Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Droga – zlo koje hara i ubija

 Hatib: Nezim Halilović Muderris
Braćo i sestre u islamu! Danas 24. rebiu-l-ahira 1431.H, 16. aprila 2010. godine hutbu sam naslovio sa Droga –  zlo koje hara i ubija.
Za pomenutu temu sam se opredijelio u želji da ukažem na ovo veliko zlo, koje ubija sve veći broj, uglavnom mladih ljudi i Bošnjacima prijeti, kao prava katastrofa.
Allah, subhanehu ve te’ala, u 70. ajetu Sure El-Isra’, govoreći o počastima i prednostima koje je dao čovjeku, u odnosu na druga stvorenja, kaže:
 Mi smo sinove Ademove, doista odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, opskrbili smo ih ukusnim jelima i dali smo im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.
 
U povijesti čovječanstva se nije pojavilo veće zlo od droge, zbog koje na desetine hiljada ljudi, uglavnom mlađih, svakodnevno umire ili se liječi po mnogobrojnim centrima za odvikavanje u svijetu. To je tako-zvani “bijeli otrov”, koji sebi za robove uzima na milione ljudi, raznih uzrasta i kategorija, a među njima je najviše siromašnih i nezaposlenih, ali i djece iz bogatih porodica, koje za kratko vrijeme postaju puka sirotinja, zbog trošenja ogromnih količina novca za neophodne doze, koje iz dana u dan postaju sve jače i skuplje.
Opće načelo islamskog prava je da je muslimanu zabranjeno konzumirati bilo koju tvar koja direktno ili indirektno ugrožava njegov život, psihičko ili fizičko zdravlje. Budući da je medicinski i iskustveno nepobitno dokazano da upotreba raznih vrsta droga šteti ljudskom razumu i organizmu, da uzrokuje kod čovjeka bolesnu ovisnost, da dovodi do takvog psihičkog stanja koje je pogodno za razvijanje različitih oblika kriminalnog ponašanja, da uništiva materijalna dobra pojedinaca i organizacija, može se ustvrditi da je upotreba droga najstrožije zabranjena u islamskom pravu i to na osnovu idžamaa (konsenzusa) uleme.
Obzirom da se droga pojavila krajem VI i početkom VII stoljeća, po hidžri, četvorica imama, osnivača pravnih škola se nisu izjasnila po pitanju zloupotrebe droga, jer se to zlo pojavilo nekoliko stoljeća nakon njihove smrti.
Imam Ibn Tejmije kaže: “Sve što opija razum je zabranjeno (haram), makar i ne rezultiralo euforičnim raspoloženjem, jer je svjesno zamagljivanje razuma, bez šerijatski opravdanog razloga, zabranjeno (haram) prema konsenzusu svih muslimana.” Ibn Tejmije dalje tvrdi da onaj ko smatra da je upotreba hašiša dopuštena, da izlazi iz vjere.
 
Razlog zabrane upotrebe narkotika je njihovo štetno djelovanje, a ne to što su zabranjeni sami po sebi, jer je upotreba ovih sredstava u medicinske svrhe, radi spravljanja lijekova, liječenja i medicinskog tretmana bolesnika, pa i ovisnika o drogama, dozvoljena.
 
Raspravljajući o šerijatsko-pravnom tretmanu upotrebe droga, islamski pravnici kao argument zabrane, navode i predaju koju bilježi imam Ebu Davud:
Prenosi Ummu Seleme, radijallahu anha: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio sve što opija i zamagljuje razum.” (Ebu Davud)
Većina islamskih pravnika, svrstavaju droge u kategoriju hamra (vina), tj. opijajućih supstanci, a hamr je, kao što je poznato, zabranjen u više Kur’anskih ajeta, među kojima je 90. ajet Sure El-Maide.
 
Imam Ibn Madždže bilježi slijedeću predaju:  
Prenosi Ibn Omer, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sve što opija je hamr (vino, opojno sredstvo), a svaki hamr je haram”. (Ibn Madždže)
 Iako postoje razlike između droge i alkohola, zajedničko im je to da obje materije djeluju štetno na ljudski razum, psihičko i fizičko zdravlje ljudi, da dovode do stanja privremenih ili trajnih umnih poremećaja, te se na njih može primijeniti ista norma, budući da je potvrđeno da je zakonski razlog (`illetu-l-hukm) zabrane konzumiranja alkohola opijajuće svojstvo ove supstance.
U nekim državama, poput Saudijske Arabije i Irana, primijenjuje se smrtna kazna za rasturače droge. Ova se kazna svrstava u kazne iz domena t’azira (diskrecionih kazni), a ne hududa (šerijatski određene kazne). Osnov za ovu kaznu pronalazi se u 33. ajetu Sure El-Maide:
 
