo, istraživanja koja su godinama pratila razinu emocionalne inteligencije pokazuju da ljudi postaju sve bolji u tim umijećima što vještije nadziru vlastite emocije i porive, što su bolji u samomotiviranju, empatiji i društvenim sposobnostima.
Psiholozi Daniel Goleman i John Salovey u svojoj temeljnoj definiciji emocionalne inteligencije preuzimaju temelje Gardnerove osobne inteligencije, proširujući sposobnosti na pet glavnih područja, ili pet dimenzija emocionalne inteligencije:

 
1. Spoznaja vlastitih emocija. Svijest o vlastitome biću – prepoznavanje osjećaja u trenutku kada do njega dolazi – ključ je emocionalne inteligencije, te je presudna za psihološke spoznaje i razumijevanje vlastite ličnosti. Nemogućnost primjećivanja vlastitih osjećaja ostavlja nas njima na milost i nemilost. Osobe koje pouzdanije poznaju svoje osjećaje bolje upravljaju vlastitim životom i bolje znaju što osjećaju o određenim osobnim odlukama, od toga s kime stupiti u brak do toga koji posao odabrati.

2. Upravljanje emocijama. Upravljati emocijama tako da odgovaraju situaciji sposobnost je koja se izgrađuje na temelju svijesti o vlastitoj ličnosti, te omogućuje čovjeku da tješi samoga sebe, da se oslobodi neobuzdane tjeskobe, potištenosti ili razdraženosti – i posljedica koje sa sobom donosi neuspjeh u toj temeljnoj emocionalnoj vještini.
Osobe kojima ta vještina ne ide od ruke neprestano se bore protiv osjećaja uznemirenosti i patnje, dok se oni koji su u tome dobri puno brže mogu oporaviti od životnih neuspjeha i nedaća.

3. Samomotivacija. Upravljanje emocijama u službi određenog cilja temeljna je sposobnost potrebna za iskazivanje usredotočene pozornosti, za samomotivacije i ovladavanje vlastitim postupcima te za kreativnost. Emocionalna samokontrola – sposobnost odgađanja primanja nagrade i zatomljavanja impulsa – temeljni je dio svakovrsnih uspjeha. Ljudi koje krasi ova sposobnost nerijetko su produktivniji i učinkovitiji, čega god se prihvatili.

4. Prepoznavanje emocija u drugima. Empatija (9), još jedna od sposobnosti koja se temelji na emocionalnoj svijesti o vlastitoj ličnosti, osnovna je „vještina za ophođenje s ljudima“. Osobe koje iskazuju empatiju bolje su prilagođene suptilnim društvenim signalima koji pokazuju što je drugima potrebno ili što drugi žele. Zbog toga su takve osobe uspješnije u zvanjima poput njegovanja djece i bolesnika, u nastavi, trgovini i na rukovodećim funkcijama.

5. Snalaženje u vezama. Umijeće održavanja socijalnih veza u velikoj je mjeri vještina upravljanja emocijama u drugima. Riječ je o sposobnostima koje su temelj popularnosti, karakteristika vođe i interpersonalne efikasnosti. Osobe koje se ističu u tim vještinama postižu dobre rezultate u svemu što se oslanja na nesmetanu interakciju s drugima.

 
Modeli EI
U općem prikazu pojma emocionalne inteligencije, izdvajaju se dva najznačajnija modela: model sposobnosti i kombinovani modeli. Oni predstavljaju pokušaj jednostavnijeg pristupa sadržajima EI.
Prvi model strukture emocionalnih procesa napravili su Salovey i Mayer (1990.), a uključuje: procjenu i izražavanje emocija kod sebe i kod drugih, regulaciju emocija kod sebe i drugih, kao i upotrebu emocija u svrhu prilagođavanja.
 
Kombinovani modeli emocionalne inteligencije zasnivaju se na modelu sposobnosti, ali uključuju i druge psihološke atribute i varijable individualnih razlika. (Goleman, 1995., 1998.; Bar-On, 1997.).
Kombinovani modeli uključuju ne samo emocije, raspoloženja i inteligenciju, već i motivaciju, dispozicije, osobine ličnosti, socijalno i adaptivno funkcionisanje i dr. Kombinovani modeli emocionalne inteligencije imaju praktična i eklektična polazišta pa se koriste za prognozu uspješnosti, najčešće u organizacionoj praksi.
Model Bar-Ona (1997.) emocionalnu inteligenciju definiše područjem nekognitivnih kapaciteta, kompetencija i vještina koje utiču na uspjeh u suočavanju sa zahtjevima i pritiscima okruženja.

