Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Duhovna i materijalna snaga garancija su opstanka i uspjeha

Piše: Abdulvaris Ribo

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Snažan vjernik bolji je i draži Allahu od slabog i nejakog vjernika, ali u obojici je dobro. Drži se onoga od čega ćeš imati koristi, od Allaha pomoći traži i nemoj malaksati. Ako te nešto zadesi, nemoj reći: ‘Da sam uradio tako i tako’, nego reci: ‘Allah određuje i On čini šta hoće’, jer riječi ‘da sam’, otvaraju šejtanu prostor da djeluje.”

(Muslim, Sahih, br. 2664, Ibn Madža, Sunen, br. 79, i Ahmed, Musned, 2/366 i 370.)

Iako snaga nije jedini faktor uspjeha i pobjede, ipak je ona oduvijek bila i ostala jedan od najvažnijih faktora uspjeha, opstanka, moći i dominacije. Zato snaga u islamu zauzima vrlo visoko i uzvišeno mjesto, pa stoga Uzvišeni Stvoritelj zadužuje muslimane da poduzmu sve kako bi bili dovoljno jaki i snažni u promoviranju i zaštiti Istine. Osnovni izvori islama: Kur’an i hadis, nerijetko govore o snazi u pozitivnom kontekstu i podstiču muslimane da čine sve ono što će ih učiniti jakim i snažnim u svakom smislu, što potvrđuje i ovaj hadis o kojem govorimo.

Značenje snage u hadisu

Mnogi će na prvi pogled pomisliti da se u hadisu radi o fizičkoj, odnosno, tjelesnoj snazi, međutim, pod snagom se, prije svega, misli na snagu imana – vjerovanja, snagu znanja i pokornosti, snagu odlučnosti i ambicija, snagu volje i želje. Tek nakon svega ovoga možemo govoriti o vrijednosti i značaju fizičke snage, jer fizička snaga sama po sebi nije pohvalna, osim ako se upotrijebi za istinu, dobro i pravdu i u svrhe kojima je Allah zadovoljan.

Prema tome, pod pojmom “snažan vjernik” misli se na vjernika jakog uvjerenja – imana, odlučnog i ustrajnog u dobru i tek onda fizički jakog i snažnog. Tako je vjernik koji posjeduje snagu imana, snagu djela i snagu tijela, bolji od vjernika slabog imana, djela i slabašnog tijela, jer ovaj prvi bit će mnogo korisniji za dobrobit i interese islama i muslimana. U ovom je smislu snažan vjernik bolji od slabašnog vjernika, ali u obojici je dobro.

Hadis podstiče muslimane da budu jaki i da konstantno jačaju i u duhovnom i u materijalnom smislu, jer islam je vjera snage, ponosa i dominacije. Svakovrsna snaga je imperativ islama i ono što se od muslimana traži u svakom vremenu.

Da snaga sama po sebi nije vrlina i pohvalna i da se kao takva ne podrazumijeva u ovome hadisu, potvrđuje nam činjenica da je Uzvišeni Allah uništio mnoge narode i vladare silnike koji su posjedovali fizičku i materijalnu snagu i moć, a koji nisu vjerovali, nego su se uzoholili i svoga Stvoritelja zaboravili. Uzvišeni kaže: “Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima, kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo; i Semudom, koji je stijene u dolini klesao, i faraonom koji šatore imao, koji su na zemlji zulum provodili i poroke na njoj umnožili, pa je Gospodar tvoj bič patnje na njih spustio, jer Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.” (El-Fedžr, 6–14)

Kako ostvariti duhovnu i materijalnu snagu

Put snage i moći koji nam islam nudi nije ni težak ni zahtjevan. Kako bismo kročili njime, potrebno je načiniti nekoliko sljedećih koraka:

– Naš prvi korak ka snazi jeste da budemo potpuno iskreni prema Allahu, i riječima i djelima, tako da svako dobro djelo činimo isključivo u ime Allaha i radi Njegovog zadovoljstva. Cijeli svoj život trebamo posvetiti Uzvišenom Allahu, povodeći se u tome za riječima Uzvišenog Allaha: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista, su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.’” (El-En’am, 162)

