Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

DOBROVOLJNI NAMAZI – VRIJEDNOSTI, VRSTE, PROPISI (1. dio) – Važnost i koristi dobrovoljnih namaza

Priredio: Amir Durmić

Pored obaveznih, tj. farz-namaza za koje će ljudi na Sudnjem danu prvo polagati račun, postoji još popriličan broj različitih vrsta namaza koje Uzvišeni Allah ljudima nije strogo naredio, ali ih je, preko Svoga poslanika Muhammeda, s.a.v.s., podstakao da ih u određenim prilikama i vremenima što češće obavljaju, a sve s ciljem da steknu Njegovo zadovoljstvo i približe se Njegovoj milosti. Ovo je prvi u nizu tekstova koji će, uz Allahovu pomoć, tretirati razna pitanja vezana za vrijednosti, koristi, vrste i propise dobrovoljnih – nafila-namaza. Imajući u vidu da je ova oblast izuzetno obimna, u ciklusu tekstova na ovu temu pokušat ćemo se držati principa jasnosti i sažetosti, a uz to izbjeći detaljne pravne rasprave pri određenim pitanjima oko kojih islamski učenjaci imaju podijeljena mišljenja. Tekstovi će uglavnom biti priređivani prema djelu Sahihu fikhis-sunne ve edilletuhu, autora Ebu Malika Kemala b. Es-Sejjida Salima uz povremeno vraćanje i na druge izvore. Dakle, klasifikacija tema, referenciranje izvora kao i ocjena hadisa i raznih predaja, uglavnom su preuzeti iz spomenutog djela.

Molimo Uzvišenog Allaha da u ovom radu bude koristi za islam i muslimane.


Važnost i koristi dobrovoljnih namaza

Na veliku vrijednost kao i mnogostruke koristi koje vjerniku donosi obavljanje dobrovoljnih namaza, između ostalog, ukazuju i sljedeće činjenice:

1. Obavljanje namaza je najbolji tjelesni ibadet koji jedan musliman može obaviti. Također, namaz je i najbolje djelo kojim se vjernik može približiti svome Gospodaru. U tom kontekstu, Muhammed, s.a.v.s., rekao je: ”…i znajte da je namaz  najbolje djelo koje ste u stanju učiniti.” (Ahmed, Musned, 5/282, od Sevbana, radijallahu anhu)

2. Mnogo dobrovoljnih namaza vjerniku podiže stepen u Džennetu. Jedne prilike Rebi’a b. Malik el-Eslemi, radijallahu anhu, rekao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ”Tražim od tebe da budem u Džennetu i to u tvome društvu!”, a Poslanik, s.a.v.s., reče mu: ”Pripomogni se (u ostvarenju svoje želje) time što ćeš što češće biti na sedždi.” (Muslim, Sahih, br. 489.)

3. Ova vrsta namaza upotpunjuje obavezne namaze koji su obavljeni na nepotpun i krnjav način. Ponekad musliman obavi obavezni tj. farz-namaz, međutim, za njega mu se kod Uzvišenog Allaha upiše samo djelimična nagrada jer je u tom namazu bio odsutan, nemaran ili je činio određene radnje i pokrete koji ne kvare namaz, ali umanjuju njegovu vrijednost. Na ovu činjenicu ukazuje nam sljedeći hadis. Od Ammara b. Jasira, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Čovjek (ponekad) završi svoj (farz) namaz a od njegove nagrade mu je upisana samo njegova desetina, ili devetina, ili osmina, ili sedmina, ili šestina, ili petina, ili četvrtina, ili trećina ili polovina.” (Ebu Davud, Sunen, br. 796, Ahmed, Musned, 4/321, i drugi.)