SVJESNOST O SEBI        1. Biti svjestan svojih osjećanja.
UPRAVLjANjE SOBOM     2. Sposobnost upravljanja sopstvenim osjećanjima.
SAMOMOTIVACIJA          3. Sposobnost istrajnosti uprkos neuspjesima.
EMPATIJA                       4. Sposobnost da se osjeti kako se drugi osećaju.
SOCIJALNE VJEŠTINE     5. Sposobnost usmjeravanja osjećanja drugih osoba.

Među kombinovanim modelima najpoznatiji je model emocionalne inteligencije Danijela Golemana. Prema Golemanu, emocionalnu inteligenciju čine nekognitivne sposobnosti, kompetencije i vještine koje utiču na sposobnost osobe da uspješno savladava izazove svakodnevice.

Bilješke:

1 – Crta ličnosti predstavlja razlikovnu karakteristiku za koju se pretpostavlja da tumači dosljednost u ponašanju. Preuzeto iz: Rathus S. A., Temelji psihologije, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2000., str. 144.
2 – David Wechsler (1896. – 1981.) je bio vodeći američki psiholog. Razvio je poznate skale inteligencije, kao što su Wechslerova skala inteligencije za odrasle osobe (WAIS) i Wechslerova skala inteligencije za djecu (WISC).
3 – Socijalna inteligencija je poseban vid inteligencije, koji obuhvata više međusobno povezanih sposobnosti kao što su: emocionalna osjetljivost, socijalna analitičnost, dobra samokontrola, socijabilnost, tolerancija i socijalna adaptabilnost.
4 –  Edward Lee Thorndike (1874. –1949.) je bio američki psiholog koji je gotovo čitav radni vijek proveo na Univerzitetu Columbia. Njegovo istraživanje ponašanja životinja i procesa učenja je dovelo do pojave teorije konekcionizma i postavilo znanstvene temelje modernoj pedagoškoj psihologiji.
5 – Robert Sternberg (8. decembar 1949.) je američki psiholog i psihometričar, bivši predsjednik Američkog psihološkog društva, profesor psihologije na Univerzitetu Jejl. Istraživao je ljudsku inteligenciju, vrste mišljenja, kogniciju, ljubav i mržnju i informativno procesne procedure koje koriste ljudi pri rješavanju zadataka u testovima inteligencije.
6- Gardner smatra da ne postoji samo jedna, već čak sedam inteligencija, čiju osnovicu čine različita područja mozga. U njih se ubrajaju: jezična sposobnost,  logičnost, tjelesna nadarenost, muzička sposobnost, spacijalne vještine i dvije vrste personalne inteligencije: intrapersonalna i interpersonalna osjetljivost.
7 – Danijel Goleman (rođen 7. marta, 1946.) je književnik, psiholog i znanstveni publicista. Radio je 12 godina za novine The New York Times, specijalizirajući se za psihologiju i neurologiju. Pisac brojnih djela, od kojih je, svakako, najpoznatija knjiga: Emocionalna inteligencija – zbog čega je važnija od kvocijenta inteligencije.
8- Ekstraverzija je prema K. G. Jungu, stav okrenutosti libida ka objektu, ka spoljašnjem svijetu.. Za ekstraverziju je karakteristično da ličnost veću pažnju pridaje događajima u spoljašnjoj, nego zbivanjima u unutrašnjoj, psihičkoj realnosti. Aktivna ekstraverzija označava namjerno usmjeravanje pažnje na spoljašnju realnost. Introverzija je prema Jungu, orijentacija libida ka sopstvenom, unutrašnjem, subjektivnom svijetu. Takva orijentacija podrazumijeva okretanje od spoljašnjeg svijeta i od interpersonalnih odnosa ka sebi.
9 – U psihologiji, termin empatija se upotrebljava da označi proces neposrednog uživljavanja u emocionalna stanja, mišljenje i ponašanje drugih ljudi. Empatija predstavlja neposredno saznanje osjećanja, želja i namjera drugih ljudi.

Nastaviti će se iinšallah…

 
Prvi tekst pogledaj OVDJEX