Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Duhovna dimenzija ibadeta (3 dio) – Vrste srca

Priredio: Ersan Grahovac

Čovjek jača svoju prisutnost u namazu i posvećenost svog Gospodaru u njemu kada pobijedi svoje strasti i prohtjeve, jer u suprotnom će strast pobijediti srce, a prohtjev ga zarobiti. Tako će šejtan u njemu naći mjesto svog boravka, i tu se ustabiliti, pa kako će se onda sačuvati raznih vesvesa i misli? Tri su vrste srca:

1. Srce koje je lišeno imana i svakog dobra, i to je mračno srce. Šejtan se ne mora umarati da mu ubacuje vesvese, jer je to srce uzeo za svoju kuću i stanište, i potpuno se u njemu učvrstio, vladajući njime kako god želi.

2. Srce koje je prosvijetljeno svjetlom imana, i u kojem je zapaljenja njegova svjetiljka, ali ima tminu strasti i oluje prohtjeva. Šejtan mu nekada prilazi, a nekad se od njega udaljava, tu ima neka svoja polja i ostvaruje neke želje, jer je rat promjenjljive sreće. Stanja ove grupe se razliku, manje ili više, tako da među njima ima ljudi koji imaju više poraza nego pobjeda, i onih koji imaju više pobjeda nad neprijateljem nego poraza od njega, i onih kod kojih je nekad tako, a nekad ovako.

3. Srce koje je ispunjeno imanom, osvijetljeno njegovom svjetlošću, od kojeg su uklonjeni zastori strasti i tmine. Svjetlo u njegovim prsima blista, a taj sjaj ima svoje gorivo, i kada bi mu se šejtan približio bio bi spaljen njime. On je poput neba zaštićenog zvijezdama, ako mu se šejtan približi želeći preći granicu, biva pogođen njima i spaljen. A svetost neba nije veća od svetosti vjernika i Allah ga čuva više nego što čuva nebo. Nebo je mjesto gdje meleki obožavaju Allaha, odakle je došla objava i gdje se nalazi svjetlo pokornosti, a srce vjernika je mjesto ispovijedanja Allahove jednoće, ljubavi prema Njemu, spoznaje Njega i vjerovanja u Njega, i u njemu je svjetlo pokornosti. Ono zbog toga zaslužuje da ga Allah čuva od spletki neprijatelja uklonivši svaku od njih. [Allahov Poslanik, s.a.w.s., je rekao: „Na nebu nema mjesta ni koliko četiri prsta, a da na njemu melek nije spustio svoje čelo na sedždu Allahu.“ Hadis je sahih. Vidjeti: El-Hakim,El-Mustedrek, 2/510., i Es-Silsiletul-ehadisis-sahiha, 4/299.]

Za ovo postoji lijep primjer, a to je primjer tri kuće:

–          Jedna kuća pripada vladaru i u njoj se nalaze njegove riznice, trezori i dragulji.

–          Jedna kuća pripada robu, i u njoj ima svoje riznice i trezore, ali nema kraljevih dragulja i trezora.

–          Jedna kuća je prazna i u njoj nema ništa.

Kada dođe lopov da krade iz jedne od kuća, iz koje će krasti? Ako kažeš iz prazne kuće to je nemoguće, jer u njoj nema šta da se krade. Zato kada je Ibn Abbasu rečeno da jevreji misle da nemaju vesvesa u svojim molitvama, on je rekao: ‘A šta će šejtan da radi sa uništenim srcem?’ Ako kažeš da će krasti iz vladareve kuće, to je nemoguće, jer ima toliko stražara i komandira da je nemoguće za lopova da joj se uopšte približi. A kako i ne bi kad je lično vladar čuva? Kako da joj se lopov približi a oko nje su toliki stražari i vojnici? Tako je lopovu ostala samo treća kuća, i to je ona na koju se vrše napadi. Zato neka onaj koji razuma ima dobro razmisli o ovom primjeru, i neka ga primjeni na srca, jer mu potpuno odgovara.

Srce koje je lišeno svakog dobra je srce nevjernika i munafika. To je šejtanova kuća koju je uzeo sebi za dom, u njoj se nastanio i ustabilio, pa šta će da ukrade kad se u njoj nalaze šejtanove riznice, trezori, sumnje, priviđenja i vesvese?