Onaj ko svoju dušu preda i pokloni Allahu, On će ga u svemu pomagati, uvijek će biti uz njega i nikada ga neće prepustiti samome sebi. Jedan od dokaza za to jeste i slučaj “stanovnika pećine – ashabul-kehf”, koje spominje Kur’an. Uzvišeni kaže: “Ispričat ćemo ti povijest njihovu – onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli: ‘Gospodar naš je Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se nećemo pored Njega drugom bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili.’” (El-Kehf, 13–14)

– Drugi korak ka postizanju snage jeste da se iskreno uzdamo samo u Allahovu moć i snagu. Onaj ko uspije postići ovaj stupanj vjere, uvijek će i u svemu imati Allahovu pomoć i podršku. Posebnu vrijednost imaju riječi – zikr “la havle ve la kuvvete illa billah – nema snage ni moći osim uz Allaha”, na što upućuje hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Često izgovarajte riječi ‘la havle ve la kuvvete illa billah’, jer one su jedna od džennetskih riznica.” (Ahmed, Musned, 2/333, Buhari, Sahih, br. 8/101, Muslim, Sahih, br. 2704, i drugi)

– Osloboditi se osjećaja slabosti i nemoći, jer onaj ko ima taj osjećaj, gubi samopouzdanje, a time i mogućnost da bude koristan i produktivan. Na ovo ukazuju riječi iz hadisa o kojem govorimo: “…i nemoj malaksati.”

– Nastojati priskrbiti i ostvariti sve ono što je korisno i plodonosno, na što upućuju Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “…nastoj da činiš ono od čega ćeš imati koristi…”

– Redovno obavljati islamske dužnosti, a posebno namaz, često činiti dobrovoljna djela (nafile), kao što su noćni namaz, dobrovoljni post, sadaka, zikr, dova, istigfar i učenje Kur’ana. U jednom hadisi-kudsijju navodi se da je Uzvišeni Allah rekao: “Meni najdraže djelo preko kojeg Mi se Moj rob približava jeste ono što sam mu naredio (farzovi). Moj rob Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, vid kojim gleda, ruka kojom hvata i noga kojom hodi. Ako šta od Mene zatraži, sigurno ću mu dati, a ako kod Mene zaštitu zatraži, sigurno ću ga zaštititi.” (Buhari, Sahih, 8/131, i Ahmed, Musned, 6/256)

– Čitati životopis prvih generacija muslimana – selefa, kako bismo se upoznali sa poteškoćama i iskušenjima kroz koje su oni prolazili i kako su ih strpljivo podnosili. Tako će oni postati veliki u našim očima i više ćemo ih poštivati i uvažavati, i uzet ćemo ih za svoje uzore i pokušati ih slijediti i oponašati ili, u najmanju ruku, biti im slični.

– Prisustvovati vjerskim predavanjima, halkama i dersovima, jer ćemo na taj način upoznati slabosti svoje duše i načine kako ih se osloboditi. Samo prisustvo na takvim duhovnim skupovima i druženjima donosi smiraj, spokoj, Allahovu milost i duhovnu snagu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kad god se u nekoj Allahovoj kući (džamiji) okupe ljudi da čitaju Allahovu Knjigu i da je zajedno izučavaju, na njih se spuste smirenost i spokoj, obaspe ih milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene kod onih (meleka) koji su kod Njega.” (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madža)

– Družiti se sa čestitim, pobožnim i dobrim ljudima, jer oni nas podsjećaju na dobro i u dobru pomažu, a od zla odvraćaju. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Vjernik je naspram drugog vjernika poput građevine: jedan drugog učvršćuju.”

– Udaljiti se od nevaljalih i ružnih djela, jer grijesi nanose štetu i razumu i duši i tijelu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ni u jednom narodu nije se pojavio razvrat, a da se među njima nisu pojavile bolesti koje nisu bile poznate kod njihovih predaka.” (Ibn Madža, Sunen, 1/1332)

– Baviti se sportskim i fizičkim aktivnostima, koje jačaju tijelo i razvijaju ga, kao što su borilačke vještine, atletika, gimnastika, streljaštvo i slično.
X