Čistoća

Dobila menstraciju za vrijeme boravka u džamiji?

190pregledi
            
Pitanje: Da li je grješna žena koja je dobila menstruaciju dok je bila u džamiji Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i ostala u njoj neko vrijeme dok njena porodica nije završila s namazom, a onda je izašla sa njima?
 
Odgovor: Ako nije u mogućnosti izaći sama, tada nije grješna. Meðutim, ako može izaći sama, dužna je da odmah izaðe iz džamije, jer ženi koja ima hajz ili nifas, te osobi koja je džunup, nije dozvoljeno boraviti u džamiji. Ovo se temelji na riječima Uzvišenog: ”… i kada ste džunup osim da proðete (kroz džamiju)”, i riječima Vjerovjesnika, s.a.v.s.: ”Ja, doista, ne dopuštam mesdžid džunupu (da boravi u njemu) i ženi u menstruaciji.”

Šejh Ibn-Baz

X