Koji šejtan će se usuditi prema srcu koje je ispunjeno Allahovim Veličanstvom, ljubavlju prema Njemu i sviješću o Njegovom nadzoru? A šta će ukrasti kad je najviše što može da uradi je da u određenim periodima ponešto otme i zaplijeni iznenadivši roba u trenutku njegovog nemara u koji mora zapasti pošto je ljudsko biće i zakoni koji važe za ljudska bića važe i za njega, poput nemara, zaborava, odsutnosti ili ovladavanja ljudske prirode.  (…)

Tu je i srce koje u sebi ima tevhida, spoznaje Allaha, ljubavi prema Njemu i vjerovanja u Njega, vjerovanja u Njegovo obećanje i prijetnju, ali tu su i strasti duše, njene osobine, pozivi prohtjeva i ljudska priroda. Srce se nalazi između ova dva poziva, nekada je bliže pozivu imana, spoznaje, ljubavi prema Allahu, iskrene želje prema Njemu Jedinom, a nekada je bliže pozivu šejtana, prohtjeva i svoje prirode. U ovom srcu šejtan nekada ostvari svoju želju, u njemu ima svoja mjesta ali vodi i bitke sa njim, a Allah daje pobjedu kome hoće: a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudrog. (Alu Imran, 126.) Šejtan ga može pobijediti onoliko koliko ima svog oružja u takvom srcu. On ulazi u njega i tamo nalazi svoje oružje koje uzme i njime se bori protiv čovjeka. Njegovo oružje su strasti, sumnje, priviđenja, i puste želje, i sve je to u srcu, pa kada šejtan u njega uđe i nađe spremno oružje, uzme ga i njime napada srce. Ako rob bude imao dovoljno imanske opskrbe kojom će pružiti otpor šejtanovom napadu i nadvladati ga – tako će mu se osvetiti, a ako ne – onda pobjeda pripada njegovom neprijatelju. Ve la haule ve la kuvvete illa billah.[ Nema snage niti moći osim sa Allahom. ]

Ako rob da dozvolu svom neprijatelju otvarajući mu vrata i puštajući ga u svoju kuću, kod sebe, dajući mu oružje kojim će se šejtan boriti protiv njega, takav čovjek je zaslužio prijekor. Zato samo sebe kori, a ne kori jahalice[ tj. ne kori svoje tijelo i organe koji su samo oruđe, poput jahalice kojom upravlja duša.], i umri od tuge, jer nemaš nikakvog opravdanja.“[ Vidjeti: Ibnul-Qajjim, El-Vabilus-sajjib, 24-26., treće izdanje: Darul-hadis, Kairo, 1999. ]

 

[Namaz je vaga islama]

Njime se čovjek vaga i tu se stvarno vidi kakvo mu je stanje, na kojem je duhovnom stepenu, koliko je blizu Allahu i koliki je njegov udio u tome. Namaz predstavlja razgovor sa Allahom i djelo koje Njemu približava, u kojem nema nikakvog posrednika između roba i Rabba. Ništa ne izaziva veću radost, užitak  u srcu i ljepotu života od namaza ukoliko je od onih koji istinski vole Allaha. On ničemu ne daje prednost nad osamom sa njegovim Voljenim, razgovorom sa Njim i prisutnošću pred Njim, niti za njega ima išta ljepše od toga. On se svojim srcem posvetio svom Voljenom, a prije toga je patio zbog trpljenja drugih, kontakta sa stvorenjima i zauzetosti njima. Međutim, kada je ustao na namaz, pobjegao je Allahu od svega ostalog, kod Njega je našao utočište, smirio se uz Njegovo spominjanje, našavši istinsku radost u prisutnosti pred Njim i razgovoru sa Njim. Za njega nema ništa važnije od namaza. On se osjeća kao u tamnici, tjeskobi i nevolji sve dok ne dođe namaz kada se njegovo srce otvori, prostrano postane i odmori se, kao što kaže Vjerovjesnik, s.a.w.s., Bilalu: ‘O Bilale, odmori nas namazom.’, a nije rekao: ‘Odmori nas od namaza.’, kao što kažu lažljivci i nemarnici.

Neko od selefa je rekao: ‘Čovjek je nepotpunog imana sve dok je u brizi i tugi, ali kada stupi u namaz – od njega se otklone briga i tuga i upotpuni mu se iman.’ I kaže: ‘Namaz je istinska radost onih koji vole Allaha, sreća i užitak njihovih duša, i slast njihovih srca.’ Oni osjećaju prazninu dok ne uđu u namaz, kao što besposličari osjećaju prazninu dok ga brzo ne završe. Tako zaljubljenici imaju jedan odnos prema namazu, a oni koji ‘kljucaju’ u namazu imaju drugačiji odnos.“ [Vidjeti: Ibnul-Qajjim, Tariqul-hidžretejn, 308., drugo izdanje: Darus-selefijje, Kairo, 1394. ]

„Ukratko rečeno, za onog koji osjeća istinsku radost u namazu nema ništa draže niti ljepše od namaza. On bi volio da cijeli život provede u namazu, a kada završi sa namazom on tješi svoju dušu da će mu se uskoro vratiti. On mu se uvijek vraća i nikada se ne zasiti. Ništa ne može izmjeriti iman roba i njegovu ljubav prema Allahu kao što to može učiniti vaga namaza. To je pravedna vaga koja ne griješi u mjerenju.“[ Vidjeti: Ibnul-Qajjim, Tariqul-hidžretejn, 308. ]


Nastaviti će se…
X