Kazna za one koji se bore protiv Allaha i Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) Njegova i koji nered na Zemlji čine, jeste da budu ubijeni…
Dakle, nelegalno rasturanje droga, s’ obzirom na pogubne posljedice zloupotrebe droge po pojedinca i društvo, označeno je kao rat protiv Allaha, subahenhu ve te’ala, i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kao širenje nereda (fesada) na Zemlji, za šta slijedi smrtna kazna. Nema nikakve sumnje da je ova drastična kazna za narko-dilere preventivno djelovala na znatno smanjenje ove nelegalne aktivnosti, kao i znatno smanjenje broja narkomana i ovisnika o drogama u tim zemljama. U našoj i drugim sekularnim državama, dileri droga izdržavaju simbolične zatvorske kazne, ako ne dokažu neuračunljivost, koja biva razlogom njihova puštanja na slobodu, te nastavak bavljenja istim poslovima. U Bosni i Hercegovini trgovina drogom uzima sve više zamaha i povremena otkrivanja manjih ili većih količina droge su samo kap u moru od količina koje se konzumiraju u Bosni i Hercegovini ili se proslijeđuju u druge zemlje.    

Islam je propisao smrtnu kaznu (kisas) za namjerno ubistvo jedne osobe, a kao što stoji u 179. ajetu Sure El-Bekare, u odmazdi je garancija da se neće dešavati namjerna ubistva:   U odmazdi vam je opstanak, o razumom obdareni, da biste se ubijanja okanili. Ako se po islamskim propisima smrću mora kazniti onaj ko ubije jednu osobu, šta slijedi one koji ubijaju čitava društva, uništavaju narode i zatiru ih putem droge?!

Konzumiranje droge protivno je osnovnim intencijama Šerijata, a to su: zaštita vjere, života, razuma, potomstva i imovine. Droga ugrožava ili uništava sve ove univerzalne vrijednosti, čija je zaštita, osnovni smisao svih šerijatskih propisa. Otuda nije čudo što se savremeni islamski pravnici pozivaju upravo na ovu činjenicu prilikom odmjeravanja kazne trgovcima droge, odnosno trgovcima ljudskih duša i života. Trgovci i dileri droge su bez sumnje jedni od najvećih neprijatelja društva, jer na putu ostvarenja svojih dunjalučkih koristi sebi za roblje uzimaju ljude, koji postaju robovi opojnih sredstava. Djeca koja uđu u svijet droge, prodaju sve što im dolazi do ruku, iz kuća njihovih roditelja, a potom se odaju kriminalu najgore vrste, u želji da za sebe obezbijede neophodnu dozu, koja će im samo na trenutak život prikazati lijepim, a za kratko vrijeme sve ide iz početka.

Droga je braćo i sestre ušla u naše: škole, fakultete, mahale, kuće i institucije, a da ne govorimo kako je ušla u: noćne klubove, barove i slično. Sve su češći smrtni slučajevi pojedinaca, koji su zbog predoziranja okončali svoj dunjalučki život, u kanalu, napuštanom podrumu i slično…  

 Država Bosna i Hercegovina i njene institucije na svojim plećima imaju ogromnu obavezu u pogledu sprečavanja zla droge, kao i liječenja onih koji su ušli u taj opaki svijet, koji se zove droga. Na IZ-i je takođe velika odgovornost u pogledu podučavanja islamskim propisima i afirmaciji islamskih vrijednosti, a tamo gdje ima islama, nema droge i obrnuto. Prema tome, najbolja zaštita i prevencija od zla droge je islamski odgoj i obrazovanje. Na drugoj strani, opće poznati princip je: “Bolji je trun prevencije, nego tovari lijekova za neku bolest.»

Braćo i sestre! Čuvajmo sebe i svoje porodice od zla droge, budimo iskreni u svome vjerovanju i natječimo se u dobru!

Gospodaru, očisti nas od grijeha, učvrsti nas na putu islama, ne dozvoli da pod tegobama pokleknemo, učini nas sigurnim za veličanje Tvoga imena, sačuvaj nas od zla Tvojih i naših neprijatelja, budi nam Milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu društvom: poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!
Sarajevo: 24. rebiu-l-ahir 1431.god. po H.    16. april 2010.god.      
Hutba: Džamija «Kralj Fahd»
                                        
Nezim Halilović Muderris
 
X