Dakle, iz hadisa je vidljivo da ljudima uvijek neće biti upisana potpuna nagrada za obavljene farz-namaze. Klanjanjem dobrovoljnih namaza, vjernik upotpunjava farzove koji su manjkavi i krnjavi. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Prvo za što će čovjek na Sudnjem danu polagati račun jeste namaz. Naš Gospodar će kazati Svojim melekima, a On je o svemu najbolje upoznat: ‘Pogledajte (farz) namaze Moga roba, da li ih je obavio na najpotpuniji način ili u njima ima manjkavosti?’ Ukoliko njegovi namazi budu obavljeni na najpotpuniji način, na takav način će mu i biti upisani, a ako budu krnjavi, Allah će reći: ‘Pogledajte da li Moj rob ima dobrovoljnih namaza?’ Ukoliko bude imao dobrovoljnih namaza, Uzvišeni Allah će reći: ‘Upotpunite (farz) namaze Moga roba sa njegovim nafilama…”’ (Hakim, El-Mustedrek, 1/394, br. 965, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

 

Opća podjela dobrovoljnih namaza

U najširem smislu, dobrovoljne namaze možemo podijeliti na dvije vrste:

Prva vrsta: Opći ili bezuvjetni dobrovoljni namazi koji se klanjaju bez nekog posebnog povoda ili prilike i koji nisu ograničeni određenim brojem rekata. Shodno mišljenju nekih islamskih učenjaka, legitimno je da musliman otpočne ovakav namaz bez da je prethodno odlučio koliki broj rekata će klanjati, te ima pravo da taj namaz završi onda kada to u toku namaza odluči, bez obzira da li je klanjao paran ili neparan broj rekata. (En-Nevevi, El-Medžmu’u, 3/541)

Kao dokaz za ovu tvrdnju, spominju predaju u kojoj se navodi da je Ebu Zerr, radijallahu anhu, jednom klanjao mnogo rekata namaza, a nakon što je predao selam, El-Ahnef b. Kajs ga je upitao: ”Znaš li uopće da li si predao selam nakon parnog ili neparnog broja rekata?”, a on mu odgovori: ”Ako ja to ne znam, pa Uzvišeni Allah je s time dobro upoznat. Ja sam čuo svoga prisnog prijatelja Ebul-Kasima (tj. Muhammeda), sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Koji god musliman Uzvišenom Allahu učini jednu sedždu, On ga zbog nje uzdigne za jedan stepen i oprosti mu jedno loše djelo.” (Ahmed, Musned, 5/164)

Pored toga, najbolje je na svim dobrovoljnim namazima, bez obzira radilo se o dnevnim ili noćnim nafilama, predavati selam poslije svaka dva rekata i po tom pitanju ne postoji spor među islamskim učenjacima. Na to ukazuje hadis u kojem je Poslanik, s.a.v.s., jednom od ashaba rekao: ”Noćni namaz se klanja dva po dva rekata, a kada se pobojiš da se približilo vrijeme zore, onda klanjaj jedan rekat vitr-namaza.” (Buhari, Sahih, br. 990, Muslim, Sahih, br. 749, od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma)

Druga vrsta: Posebni dobrovoljni namazi, tj. namazi koji se klanjaju u posebnim prilikama, vremenima i situacijama, i čija su forma kao i broj rekata šerijatom detaljno formulirani i precizirani. Postoje dvije opće kategorije ove vrste dobrovoljnih namaza, i to:

a) dobrovoljni namazi koji se klanjaju uz obavezne dnevne namaze, odnosno farzove. Ovu vrstu namaza zovemo i sunnet-namazi;

b) povremeni dobrovoljni namazi koji ni na koji način nisu povezani sa klanjanjem obaveznih dnevnih namaza, već se radi o samostalnim, tj. zasebnim namazima koji imaju svoje posebne povode i uzroke ili vremena u kojima se obavljaju.

Ostali članci iz serijala:

DOBROVOLJNI NAMAZI – VRIJEDNOSTI, VRSTE, PROPISI (1. dio) – Važnost i koristi dobrovoljnih namaza

DOBROVOLJNI NAMAZI – VRIJEDNOSTI, VRSTE, PROPISI (2. dio) – Pritvrđeni i nepritvrđeni sunneti

DOBROVOLJNI NAMAZI – VRIJEDNOSTI, VRSTE, PROPISI (3. dio) – Propis o lijeganju na desni bok nakon sabahskog sunneta

DOBROVOLJNI NAMAZI – VRIJEDNOSTI, VRSTE, PROPISI (4. dio) – Propis klanjanja nafile nakon sabahskog farza, a prije izlaska sunca

DOBROVOLJNI NAMAZI – VRIJEDNOSTI, VRSTE, PROPISI (5. dio) – Podnevski i ikindijski sunneti
X